sâmbătă, 16 iulie 2011

Un grupaj de poeme din...
Leo BUTNARU

ACOLO...

1. Peisaj în Chişinău


În această parte semi-rustică a Chişinăului
vezi sute de boschete de liliac înflorit
dar, iată, de neuitat e liliacul revărsat
la colţ de morgă orăşenească
din colţul străzilor Petru Movilă – 31 august
vizavi-pieziş de colţul alb
al casei scriitorilor...

2. Internaţionala


Pe zidul alb-gălbui al morgii orăşeneşti
un graffiti zugrăvit curcubeic: „Sculaţi voi
oropsiţi ai sorţii!”

3. Înşelătoarea părere
        

Este înşelătoare părerea că
în morga zăvorâtă
nu se întâmplă nimic...

          
             ÎNTRE SECOLE

Secolul trecut începuse cu mai multe curente literare
pentru a se încheia cu căderea unui imperiu comunist
în timp ce în lume – ca şi mai înainte –
statele-neînfrânatele galopau unele peste altele
cu turbane sau turbate coame de drapele
ceea ce făcuse poeto-omul-insignifiantul
să constate că
în faţa sediului ONU
în bătaia vântului
sfintele stindarde ale ţărilor
se pălmuiesc alandala
unele pe celelalte
iar fiece om e supărat oarecum pe sine însuşi
eu-l propriu nemaipărându-i-se decât
un vecin dezorientat ce priveşte preocupat cum
pe partea dinspre soare a unor arbori
se întâmplă fojgăitorul eroism colectiv al mişcării
browno-furnicare – curios
la ce se gândeşte el observatorul acolo
în scăfârlia sa unde
mai există posibilitatea vreunei doze de realitate
deocamdată neînfăptuită – dar
suficientă pentru a-l face să constate că
noul secol ce răsare după
secolul trecut
seamănă leit unui vechi recidivist resemnat
amabil şi trist (pe alocuri – nordice – ţarist); el –
poate că Blumul joycean – în Dublin sau în Chişinău
stând ca între două secole ca
între două greşeli opuse – între
apusul uneia şi răsăritul alteia;
greşeli – biete cămile cu genunchii roşi vineţi ca ai
credincioşilor statornici întru
săvârşirea ritualului prosternării.
_____ 

*Vezi grupajul integral: http://www.romlit.ro/poezii1117

       -----------------::::::::::::::::::::::::------------------

Un comentariu: