luni, 30 octombrie 2023

DILEME ȘI EXTREME / Poeme

 Nu ar fi existat

 

                   C’est un jeu un jeu très grave
                    Où le vaincu est toujours le plus brave.
                      Robert Desnos     


Învinșii de până la noi
răpușii din(tre) noi
sunt cei cărora destinul
nu le-a mai acordat ceva eternitate
sau ceva viață
ori măcar o singură clipă în care
inevitabil ar fi devenit eroi;
 
însă ar fi fost ucigător de greu
imposibil de viețuit într-o
deplină lume de genii
omenire otova de eroi (și
corect politicește precizând – de eroine)
din(tre) ei
din(tre) noi
din(tre) cei de mâine  – o astfel de lume
nu ar exista nici măcar o clipă
de atâta eternitate
și aprigă, necurmată vitejie
până la nebunie care
ar fi dus-o la moarte
ar fi dus-o la pieire
concomitent – din fericire
și din păcate
 
din păcate și
din fericire...
 
Dileme și extreme
 
Dumnezeu întrebându-se... (Doar el
Dumnezeu
se poate întreba pe El Însuși
nimeni altcineva fiind autorizat
să-i adreseze vreo întrebare);
deci Dumnezeu întrebându-se
ce crede El Însuși despre hoteluri
în genere
sau concret despre oricare hotel
în fine a înclinat spre concluzia (pe care
Sie Însuși Și-a spus-o ca mare secret)
că unitățile hoteliere
Îl cam dau în dileme
una din aceste dihotomice extreme
(e drept, cam dură)
înclinând spre gând că ar fi vorba totuși
de Sodoma și Gomora
în miniatură...
 
Însă și ele de asemenea
până la o vreme...
                              Iar
până la acel soroc
rămâne pe vechi ce ține de tainele omului
de secretele lumii – unele mai strânse
altele mai relaxate;
unele ca luciul de antracit
cu mulțime de fețe, – te gândești
văzând cum arată vreun mușteriu
care intră în hotel cu aerul
că ar reintra în tinerețe...
 
Cheia, cheile...
 
Cheie electronică de la uși obișnuite,
de hotel sau de catedrală...
 
Greu de spus dacă Sfântul Petru la poarta raiului
folosește cartela cu cifru
sau, nestrămutat, cheia tradițională
pe care, altfel, se mai întâmplă să o piardă,
și s-a văzut nevoit a fi prevăzător,
scoțându-și la lăcătuș câteva copii,
însă, evident, neavând ce face contra
celor care au găsit copiile cheii pierdute
și care, bineînțeles, când sfântul e și el,
ca toată lumea, în cuprinsul somnului,
dânșii (păcătoși, ce mai!) se furișează,
deschid lacătul porții și intră neautorizat
în împărăția raiului. Unii din ei o fac din
                                 sacramentală necesitate
de sănătate amenințată de moarte
dat fiind că în paradis (exact ca în para-vis) 
funcționează unicul spital hipermodern
cu garanții întru eternitate,
prevăzut inclusiv cu secția în care
timpul vindecă toate...
 
 
 
Decorații (ca distincții, dar și ca peisaj)
 
Algele – coame pierdute de hipocampi pierduți,
căluți ce par să fi sărit din sticle de șampanie
să ne țină, să le ținem companie noi
pe când murmurul afluxului parcă-ar citi ucazuri
că am fi fost decorați cu stele de mare
și împuținări de necazuri.
 
Puțin,
dar tot mai bine decât nicio altă distincție
aici și acum și astfel, când marea
aruncă mănuși de spumă pe sine însăși
provocându-se la duel.
 
 
Cheiul Orologiului 
 
Sena cu Cheiul Orologiului sau
într-o mai mică măsură, dar totuși,
Turnul Orologiului cu Sena (nu suntem la șah: rocada
poate sau nu conta);
 
cheiul sprijinind capete de poduri cu lacăte
agățate la întâmplare, a bucurie sau disperare
ce ar trebui să fortifice dragostea;
agățate ciucure, ciucure, până tonele oțelului de yale
amenință prăbușirea podurilor dragostei
sub ale Senei reale, ușoare
sau iluzorii spume
în infinitul cimitir al timpului isprăvit de la sine
sau lichidat de turistica lume.
 
Sena cu Cheiul Orologiului și podurile lacătelor
și ale cătușelor dragostei care
sunt și ele poleite, lucitoare
încât e greu să deosebești brățara ceasului amorului
de cătușe – asta fiind legată și de gustul estetic întru frumos
dar și de nenorocul prăpăstios. Ca dispariția poeților
dedați sine-omorului.
 
Sena ca un senat al valurilor de o muțenie retorică
și al plutelor în dansul săltăreț al primejdiei ce ademenește peștii
uneori chiar și peștii cocotelor de pe Place Pigalle (o
întreagă instituție, unică în felul ei)
cineva dintre ei sau ele aruncându-se
în afundurile cântate de Apollinaire
(coule la Seine et nos amours)
înghițitoare de Paul Celan, Gherasim Luca
și atâți alți poeți strămutați a nefericire
în orașul luminilor ce arată mereu fericit
chiar dacă, în mare, doar se pare. 
 
Undeva în lungul cheiului dragostei dăinuie mereu
semne ale prezentului perpetuu,
precum supermarketul în care pe umerașe
(Turnul Eiffel – umerașul cel mai mare)
cu etichetă, lămuritoare, timpul se află, dintotdeauna
predestinat de propria soartă
sau anti-soartă
în zona neutră dintre natura vie
și natura moartă.
 
Cheiul Orologiului unde, în crăpatul de zori
și în luminișurile serii curg umbroase
ceasurile lui Dalí, cadranele toate turtite
ca turtele de țară coapte pe spuză
sau pe fonta ruginie a plitelor cu cercuri
după care, se pare, în clătinatul Senei
pe suprafață și în adânc
false liniști unsuroase se tescuiesc sub cer
(cum ar fi zis Ion Barbu la Isarlâk)
în părelnica liniște a Parisului
pe Cheiul Orologiului unde nu o singură dată
mi-am citit ceasul de mână
cu curelușa cam de lungimea vieții omului…
 
Ca în uitare, acolo, lângă Conciergerie
palat regal ce a devenit (firesc, probabil) închisoare
priveam acul secundometrului Seiko (oriunde ai fi
în lumea asta nu scapi de japonezi)
după mișcarea căruia număram bătăile pulsului
și, pe alocuri, ritmica poemului de față  – 1, 2…
10… 20… 35…
                            – treceau
mai trec în devălmășie
secundele globulelor mele personale
și ale globalizării mondiale
 
acolo
pe Cheiul Orologiului
lângă Conciergerie fracturată în Sena
în cvasi-tulburea ei undă; lângă
de-a valma, bucuria și perpetua tragedie
de a fi tot mai puțin din clipă în clipă
din secundă în secundă...
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu