sâmbătă, 24 martie 2018

DIN POEZIA CONTEMPORANĂ A NORVEGIEIDin poezia lumii
POEȚI DIN NORVEGIA

În traducerea lui Leo BUTNARU

Olav H. HAUGE (1908 – 1994)Bătrânul poet încearcă să devină și el modernist

Se hotărî și el să încerce
aceste noi picioroange.
Urcă pe ele,
pășind precaut, precum cocostârcul.
Și dintr-o dată – minune! –
spor de clarviziune, perspectivă!
Reuși să numere oile din țarcul vecinului.


Oglinda

Când eram tânăr,
mă admiram pe mine însumi,
privindu-mă în gemulețul fierăriei.
Inima se privea
în oglinda Lui Dumnezeu.
Și ea acoperită de funingine.


În momentul hotărâtor

În șir de ani tu ai tot stat gârbovit peste cărți,
adunând cu mult mai multe cunoștințe,
decât ți-ar fi trebuit chiar în câteva vieți.
Însă în momentul hotărâtor îți vor fi necesare
foarte puține din ele, acest puțin
inima cunoscându-l dintotdeauna.
În Egipt zeul înțelepciunii 
are cap de pasăre.

A venit timpul

Rachetele urcă brusc
cu botul spre cer
coborând pe lună sau pe Marte.
A venit timpul,
a venit timpul
să ducem otrava noastră și în stele.


Traversez Cercul Polar

Cineva din tren arată spre un turn din munți, spunând:
Noi traversăm Cercul Polar!
La început nu se simte nicio diferență,
priveliștile par a fi aceleași.
Eu unul nu i-aș acorda pic de importanță acestui eveniment minor,
dacă eu însumi n-aș di traversat deja a șaptezecea frontieră.


Hans BØRLI  (1918 – 1989)Rugă

Izbăvește-mă, Doamne, de bătrânețe.
Nu vreau ca în fața oglinzii
prin ruinele chipului meu
să caut visul tinereții.
Vreau ca visul
să moară în zbor,
ca o pasăre sălbatică în ghearele vulturului
în aerul geros al înălțimii.

SCRIITORII ȘI RISCURILE MESERIEI
Laura Poantă: – Credeți că meseria de scriitor face parte din rândul meseriilor stresante? De ce da? De ce nu?
Pentru a vă ajuta să formulați un răspuns, adăug, orientativ, alte câteva întrebări.
Leo Butnaru: – De acord. Să desfășurăm chestionarul.
– De ce credeți că, la noi, nu se poate trăi din scris (decât cu extrem de puține excepții)?
– Pentru că nu avem la fel de mulți oameni, care să meargă la librărie ca la stadion și să plătească pentru o carte, atât cât plătesc pentru a urmări un meci. Unde mai pui că acea carte mai trebuie și citită, adică cere efort, o anumită muncă, pe când meciul distrează. Pentru că nu avem atâta lume care să meargă la librărie, cum merge la cârciumă și să cumpere măcar a zecea parte, ca număr, cărți, față de sticlele de vin, vodcă sau halbele care-i potolesc setea tantalică.
– De ce scrieți? Ce rost/menire are scrisul pentru dumneavoastră?
– Pentru că, pe durata a multor ani, în special a perioadei mele de debut, de automodelare, m-am convins că am aptitudini pentru scris. Nu cred că aș fi lipsit de modestie, afirmând asta, deoarece același lucru l-au confirmat zeci de exegeți care au scris despre cele mai multe cărți ale mele. Inclusiv în străinătate. Ca unul care nu a avut cum să-și organizeze conjuncturi favorabile pentru deciziile juriilor, îndrăznesc să cred că același lucru îl confirmă premiile literare importante premii literare care mi-au fost acordate la București sau Chișinău, în Uniunile Scriitorilor, cancelaria guvernului sau cea a ministerului culturii. Țin mult și la anumite distincții venite din partea revistelor literare prestigioase.
Rostul, menirea?... Omul din popor o spunea onest și aproape evlavios: ca să nu iasă că fac umbră pământului degeaba. Și cu un fir de speranță că, poate, aș putea face pe unii consângeni să nu țină de generalitatea categorisirii lui Cantemir, conform căreia ai noștri „sunt cam leneși la cetit”. Pentru că un scriitor e și un învățător. Iar eu, conform uneia din cele două licențe, chiar sunt atestat ca filolog, adică și ca învățător de limba și literatura română, și nu numai.
– Care vi se pare lucrul cel mai stresant la meseria de scriitor? De ce?
– În cazul celor cu adevărați talentați, la meseria de scriitor se ajunge ca și cum de la sine, în mod firesc, predestinat. Dar stresul cred că-l încearcă cei cam lipsiți de har, care depun eforturi disperate (deci, stresante) ca să devină scriitori. 
– Credeți că un scriitor e mai presus decât restul lumii și merită o atenție deosebită?
– Nu, nu e mai presus. Dar inevitabil, dacă e scriitor, e mai presus de el însuși, de condiția lui de om-standard, să zic așa, adică de om obișnuit, neimplicat în creație. Prin urmare, nu e mai presus, ci e deosebit de restul lumii. Pentru că, într-un fel, scriitorul contribuie nu doar la oglindirea lumii, ci și la... completarea lumii, la împlinirea ei. De unde și distincția pe care, în chip tradițional, i-o acordă însăși lumea, crezându-i destinul, dar și fapta oarecum misterioase, alese, date „de sus”.
– Scriitorul – creator de Cultură, martor al vremii sale, „vistiernic al ființei” – are statutul cuvenit în societatea noastră? Ce ați îndrepta?
– Nu știu dacă scriitorul trebuie să aibă un anume statut în societate. Statutul nu poate înlocui relațiile, raporturile firești dintre un creator de artă și societate, aceasta recunoscându-l, apreciindu-l, valorizându-i rezultatele creației. În măsura în care crede ea, societatea, că ar merita un scriitor sau altul această intercomunicare, apreciere. Dar, bineînțeles, pot exista scriitori foarte buni, filosofi, spirite alese, care nu pot capta atenția societății largi, mulțimii.
– Iată câteva dintre trăsăturile „tradiționale” puse în seama artiștilor/scriitorilor: orgolios, vanitos, egocentric, invidios, singuratic, capricios, depresiv, anxios. Pe care le asumați?
– Păi astfel de trăsături sunt caracteristice și omului de rând. Iar dacă artistul e și el om, însă oarecum, și oarecât, „ieșit” din canonul omului-standard, înseamnă că și aceste trăsături îi sunt, în taina firii sale, mai potențate. Numai că unii scriitori nu și le pot camufla, cam și le dau pe față, alții sunt mai diplomați, mai actori, stăpânindu-și-le, camuflându-și-le. Însă niciodată până la gradul ca cei din jur, mai ales colegii, să-l considere... înger.
– Spaima de ratare vă bântuie zilele și nopțile?
– Nu m-a bântuit niciodată, pentru că implicarea în scris, în literatură a fost și este una benevolă, pe cont propriu. Nu trebuie să dai dare de seamă nimănui și să știi a te „citi” pe tine însuți nu numai ca omul care a scris ceva, dar și ca om de o anumită vitalitate, de un anumit caracter, de un anumit talent. 
– O frază/pagină neizbutită vă provoacă insomnii?
– Să știți că insomnii îți poate provoca și o pagină izbutită! De asemenea, și o frază izbutită. Să zicem, dacă ar fi fost să rostești/ să scrii tu: Tot ce am eu port cu mine; Cuget, deci exist; Cunoaște-te pe tine însuți; Infinita la commedia etc. Deci, în baza legii unității și luptei contrariilor, este valabilă și insomnia provocată de eșec.
– Scrieți cu gândul la viitorul cititor, la receptarea critică?
– Nu cred că ar fi un păcat să te încerce un astfel de gând. Poate chiar din contră.
– Vă consultați cu prietenii (scriitori sau nu) în timp ce lucrați la o carte?
– Uneori, da. Însă mai curând ca excepție, decât ca regulă.
– Țineți seama de observațiile care vi se aduc?
– Eu mă supun adevărului. Dacă acele observații sunt convingătoare, de ce nu aș ține seama de ele, chiar dacă vin nu totdeauna din parte prietenilor, binevoitorilor.
– Când sunteți criticat, credeți că nu ați fost înțeles ori că e la mijloc o răzbunare?
– Depinde. Pentru că oricare dintre noi nu poate fi înțeles totdeauna și de toți. În ce privește răzbunarea... Știu eu?... De obicei, încearcă să se răzbune nu spiritele elevate, ci inșii mărunți. Nu e cazul să-i băgăm în seamă.
– Sunteți la curent cu literatura română a zilei?
– În mare, da, sunt. Mai ales cu poezie și eseistică. Dar, bineînțeles, selectiv, oarecum chiar... programatic. Pentru că nu poți citi tot ce se tipărește de la Nistru pân-la Tisa.
– Vă bucurați când apare o cronică pozitivă la cartea unui confrate?
– Dacă ideile din acea cronică sunt afine cu propriile mele opinii, de ce m-ar întrista?
– Vi s-a întâmplat să vă credeți extrem de nedreptățit fiindcă nu ați primit un premiu/o distincție?
– Vă spuneam că, în mare, juriile dintre cele mai serioase, selecte, cred că au fost obiective cu unele din cărțile mele. Sper să se mențină această stare de intransigență în valorizare. Pentru că e loc pentru mai bine...
– S-a întâmplat să spuneți/credeți că nu cartea dumneavoastră merita premiul, ci altă carte din lista candidaților?
– Nu mi s-a întâmplat să spun, să cred așa ceva, însă nu exclud că ar fi existat cărți deloc mai puțin valoroase, decât cele preferate de un juriu sau altul.
– Vi se întâmplă să vă gândiți să renunțați la scris?
– Nu am avut motive sau dezamăgiri năucitoare, care să mă pună în fața unei astfel de renunțări... inumane în raport cu mine însumi.

Cluj–Chișinău,
28.I.2018

marți, 27 februarie 2018

📚 UN POET, O CARTE, UN POEM 📚 / 23

Or El

între dragostea de sine şi
Dumnezeu s-a născut o prăpastie
acoperită frumos cu gazonul iluziilor       
                              pe care am alergat
şi peste care mai păşesc câteodată.
aproape orb
trimit gândurile spre apele răcoritoare….
le aud susurul şi câte un strop
stinge văpaia luptelor zilnice.
*

O, dacă mi s-ar da înţelepciune
să nu mă mai uit înapoi,
să nu mai privesc în jos ,
de Mi-ai trimite puntea Cuvântului
să privesc mereu în Lumină...
dacă Mi-ai întinde degetul lui Lazăr…

luni, 26 februarie 2018

O MARE POETĂ ITALIANĂDe mi-ar fi dată o nouă viață

Știu, sigur că știu – este inutil să cauți
violete-n recea negură a toamnei.
Frunzele ruginii cad, fiecare
ca o filă din calendarul vieții mele.
Aș dori să trăiesc din nou și dacă
mi-ar fi dată a doua viață – să fie una
de papă, astronom sau, poate, de pirat.
Pentru că destinul ce l-am trăit întâiul
ar refuza o proprie copie a sa.

În concluzie

Mi s-a dat mai mult decât aș fi meritat,
dragoste, călătorii, treizeci de cărți pe care le-am scris.
Aproape fiece zi – memorabilă povară.
Acum lipsindu-mi doar ceva imperceptibil.
I-am spus „vino” și el a venit
cu lejeritatea arhanghelului.
În echilibrul trecutelor zile faste
doar ușurință și regrete.


Ubi consistam*

Primăvara trece chiar prin mijlocul iernii.
Inima pământului se încălzește.
Urșii sar de pe un sloi pe alt sloi de gheață.
Marea este o trădătoare.
Unde e punctul de sprijin? Noi, încleștați
pe nebuna planetă, cu radare
și telescoape puternice, riscăm
să ne pierdem în hăurile cerurilor.
Și ca magrebienii sau tunisienii
visăm un alt țărm. Cu ardoare
ne dorim supraviețuirea.
_______________
*Ubi consistam – Un punct de sprijin; prima parte
a celebrei fraze a lui Arhimede „Dați-mi un punct de sprijin
și eu pot mișca pământul din loc”.


Umbra mea

Eu pășesc bocănit peste propria-mi umbră.
Nu vreau să ies în afară nici barem c-un metru.
Ori că mi-e teamă să mă pierd
ori că orizonturile mă-nfricoșează.
Aș vrea să văd cum se topește, se dizolvă
forma neagră, emblema materialității mele.
Știu că sunt altceva – spirit curat
atentă de a nu mă poticni.

📚 UN POET, O CARTE, UN POEM 📚 / 22

 
  *      *      *
 Discuția a doi conducători de-armată
se arunca precum bila grea 
din gură
Traducere: Leo Butnaru
obrazul se aprinsese 
de încordarecând cel de-al doilea a rostit
cu oarece lipsă de măsurăcă 
de n-ar fi mofturile comandanților
jocul ar fi de-a dreptul mizerabil
noi toți am alerga unul după altul
ascunzând drapele sub muncel.
Și brusc răspunsul s-a răspândit în cercuri
îndreptându-și puful mustăților
comandantul de campanie mai
dădea din mâini hăt din umeri
de se părea că fugind astfel va muri
și acolo din vârful muntelui vocea-i cădea
cuvântarea lui la picioare strălucea
de n-ar fi fost mofturile comandantului
nu se mai putea evita înfrângerea.
Și dintr-o dată au prins a căra arme
sute de mii jumătate de munte
două sute de bâte căpșoare albe 
tunuri vidme
topoare ascuțite. 

Da celea au fost vremi de luptă
peste câmp un cazac trecea
iar în șaua lui căprița Manika
albă țintată-n frunte se legăna. 

1926 sau 1927

duminică, 25 februarie 2018

📚 UN POET, O CARTE, UN POEM 📚 / 21


Scara lui Rodion1
…atunci liniștea era somn
și somnul
uita să se trezească
curgând spre nicăieri
când timp când uitare –
ca o limfă
fără oprire, curgere fără curgere –
din care, firav, doar semnul ivirii…
Uneori fulgera o eternitate
și se stingea, încolțind în alta și alta
la marginea doar a gândului
prevestind că se va întâmpla
că va veni suișul și căderea
că se va ivi, izbăvitoare, marginea
de care, ca un clopot, somnul
se va lovi și totul se va umple de fărâme
care vor pluti
insule în uitare
fără chip, fără miros, fără umbră
amintiri despre ce vor fi putut ele fi
și în urma lor venea sunetul
încă departe de timp
de apa liniștii
de apa așteptării.

2
…sunetul nu se mai despărțea de liniște ca
un hamac între capetele somnului
iar miezul lui începea să prindă
pojghiță
ca laptele unduind printre viitoarele astre
de unde
avea să-l coboare  plânsul mamelor.
Rânduri de sunete
umpleau locul acela
ce niciodată nu fusese un gol
și unde, încălzit de tăceri,
se ivea cel care
se pătrundea de sine
și învelișul a prins să lucească
sub șlefuirea sunetului
care se făcea albie
și pe care, ca un cocon plutea,
pe somnul dinaintea începutului.
Și toate au curs una în alta și
marginile s-au desprins
și somnul
obosise și
nimic nu mai era împrejur.
Astfel se închega cel din care
somnul avea să iasă de tot
odată cu moartea
(și s-au adeverit locurile)
pe unde aveau să intre lumina și sunetul
sub mângâierea și binecuvântarea
celui
care încă nu era acolo.

sâmbătă, 24 februarie 2018

TEXTE DIN „DISCOBOLUL”

 Ceva în comun

Noiembrie sau poate octombrie repetent(e)... Cerul – de culoarea ochilor de pește fiert...  Roșul astru al asfințitului peste hașurare brună/ castanie a câmpului de răsărită recoltat... spuza de pucioasă a ceții... ursuzenie... peisaj (deja) aspru... – toate ducându-mă spre posibila analogie că deosebirea dintre miroznele unui lan arat și ale aceluiași lan numai cosit au ceva în comun cu diferențele de vârstă ale uneia și aceleiași femei...

De la un moment încolo
           
(Spațiul în cvasi-dicteu automat)

De la rădăcinile/ întemeierile neantului au zburat negrele acvile ale subconștientului, spațiul multiplicând fantomatic umbrele lor.
La geamurile celor nedumeriți, considerați (dar și crezuți?) înțelepți, astrul parcă și-ar vibra rallentando resemnarea post-metafizică.

Porumbarele devastate de ulii își scârțâie ușile de șipci.
În turle, dementul are impresia că trage clopotele, de fapt nefăcând altceva decât să scuture/ zgâlțâie un pitic zurgălău de pescar.
Apoi, de la un moment încolo, spațiul e otova – fără nimic altceva; doar spațiu, spațiu, spațiu, încât nu mai există noțiune de – intră! De – ieși...
Otova, spațialitatea ca o anulare a tot, astfel că deja nu mai există nici rădăcinile/ temeliile, nici acvilele zburătăcite, geamurile, porumbarele; nici dementul clopoțel de pescar în agonie... – doar, posibil, subconștientul, numai el întru totul compatibil cu otova necuprinsului, dominat tot mai mult de umbra siluetei unui pitecantrop ce mână dinozaurii cu ochi mici spre prăpastia vidului fojgăitor de târâșul viperelor – strune biologice, ne-cântătoare. Tristă post-lume fără cântec.
Pe piept, nopțile tot mai reci își repun ventuzele carapacelor primordiale și tremurul stelelor de muștar. Nimic compatibil chiar și cu cele mai paradoxale explicații, abateri, erori sau ispășiri.

Grații și gratii

În muțenia grațiilor – fâșii de văz, fulgul în amestec cu rugina gratiilor, palme brune de la mângâierea nenorocirii de neconsolat. Cu de la sine putere, vălul se ridică de pe supremul răposat, prin proprie decizie aflat printre muritori.
Grații parcelând geometric spațiul cu icoane păzite de gratii, dar nu și ocrotite.
Nimeni nu știe ce și cum în lumea cu grații și palme ruginite de la mângâierea gratiilor.