vineri, 10 aprilie 2020

UN MARE POET URUGUAYAN


Din poezia lumii      

            Jules SUPERVIELLE (1884-1960)

Poet franco-uruguayan. Născut la Montevideo. Primele încercări literare îl ispitesc încă la vârsta de 9 ani. Și-a făcut studiile la Paris, unde mai apoi a și locuit, însă fără a pierde legăturile cu Uruguayul. Pe cont propriu, în 1901 publică placheta de poeme „Negurile trecutului”. 
În capitala franceză, a frecventat mediile avangardiștilor din primele decenii ale secolului trecut. Prima carte importantă de poeme, „Debarcadere”, îi apare în 1922. O alta, a fost „Prietenii necunoscuți” (1934). Publică și volume de proză, romane, consacrarea venindu-i după ce editează la „Gallimard” culegerea de nuvele cu caracter mitologic „Orfeu” (1950). Scrie teatru. O altă carte reprezentative de poeme, „Corpuri tragice”, îi apare în 1959. De trei ori, a fot nominalizat la Premiul Nobel.

În traducerea lui Leo BUTNARU


Ploaia și tiranii

Văd cum cade ploaia     

În băltoace lucitoare,
Pe grava noastră planetă
Ploaia cade netă
Ca în timpurile lui Homer
Sau ale lui Villon
Peste copii și mamele lor,
Peste spinările oilor,
Ploaia ce se repetă
Dar nu poate să înmoaie
Duritatea craniilor
Și inima tiranilor
Fără a-i favoriza pe ăștia
Cu atenția sa;
Ploiță cu stropi opac-argintii
Cade mărunt, cade pieziș
Cât ține Europa,
Adunând viețuitorii
Sub un singur acoperiș
În pofida infanteriei care
Își încarcă armele,
În pofida guralivelor ziare
Pline de semne și teme,
Blânda ploiță înmoaie
Drapele solemne.

Călător, călător…

Călător, călător, s-accepți eventualul retur,
Pentru alte chipuri în firea ta nu mai e loc;
Modelat de atâtea priveliști visu-ți la nou soroc
Lasă-l să se refacă într-un statornic contur.

Fugi de orizontul zgomotos ce te cheamă mereu,
Pentru a-ți asculta în fine propria-ți rumoare, șoptire
Care acum ocrotește a verdeții multiplă arcuire,
Palmierul ce se înclină peste izvorul sufletului tău.


Caii timpului

Când caii timpului mi se vor opri la prag
Voi ezita puțin să-i văd cum beau
Pentru că acela va fi sângele meu ce potolește setea.
Ei își vor îndrepta spre mine ochii plini de recunoștință
În timp ce trăsăturile lor mă vor cuprinde-n slăbiciune
Abandonându-mă atât de obosit, de singur și dezamăgit
Când noapte trecătoare mi se va insinua sub pleoape
Dintr-o dată făcând să-mi regăsesc forțele
Pentru ca într-o zi când vor sosi atelajele însetate
Să mai fiu în viață și să le pot ostoi setea.


Aleea

– Nu atinge umărul
Cavalerului ce trece,
El va reveni
Și va fi noapte;
Noapte fără stele,
Fără curburi și nori.
– Și-atunci ce se va-ntâmpla
Cu tot ce este-n ceruri,
Cu luna în negrăbita-i trecere
Și vuietul venit din soare?
– Toate vor trebui să aștepte
Până când un cavaler  
Puternic ca și celălalt
Va consimți să treacă pe aici.

Alter ego

Un șoricel reuși să scape
(Nu a fost doar unul singur)

O femeie se trezește
(De unde știi dumneata?)

Ușa scârțâie (balamalele
Îi vor fi unse-n dimineața asta)

Aproape de zidul curții
(Zidul deja nu mai există)

Ah nu pot spune nimic
(Fie, chiar taci din gură!)

Nu mă mai pot mișca
(Ești pe drumul cel bun)

Dar încotro mergem noi?
(Eu sunt cel care întreabă)

Sunt singur pe Pământ
(Eu sunt alături de tine)

E posibil oare să fii atât de singur
(Eu sunt și mai singur decât tine,
Îți văd fața, iar pe mine
Nimeni nicicând nu m-a văzut).


Ursul

Polul nu mai suspină. E tăcut.
Un urs se învârte și tot rotește
Un balon chiar mai alb decât
Zăpada și blana lui.
Din fundătura Parisului
Cum l-ai face să priceapă
Că roș-auria sferă străveche
E micșorată tot mai mult
De soarele miezului de noapte,
Dacă ursul e atât de departe
De garsoniera mea închisă
Și este atât de diferit
De animalele  obișnuite
Ce trec prin fața ușii mele,
Urs aplecat fără-a pricepe ceva
Peste tot mai micul său soare
Pe care ar vrea puțin câte puțin
Să-l încălzească în propria-i suflare
Și cu limba sa obscură
Luându-l drept urs istovit care
Chiar în acea sferă a murit, s-a stins
Închizând ochii strâns, foarte strâns.

Încă tremurând

Încă tremurând
Sub pielea întunericului
În fiece dimineață eu trebuie
Să recompun un om
Cu întreg acest melanj
Al zilelor mele precedente
Și puținul care-mi rămâne
Din zilele-mi viitoare.
Iată-mă-n întregime
Apropiindu-mă de fereastră.
Lumină a zilei de azi,
Eu vin din a vremii adâncuri,
Respectă-mi cu înțelegere
Minutele obscure,
Salvează cât de puțin
Din ce mi-e dat pe noapte,
Cu stelele dinăuntru
Gata toate să moară
Sub soarele ce se înalță,
Dar nu știe ce să crească.

Figuri

Bat ca la jocul de cărți
În pofida figurilor mele,
Ele toate mi-s de valoare.
Uneori vreuna cade jos
Și eu caut îndelung
Cartea ca și dispărută.
Nu știu nimic mai mult.
Era chip de damă frumoasă
Pe care o iubeam cu adevărat.
Am bătut alte cărți.
Îngrijorată în camera mea,
Inima-mi continuă să ardă,
Însă nu pentru-această carte
Ce o-nlocui pe o alta:
E un chip nou, o altă figură,
Jocul rămâne deplin,
Dar deja mutilat.
Asta-i tot ce cunosc, despre care
Nimeni altcineva nu știe nimic.

Ce contează pentru mine ?...

Ce contează pentru mine circul aromitor al munților,
Câmpia sub soarele arzător
Și capra, surata rocilor,
Sau stejarul încăpățânat care-nobilează priveliști de țară ?
Nu mai știu, natură, să-ți ascult rugăciunea,
Nici angoasa orizontului nu o cunosc
Și iată-mă aici printre arbori și stufăriș
Fără memorie și ochi precum cristalul izvoarelor.

Fuga

O
Poet care-ai fugit din Africa
În disciplina ta, în amorurile tale
Nu te teme că în
America
Vei regreta aste zile din urmă,
Posibil fatale

Când prin vastele lor zâmbete
Parcă-și explică
Răspunsul la strigătul tău
„Go!”
Fiii și fiicele din
Congo
În piramida lor de gimnastică?


Tulpină

Un plop sub stele
Ce-ar putea el face?
Și pasărea în plop
Visând, cu capul în exil
Atât de aproape și departe de aripile sale,
Ce-ar putea face ele două
În alianța confuză
De frunze și pene
Pentru a urzi destinul?
Liniștea le apără
Și cercul uitării
Până în momentul când răsar
Soarele, amintirile.
Apoi cu ciocul pasărea
Taie firul visului
Și arborele își întinde umbra
Care îl va ocroti ziua-ntreagă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu