marți, 23 decembrie 2008

O carte de dialoguri

Leo BUTNARU

RĂSPUND, DECI EXIST

/DIALOGURI/

Editura "Ex Ponto", Constanţa, 2008

* * *

Leo Butnaru, poet remarcabil, prozator şi, nu în ultimul rând, eseist cultivat, mişcându-se dezinvolt în lumea literară, de astă dată (este un) convorbitor antrenant... Multe din confesiunile notate de Leo Butnaru ademenesc şi lasă urme. Multe altele aduc informaţii preţioase şi date de ordin documentar.

Constantin CIOPRAGA

* * *
...ceea ce îl deosebeşte pe acest coleg al nostru de alţi scriitori din stânga Prutului... este capacitatea de a-şi domina puseurile ego-ului în beneficiul dialogului cultural, pe care îl practică la propriu, publicând de-a lungul timpului interviuri cu personalităţi de marcă ale culturii române, texte reunite până acum în mai multe volume demne de interes.


Vitalie CIOBANU

C U P R I N S

Sorin Alexandrescu
Eu sunt încrezător în valorile româneşti

Lucian Alexiu
Conştiinţa şi percepţia umană par să ia o cu totul altă direcţie

Nicolae Breban
Ideile majore, trăite cu intensitate şi tenacitate, formează caractere

Matei Călinescu
Orice adevărtă operă de artă e implicit şi o operă critică

Magda Cârneci
Din fericire, trăim timpuri în care scriitorul nu mai trebuie să se exileze

Barbu Cioculescu
Trebuie să ai talentul experienţei

Gheorghe Crăciun /1950-2007/
Ostentaţiile mele vin din voinţa de a concilia trupul cu limbajul

Gabriel Dimisianu
Un maiorescian „în lături!” trebuie rostit din timp în timp în cultura noastră

Paul Goma
Mi-a căzut cartea de istorie în cap încă de când eram de cinci ani

Gheorghe Grigurcu
Combativitatea celor marginalizaţi prin naştere

Ion Horea
Dacă nu am căldura din afară, trebuie să am combustia mea interioară

Rodica Iulian
Ne-am regăsit, ca şi cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna

Victor Ivanovici
Nu, eu nu mă simt singur

Marin Mincu
... Un punct de sprijin al efortului întregii colectivităţi

Marin Mincu
Sunt unul dintre scriitorii care se opun globalizării”

Octavian Paler
Sunt răstignit între contradicţii

Nicolae Prelipceanu
Ironia înţeleasă în cea mai politicoasă formă a disperării

Adrian Popescu
Cei care nu simt poezia sunt nişte oameni bolnavi sau pe cale de a se îmbolnăvi

Adam Puslojić
Este excepţional să ai un sfânt sau pe Ovidiu la începuturile poeziei poporului tău


Mircea Sântimbreanu /1926-1999/
Firea este greu de corectat, dar nu imposibil. Ea trebuie totuşi supravegheată

Radu G. Ţeposu /1954-1999/
Printre personajele literaturii amestec personajele propriei mele vieţi

George Vulturescu
De oriunde se poate vorbi lumii şi lui Dumnezeu

C.D. Zeletin
Reprezentarea binelui cere un efort de elevare spirituală...

Leo Butnaru
Refuz subterfugiul concluziilor. Viaţa şi creaţia sunt fenomene mereu deschise, în devenire