luni, 28 ianuarie 2008

Antologia TRADUCERI DIN POEZIA UNIVERSALĂAtologie de Leo BUTNARU /selecţie, studiu introductiv, note biobibliografice/.

Cu lupa critică

Constatăm cu satisfacţie că dl. Leo Butnaru, poetul, criticul, istoricul literar care a selectat traducerile pentru această amplă antologie, nu a ignorat nici unul din pericolele care pasc o asemenea întreprindere, prin materia ei gingaşă şi supusă lupei critice. A fi rămas la o înaltă clasă a criteriilor, în ordinea posibilului, favorabil în cazul prezent, este un merit ce nu îi poate fi retras. Altcum, totul în această antologie de traduceri efectuate din dinferite epoci ale liricii universale de poeţi basarabeni este nou pentru cititorul de dincoace de Prut, inclusiv savoarea unor termeni mai frecvenţi dincolo, pierduţi sau uitaţi aici, ori generaţi de geniul neobosit al graiului [...] antologia ar trebui să figureze în librăriile, bibliotecile publice ale întregii suflări de grai românesc.

Barbu Cioculescu,
Postfaţă la antologia Traduceri din poezia universală (Ed. Arc/Ştiinţa, Ch., 2004)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu