luni, 29 august 2022

POLEMIC CHIAR DESPRE CE SPUNE TITLUL ESEULUI    Leo Butnaru
 
 
Cu cât se tot repetă că, să vedeți! interesul față de poezie e în permanentă aplatizare, se întâmplă extinderea spațiilor prin care mișună liote de pretinși poeți, aceste întinsuri ale mediocrilor și neaveniților, lipsiților de vocație, grafomanilor lățindu-se non-stop ca un deșert al versificațiilor scălâmbe, întâmplătoare, hip-hop-ice, slam-iste, youtube-iste, emanate aproape fetid de ambiții exagerate și găunoase. Aici sunt cultivate în largul lor rudimentele derizoriului, cel(e) de jos (și de... dos săltat pe podea), care, de cele mai multe ori, sunt un chinuit și chinuitor kitsch sau, cum mai zic tot americanii, trash al versificațiilor. Ba chiar a simplelor tentative de a înjgheba un fel de schelete ale doritelor texte, la care mai niciodată nu se ajunge prin intermediul reducționismului, minimalismului. Astfel că deja nu de azi, de ieri, mulțime de pseudo-autori participă la puzderie de „reci-taluri” (cu adevărat... reci!), unde își prezintă opusurile nu atât în formă de text distinct, din care s-ar putea înțelege, totuși, ceva, cât le interpretează, așa cum pot, uneori destul de inabil până la ridicol, până la maimuțăreală, în chip de performance, pentru unii – un fel de scremete în surdină. Abundă în astfel de isprăvi întru nimic blogurile video ale orișicui (la infinitul oplural). Performance-uri lipsite de orișice atingere de performanță, în care deloc puțini din așa-zișii minimaliști (care, din păcate, în lipsa talentului se înmulțesc) parcă ar face-o pe saltimbancii, aruncând alandala cuvinte, mai mult bâiguind decât rostind/scriind cât de cât explicit ce intenționează să spună. Ehe, cu sute de ani până la excrocheriile lor Montaigne constatase: „Poți face pe prostul în orice domeniu, dar  nu în poezie”. 
În abundența, plodirea recitalurilor și discursurile orale la voia întâmplării și derizoriului, dar oarecât artistice, precum le vor autorii lor, e o derulare arbitrară de limbaj „de jos”, alteori –  versificație cu un redus coeficient de inteligibilitate din cauza predominantului hiper-coeficient de convenționalitate și dibuire din cauza necunoașterii „meseriei”. Sunt texte haotice, de-a dreptul „nedisciplinate”, venind din voluptatea, dar poate din iresponsabilitatea flăcăuanilor și fetișcanelor care pescuiesc tot ce le aud urechile pe stradă, dar mai ales în locuri dosite, de reputație... civică reprobabilă. Totul e cam departe chiar de cele mai disponibile probabilități estetice, valorice. O fi el un limbaj poate că ici-colo ingenios, însă mai mult licențios, de trotuar, amorf, supus simulațiunilor năzuroase în încercarea de a oferi impresia de versuri, fie asta și la extremul grad de amalgam.
Astfel de spectacole cu fluierături, icnituri, strâmbături, cuvinte hurducate în țopăieli și învârteli în moalele capului de breakdance sunt „înghițite” de bieții gură-cască nepredispuși la efort întru căutarea, selectarea și receptarea creației autentice, ci se adună la hurtă în bâiguirea „poetică”, „muzicală” a unui pseudolimbaj, cvasimesaj, nu de puține ori decăzând până la cele mai stupide formulări textuale, de regulă în afara oricăror reguli decente. Formulări dezordonate, un fel de malformații textuale haotice, sfidătoare prin absoluta lipsă de valoare. Astea țin de oarece patologie a neidentificării de sine și talent, de vocație. Patologie pe cont propriu de o dezordine dictatorială pusă la cale de „creatorul”-țâr care, firește, nu poate duce la poezie, ci doar la un fel sau altul de anomalii ale ejecțiilor mai că necontrolate. Adică, în versificația șchioapă, pe care unii ar vrea să o dea drept poezie, minimalismul e antiartă antipoetică. De unde impresia că autorii mizerabiliști, hip-hop-iști nu prea pricep nici ei coerent vreun mesaj din textele pe care le bălmăjesc, le scandează, în mintea lor mizând pe credite de semnificații aleatorii, pe care le-ar putea oferi, „împrumuta”, scorni eventual vreun ascultător, și acesta nu prea cultivat întru ale artei adevărate, „atras”, „încântat” de vociferant-urlătorul discurs împelițat din suburbanul lexical, plat și, nu o dată, necuviincios.
De regulă, versificația minimalistă, ca obsesie maladivă a derizoriului, se rezumă la oralitate, la discursul brut al străzii, prin care „autorul” intenționează „să creeze”. Uneori, în urma potrivirilor cât de cât ingenioase de fraze brute cineva chiar reușește să dea senzația unui anumit grad de creativitate. Dar – de infimă, totuși, creație. Minimalismul este amestecul de perle iluzorii cu foarte multe căcăreze. Neghina prevalează asupra infimei cantități de grâu. E și pleavă prin care e greu să descoperi rarele boabe pentru măcinat.
Nici nu s-ar putea altfel în dezlănțuirea manierismului la voia întâmplării, ajuns a fi refugiul nechemaților, nedotaților cu har creator. Așa-zisul minimalism care, aproape sinonimic, poate fi numit: FLEACușitism, ca  nefastă strădanie întru negativ și iresponsabilitate a celor fără vocație de a sugera că scrisul e posibil pentru oricine, mulțimea acestora declarând operă, stil, geniu chiar propriile inepții. Iar atitudinea detestatoare față de minimalismului e caracteristică celor ce țin la valoare, la nivel estetic, la adevărul artistic sine qua non, nedorind de a le împărți cu „scuipătorii de semințe”, precum se exprimase Ted Hughes.
Însă, ca și în democrație pe plan social, gloata nechemaților covârșește la scrutin, încât derizoriul, kitschul, gunoiul (adică, americănește: trash-ul) sunt crezute, cel puțin la un anumit moment, poate chiar cel al prezentului, fruncea artei. E o eroare gravă. Însă, asta e, – fără democrație nu se poate nici în literatură, în artă în general. Este ca și inutil să încerci să dai ripostă – minimalizatorii sunt tot mai mulți, solidari între ei. Parcă solidari… – până la momentul în care din gloată se vor desprinde autorii (e drept, foarte puțini, dar totuși) cu adevărat talentați, în stare să abordeze stilul, ba chiar să-și creeze unul personal. Pentru că în minimalism aproape că nu există personalizare – toți actanții seamănă iremediabil între ei ca scriitură (mai bine zis: descriitură) , ca oralitate, ca relatare gazetărească, facebook-istă primară, „cântată” sau ba, pe care vor să o dea drept artă cei cărora le-a mai călcat și ursul pe ureche.
În toate, e un sentiment leșietic de aproximativitate, de neîmplinire, de discurs la voia hazardului. E un fel de mai cuprinzătoare mulțumire, chiar dacă nu cu puținul, cu cât este, cu nimicul, adică. (De multe ori: cu cât nu este.) Și cum este, care pe mine unul mă duce spre un poem de Mircea Petean, din care rețin:
„mi-a fost dat să văd în sfârșit POEZIA (...) un tânăr adipos/ cu fața unsuroasă nerasă/ cu câteva lațe de păr pe creștet/ cu ochii mici lipsiți de culoare și de expresie/ șade în capul mesei/ șade bea și tace în timp ce roată pălăvrăgesc de zor/ gesticulând dezordonat scriitorii – // sunt reprezentate mai toate generațiile/ căci lipsesc doar venerabilii și puțoii// «ce scrii» – îl întreb/ mai mult ca să fac conversație/ decât dintr-o veritabilă curiozitate/ «el nu scrie nimic – sare un tânăr neîntrebat –/ el nici nu trebuie să scrie nimic// el e însăși POEZIA»// mi-a fost dat în sfârșit să văd POEZIA // brusc mi s-a părut că zăresc/ de-a stânga ei/ silueta Poemei/ cu chipul ascuns de vălul discreției suavității și sfioșeniei/ cum șade în capul mesei/ șade bea și tace/ mută ca o lebădă POEZIA pare a nu o fi remarcat/ când deodată – cum se spune – dispare/ fără să bage nimeni de seamă/ se refugiază-n toaletă// am surprins-o scoțându-și trusa/ și injectându-și heroină în venă...”
Amară ironia, nedumerirea și, din păcate, partea de adevăr crud, pe care-l conțin aceste versuri despre posibilii amatori de minimalism-kitsch-derizoriu versificat alandala, din te miri ce. Amatori și „creatori” de minimalism ca libertinaj antiestetic, bolnav, ca prea mare defrâuare (alias  des-frânare) a criteriilor valorice, a decenței creatoare până la o periculoasă relativizare a lor; criterii degradate în capriciile arbitrare ale nul-neaveniților. Aici nu se poate vorbi de obligatoriul angajament intelectual al autorilor – nu e de unde, când protagoniștii par a-și încropi textele din materiale reciclabile.
Mie unuia o pledoarie pentru reîntoarcere la arta autentică, la stil mi se par până și celebrele entimeme din „Ecleziast”. Spre exemplu, aceasta: „…un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca; un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi (…) un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase; un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi” (3/ 3; 7). Aici, a vorbi – ca sinonimie a pledoariei pentru creația adevărată, pentru arta la nivel maxim.
 
Scriptor
Nr. 9-10, 2022

 

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu