vineri, 5 septembrie 2014

POEME DE ILYA EHRENBURG

Din revista


 Născut la Kiev, unde a şi copilărit. Învaţă la Gimnaziul Nr.1 din Moscova, din care este exclus din cauza că frecventa un cerc de revoluţionari. În 1908 este arestat, eliberat pe cauţiune, dar, fără să aştepte procesul, fuge în Franţa. Decepţionat de ideile bolşevismului, se dedică exclusiv literaturii. Debutează cu volumul „Poezii” (1910), la Paris, unde, an de an, publică pe cont propriu alte plachete, expediindu-le prietenilor şi cunoscuţilor în Rusia („Vieţuiesc”, 1911; „Păpădii”, 1912; „Cotidian”, 1913...). Abia în 1916 editează cartea pe care o consideră reprezentativă – „Versuri despre ajun”, remarcată de V. Briusov, N. Gumiliov, S. Gorodeţki. Iar A. Blok, în articolul „Dandismul rus” (1918), se referă chiar la „o modă Ehrenburg”. Traduce din poezia franceză şi cea spaniolă, frecventează cercurile boemei pariziene, împrietenindu-se cu P. Picasso, A. Modigliani ş. a. E de presupus că se întâlneşte şi cu unii dintre intelectualii români, reprezentanţi ai avangardismului european, aflaţi şi ei în capitala franceză, drept argument putând servi şi un poem din 1914, care începe chiar aşa: „Aceiaşi români... Vin greu, ca mierea”. Revine în Rusia, însă revoluţia bolşevică o întâmpină cu ostilitate. Din 1921 locuieşte la Berlin. Dar, peste un timp, are şi o perioadă de creaţie pronunţat „sovietică”, în special în publicistica din anii celui de-al doilea război mondial.
Chiar dacă nu este subliniat în mod special ca aparţinând avangardei, o parte din poezia sa, precum o demonstrează şi mostrele traduse aici, ţine tocmai de spiritul modern, novator, care a caracterizat literatura începutului de secol XX.


*     *     *

Să aştepţi, până moare chiar şi memoria,
Ca ziua să devină de nestrăbătut,
Să te stingi lângă numele scump,
Alergând să ajungi umbră străină,
Spre a nu te încrede oglinzilor,
Până şi de perna ta tăinuind
Că lumina dragostei e de-ngropat,
De ascuns, de adumbrit,
Ca, întâmplător, degetele să nu trosnească,
Însăşi respiraţia să fie strânsă în pumn.
Să aştepţi astfel, încât, şi mort, să simtă el
Peste obraji trecându-i vântul fierbinte.

(1912)


*     *     *

Când se-nstăpânesc neguri cumplite
Şi vântu-mi stinge flacăra din vatră,
Ca în delir, eu, Rusie, îţi văd
Pustiile întinsuri nepopulate.
În semiîntunericul mansardei,
În zvon de caldarâm parizian,
Tu mi te-arăţi de-a dreptul necuprinsă,
Dar la fel – şi spaţiu fără viaţă,
Tăinuind o crudă nepăsare,
Blestemul nedorinţei de-a trăi,
Încât mă tem ca nu cumva să-ţi tulbur
Grandoarea cu atare tânguire.

(1912)

 

SEARĂ DE FEBRUARIE


Aceiaşi români*, rece lumină de gaz, palidă,
Vin greu, ca mierea.
Şi în inimă aceeaşi disponibilitate
De-a muri chiar în acest moment.

Venit-am la tine. În odaie – întuneric era...
Nu plângeai. Priveai prin geam.
Priveai spre felinarul galben-veştezit
Şi drept răspuns îţi zâmbea februarie.
Mi-ai cântat o melodie drăgălaşă
Despre un oarecare om străin,
Care curăţa trotuarele de zăpadă
Şi despre ce sensibilă şi luminoasă era
Raza ce alerga pe faţa zăpezii.

(1914)
______ 
*Aceiaşi românie de presupus că, în periplul său european, 
Ilya Ehrenburg s-ar fi întâlnit cu unii din intelectualii români, 
inclusiv cu reprezentanţi ai avangardei.


P. S.

Presupuneau că dimineaţa va chema
Această chinuitoare seară;
Că oarecare păsărea
Îmi va ciuguli din ficat;
Că, sfârtecat în patru sferturi,
Voi face ceea ce se cade
Şi ce nu;
Cu paşi mărunţi,
Să sar o coardă scurtă,
Să vorbesc cu voce oarecum dresată
Despre tristeţea mea,
Să recitesc vieţile anumitor mucenici
Exclamând: a-a! cu-cu!
Prost-prost! Mărunţel-mărunţel!
Presupuneam –
Şi totuşi, când a fost iubirea să apară,
Nu pricepui – Unde-i asta? Ce-i asta? Ceea sau aceasta?
Izbucnii în plâns şi Madonei de carton îi cedai
Cheia cetăţii ce îşi vedea propriul sfârşit...

(1915)


AJUN

În piaţă cânta cocoşatul,
Grăbind pasul, se cruceau trecătorii:
„Ţie mă închin, năvalnicule ajun
De An Negru!
Monahii îşi desfăceau arzătoare sutane,
Arătându-şi pieptul păros.
Însă pământul era istovit de secetă
Şi se tocea fierul plugului de argint.
Spuneau vorbe îndrăzneţe,
Pomeneau numele Lui.
Stă întins şi geme, gura – deschisă,
Uscată, întunecată.
Se apropia seara.
Ţipă bufniţa.
Pe ea aţi fi vrut să o adăpaţi
Cu sânge omenesc!
Grei sunt ciorchinii viilor,
Recoltată e holda.
Un copil duce orbul de mână,
Toate oraşele le-au cutreierat.
De la un pumn de ţărână i se trage orbirea.
Îl presărase pe înfierbântaţii ochi,
Stinsu-i-s-au.
Vedeţi – nopţile au devenit albe
Şi cu negreaţă zilele s-au acoperit.
Împărtăşiţi-vă marea credinţă,
Să se facă pustiu în inimi!
Şi ca pe nişte deschizături în întunericul nopţii
Sărutaţi urmele orbului.
Nu tăinuiţi nimic – căci e timpul
De-a ne împărtăşi cu altă fericire!”
Şi cânta cocoşatul despre ziua Adormirii
Cuvioasei sale mame.

(1915)


*     *     *

La vilă era întuneric şi jilav.
Vântul despărţea pânzele grele.
Şi tu îmi aplicai
Un ciudat tatuaj.
Mai întâi ai pus inima
Printre flori dalbe,
Două porumbiţe, pucioasa – sigură,
Precum în almanahurile anilor treizeci
Ai secolului trecut.
O, sufleţelule, eşti superbă,
Dragă,
Eu într-o neagră dumbravă
Te voi silui.
Cel mai bine-i să asculţi ce-ţi spun,
Suflete, sufleţele, sufleţele, sufleţele!
După aceea ai desenat o corabie.
Luai de pe poliţă Bedeker-ul.
E bine! Eu sunt corabia
Care va vâna urşii dresaţi.
Hotelurile Karlton, Mirabeau şi Victoria.
Uscatul – deci uscat să fie, marea – mare, ce mai!
Iar în stânga pieptului, în locul pe care
Îl sărutaseşi adineauri,
Ai pus o cruciuliţă
Şi ai izbucnit în râs.
Doamne, Tu ne-ai lăsat la vilă
De pe somn
Să căscăm şi să ne legănăm
La balconul întunecos.
Pentru ca ambii
În libertate
Această carne uriaşă durdulie
S-o îngrijim.
Truditorii Domnului –
Înmulţească-se făptuirile lor.

(1915)


*     *     *

Prin umbra ta îmi împleticeam picioarele.
Pisica venea după mine
Mieunând.
Nu te gudura, nu cânta, nu scânci!
Nepreţuita mea –
Vede Dumnezeu –
Torta nupţială
E condimentată cu şoricioaică.
Ea are sertăraşe simpatice,
În fiecare – câte un inel.
Iar în ultimul plânge şoricelul,
Plânge, se zbate.
Dansează tu cu el puţin,
Mângâioaso, joacă-te cu el!
Iar pe mine lasă-mă să plec acasă
În rai...

(1915)

 

 

AUGUST 1914


Căinându-se parcă-a pieire,
Se perindau trenuri după trenuri
Şi în lungul şinelor, pe fugitive coline,
Răcneau suferindele soţii.
Iar în vagoane fiece zuav
Intona imnuri înalte.
(Şi nimfele
Gemeau prin rare crânguri.)
„Ah, o iubesc pe Marietta, Marietta,
Numai şi numai pe ea”.
Mă tot ţin pe urma ei.
Unde ne aflăm? Unde ne aflăm? Unde ne aflăm?
Pe baioneta mea voi trage-n piept
Cam la zece nemţi!
Cucoanele pe baionete-au înşirat
Flori din ţări străine – crizanteme:
„Unde ne aflăm? Unde ne aflăm?”
Şi, potolindu-şi aleanul, cineva răspunde:
„În rai”.

(1915)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu