marți, 5 aprilie 2016

ALTE POEME DIN UCRAINA (Spaţii culturale, nr. 45 / 2016)Mihailo KAMENIUK (Ucraina)

Din ucraineană de
                             Leo BUTNARU

S-a născut în anul 1948 în satul Grigorivka, regiunea Viniţa. Şcoala medie o absolvă cu eminenţă, după care îşi face studiile la Universitatea Pedagogică din Viniţa. După facultate, a fost angajat în mai multe redacţii de presă pentru tineret.
Debutează editorial în 1971 cu cartea de versuri „Patru strune”, urmată de „Fraţi în numele focului” (1978), „Respiraţia râului” (1981), „Cerneală pentru Herodot” (1985), „Păsări inelate” (1991), „Pasărea adâncurilor. 100 de poeme de dragoste”, „2000” (trei volume), „Spadă şi trandafir” (2001-2008), „Cântecele haimanalei tandre” (2010) ş. a. A publicat şi câteva volume de publicistică documentară.
Deţinător al mai multor premii literare importante.
A fost vice-preşedintele Uniunii Scriitorilor din Ucraina. În prezent este preşedintele Organizaţiei Regionale Viniţa a Uniunii Scriitorilor din Ucraina.
Iar acestea sunt versuri dintr-o ţară aflată în război. Versuri de luptă. De dragoste. De pace.


*      *        *

…Chiar dacă timpul e dur, de fier
firul răbdării va plesni, va ceda..
…Ca şoarecele în ghearele leului
tremură naţiunea.

…Le-aş da şi eu la bot
hoţilor ce-o fac pe patrioţii,
însă deja şi în aorta mea
câinii şi-au înfipt colţii.

…Până se rupe firul,
până crapă răbdarea toată
în scoică se mai aude vuind
marea de până la potop, secată…


*      *      *

…prin hăţişuri de mituri şi palavre
abia mai pâlpâie un poponeţ oarecare –
acela-i adevărul istoriei, –
caută-l, de mai ai răbdare.


DRUMUL ALB

…să mai fie nevoie de Noe
când e potop de cireşi înfloriţi?
Râd de cel care-am fost ieri,
azi având ochii mai potoliţi.

Cunoscând şi lauda şi pâra,
găsind pentru ele cuvânt potrivit,
chiar să fi fost eu un altul ca ieri
sau doar poate mi s-a năzărit?

Dar nu m-am dezis de Dumnezeu,
nici El de mine, pentru păcate.
Din nou luminează drumul alb
în ochii mei aţintiţi departe.


DIN ANII TINEREŢII

Când cornii îşi vor atârna
galbenii lor cercei peste sat
pe toate culmile,
ah,
drumul mă va ademeni din casă…
Ce să-i spun mamei,
surorii ce să-i spun,
când nu am cuvinte,
ci doar muzică în suflet?
Din poarta cerului
priveşte Dumnezeu –
mintea de copil
a Luminatului Isteţ.
Doamne!
Iartă-mă, nu mint, ci recunosc
că chiar plec
şi că nu mi-e frică…*     *     *

Ochii nu mă încap, în ei despre noi
văd ce a fost, ce a rămas.
Luna ce ne va lumina va avea
chipul Patriciei Kaas.

Pe noi ne va lua ceru-nalt
cu seninu-i ce curge mereu.
Vei şopti: „Georginio,
lasă-ţi capul pe umărul meu…”


KAMASUTRA

…cum ai turna vin în gâtul ulciorului
îngust şi graţios,
ca intrarea vergelei de foc în esenţa lemnului,
când dai găuri fluierului, ca unirea,
ca întinsul velelor pe catarg
de braţe abile,
ca fierbintea lamă de cuţit
ce se-nfige-n muşchi,
ca dorinţa albinei de a orbi
o fiinţă străină,
ca înfiorarea monahului, căruia i se deschide
o fericită revelaţie,
ca o legănare de lumi pe care o simte
înotătorul dement –
ca un şarpe interminabil
te încolăceşti tu
kamasutra…


*     *     * 

Scumpul meu, tandru, tacticos,
ca la Nisa sau poate la Paris,
buclele ca aurul păios
pe capul de ins distins.

Pe noi drumurile ne-au despărţit,
însă nu va dispărea-n zări de mister
chipu-ţi când vesel, când adumbrit
de neconsolat hidalgo-cavaler.

Pentru tine lumea-i o caretă
ca naştere imaculată, sfinţită.
Îmbrăţişezi poetul, cochetă,
îmbrăţişezi flacăra nepotolită.


DACĂ EŞTI CU MINE

…Iată şampania, în vasul cu gheaţă,
să o bem în doi, după care
să-mi găsesc cuibuşor în inima-ţi mare
şi să-i trag un perdaf moralistului-paiaţă.

Eu îţi voi aşterne fericirea sub picioare,
casa-ţi voi umplea cu roze pe care le vei refuza.
Iată drumul tău, mai bun decât hotelul,
mai lung decât vecia, mai scurt decât moartea.


ÎNFLOREŞTE CICOAREA

Centurionul sau mongolul nomad
mână iepe sinilii pe pripor –
glorios prizonierat
în văzul mormintelor!...

Mi-e drag în grădina ta –
linişte de mormânt,
sau din miere prelingându-se cânt.
În grădină mirozne se răspândesc.
E timp de logodnă.
Mladele înfloresc.

Rege al gunoiştilor
şi al reginelor de bozie,
nici furtuna spre pământ nu te-ar înclina.
Pieirea femeii
e în burta regelui,
aşa cum în burta femeii
naşterea de stea.


UN PROVINICAL ÎN CAPITALĂ

Cum sunt un ginere în casa soacrei,
vecinii cam se dau în glume despre mine:
Stau cu toţii pe preşul gloriei familiale,
înghesuiţi,
şi nici gând să se ferească din cale.


*     *     *

Nu credeam că ai putea reveni.
Peste ani.
Departe.
Absurditate!
Că va reveni – pasiunea ce mă făcea
să înnebunesc,
„Liniştea,
ca o esenţă din rouă, lalele
şi soare, alunecător peste umărul tău,
până la lacrimi mi-o doresc…”

Simplitate…
Simplitate…
Simplitate – ca arta, ca frumuseţea! –
Pur şi simplu, tu – tainic surâs luminos.
Mă înfuriam, mult şi demult.
Aram, săpam grădini infernale.
Tu ai venit
Ai adus ce-am pierdut.
Ai concrescut.

Ţi-am spus: „Nu ierta, nici mie, nici ţie…
Taina mea. Precaută şi nemărginită…
Tu mi-ai adus feciorul, ca Fecioara Maria…
Şi eu ţi-am trimis un buchet
de lăcrimioare,
primăvara-n lume poposea.

Ce dureros a fost, cândva!
Ce era basm, argint viu, turmentare
ademenea, mângâia, încălzea
şi chinuia în draci!
Iau din nou şi sărut
aceste mâini –
minuni, minciuni…
Din nou se-aprind zorii, ard, ca atunci, –
sânge
        şi
            maci.

Grădina ni se mărturisi.
Privirea nu ne mai e acolo.
Ogorul rămâne feciorilor
ce-ţi umplu trupul, destinul.
Irepetabilă, unică,
pentru acea despărţire
de cândva,
azi am de mărturisit
că noapte şi zi inima
mă doare cumplit.


*      *      *

Nu vreau să mă despart de tine,
sfânt râu ce-ţi clatini undele,
aici pomii sunt ca braţele tatălui,
ca ochii mamei – stelele.

Iar drumurile, artere curgătoare,
ne-au dus în lume, dincolo de grui.
Aici noi reveneam doar cu scrisorile,
dar azi nici să mai scriem n-avem cui.

Deschid încet uşa de la tindă, casa
mă-ntâmpină tăcut. Ca pe-un străin?...
În icoană e chipul Ucrainei,
eu la chipul ei venit-am să mă-nchin.


*     *     *

…deja lumea-i până la coate în sânge,
suntem disperaţi cu toţii
…totdeauna când greşesc politicienii,
plătesc patrioţii.


*     *     *

…au fost lupte
cine, câţi au murit în toiul lor?
dar cine nu a trecut astă proba cumplită?
…războiul se va sfârşi
şi din nou patrioţilor le va fi aburcată pe umeri
crucea proaspăt cioplită…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu