joi, 31 iulie 2014

ÎN CARE ŢARĂ?...


REPUBLICA LITERARĂ KOKTEBEL?...

Încă anul trecut, Festivalul Voloşin din Koktebel, Crimeea, se desfăşura în Ucraina, nu? Şi iată, astăzi, o discuţie a unor colegi, aş putea spune prieteni, pe facebook. Şota Iataşivili din Gruzia îl întreabă pe Andrei Korovin, organizatorul manifestaţiei:
„Dar în ce ţară se va desfăşura Festivalul?”
Korovin răspunde diplomatic: „Şota, festivalul va avea loc în ţara Koktebel”.
Din Erevan, Armenia, intervine Ruben Işhanean: 
"Republica Literară Koktebel”.
Revine Korovin: „În Ministerul Culturii al lui Voloşin”.
Işhanean: „Presupun că noi, cu prezidentul RLK suntem per tu, nu e aşa Andrei?”
Korovin: „Ruben, ce fel de prezident? E prieten, tovarăşi şi frate!”
Iataşvili, din Tbilisi: „Cu părere de rău, acum Ministerul Culturii Voloşin acum e în Kremlin”.
Korvovin: „Dragă Şota, Ministerul Culturii Voloşin totdeauna a fost şi va di în Casa-Muzeu M. A. Voloşin şi nicăieri în altă parte!” (Casa-Muzeu din Koktebel – L.B.)

Cred că discuţia va continua…


Andrei Korovin, Leo Butnaru la  Koktebel - Crimeea

Şota Iataşvili, Koktebel - Crimeea

Ruben Işhanean şi Leo Butnaru, Koktebel - Crimeea


miercuri, 30 iulie 2014

NE-A PĂRĂSIT UN COLEG UCRAINEAN, PRIETEN AL LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE


                              VIKTOR BARANOV 
                     (14.XI.1950 - 30.VII.2014)

Astăzi, a decedat Viktor Baranov, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Ucrauna. Avea doar 63 de ani, însă o boală îndelungată l-a urmărit necruţătoare. O ştiam de la prietenii noştri din Kiev, din Luţk, din Koktebelul din Crimeea. Pe lângă propria sa operă, a tradus din literaturile altor ţări, inclusiv din cea română. Era vice-preşedintele societăţii de prietenie „Ucraina-România.
Cu Viktor Baranov am avut o singură convorbire telefonică. Eram la Luţk, în regiunea Volînia, şi iată ce am reţinut în jurnalul meu de călătorie, pe data de 29 septembrie 2012: „Din ce ne mai spune Vasil Prostopciuk, reţin că noul lor preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, Viktor Baranov, nu doar că: «Este prietenul meu personal, dar vă este şi vouă mare prieten, pentru că el vorbeşte limba română», face uşor entuziasmat volîneanul, continuând: „Uite, Leo, îl telefonez acum, îi spun ce şi cum, te prezint şi vei putea vorbi cu el”. Asta e minunea secolului: preiau celularul de la Prostociuk şi, de hăt de departe, îl aud pe preşedintele scriitorilor ucraineni salutându-mă, într-adevăr, româneşte. Viktor se află în capitala Crimeii, Simferopol,  adică de unde m-am întors eu acum două săptămâni. Ce face acolo? S-a retras pe vreo zece zile din forfota Kievului, să-şi mai vadă de scris. Convenim să încercăm a face legături de colaborare între uniunile scriitoriceşti – din Bucureşti, Chişinău şi Kiev. În breasla colegilor ucraineni lucrurile sunt destul de agitate: după ce, la sfârşitul anului trecut, preşedintele nou ales a declarat că Uniunea Scriitorilor va trebui să colaboreze cu puterea oficială în scop reciproc avantajos, unii condeieri au taxat asta drept colaboraţionism pe faţă, iar alţii chiar au ameninţat că îşi vor depune carnetele de membru. Dar, din câte ştiu, Uniunea Scriitorilor de la Kiev s-a unit contra legii promulgate de Ianukovici, conform căreia limba rusă devine regională. Cum spunea poetul, toate sunt încâlcite ca un vapor în ceaţă…”
Iar pe şapte mai a anului în cure, am primit din partea lui Viktor Baranov, preşedintele US din Ucraina, invitaţia de a participa a Zilele Taras Şevcenko (200 de ani de la naşterea Poetului), care aveau să se ţină în regiunea Cerkasî. Însă evenimentul a coincis cu festivalul „Primăvara Europeană a Poeţilor”, care avea loc la Chişinău şi la care, printre oaspeţi-participanţi, le-am avut pe poetele din Ucraina Galina Tarasiuk şi Teodozia Zarivna. Astfel că nu mi-a fost dat să mă întâlnesc cu acest minunat coleg. Ne-a plecat un prieten, un cunoscător al limbii române, un traducător din literatura noastră. Fie-i pulberea stelelor uşoară, umbra luminoasă în perindarea generaţiilor.

DESPRE INSPIRAŢIE - A INFINITA OARĂ


               Un scurt eseu al colegului Valeriu Gherghel, preluat pe blogul său de prietenul Vasile Gogea, mă face să re-dau la lumină un text al meu de acum 15 ani, care tratează (sau... este tratat de!) aceeaşi temă: MĂRIA SA INSPIRAŢIA.Leo BUTNARU

CA O LEGE A ACŢIUNII, INSPIRAŢIA

Ştiu că inspiraţia există. Dar nu ştiu de unde vine. Poate vine din memorie, poate de la un agent necunoscut. Dar există şi toţi poeţii ştiu asta. La fel cum ştiu că există experienţa iubirii, tot aşa există şi experienţa inspiraţiei.
                                                                        Jorge Luis Borges

Inspiraţia... Una dintre cele mai nelămurite probleme ale vieţii psihice a artistului... Subiect osândit la interminabile discuţii. Perpetuum-ul mobile al incertitudinilor, aproximaţiilor şi contradicţiilor. Sisif-icitatea strădaniilor, uneori, râsu’-plânsu’. Un singur lacăt şi o mulţime de chei, pe care lumea încearcă să le tot potrivească pentru el.
Nenumărate ipoteze referitoare la însuşirile imperceptibile, de adâncă taină ale harului de creator al omului... E numai de la om verbul ales, ori este şi apanaj al vocilor profetice, oraculare? Frumuseţea izvodită în ariile artelor poate fi atribuită pe de-a-ntregul drept merit al omului sau e ceva de dincolo de măsura umană, din paradisiacele grădini ale spiritului divin?
În genere, în ce măsură inspiraţia ţine de zona şi starea incontro­labilă a conştiinţei şi intelectului artistic, ca dat, programare sau spontaneitate imprevizibilă? Ar fi adevărat că inspiraţia se revelează ca o stare de graţie, ce propune o idee sau câteva idei; o stare instantanee care, parcă, nu ar presupune şi o gestaţie prealabilă sau prezentă/ curentă, concomitentă cu izbucnirea ei, ca mobil artistic, drept eveniment absolut, nesupus vreunei explicaţii exegetice cât de cât explicite? Sau, dacă nu e aşa, în ce măsură se lasă depistată ca fenomenologie, proces creator, afirmare?
Cu titlu de prim răspuns, să începem cu o... concluzie (perspicace): „Orice claritate asupra acestor probleme rămâne individuală, este permisă cea mai mare contrarietate în opinii şi există exemple ilustre şi experienţe greu de contestat” (Paul Valéry).
Prin urmare, ne vom baza, cu adevărat, pe exemple ilustre şi experienţe, însă nu şi obligatoriu de necontestat. Pentru că ne situăm, apriori, în domeniul fascinantului subiectivism (inspirator, creator şi el!) al subconştientului, intuiţiei, animat de şi, la rândul său, animând procesele indiscernabilei receptivităţi trecute pe undele introvertitului, aţintirii, cât mai acut şi atent posibil, spre cuprinsul intimităţii, acolo unde obiectul observaţiei parcă ar trebui să devină însăşi observaţia (asupra poeziei, să zicem, în stare maieutică, născândă...).
Iar primul exemplu ar fi cel din romanul Moartea la Veneţia, în care Heinrich Mann se întreba: „Cine poate tălmăci esenţa şi caracteristicile firii artistului? Cine înţelege profunda contopire a celor două instincte, al disciplinei şi al dionisiacului, de care depinde această fire?” Interogaţii similare a cunoscut încă adânca antichitate, creatorii şi filozofii încercând să ajungă la anumite elucidări. În principiu, cei mai de demult lăsau prea puţine pe seama artistului, rodul creaţiei atribuindu-l zeilor stăpânitori de ceruri şi suflete, lucru evident şi în cele spuse de Socrate lui Ion (Platon, Ion): „Talentul tău de a vorbi cu îndemânare despre Omer nu e o artă... ci o putere divină care te pune în mişcare, o putere la fel cu ceea din piatra pe care Euripide o numeşte magnesiană, iar poporul – heracleiană. Piatra aceasta nu numai că atrage inele de fier, dar şi le dă acestora de a face, la rândul lor, acelaşi lucru ca şi magnetul... Tot astfel şi Muza insuflă unora entuziasm şi de aceşti inspiraţi atârnă lanţul din ceilalţi entuziaşti, căci toţi poeţii buni îşi fac poemele frumoase nu prin ajutorul artei, ci în prada inspiraţiei şi stăpâniţi oarecum de o putere divină (...) Căci ne spun poeţii că dânşii ne aduc cântecele lor culegându-le din fântânile pline de miere şi din grădinile şi dumbrăvile Muzelor, ca şi albinele, zburând ca şi ele. Şi spun adevărat, căci poetul e o fiinţă uşurică, zburătoare şi sacră şi nu este în stare să creeze ceva până nu e cuprins de inspiraţie, şi-şi iese din fire, astfel ca mintea sa să nu mai locuiască într-însul... ei produc operele lor... nu datorită meşteşugului, ci inspiraţiei divine, şi fiecare e în stare să creeze o operă frumoasă numai în direcţia în care îl inspiră Muza: unul ditirambi, alţii encomioane, altul texte pentru pantomime şi iarăşi altul epopei sau satire (...) poeţii nu-s decât nişte tălmaci ai zeilor, fiecare posedat de zeul care îl stăpâneşte”.
Aşadar, până la îndoielile, divizările noţionale sau confuziile din timpurile relativ noi, a predominat neclintita şi cam generalizata certitudine a anticilor care credeau că prin medierea muzelor purtătoare de liră sufletul creator al omului vine de la zei, precum spune şi Ovidiu în poemul autobiografic Tristele: „O, şi era într-un timp când erau onoraţi toţi poeţii/ şi toţi poeţii credeau că-s învestiţi de la zei”. În raport cu Platon, sigur că Ovidiu merge spre o mai severă ordonare şi disciplinare a actului creator, pentru că zeii n-ar accepta incontrolabilul definitiv, cum se spune în acelaşi dialog platonician: „La fel cum cei cuprinşi de frenezia corybantică nu sunt în minţile lor când dansează, tot aşa şi poeţii lirici nu sunt în minţile lor când alcătuiesc frumoasele lor cânturi”. Acest mod de ieşire din minţi ca efervescenţă creatoare, ce-i poate împinge pe unii spre limitele tragicului, pierzaniei, merită, pe cât e posibil, înţelegere, însă, uneori, el dă motiv pentru frondă şi zeflemea, nu numaidecât rafinate, ce-i vizează pe cei care ajung, să zicem, de la abordarea inspiraţiei ca extaz la inspiraţie ca... orgasm artistic. (Croce ironiza şi la adresa portretelor idealizate ale poetaştrilor ce vor „să fie înfăţişaţi cu plete bogate şi cu ochii spre cer, primind inspiraţia”...)
Însă precauţia faţă de predicatorii rolului decisiv în declanşarea experienţei creatoare a demenţei, deci a cazului psihic de şoc, sau faţă de cei care susţin originea divină a artei, o atestăm deja la Cicero, care scria: „Nimeni nu poate fi poet adevărat fără o ardoare sufletească şi fără oarecare inspiraţie – un fel de nebunie... Acelaşi lucru îl spun Democrit şi Platon”. (La cei doi predecesori elini ai ilustrului orator latin nu se întâlnesc şovăielnice atenuări de genul „oarecare inspiraţie” sau „un fel de nebunie”, în problema dată grecii vechi fiind categoric afirmativi.) O asemănătoare precauţie „ciceroniană” pare a fi caracteristică şi yoginilor hinduşi care, în definirea experienţelor limită cu care ies din profunzimile contemplaţiei în uitare de sine, revenind la realitate, folosesc paradoxala învecinare dintre devastator şi tihnă: „O, Nirvana, distrugere, calm minunat, poartă de salvare!”
Numai că anticii nu au făcut decât să emită primele presupuneri referitoare la inspiraţia care, de atunci, în continuitatea timpului, a fost să fie unul din aspectele cele mai abordate, ca problemă cri(p)tică, a creaţiei artistice, concomitent rămânând cel mai puţin explicat, din motivul că o cercetare la obiect este imposibilă, în consecinţă lansându-se noi şi noi ipoteze.

luni, 28 iulie 2014

O CARTE DESPRE POEZIA RUSĂ - ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Evgheni Stepanov – filolog, lingvist şi poet, popularizator al poeziei ruse. Preşedinte al Uniunii Internaţionale a Scriitorilor „Secolul XXI” (Federaţia Rusă).
S-a născut în anul 1964 la Moscova. Licenţiat al Facultăţii de Limbi Străine a Institutului Pedagogic din Tambov (1986), specializare – limbile franceză şi germană. A studiat la Universitatea de Educaţie Creştină din Geneva (1992), iar în 2004 îşi încheie aspirantura la Universitatea de Stat din Moscova. Este doctor habilitat în ştiinţe filologice. Din 2006, membru al PEN Centrului Rus. Distins cu blazonul „Părintele Futurismului Rus D. D. Burliuk”. I s-au acordat premiile „Anton Delvig” (Moscova) şi „Primăvara poeţilor” (Chişinău). În anul 2008, Fundaţia V. P. Astafiev (Krasnoiarsk) l-a inclus printre cei mai buni 11 scriitori ruşi contemporani. E autorul mai multor cărţi editate în Rusia, SUA, Bulgaria. În limba română a publicat volumul de versuri „Istoriograf mie însumi” (Fundaţia Culturală Poezia, Iaşi, 2010).

Traducere: Leo Butnaru
Vă propun un capitol din această carte 

MONOSTIHUL RUS CONTEMPORAN ŞI POEMUL DINTR-UN SINGUR VERS

Monostihul rus contemporan reprezintă un fenomen contradictoriu care şi astăzi mai trezeşte discuţii filologice. Totuşi, el ar ţine de poezie sau de proză?
În prezent, nu este cunoscut un răspuns exact la această întrebare. Precum nu există un răspuns definitiv referitor la deosebirile principiale dintre vers şi proză. Cei mai importanţi filologi din trecut şi din timpurile noastre (Iu. Tînianov, Gh. Şengheli, M. Gasparov, Iu. Lotman, B. Tomaşevski, Iu. Orliţki, T. Skulaciova, M. Şapiro, S. Kormilov, S. Biriukov, alţii) i-au dedicat problemei date o multitudine de studii, însă întrebarea aţâţă în continuare conştiinţa exegeţilor. Iar monostihul, în acest caz, ar putea servi drept hârtia de turnesol, care cu timpul ar putea sugera răspunsul. (Conform DEX-ului, monostihul este o poezie sau o strofă alcătuită dintr-un singur vers. Astfel că, în cazul când va fi să delimităm un poem din, eminamente, un singur vers, vom folosi noţiunea monostih. – L.B.)
Nu sunt prea numeroşi filologii preocupaţi, sistematic, de monostih. Şi nici articole despre acest gen poetic nu au apărut prea multe. Înainte de toate, trebuie să amintim studiile semnate de V. Markova, S. Kormilov, S. Biriukov, D. Kuzmin, T. Bonci-Osmolovski.
Istoria monostihului în Rusia este tema analizată temeinic în lucrările lui S. Biriukov1 şi D. Kuzmin2.
Chintesenţa stării generale a gândirii ştiinţifice contemporane referitoare la problema în cauză a focusat-o reuşit V. Burici, care a propus să numim monostihul udeteron (din greceşte: nici una, nici alta).
O astfel de formulă au acceptat-o M. Gasparov, Iu. Orliţki şi alţi savanţi.
În prezent, definiţiile monostihului sunt mai multe decât s-ar crede. În această privinţă au opinat şi filologii, şi poeţii. Spre exemplu, în revista „Deti Ra” au fost publicate definiţiile propuse de Iu. Belikov, T. Vinogradova, E. Kaţiuba, K. Kedrov, S. Biriukov, B. Grinberg, Iu. Milorava, O. Logoş, D. Ţeselciuk3.
Definiţia cea mai cunoscută şi frecvent invocată a lansat-o A. Kviatkovski4.
„MONOSTIH (din grecescul μόνοζ – unu şi στίχοζ – vers/ stih) – un singur vers încheiat sub aspect semantic, sintactic şi prin structura sa metrică. De obicei, pentru M. este aleasă o frază lungă, ce se înscrie într-o metrică adecvată, cum ar fi hexametrul sau versul alexandrin. Exemple de M.:

În tinereţe eu eram asemenea defileurilor munţilor  abrupţi.
(Arhiloh)

Romă de aur, lăcaş al zeilor, dominând printre oraşele toate.
(Avsoniu)

 Odihneşte-te, pulbere dragă, până în zorii bucuriei.
(N. Karamzin)

În poezia rusă, Monostihul ca formă prozodică nu a prins”.

Până aici totul este adevărat, cu o singură excepţie. Din contră, monostihul a prins, s-a răspândit în poezia rusă. Până în prezent, au fost publicate sute de mostre ale genului în cauză. Bazându-se pe tradiţiile folclorice străvechi (zicători, proverbe, frământări de limbă, vorbe de duh, ghicitori etc.), monostihul pur şi simplu nu a putut să nu cunoască o largă răspândire.
Actualmente, sunt atestate câteva specii de monostih.
Clasificarea lor este analizată în lucrările semnate de V. Markova, S. Kormilov, S. Biriukov şi D. Kuzmin. Nu voi repeta lucruri bine cunoscute. Voi remarca doar că, fără excepţie, toate speciile de monostih sunt create prin analogie directă cu modelele folclorice, multe dintre care rămân neîntrecute.
Şi aici e momentul să remarcăm în mod special monostihul rimat, care are evidente trăsături tipologice comune cu proverbul. Acesta e un vers necomplicat, uşor de memorizat, aforistic.

Să comparăm unele proverbe populare ruseşti cu anumite monostihuri contemporane rimate:

 Proverbe:

Sau mied mi-or da de băut, sau voi fi bătut5.

De ai în pungă, nimeni nu te-alungă6.

Monostihuri contemporane:

Pe cine-l premiază – îl şi incinerează7.
(Pavel Baikov)

N-a ajuns Casanova – brăcinarul nu-l ţinea8.
(Efim Gammer)

duminică, 27 iulie 2014

MARINA ŢVETAEVA: "CEASUL SUFLETULUI"
S-a născut la Moscova în familia unui profesor universitar. De la vârsta de şase ani, scrie versuri nu doar în rusă, ci şi în poloneză, finlandeză. Învaţă la Moscova, apoi în pensioane din Elveţia şi Germania. Primele versuri pe care le publică atrag atenţia lui V. Briusov, M. Voloşin, N. Gumiliov. În 1912, se căsătoreşte cu Serghei Efron, care avea să lupte în unităţile albgardiste, mai apoi fiind nevoit să emigreze (în exil, colaborează cu NKVD-ul). Între 1914-1917, Marina Ţvetaeva are un roman cu poetesa Sofia Parnok, „trădat” şi în mai multe poeme. În 1922 – emigrează: Berlin, Praga. În 1925, se stabileşte în Franţa. În 1939, se întoarce în Rusia Sovietică. La scurt timp, îi sunt arestaţi fiica şi soţul, acesta fiind împuşcat, iar Ariadna închisă în Gulag, unde avea să se afle peste 16 ani. Ţvetaeva aproape că nu mai scrie poezie, ci se dedică traducerilor. La începutul războiului, se evacuează la Elabuga (Tatarstan). Nu are un loc de muncă, nu are o casă. La 31 august 1941, se sinucide. Precum cu, respectiv 11 şi 16 ani mai înainte, alţi mari colegi ai ei – Maiakovski şi Esenin.
A editat cărţile de poeme: „Album de seară” (1910), „Verste” (1921), „Tabăra lebedelor”, „Profesia”, „Psyche” (toate – 1923), „După Rusia” (1928), poemul satiric „Vânătorul de şobolani” (1925), „Poemul sfârşitului” (1926). Proză, eseuri, memorii.
În internetul rusesc, excepţionalul şi extrem de bogatul site „Lumea Marinei Ţvetaeva” conţine cele mai multe materiale despre avangardă şi avangardişti, despre protagoniştii ei care au lansat manifeste tranşante, fulminante, uneori paradoxale, contradictorii, stimulative sau enervante, ele însele – mai curând modele de text literar propriu-zis, decât teoretic; texte literare autentice – metaforice, de imaginaţie superioară, curajoase şi inventive; manifeste de curente şi şcoli care au făcut epocă sau doar expresii ale unor efemere ambiţii neacoperite de har: predecesorii (anticipatorii, preanunţătorii avangardei), akmeiştii, imagiştii, constructiviştii, satiricii, futuriştii (cubofuturiştii, egofuturiştii, „Mezaninul poeţilor”, „Centrifuga”, „Liren”, „Sindicatul futuriştilor”, „410” – Transcaucazia, grupul „Tvorcestvo” – Extremul Orient, artişti în afara grupărilor, curentelor, „Breala poeţilor”...) – însă nu doar poeţi, prozatori, ci şi pictori, compozitori, sculptori etc.  Ne putem întreba: de ce tocmai (această... lume) pe un site dedicate unei poetese care, la o apreciere superficial-formală, s-ar părea că nu a fost prea mult (adânc) implicată în efervescenţa fenomenologie avangardiste? Răspunsul e unul simplu: Marina Ţvetaeva a reformat/reformulat prozodia rusă din interiorul acesteia, a modificat-o intrinsec-tipologic, noutatea fiind emanată din nucleu, din esenţe, nu din forme. De unde şi actualitatea, modernitatea, permanenta propulsie de contemporaneizare, „de la sine”, a creaţiei ei – uneia din cele mai mari poetese ale lumii.


*      *      *

Abia de privirăm în ochi – fără ezitare,
Abia glasul nostru până la urlet e înălţat,
Că îndată gâtlejul ni l-a şi înşfăcat
Mănuşa de fier a legii necruţătoare.

Adună lacrimile-n ochi, apele-n ruptură –
În maluri, blestemele – în gâtlej – nod.
Şi libertatea de fier aruncă de pe noul pod
Liber-cugetătorul, fragilă făptură.

Şi pe piept ne adăposteşte vuiete şi gemete
Se lasă o aripă de fier, acvilină.
Numai în cercul unei legi enorme
Mă simt în largu-mi – calmă – în lumină.

25.VII.1917

*      *      *

Abia de privirăm în ochi – fără ezitare; 
Iar peste geamăt – somn
Al tuturor tronurilor – tron,
Al tuturor legilor – ucaz legal.

După paragină – lan de secară,
Râuri cu sinilie apă...
Iar tu, tinere bărbat,
Lasă-ţi pleoapă pe pleoapă!

În vene – mierea. Cine vine?
Este – el, somn – de-nnoptare –

El va potoli, el va stinge

Pătimaşa, mortala sudoare.

24.IV.1918

vineri, 25 iulie 2014

PORŢILE IADULUIPorţile dimpotrivă

La „Porţile iadului” de Auguste Rodin

Şi el a ajuns la iad.
Predestinat.

Însă până să intre
a îngăduit o vreme
decorându-i porţile.

Lui Dumnezeu I-a plăcut rodul muncii
arta cu care a sculptat porţile ditamai
şi l-a iertat
mai gândindu-se puţin
după care-l îndreptă spre rai.

Din păcate
cu porţile acestuia Rodin
nu a fost la fel de inspirat
distrugându-şi nemulţumit schiţele
proiectele toate
rămânând ca şi cum
la jumătate de drum.

De mai multă vreme
nu mai parvin ştiri despre el
încât nu se ştie
unde s-ar afla acum…


25.VII.2014

luni, 21 iulie 2014

CINE, DE UNDE ACCESEAZĂ ACEST BLOG?


Spre exemplu, statistica accesării acestui blog în una din zile e următoarea:


Sigur că eşti curios: cine o fi cei 133 de americani sau de români americani, care au accesat blogul tău? Dar cei 51 din Germania, 13 din Slovacia etc.? Nu cred că la mijloc ar fi doar curiozitatea. Sunt sigur că e şi solidaritatea. Vă salut, prieteni de departe!

sâmbătă, 19 iulie 2014

UN AVANGARDIST RUS LA ARGEŞ


*     *     *

De cu zori, cocoşul anunţă
Că noaptea a rămas în urmă:
Cucul – că, uite, atâţia ani
Sunt în faţă şi
Aşteptarea nu-şi curmă.

Cu-cu sau cu-cu-ri-gu
E unul şi acelaşi sens:
Curge (fii atent!)
Ca un şuvoi de grăunţe,
Mai ales.

Dar ştii, există o pasăre,
Ea nicicând, nicicum nu cântă:
Ci doar timpul, ca pe grăunţe,
Îl tot ciuguleşte
În tainica-i pândă.


*     *     *

Ceea ce-mi era de consolare
A încetat de a mai consola,
Cu toate astea, uneori,
Mă mai distrez şi eu cumva.

Mă distrez cu brutalul frig,
Vântul aspru, zilele gri,
Mă distrez cu sărăcăcioasa urbe –
Şi astfel trece zi după zi.

De nu-n Rusia, în Germania, fie,
Iată-mă în lung de râu, la plimbare,
Distrându-mă prin combinaţie
De indiferenţă şi întristare.


vineri, 18 iulie 2014

PRAGURILE TRECERII


25.VIII.1993

Ieri, telefonează Ioanid Romanescu. „Leule, ce zi este astăzi? Încrustează-ţi bine în minte…” etc. Înţeleg că a apărut volumul meu de versuri „Iluzia necesară”, la ed. „Princeps” din Iaşi. „Remarcă faptul că astăzi nu e 23 august, ci 24”. Fireşte, aluzie la nefastele evenimente istorice. Însă cartea mea nu are nimic în comun cu pactul Ribentrop-Molotov, semnat, în 1939, la 23 august… Dar oare chiar să nu aibă? Fie şi din motivul că prima mea carte în Ţara mea, România, a apărut atât de târziu… Că eu 40 de ani am fost supus privaţiunilor, muştruluielilor ideologice, politice de tot soiul, şi de cele mai neghioabe feluri.
Dacă va fi relativ bine (…pentru că la Negureni tata se află într-o stare limită…), posibil ca lunea viitoare, în cadrul Zilelor Blaga, să facem o lansare, mai multe lansări, pentru că vin cu cărţi noi şi Ion Mureşan, şi Aurel Pantea, alţii; facem lansări pe Aleea clasicilor, care clasici noi (încă) nu suntem şi nimeni nu poate şti dacă vreunul dintre noi va ajunge ca atare.15.IX.1993

 Când nu-ţi mai este de jurnal… Las câteva pagini albe, în care va trebui să vorbesc, de voi putea, despre trecerea în lumea celor drepţi a tatălui meu. Acum, ca şi în zilele trecute de la 27 august, ziua decesului, nu pot scrie nimic coerent despre această plecare pentru totdeauna…
Blajinul şi inofensivul Victor Dumbrăveanu îmi oferă un exemplar din „Curierul de seară”. Îl privesc uşor nedumerit. Zice: „Am plasat condoleanţele noastre. Sunt din partea prietenilor, vecinilor”.
Mircea Blajinu îmi spune: „Eu am ştiut că ţi se va întâmpla nenorocirea. Te-am visat că erai la tribună în veşminte negre. Eu eram jos, printre oameni, tot în haine cernite…” Tristul simbolism al visului s-a referit şi la el: deja de vreo zece zile i-a dispărut bătrânul tată ce are sincope de memorie. A ieşit din curtea casei de pe Valea Morilor, scăpând de sub supravegherea tinerilor aflaţi acolo în gazdă, care aveau grijă de el. Deocamdată, nicio urmă, niciun semn, nicio veste… Bietul bătrân, fost preot, cine ştie unde se află acum… dacă se mai află…

miercuri, 16 iulie 2014

VIS DESPRE BUCURIELa drept vorbind, nu prea cred în aşa-numitele cărţi de explicare a viselor. Nu sunt nici atât de superstiţios, pentru ca să fiu influenţat oarecât, sufleteşte, de un mesaj sau altul care, chipurile, sunt sugerate de întâmplările onirice. Şi totuşi, oarece taină mă face din vreme în vreme să mă interesez, să fiu curios faţă de un vis sau altul.
Noaptea trecută am visat multe şi de toate, inclusiv o întrunire panromânească a poeţilor, însă episodul cel mai emoţionant din acea cinematecă onirică mi s-a întâmplat undeva la Negurenii mei de baştină, în casa mătuşii Olga, unde mă jucam cu unul din micii ei nepoţei. Ei bine, într-o carte-internet de vise caut „copil mic” şi găsesc o descriere destul de plastică, chiar bine articulată:
Visele despre copii mici ne oferă accesul la copilul din noi. Cu toţii avem părţi ale fiinţei noastre care încă sunt curioase şi copilăroase. Când reuşim să stabilim o legătura cu această latură a noastră, ne dam noua înşine permisiunea de a explora un potenţial al unităţii, al desăvârşirii, pe care până atunci nu l-am recunoscut în noi înşine”.
Pur şi simplu, e frumos şi… mângâios (de)scris.
Iar alte „cărţi de vise” ar putea da explicaţii ce diferă ca sens. Depinde de visători-interpreţi, unii dintre care vădesc calităţi de poeţi. Astfel, în altă parte, găsesc aceasta: „jucându-te cu un copil mic – bucurie, câştig”. Păi, câştigul, de-acu cum o da Domnul, dar bucuria – cui i-ar prisosi?

luni, 14 iulie 2014

IN MEMORIAM ION PROCA


S-au împlinit 40 de zile de la plecarea spre pulberea stelelor a colegului de facultate, de grupă universitară, a prietenului, a scriitorului Ion Proca... Acolo, în Coloniţa lui natală şi, iată, deja cea de dincolo de existenţa sa, la 5-7 kilometri depărtare de centrul Chişinăului, i-am revăzut chipul pe crucea de mormânt, i-am văzut umbra luminoasă ce se profila pe cer, dar şi în amintirile noastre. Parastasul a adunat rudele sale, colegii săi-fraţi de grupă universitară, a 3-ia jurnalism, 1967-1972. În pinacoteca de aur a tinereţii noastre, Ion Proca apare prietenul atât de deschis către prietenie, atât de generos, cumpătat şi mereu alături în clipa de necaz a vreunuia dintre noi. Iată, şi acum, după plecarea sa, el ne mai adună, ne mai întruneşte, ne mai uneşte întru căldură şi ataşamente sufleteşti...

                                                       CU ION PROCA


O parte din grupa a III-a jurnalism şi filologie, 1969: Zina Muravschi, Lucia Purice, Svetlana Ivanenco, Dochiţa Radu, Gheorghe Paţanov, Tatiana Calos, Elena Stati, Valentin Partos, ION PROCA, o necunoscută, Mariana Ababii şi Leo Butnaru

                                           ION PROCA IN MEMORIAM...

SUPER LUNA ŞI SUPER GERMANIA!Imaginea am fixat-o şi am preluat-o de pe ecran în timpul Finalei. Imaginea cu două fenomene, unul astronomic, altul atât de terestru – fotbalistic.
Iar fenomenul astronomic Super Luna poate fi admirat în aceste zile, în mai multe zone ale lumii. Noaptea trecută, norocoşii care au văzut Luna plină la dimensiuni colosale au fost locuitorii din Spania, Brazilia, Sri Lanka și din unele regiuni ale Statelor Unite.  
Super Luna, vizibilă noaptea trecută pe cerul mai multor ţări, este primul fenomen din seria de trei de acest gen pe care le vom vedea până la sfârşitul anului. 

Fenomenul cunoscut drept Super Luna are loc atunci când astrul nopţii se află la cea mai mică distanţă de Terra şi, drept urmare, apare mult mai mare şi mai luminos. Astfel, noapte trecută. Super Luna celebrând victoria Fotbalului.

vineri, 11 iulie 2014

ATENŢIE, VINE AUGUST 2014! APOI, TOCMAI CEL DIN.... 2837!Iubiţi prieteni, pregătiţi-vă!!! Luna august a acestui an, 2014, ne prinde într-o fantastică acoladă! Acoladă formată de anii – atenţie! – 1 191 (!) şi… 2837 (!!!). Explicaţia? Nemaipomenit de simplă: luna august din anul pe care îl trăim va avea 5 zile de vineri, 5 sâmbete şi 5 duminici!!!!!
Un atare (tare!) fenomen nu poate avea loc decât o dată la… 823 de ani!!!! Chinezii numesc o astfel de întâmplare-aliniere-coincidenţă „Un pumn de bani”. Astfel că… anunţaţi-vă despre acest fenomen prietenii, rudele şi, peste 5 zile (de vineri, de sâmbătă, de duminică), veţi avea o fantastică surpriză bănească!... Unii, bineînţeles. Printre care, obligatoriu, veţi fi şi domniile voastre.

Atenţie, vine august 2014! Apoi, tocmai cel din… 2837!

ÎNTREBĂRI, RĂSPUNSURI DE ACUM 20 DE ANI6.VIII.1993

Telefonează de la Constanţa Marin Mincu (e profesor la universitatea de acolo). Bucuros de veşti bune. Care anume? „Cele din parlament”. Da, ieri nu s-a votat intrarea în CSI. N-au ajuns 4 voturi.
Altceva? Mi-a citit versurile. Vorba dumisale: „Mi-au plăcut foarte mult”. Pe dl Mincu îl cred. Sobru, exigent, uneori distins până la cinism niţel brumat. Nu vin în Ţară? Ar fi bucuros să mă aibă oaspete la cursurile de vară ce ţin, la Constanţa, până pe 20 august. „Mai am câţiva moldoveni”, zice. Se interesează de Cimpoi. A apărut nr. 2 al „Paradigmei” (revistă redactată de Mincu) în care se vorbeşte şi despre cartea şefului.


Chestia cu „Erata” din „LA”, în care dau peste cap grando-ego-mania lui Mihai Cimpoi,  prinde… a prinde. Mă întâlneşte graficianul Isai Cârmu şi, zâmbind larg, cu subtext (cu… sub-mustăţi) mă întreabă: „Completarea ceea din erată se referă şi la tine?” Îi răspund cu aceleaşi subtexte şi sub-mustăţi… Dar egolatrul protagonist s-o fi dumerit?

Alaltăieri, o şuetă împreună cu Mânăscurtă şi Dabija. Discuţii pe teme acute, cu coniac mult, la care  – văd! – ţine/ rezistă şi Nicolae. Nu e greu de imaginat cam ce, pe cine şi cât am tot tocat noi…

A, da, ieri telefonează Ioan Adam de la Bucureşti. Din partea editurii „Eminescu”, veste bună de la directorul Mircea Ciobanu: au fost sponsorizări, 2 milioane de lei, pentru publicarea cărţii lui Cimpoi. Se creează impresia că toată lumea caută bani pentru manuscrisele preşedintelui: „Hyperion”, „Porto-Franco”, „Eminescu”, alţii. Să fie într-un ceas… – ba, în ceasuri bune! Chiar dacă drumurile ni se vor răzleţi. Voi trece la „EUS” (Editura Uniunii Scriitorilor).

luni, 7 iulie 2014

AL DOILEA VAL DE DEPORTĂRI: IULIE 1949
Leo BUTNARU

LISTA BASARABEANĂ

1. Şocul întâlnirii cu „eliberatorii”

Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins...

                                                                              Deuteronom, 5/15


Era tânără. Doamnă sadea, alias boieroaică ce moştenea o anume avere, zeci de hectare de pământ prin părţile Sorocii, în satul Ţepilova din comuna Ocolina. Tânără şi frumoasă, după cum o înfăţişează fotografiile de epocă. După cum şi-o amintesc cei care, la sfârşitul anilor ’30 ai secolului trecut, erau copilandri sau adolescenţi. Spre exemplu, profesorul universitar chişinăuian Aurel Marinciuc: „Nu încape îndoială că viaţa acestei femei este un fenomen singular în lume. Raportat la locul în care am trăit o perioadă şi eu, pot să vă asigur că, încă din tinereţe, ea a fost o celebritate a oraşului Soroca. Orăşenii mai în vârstă mi-au descris escapadele ei în oraş: apărea călare pe un cal mândru, cu puşca pe umăr, cu revolver la şold, iar la şa avea legaţi 3-4 iepuri şi tot atâtea raţe împuşcate, pe care Eufrosinia le oferea cadou prietenilor sau rudelor.
           Ţăranii se mirau – cum o domnişoară, fiică de boieri, mergea desculţă în urma plugului, cosea grânele sau fânul, întrecându-se cu bărbaţii. Mulgea vacile, rânea bălegarul, castra porcii, altoia pomii. Era fermierul universal. În acelaşi timp, cunoştea literatura, muzica clasică, picta. Vorbea nouă limbi, printre care pe evreieşte şi ţigăneşte – limbi necesare în oraşul nostru”.
Ce portret! De tânără. Şi boieroaică. Şi frumoasă! Cutezătoare. Chiar şi în acel 28 iunie 1940 rămânând să aştepte hoardele roşii. Şi, poate, nu doar din cutezanţă, ci şi din motivul că se considera oarecum... de-a lor, rudă a ruşilor ce aveau să treacă Nistrul.
De a lor, de a sovieticilor chiar să fi fost? Era rusoaică. Şi aşa s-ar fi putut crede, cu toate că sângele ei avea afluenţi de prin mai multe seminţii – greco-macedoneană-aromână, poloneză, georgiană... Oricum, vorbea fluent limba rusă, se considera rusoaică. Deci, ce rău puteau să-i facă cei ţintaţi cu stele roşii? Şi de ce? Deci, şi-a zis să rămână.
Iar mama sa, profesoară, îi spunea, o implora: „Hai, fata mamei, să plecăm şi noi peste Prut, că nu se ştie cum o să iasă întâlnirea asta cu «ai noştri»”.
Însă fiica nu pleacă, rămâne, petrecându-şi mama ce-şi rânduia căruţa în lungul convoi al celor care fugeau din calea sovieticilor. Bezmeticilor.
Ea, tânăra boieroaică Eufrosinia Kersnovskaia (avea 33 de ani), hotărăşte să rămână. Ar fi putut să se pregătească din timp de plecare, pentru că, peste ani, deja în Siberia, în Gulag, îşi aminteşte că, atunci, cu 2-3 zile până la groaznicul 28 iunie 1940, radio Bucureşti transmitea: „Uniunea Sovietică a înaintat pretenţii asupra teritoriului Basarabiei. Comisia mixtă în componenţa generalilor (cutare) pleacă cu avionul la Odessa pentru rezolvarea acestei probleme... Mama nu a mai dus ceaşca până la gură. Mâna a început să-i tremure şi ceaşca reveni, zângănitor, pe farfurioară.
– Cum aşa? Ce va fi cu noi?

vineri, 4 iulie 2014

FOTOGRAFIA DE PE CRUCE20.VII.1993

S-a stins şi muntele de viaţă şi cuvânt Nicolai Costenco. Azi dimineaţă, pe la ora şapte, s-a sculat şi şi-a făcut toaleta, după care a intrat în odaia sa, aşteptând până e gata ceaiul special pe care i-l prepara doamna Măşuţa. Povesteşte Gheorghe Vodă (vecini cu apartamentele): „Şi, la un moment dat, auzim un glas sfâşietor: «Co-olea!» Nina, soţia, zice: «E al doamnei Maria!»
Măşuţa lui nenea Colea intrase să-l invite la ceai… Pe faţa proaspăt spălată, în ochii bătrânului poet – negrul antracit al morţii…  În decembrie, ar fi împlinit 80 de ani.

Alexei Mare de la Cluj mă întreabă: „Dar unde e peştele cel mic?” Şi eu trebuie să înţeleg că e vorba de Arcadie Suceveanu care are poemul „Peştele cel mare”, despre URSS ce a tot înghiţit „peştii mici”, popoarele înrobite.

22.VII.1993

Ieri, ziua înmormântării lui Nicolai Costenco. Dis-de-dimineaţă, îmi telefonează telejurnalista Silvia Hodorogea: cine ar putea vorbi despre poetul ce se îndreaptă spre malul Styxului? Îl recomand pe cineva, însă tocmai acesta s-a dovedit a fi la ne-înălţime, însă repar greşeala, recomandându-l, deja „documentat”, pe Aureliu Busuioc, care a şi venit la mine în birou (vreo câţiva ani, a slujit şi el în acest spaţiu), spunându-mi că a scris două pagini despre Costenco, intitulate „Prinţul”; se teme să nu fie lacrimogene, sentimentale. Mi le citeşte. Din contră, le găsesc bărbate şi bine scrise. După ce le-a imprimat, Silvia îmi spune că am avut dreptate în ceea ce priveşte „valorile”: unele/ unii dintre colegi au vorbit dezlânat şi mult prea întins, fără simţul măsurii.  Dumitru Ciobanu şi ministrul educaţiei Nicolae Mătcaş, acesta folosind obsesiv cuvântul „moldovenesc” şi acolo, unde nu era cazul… Patrioţi în două iţe.
Nu ştiu dacă a făcut bine A. Busuioc, răspândind din coleg în coleg părerea că: „Nu i-ar fi trebuit lui Costenco preot… Cu religia el a avut relaţii speciale…În 1936 (39?), a deflorat-o în biserică pe domnişoara Elena (?) Bradu…” Cică ei doi, tinerii, au rămas tăinuiţi până s-a închis biserica, apoi… Cine ştie?..