vineri, 6 septembrie 2013

LUME SUFOCATĂ...10.XI.1991

Acasă la Negureni, cu muşchii mei neobişnuiţi în ultima vreme cu supra-eforturi, dobor La Ghiol vreo trei arţari, îi fac buşteni şi-i aduc spre ogradă, de foc pentru tata. Astăzi, resimt durerea şi oboseala de mădulare, însă nu chiar cum presupuneam: se vede că vigoare mi-e între tinereţe şi vârsta următoare…

O accidentală, dar amicală întâlnire cu Tudor Cernencu în renumitul, pentru Ciocana, autobuz nr. 29. Vine de la vila sa de vacanţă, insistă să trec pe la el, unde golim vreo trei sticle de şampanie, semn că vechiul meu coleg de universitate lucrează în subsolurile de la Cricova. Are două fete foarte simpatice şi o soţie ospitalieră care, din solidaritate feminină, îi trimite o şampanie roze şi Zinoviei.


Evenimentul sufletesc din ultimele zile – lectura numărului de „Ateneu” dedicat ultimelor zile ale lui Marin Preda. La Bacău, am avut să-l cunosc pe fratele prozatorului, Alexandru, zis şi Sae, care mi-a dăruit două romane ale fiului său Sorin Preda.

12.XI.1991

Vestea că am fost primiţi în PEN-Clubul Internaţional ne parvine din Armenia, de la Ghevorg Emin, care ne expediază o telegramă. Probabil, prietenul nostru de lângă Ararat a participat la şedinţa din noiembrie a acestei prestigioase organizaţii şi s-a grăbit să ne bucure.

De la Galaţi, sosesc Ion Chiric şi Radu Mihăiescu. Al. Condeescu l-a recomandat pe Vasile Vasilache ca autor ce ar putea să-şi publice proza la editura dunăreană „Porto-Franco”. Seara, cu sus-numiţii şi cu M. Cimpoi, suntem invitaţi la o agapă de către „pretendent”, acasă. Aici bătrânul o face pe umilul, mărturisindu-ne că a vândut automobilul „cerşit”, zice, de la US, lucru de care noi ştiam demult. Păcat că spiritul târguielilor/tânguielilor de tot soiul s-a abătut şi asupra celor care ar trebui să se preocupe doar de înţelepciune… Timpurile, grelele?...

14.XI.1991

Ieri, o vizită la Casa de creaţie. Adunat colectivul, anunţată eliberarea din post a directorului Pleşca. Mergem la Râşca şi Işnovăţ, să facem cunoştinţă cu un posibil gospodar al Casei. Primarul Dumitru Goncear îl prezintă pe Leonid Gagiu. Istorii, istorii… Dar pare a fi om cumsecade.
Cimpoi şi cu Scobioală s-au cam reţinut pe lângă… oala cu vin, astfel că nu am reuşit să ne întâlnim cu dl Cobasnean, actualul şef al taberei pentru copii, care ar intenţiona, la o adică, să vină director la Casa de creaţie, unde e în floare nepăsarea, corupţia, cumetrismul etc. Ca preşedinte, Cimpoi ar trebui să fie mai responsabil.

Lectură curentă – „Epistolarul” îngrijit de Gabriel Liiceanu, de unde extrag următoarele (căci mai sus vorbeam de înţelepciune): „Nu uita că deceniul de aur al creatorului în cultura umanistă se desfăşoară între 60 şi 70 de ani”, zicea Constantin Noica, generalizând un optimism… pesimist, cred.

Andrei Pleşu: „Cultura e mai curând un mod onorabil de a suporta absenţa iubirii sau crizele ei”.
Ceea ce ne lipseşte multora dintre cei care s-ar dori nobili, fără a se trage din viţa respectivă Andrei Pleşu vede la Alexandru Paleologu: „…într-o lume sufocată de o lipsă de educaţie, în cel mai bun caz pitorească, conu’ Alecu repune în drepturi cultul ceremoniei: ne învaţă cum se preţuieşte un amic şi cum se salută un potrivnic, cum se aruncă mănuşa şi cum se ridică mănuşa, cum se înjură cu amenitate, cum se tace, cum se riscă fără bravadă, cum se ţine o făgăduinţă, cum se obţine galanteria fără vulgaritate, cum se zâmbeşte interlocutorului când e idiot, cum se primeşte o înfrângere, cum se trece sub tăcere o victorie, cum se stă la masă, cum se suportă canicula fără transpiraţie, cum se păstrează – în praful verii – albul cămăşii şi câte şi mai câte asemenea delicatese anexe, dar esenţiale, care, fără a ţine loc de conţinut, pot da omului şi unei epoci întregi măcar aparenţa, dacă nu substanţa însăşi a stilului”.
Portret excepţional, bravo Pleşu.

Cam cu ora 8 în cap, îmi telefonează V. Vasilache, anunţându-mă că (prin feciorul dumisale Victor) i-a parvenit chestionarul pentru dialog. „Îţi mulţumesc pentru inteligenţă”, zice. Adică, îi priesc întrebările, să vedem rodul final. Se interesează de gălăţeni, cu care ar dori să mai trateze proiectul eventualului său volum de proză de la „Porto-Franco”.

Seara, 22,00.

Primeşte-ţi colegul gălăţean cu braţele deschise, pentru ca el să te toarne într-un hal ceauşist!
Astăzi, Matcovschi găseşte momentul de a-mi spune că: „Ieri, au fost pe la mine doi din Galaţi… Eu nu-i ştiu, dar unul dintre ei mi-a spus că tu ai alcătuit o antologie de poezie, din care lipsesc şi eu şi Grigore!...!” Ce perfidie! Dintr-o selecţie de 5-6 autori de aici şi tot atâţia de dincolo, lucru convenit cu Vremuleţ şi Vicol, păcătoşelul de Chiric face „antologie” şi motiv de intrigă! De fapt, nu am rămas surprins: presupuneam în el un mărunţel, un fitecine, colaboraţionist cu vechiul regim. Însă nu atrăgeam atenţia la ceea ce se spuneau alţi gălăţeni despre aşa-zisul redactor-şef la „Porto-Franco”. Păi, tipul se vede şi după nume: Chiric… Mai nimic…
Însă Matcovschi schimbă tema, deschizând o „Viaţa Basarabiei” de prin 1938, citindu-mi un articol de-al lui Nic. Costenco: problematica reintegrării naţionale, greutăţi, etc. – foarte actual şi astăzi. Îmi citeşte şi traducerea „Albatrosului” lui Baudelaire, efectuată la un nivel bun de acelaşi Nic. Costenco. Apoi versuri de Meniuc, Luţcan…
Cu toate astea, Dumitru este artistul unui registru îngust, populist, ceea ce se răsfrânge şi asupra revistei „Basarabia”, care are un aer vetust, compilativ, rudimentar… Literatura contemporană, literatura modernă rămâne în afara copertelor.

Tocuşor s-a transformat în ticluitor de replici: i se cam descoperă tertipurile, fiind încolţit ba în „Sfatul Ţării”, ba în „Ţara”, ba în altă parte şi el, orgolios precum este, răspunde ba în dreapta, ba în stânga… Se întâmplă ceea ce am presupus şi eu, ce am schiţat în eseul „Despre păcăleli trecute cu vederea”…


15.XI.

Citind „Epistolarul”, regret că nu am avut cum să duc la capăt şi „Jurnalul de la Păltiniş”, din care parcursesem cam jumătate, în perioada cât stătusem la Ioana şi Traian Ierimia, la Iaşi, în biblioteca cărora l-am găsit. Să mă interesez pe la colegi, poate cineva îl are.

Până în prezent, cu colegii aveam doar relaţii spirituale. Astăzi, economia haosului ni le impune şi pe cele umilitor-materiale: Valeria Grosu îmi spune că are o cunoştinţă la una din ospătării şi poate să-mi obţină nişte unt, de care, de altfel, şi face rost, spulberându-mi una din griji, iar odată cu ea – şi satisfacerea unui mic capriciu al apetitului (cu toate că pentru mine untul nu este obligatoriu).

Nu ştiu de ce, repetat, Matcovschi ne povestea unor colegi cât e de confortabilă „Volga” lui nouă faţă de „Jiguliul” pe care îl avusese: e spaţioasă, nu se simte „boţit” la volan…

Ieri, M. B. îmi adresează o remarcă glumeaţă: „Porţi însemne revoluţionare”. Răspund: „Mie îmi plac oamenii subtili care, văzând o alăturare de roşu şi negru, nu se gândesc la comunism, ci la Stendhal”. (Amicul se referise la cravata roşie pusă la cămaşă neagră.)

16-17.XI.1991

Două compleano cu protagonişti aflaţi  la jumătatea decalajului de vârstă: Vasile Leviţchi la 70 de ani şi Mircea B. la 35.
Alb-negrul situaţiilor (prin care am trecut) contrastant până la dramatism. Însă şi de data aceasta încăpăţânata mea discreţie preferă suspansul… Iar după acest suspans, ca aluzie oarecum vag-lămuritoare, pot aduce constatarea lui Liiceanu trimisă lui Paleologu, pe când dânşii se aflau în neliniştită căutare de împăcare: „Cum umbra lui Caragiale planează asupra fiecărui român care se îndreptă cu braţele deschise către un confrate al său, pentru a topi într-o finală pupătură toată amărăciunea şi zbaterea unei prealabile discordii…”
Deci, despre discordii ar fi trebuit să mărturisesc, însă acestea sunt prea triviale, banale şi provinciale, în manifestarea lor făcându-se simţită lipsa de caracter. Pentru că educaţia noastră este una alunecos-fugoasă, nu una aleasă, întemeiată pe neclintiri selecte, caracteristice unor descendenţi din spiţe nobiliare…

19.XI.

Vremurile tulburi pun cel mai limpede în lumină deformata şi păcătoşita psihologie umană. Să zicem, pe când partidul subvenţiona dubiosul săptămânal „Curierul”, acordându-i redacţiei spaţiul în cuibul fostei case a învăţământului politic, Hari nu-şi făcea probleme de patrimoniu naţional. Însă, odată ce această clădire a fost oferită actorilor de la teatrele chişinăuiene, fostul redactor la „Curierul” umblă şi se văicărează că, vedeţi ’neavoastră, actorii scutură scrumul pretutindeni, calcă pe covoare ce nu sunt altceva decât piese de muzeu, că… Pe scurt, patrimoniul naţional e în pericol. Însă câtă vreme „comiteau” urme pe covoare „de patrimoniu” cei de la fostul săptămânal, totul era în ordine…

20.XI. – 12.XII.

Un caleidoscop nesistematizat ca imagini, ad libitum… Lansarea volumului lui Baudelaire „Florile răului” (traducere Radu Cârneci). În pofida metaforei folosite de unii, că, chipurile, pentru noi ar fi vorba, indubitabil, de „Florile binelui”, agapa amicală, cu tradiţionalul pahar de vorbă, avu un deznodământ tragic: I. G. ajuns într-o stare de ebrietate incontrolabilă, este dus de maşina Uniunii Scriitorilor până în preajma blocului său. Dimineaţa, îmi telefonează soţia lui, spunându-mi că I. a fost omorât. Adevărul îl va stabili ancheta, însă una din versiuni e că el, rătăcind scara casei sale, a bătut pe la uşile unui bloc vecin, a căzut pe scări, la etajul patru, lovindu-se cu ceafa de beton etc. Unii martori spun că l-ar fi văzut încă pe la ora 1,30…


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu