joi, 31 ianuarie 2013

OSIP MANDELŞTAM (1891 - 1938)


VERSURI DESPRE ROMA
Traducere de  Leo Butnaru

 

Enciclică


Există libertatea populată
De spirit – pentru-aleşi e dar-devot.
Cu minunat auz, vedere naltă
S-a şi salvat râmleanul sacerdot.

Hulubul nu se teme de detunet
Cu care sus biserica vorbeşte;
O – Roma! – e apostolicul clar sunet
Ce inima oricând ne-nveseleşte.

Acest nume nu-ncetez a-l repeta
Când seara raze rare peste culme  curg,
Chiar dacă cel care-mi vorbi de Roma
Dispăru-ntr-un sfânt, sacramental amurg.

1914

*     *     *

Obidite, pleacă pe coline, puhoi,
Ca plebea supărată pe Roma, nevrednic,
Ca şirul negru de haldei – bătrânele oi,
Diavolii nopţii cu glugi de întuneric.

Sunt mii. Şi toate mişcă ritmic prin lume;
Ca vreascuri mici – focoşi genunchi de vite
Ce sar, aleargă, la gură cu bucle de spume,
Ca sorţii ce se trag din roţile învărtejite.

Le-ar trebui un rege şi un negru – Aventine*,
O Romă a oilor tot cu şapte mari coline,
Lătratul dulăilor, un foc sub cerul înalt,
Fum iute de la case şi iz amar de ovine.

Nourosul tufăriş precum zidul a pornit
Spre oile păstrând dezordinea lor sfântă.
Din corturi, alergând, oştenii au ieşit.
Împovărat atârnă valuri, valuri de lână.

1915
_______
*Aventine – unul din cele şapte dealuri (coline) pe care e situată Roma.

*     *     *

Cu vesel nechezat păşunează herghelii,
Şi rugina romană acoperi vale, culme;
Poartă ale timpului repezişuri negrii.
Aur sec de primăvară cu clasic renume

Călcând în picioare frunzele de stejar,
Aşternute abundent pe poteca pustie,
Îmi amintii finele trăsături ale lui Cezar –
Profilu-i feminin, perfidă gropiţă-n bărbie.

Aici sunt Capitoliul şi Forumul, departe,
Prin veştezirea naturii de un calm ideal,
Pe August îl aud şi în margini de lumi uitate
Un măr rostogolindu-se – simbol imperial.

Da, la senectute fie-mi tristeţea luminoasă:
Eu mă născui la Roma, la ea am revenit;
Toamna de lupoaică-mamă mi-a fost, duioasă,
Şi – lună a lui Cezar – augustul mi-a zâmbit.

1915

Poza poetului din dosarul NKVD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu