miercuri, 22 iunie 2011

Amicus Mircea, sed magis amica veritas


I, Ci – SAU – Y, Ch?*

În revista „Sud-Est cultural” (nr. 1, ianuarie-martie 2011) colegul Mircea V. Ciobanu pornise de la intenţia să scrie despre… digresiuni (Obsesie, ce mai… A subsemnatului sau a criticului?... Rămâne de văzut.), însă, până să ajungă la digresiuni, ocoleşte el însuşi mult şi bine (adică… rău) anume prin diverse abateri-excursuri, pentru ca, la un moment dat, ba chiar pe la mijlocul textului, să se surprindă că o luase pe alături, zicând: „Una din nuvelele noului volum Ruleta românească (că despre el voisem să relatez)…”
Iar unele din abaterile sale nu sunt decât, vorba aia, aflare în treabă, precum în cazul când crede că, în traducere, subsemnatul nu a păstrat muzicalitatea versurilor lui Hlebnikov sau a celor ale lui Pasternak. Aici este clar un lucru: prietenul-opinent nu cunoaşte (sau doar nu ţine cont) de faptul că Hlebnikov a fost un adept „înverşunat” al versului liber şi că l-a cultivat metodic, iar atare prozodie, se ştie, nu e prea muzicală, precum cea cu „iambii suitori, troheii, săltăreţele dactile”. De aici supoziţia că aş fi transmis doar nivelul semantic al textului (chiar aşa?!), nu şi spiritul… la-la-la-ului (îmi vine să zic şi chiar o fac). Prea de tot afirmaţia! Ar fi bine ca Mircea să-l (re)citească pe Hlebnikov în original, să vadă, să se informeze, cum ar veni, după care cred că nu va dibui. (Ca s-o dau niţel în rimă… muzicală.) În ce priveşte Pasternak, presupun că se referea la unele poeme, de asemenea în vers liber, pe care eu le-am tradus şi publicat în presă sau în antologiile avangardei: „Un răsărit şi mai năbuşitor”, „Temă” sau „Versuri albe”. Celui care e obişnuit doar cu Pasternak-„muzicalul” probabil nu-i vine să creadă că o atare „volnicie”, o atare libertate de „a sfida”… armoniile „făţişe” i-ar fi fost caracteristică marelui poet rus. (Dar de ce zic eu că se referea la unele poeme, când, de fapt, criticul voroveşte la hurtă, în general, fără a specifica, exemplifica, argumenta, contrapune originalul cu traducerea etc?... Asta e mai complicat, nu?...)
              Apoi colegul îşi etalează erudiţia care, de fapt, mai mult e supoziţie, scriind că – să vezi! – unui rus i-am articulat, româneşte, numele „Iarkevici” şi nu… Yarkevich, pentru că el, opinentul, ar fi dorit să-i subliniez(e) originea… sârbă! [„Am citit, în acest context, aplauzele lui Virgil Mihaiu pentru o traducere publicată în România literară (aplauze care confirmă vorbele mele despre valoarea traducerilor textelor bune, de data asta – chiar a unui text actual). Nu comentez traducerea, dar o obiecţie tehnică (importantă pentru acţiunea de culturalizare): Igor Iarkevici este, de fapt, Yarkevich (iar dacă vrem să accentuăm originea sârbă a numelui, atunci: Jarkevič)"].
Primo: eu nu am tradus un scriitor… sârb, pentru că Iarkevici e un scriitor rus – nu? – ca şi Lermontov-„scoţianul” (nu… Lermon), ca şi (C)Kantemir (Antioh) moldo-valahul. Secundo: în limba română „Y” nu are trecere în faţa lui „I”, când e vorba să se transcrie nume slave. Nici ch în faţa simplisimului ci (aici e prea de tot, colega!). Deci, cum ortografiem numele (lui) Iaroslav (şi a celui înţelept, kievean, şi a celui de rând)? Sau pe cel al oraşului Iaroslavl.  (Pentru ambele cazuri, vezi „Dicţionar Enciclopedic”, Bucureşti, 1999, vol. III, p. 145.) Prietene Mircea V. Ciobanu, nu vei reuşi să mă (ne) convingi că, sub aspect structural, „Iar”-ul din Iarkevici e „altul” decât, acelaşi, slavon, din numele propriu Iaroslav sau cel din toponimicul Iaroslavl.  
Alte exemple? În româneşte se ortografiază Babii Iar şi nu Babii Yar ( „65 de ani de la masacrul de la Babii Iar” – Vezi http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr259_260/pagina7.pdf.) Oare Iar-ul din Iar-kevici este diferit din „Iar”-ul din… Babii? Sau Iarvet Iuri şi nu Yarvet Iuri, celebru actor baltic? [Vezi: http://ro.wikipedia.org/wiki/Solaris_(film_din_1972)]. Iar pentru ci şi nu ch a se vedea mai multe adrese, inclusiv acestea cu numele rău-famatului Purişkevici (care conform logicii lui M.V.C ar trebui ortografiat… Purishkevich, pentru ca românul nostru să citească… Puriskevik): cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/06/28/page/2/; romanism.ro/tag/invatamant.
În cazul de ar fi altfel, precum sugerează colegul, ar trebui să ortografiem şi pe la noi, dar şi prin dreapta Prutului – Yarovoi şi nu Iarovoi (Ion, Gheorghe, Petru…). Acelaşi lucru (în răspăr…) ar ieşi cu (I)Yarâghin, (I)Yarkov (vezi pe net: View Alexandre Iarkov's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the), Iaroşevici (nu cu ch la… coadă!), Iarmolaev, Iarki(i), Iarţev, Iarmolenko, Iaremciuk (şi nu Yaremchuk!), Iaremcea (nu cu…ch), Boiarski, Poluiarov…  – cum s-ar spune –  ≈∞ (aproape la infinit…), fără a se reuşi detronarea „I”-ului, „ci”-ului şi întronarea (…intonarea) după bunul plac a „Y”-ului şi „ch”-ului… Pentru că, dragă Mircea, presupunând, tu nu ai propus şi o altă regulă, explicită, credibilă, admisibilă întru ghilotinarea lui Iar şi ci şi încoronarea lui Yar şi ch… Deductiv: şi a lui sh în loc de ş, astfel că noi, românii, ar trebui să revedem sute de mii de texte, ca să „corectăm”, scriind: Pushkin în loc de Puşkin, Gorbachiov/ Goncharov în loc de Gorbaciov/ GonciarovУж нет, приятель, нет!**
Prin urmare, fiind ceva mai flexibil în opţiuni, eu cred că nimeni nu ar face caz, dacă cineva ar ortografia: Yarkevici, Yar, Yarovoi, Yarkov etc. – în unele texte româneşti s-ar putea întâlni şi atare variante, chiar dacă cea recomandată, tradiţional, e cu Iar. Mai mult ca atât, nimeni nu ar trebui să impute cu aplomb că – băgaţi de seamă! – „abaterea” nu se cade trecută cu vederea, pentru că e – zici – „importantă pentru acţiunea de culturalizare”. Unde mai pui că, nemodest vorbind, eu dau texte (şi nu de ieri-azi) de dincolo de respectiva acţiune de primă treaptă de culturalizare, texte niţel superioare novicilor (sper ca aceştia să nu să supere, ci să „urce”, să zicem, spre ceva mai complicatul Velimir Hlebnikov).
Deci, nu ar fi un delict dacă am scrie (şi) cu „Y”, numai că, în principiu, consolidat, tradiţional deja, varianta propusă de Academia Română e cea cu „Iar”… Prin urmare, colegul şi  opinentul meu ar trebui să-şi adreseze (su)poziţia (…convingerea?) şi „principialitatea” respectivei instituţii (a… instituţiilor), să vadă cum rămâne, totuşi, cu respingerea lui „y” şi „ch” şi „afecţiunea” pentru „i” şi „ci”, indicată, de altfel, şi de corectorul ortografic electronic. (Eu unul presupun că preferinţa vine şi din considerentul că pe i se poate pune punct… la timp şi instructiv). Punct.

P.S. Trebuie să recunosc că, gentil şi prevenitor precum este, colegul Mircea V. Ciobanu îmi trimisese prin poşta electronică textul la care mă refer, eu atrăgându-i atenţia doar la inexactităţile şi confuziile la care m-am referit şi aici. Autorul, însă, a ţinut morţiş să le scoată în lume, eu unul necunoscând motivul perseverenţei sale în eroare. Pentru că, mai recent (ne-am întâlnit la USM), tot Mircea mi-a spus: „Nu este exclus că chiar ai putea avea dreptate”. Eu unul cred că chiar o am.

            P.P.S. Nu m-am referit la opiniile colegului Mircea V. Ciobanu despre cartea mea de nuvele Ruleta românească – ele sunt bazate-inspirate pe/ de studiile, cultura, gustul, preferinţele sale. Ale altora ar putea fi altele (chiar au fost  - scrise şi ele, chiar sunt), inclusiv ale mele care, bineînţeles, ţin de o altă formaţie, experienţă, mod de a-mi aplica vocaţia şi, poate, chiar viziunea. Astfel că aici m-am referit doar la lucruri care sau n-au fost argumentate prin exemple, sau bazate doar pe supoziţii, pe chef-moft personal, ceea ce ar deruta pe unii cititori mai puţin avizaţi, – eu unul sperând că astfel le-am putea elucida  pe cât posibil mai obiectiv, inclusiv în lumina rigorilor academice sau a celor ce ţin doar de o anumită tradiţie.

29.V.2011
______________________
*Iniţial, am trimis textul ce urmează la revista „Sud-Est cultural”, unde el nu a avut altfel de „oprelişti”, decât factorul cronologic: numărul revistei în care ar fi putut fi publicate tocmai cel din septembrie a.c.. M-am gândit că decalajul „sursă – ecou” ar fi fost prea mare şi, mulţumindu-i colegei Valentina Tăzlăuanu, redactor-şef, pentru solicitudine, am retras textul, pentru a-l publica aici.
**Dar nu, amice, nu! (rus.).

2 comentarii:

 1. Citesc şi… citez:

  Там, где жили свиристели,
  Где качались тихо ели,
  Пролетели, улетели
  Стая легких времирей.
  Где шумели тихо ели,
  Где поюны крик пропели,
  Пролетели, улетели
  Стая легких времирей.
  В беспорядке диком теней,
  Где, как морок старых дней,
  Закружились, зазвенели
  Стая легких времирей.
  Стая легких времирей!
  Ты поюнна и вабна,
  Душу ты пьянишь, как струны,
  В сердце входишь, как волна!
  Ну же, звонкие поюны,
  Славу легких времирей!

  Citez:

  Unde vieţuiră fluierarii,
  Unde lin se-arcau înalţii brazi,
  Trecură-n zbor, se-amistuiră
  Vremuri, timpuri, zile-n stol.
  Unde freamătă sonor brădetul
  Şi unde cântătorii fluierară,
  Trecură-n zbor înalt, se-amistuiră
  Vremuri, timpouri, zile-n stol.
  În bezmetic joc de umbre,
  Unde, ca bătrâne jeluiri,
  S-au învârtejit în clicnet
  Vremuri, timpuri, zile-n stol.
  Vremuri, timpuri, zile-n stol!
  Când năboiţi ca valu-n suflet,
  Voi inima ne fermecaţi.
  Ce mai stol melodios,
  Vremuri, timpuri, zile-n stol!
  (traducere de Leo Butnaru)

  (A se observa nu numai rimele, ci şi sonorităţile interioare – la Hlebnikov, bineînţeles – dar şi ritmul interior, care pentru el, spre deosebire de traducător, a contat întotdeauna, inclusiv, în cazul textelor ne-rimate).

  Dar iată un alt fragment, emblematic, după mine:
  А я
  Из вздохов дань
  Сплетаю
  В Духов день.
  Береза склонялась к соседу,
  Как воздух зеленый и росный.
  Когда вы бродили по саду,
  Вы были смелы и прекрасны.
  Как будто увядает день его,
  Береза шуметь не могла.
  И вы ученица Тургенева!
  И алое пламя повязки узла!
  Может быть, завтра
  Мне гордость
  Сиянье сверкающих гор даст.

  A remarca asonanţele pe rol de rimă, între care bijuteria absolută e день его – Тургенева, dar şi ultima din acest fragment: гордость – гор даст. Poate că pentru Leo e un fel de La-la-la…, pentru Hlebnikov însă acestea contau! Iar versul liber al simboliştilor nu a însemnat renunţarea la muzicalitate. Dimpotrivă. Şi nici poezia lui Foarţă, de exemplu, azi, n-aş numi-o chiar la-la-la. Că e aproape intraductibilă, ca şi poezia lui Hlebnikov, e altceva. Mai ales că Foarţă traduce extraordinar de muzical din alte limbi. Experienţa de muzician contează, totuşi.
  Vai, dar uitasem să vă dau textul de mai sus, în „traducerea” lui Leo.

  Iar eu
  Din prinosul primăverii
  Împletesc cunună
  În zi de Rusalii.
  Mesteacănul s-a înclinat spre megieşa-ncoronare
  Verde-aeriană şi înrourată.
  Pe când colindaţi prin grădină,
  Arătaţi semeaţă şi încântătoare.
  De parcă i s-ar veşteji viaţa,
  Mesteacănul nu poate da în freamăt.
  Iar dumneata – eleva lui Turgheniev!
  Şi portocalia flamă-a baticului legat cochet!
  Posibil chiar de mâine începând
  Lumina brianţilor munţi îmi va insufla
  Mândrie. […]

  Dacă nu aş cunoaşte limba rusă şi nu aş fi citit versiunea rusă a textului, chiar m-aş întreba: ce are deosebit acest Hlebnikov, că de aici nu pricep nimic. Iartă-mă, prietene Leo, dar aici chiar se potriveşte sintagma: Traduttore – traditore. Iar eu nu îţi ceram decât să însoţeşti traducerile tale cu o singură frază-explicaţie: „traducătorul nu şi-a propus – lucru practic imposibil – să respecte şi valenţele sonore ale poemelor” (am citat din textul care te-a enervate). Tu însă mi-ai replicat (atunci, la facerea cărţii lui Hlebnikov) că “n-are ce să te înveţe chiar oricine”. Azi, perseverezi în aceeaşi opinie. Te priveşte.
  MVC

  RăspundețiȘtergere
 2. De multă vreme, majoritatea traducătorilor occidentali transpun în limbile lor poezia clasică rusă, „îmbumbată” la toţi nasturii formei rigide, ritmate-rimate „perfect”, în vers liber, mai rar – în vers alb. Traducătorii români, însă, continuă să încerce a păstra valenţele acestei prozodii cât mai plenar posibil, de unde şi variantele, uneori atât de diferite, din unul şi acelaşi autor. A se vedea, spre exemplu, versiunile Esenin ale lui Stancu, Lesnea, Olteanu, Sorescu, Creţu etc., etc. – atât de diferite una de celelalte. Bineînţeles, mai fiecare din aceşti dragomani ar putea să apeleze şi la banalizata constatare conform căreia poezia rămâne a fi intraductibilă. Sau tradusă prin jertfirea a ceva – din formă, sonoritate, mod de a rima. În ce mă priveşte, am „jertfit” din unele texte ale lui Hlebnikov ceea ce am găsit de cuviinţă, dar fără să fiu obligat la… pocăinţă. Alţi traducători vor da variantele lor şi, te asigur, colega M.V.C., niciuna nu va fi atât de simplificată – dacă e vorba de un traducător profesionist, – pentru a se insinua că totul e la „nivelul semantic al textului”.

  RăspundețiȘtergere