sâmbătă, 30 iunie 2018

Înșfăcându-se de barele vagonului / poeme din Rusia*     *     *

Văcuța-Domnului
urcă pe sticla geamului.
Sticla e caldă și curată
pentru că e-n miez de toamnă.
Văcuța Domnului a confundat anotimpurile.
Ce grăbită e.
Ce curajoasă și dementă e.
Nici chiar nu știu
ce-o fi mai mult în firea ei:
curaj sau demență.


*     *     *

Singur în odaie:
pun muzică
și dansez
de minune
gândindu-mă la rudele decedate.
Nu pot înțelege
de ce sunt considerat
un dansator prost.


*     *     *

Educatoarea albă stă pe banca din parc
punând piciorul pe bancă.
În jur – doar copii negri
se îmbulzesc, se răspândesc.
Unul din ei cântă la unul din degetele piciorului ei
un motiv chinezesc.
După gardul ruginiu
stă un bărbat ce are-n colțul ochilor
punctișoare albe de iaurt.
Dar ce au aici a face versurile?
Ce fac eu aici?
Cum de-am nimerit aici?

joi, 28 iunie 2018

O MARE ȘI NEFERICITĂ POETĂ ITALIANĂ
Cocoșatul

Ca de obicei, abandonând cheiul zilei
eu cuceresc ziua palmă cu palmă:
ziua din apa atât de vineție,
cu o expresie de indiferență deplină.
Ziua pe care o obțin cu atâta greu
între două maluri ce nu rezolvă nimic, –
ceva irezolvabil pentru viață
...și nimeni nu mă ajută.
 Dar uneori vine un cocoșat
pe care-l presupun de simbol al bucuriei
înzestrat cu harul unui ciudat profet.
Și pentru a-și ține promisiunea,
el mă poartă pe umerii săi.


*      *      *

Poeții lucrează noaptea,
când timpul nu-i grăbește,
când e stinsă rumoarea mulțimii
și se termină linșajul orelor.
Poeții lucrează-n întuneric,
ca șoimii de noapte sau privighetorile
ce-și revarsă dulcile triluri,
temându-se să nu-l supere pe Dumnezeu,

însă în liniștea lor poeții
fac mult mai mult zgomot
sub stelara cupolă de aur.


*      *     *

Casa mea este înjghebată din cârpe
nu știu de ce bogăția
încă nu m-a vizitat
de altfel ca și moartea
însă acestea fac vizite imprevizibile
pe care le aștept, mereu


*           *       *

În această noapte cu lună
am aprins focul
pentru a ademeni musafirii
precum fac prostituatele
pe marginea drumurilor
însă nimeni nu se opri să privească,
și focul meu s-a stins.


*      *      *

Vailati care picta pânze oribile
zicea că pentru un sărut mi-ar dărui un „nud” de-al său
însă eu nu l-am sărutat
pentru că din păcate
un tablou urât aduce nenoroc.

vineri, 22 iunie 2018

DIN MINIATURA POETICĂ
Iar dacă Poeziei i-a fost dat să înflorească în Patria mea, eu, îndrăznesc să spun, i-am fost totdeauna o radioasă și adevărată martoră… Sunt convinsă că noi nici până astăzi nu știm întru totul ce minunat cor de poeți avem și cât de tânără și mlădioasă e limba rusă și că de nu prea multă vreme scriem versuri, pe care le iubim și cărora le credem.
Anna Ahmatova

În traducerea lui Leo BUTNARUEduard ASADOV     (1923 – 2004)


Mini-glumă

Cel ce are succes
Cam supără lumea, se știe.
Are mulți prieteni acel
Care nu prea poate să scrie.

Deci, iată dilema, zic,
E complicat, oricum o dai:
Sau să scrii poeme minunate
Sau prieteni să ai.


Adolf AVRUSIN     (n. 1936)


Nictemer

1.     noapte

Pe noapte
orașul își îmbracă pijamaua
cu dungi de ocnaș
trasate de
întuneric și clar-obscuritate.

Se târăște un troleibuz
dibuind cu brațele-i pe sus
în căutarea drumului.

Vântul lovește
în frunte, în față – doborâtor.

Oamenii
grăbesc
spre   
       casă.

2.     ziuă

Zăpada cernută de
pădure
e tupilată la rădăcina tulpinilor.
De altfel
Nu am niciun chef
să plec la Moscova*...
de-ar fi barem să se vopsească asfaltul
în șapte culori...
sau de-ar desenat pe vreun satelit
inima
străpunsă de săgeată.

3.     în general

Mă înțelepțesc.
Devin consistent.
Tot mai acute-s dorințele,
le ascund tot mai adânc.
             _______ 
*Poetul fiind din Leningrad (pe atunci), dă ușor în vileag inconciliantele orgolii ale celor două capitale ruse care nu se prea... suportă una pe cealaltă.


vineri, 1 iunie 2018

FEDERICO GARCIA LORCA

Leo BUTNARUÎn tinerețile mele studențești, Federico Garcia Lorca îmi era unul dintre poeții preferați. Am un martor foarte obiectiv, care confirmă acest lucrul – jurnalul „Student pe timpul rinocerilor (1969–1972)”, în care prima referință la marele spaniol e din 4 noiembrie 1970: „Acasă, să citesc Lorca”.
Apoi a doua zi, pe 5: „Ieri, adică și azi, până la orele 3 spre dimineață, l-am «studiat» pe Garcia Lorca. Poezia primilor ani – excepțională. („Greiere!/ Stea sunătoare”; „Buzele tale sub ascunziș de săruturi”; „Murdară de nisip și săruturi” – imagini evocatoare de contexte întinse.)”.

Peste trei săptămâni fără două zile, notam: „Astăzi am primit de la Moscova, prin sistemul cartea prin poștă, un set de cărți de poezie bilingve: Ungaretti, Quasimodo, Lorca, Apollinaire, Eluard”. (Este vorba de setul din cinci poeți, apărut în 1968 la „Editura pentru literatură”, București. Sistemul „Cartea prin poștă” nu fusese afectat de aberantele interdicții de difuzare a presei și a cărții românești în RSS Moldovenească, ajunsă, atunci, un fel de rezervație pentru „aborigeni”: oriunde în alte teritorii ale fostei URSS se putea abona presa și procura cartea românească, numai la noi – niet!).
Pe parcursul altor ani de studenție, am tot revenit la poezia lui Lorca: „Refugiul în lectură ca intenție de a face abstracție de kakiul... aspru (eram militar – n.m.). Lorca: „Castaniete./ Castaniete./ Cărăbuș sonor”; „Copacilor!/ Ați fost săgeți/ din azur căzătoare”; „Fecioară cu crinolină,/ fecioară-a singurătății,/ deschisă ca o imensă/ lalea” (25.VI.1972);
„Lorca despre Don Luis de Góngora: «Pentru prima oară în istoria limbii spaniole el creează o nouă metodă de căutare și plăsmuire a metaforei și în adâncul sufletului său consideră că nemurirea operei poetice depinde de consistența și buna închegare a imaginilor». 
Iarăși Lorca: «Lumea poetului constă din contradicții... Poezia nu are nevoie de adepți, ci de îndrăgostiți»”;
„La mare și la Cetatea Albă, l-am citit pe Jorge Guillén din colecția Cele mai frumoase poezii. Spaniol mare, dar nu ca Lorca sau Juan Ramón Jiménez, de care a fost aproape, însă trăind cu mult mai mult decât ei”.
În 1972, scriam poemul „Motiv hispanic”, care avea de motto versurile lui Lorca: „Ai! Între albii muri hispanici/ negrii tauri ai tristeții!” (din păcate, motto suprimat la apariția primei mele cărți, în 1976), care e următorul:
                   Lăsând toreadorul nemișcat
reuși să fugă din arenă.
Își spunea că la sfârșitul străzii
                                                vor începe
libertatea lui și tihna...

...dar i-apăru în față câmpul roș’-aprins
andaluzul câmp împurpurat
și-nnebunitul taur își înfipse
                                      coarnele-n țărână
aruncând spre ceruri
                                  rădăcini și floare
sângele de maci.
            Imboldul acestor versuri bineînțeles că pornise din creația lorchiană, iar toreadorul nemișcat, îmi amintesc cu toată limpezimea memoriei, în subtextele versurilor mele era Ignacio Sánchez Mejías, prietenul poetului care avea să-l înveșnicească în zguduitorul său „Bocet...”, de la ora cinci a chindiei, când „taurul deja îi mugea peste frunte” bravului matador răpus. Este o vibrație de ecou lorchian-hispanică și într-un alt text din acea carte de debut a mea, „Spinul ca un pumnal”, dedicat unuia dintre prietenii lui Garcia Lorca, poetului Pablo Neruda: „...prea crud/ i-a fost dat să erupă furtunii...// Izbită orbește,/ creanga  își repezi spinul ca pe un pumnal/ în inima privighetorii oploșite/ printre ramurile trandafirilor”.
Inițial, credeam că doar îmi amintesc, pentru că, la o mai recentă răscolire prin mapele arhivei, să constat că, tot pe atunci, în adânci tinereți, chiar tradusesem câteva poeme de Lorca, însă nu am mers prea departe în domeniu. Era ceva similar ce mi se întâmplase cu un alt mare poet, Boris Pasternak, caz expus în eseul „Debutul de traducător și nu numai”, publicat în presa bucureșteană, dar și în volumul meu „Dincolo de suprafață” (2013).
Și iată că, în a doua jumătate a anului de grație 2017, umbra lui Federico Garcia Lorca m-a rechemat în plină-lumină creația Marelui Poet, pe care, cu modestia de rigoare, îl prezint în această carte în versiunea mea, a celuia care l-a citit și l-a admirat într-un uriaș, aș zice, interval de timp, de poezie, de vârstă, de destin – de la 18 la 68 de ani. Și continuă să-l admire. Vârstă, destin de cititor și de scriitor care nu se pot despărți de Federico Garcia Lorca. Sunt sigur, aceasta li se întâmplă nenumăraților cititori și scriitori din lume.
L.B.
*      *       *
Se naște în localitatea Fuente Vaqueros/ Gganada în familia unui latifundiar. Face studii universitare la Granada și Madrid. În 1918 publică prima sa carte „Impresii și peisaje” (eseuri și proză), urmată de „Carte de poeme” (1921), „Cântece” (1928), „Romaciero țigan” (1928), „Poetul la New York” (1930), „Divanul Tamatit” (1936), „Sonetele dragostei obscure” (1936) ș. a. Scrie piese de teatru, pe care le montează în Spania și În America Latină.
Când în Spania izbucnește Războiul Civil, Lorca refuză să se refugieze în Columbia sau în Mexic, ambasadorii cărora se oferă să-l ajute, intuind că poetul ar putea deveni victima unui atentat.  Pe 16 august 1936 este arestat, iar peste alte două zile cade răpus de gloanțele fasciștilor, corpul său fiind aruncat într-o groapă comună. Cărțile sale sunt arse în Plaza del Carmen din Granada și interzise în timpul franchismului.
Este considerat cel mai de seamă reprezentant al liricii spaniole moderne și o personalitate de primă mărime a poeziei europene a secolului XX.  


Cântec mic

Aripile privighetorii
sunt înrourate,
limpezi stropi de lună
încheagă noian de iluzii.

Marmura fântânii adună
săruturi de buze-nsetate,
visele umilelor stele