luni, 24 august 2015

DIN POEZIA LUMII: VASILI MAZURIN


Din ce considerente o parte din textele lui Vasili Mazurit sunt încadrate avangardismului? – se întreba Ghennadi Ayghi, dat fiind că, în mare, poezia acestuia e categoric străină futurismului. Însă, spre sfârşitul vieţii, Mazurin s-a dovedit a fi printre novatorii prozodiei ruse, spre aceste căutări creatoare „îndrumându-l” Walt Withman, de creaţia căruia, precum se ştie, se leagă, implicit, întreaga epocă a avangardismului european. Precum spunea acelaşi Ayghi, avangarda nu ar fi „deplină”, fără a i se cerceta şi „împrejurimile” (dar şi împrejurările) în care s-au manifestat şi alţi autori, angajaţi şi ei, implicit, în modificările structurale ale discursului artistic. Unul dintre aceştia a fost şi Vasili Mazurin – poet, dramaturg, adept al doctrinei spirituale predicate de Lev Tolstoi. Absolvent al Institutului Pedagogic, după care a predat în gubernia Herson. Mai apoi s-a transferat la Moscova, fiind angajat la Institutul de Învăţători, unde se străduia să propage tolstoismul ca viziune social-pedagogică. În regie proprie, a publicat volumul de versuri „În împărăţia vieţii” (1926).


*     *     *

Am visat
Că sunt în mormânt.
Viaţa se revarsă larg:
Ba se înalţă
Mai sus de stele,
Ba se lasă în hău…
Pretutindeni e luminos.
Mi-e bine.
Nu vreau să revin în lume:
Lumea e o roată de olar
Pe care sunt modelate păpuşi…
La ce mi-ar trebui păpuşi,
Când eu creez viaţă?

14.VI.1924


Bufniţa

Bufniţa mă privi
Cu ochii ei mari
Şi ţipă.
„Ce ţi-e?”
O întrebai.
Ea privi iar spre mine,
Ţipând din nou.
Ochii ei mari
Negreau peste ai mei
Întrebător:
„De ce am fi daţi noi
Pe această lume?
Tu şi eu?
Tu pe pământ,
Eu pe creangă…
Dar ce ar însemna
Noi amândoi?”
Capul bufniţei se înălţă.
Ochii îi luciră
Întru-ntâmpinarea nopţii
Şi iarăşi întrebară lumea întreagă:
„De ce am fost dată?”

18.VI.1924


*       *         *

Secerişul încă nu e pe terminate.
Nu e timpul număratului de snopi.
Veniţi după mine, secerătorilor, –
Mai e mult de muncă,
Nu e timp să ne tragem sufletul.
Ne vom afunda până peste cap
În aurul pâinii,
Pentru ca cei ce ne vin din urmă
Să vadă doar pâinea
Şi să nu ne vadă pe noi.

22.VII.1924*      *        *

Voi veţi vedea
Zori, curcubeie
Şi miliarde
De născute şi nenăscute
Stele.
Oare asta nu ar fi mai bine?
Acolo nici foamea nu te încearcă…

22.VII.1924


*      *      *

Izvorul vede în vis un nouraş;
Nouraşul – luna plină;
Luna – soarele;
Soarele – o stea dublă.
Pe furiş, steaua
Priveşte cârlionţii pruncului
Şi îşi zice:
„Eh, dacă ar fi în focul meu
Mintea lui ce se înfiripă, creşte…”

19.VII.1924


*      *      *

Ziua întreagă dementul
Pluti pe mare, –
Pescuia soarele din apă.
Obosi…
Se întinse pe nisipul ţărmului,
Izbucnind în râs, de fericire:
În inima lui ardea soarele.
La fel şi eu – uneori
Zadarnic chem bucuria…
Ea vine fără a fi chemată,
Când îi vine.

7.XI.1924


*      *      *

Îl aştept pe cel scump, iubit.
Uşa se deschide.
Intră cel antipatic
Şi îmi întinde mâna a salut.
A, iată-l pe el.
Cel mai scump şi mai folositor!

11.XI.1924


*      *      *

Iar bucuria arde
Şi tot arde
În inima mea.
Drăguţule firicel, lăstăraş,
Nu ţi-e bine în
Gunoiul meu…
Dar mulţumescu-ţi:
Mie mi-e bine
Cu tine.

14.XI.1914
 

*      *      *

Ţipă el despre ceva,
Copilul… Dimineţile
El ţipă totdeauna. Bineînţeles,
Ţipă despre VIAŢĂ:
Cineva i-a luat
Bucuria –
El ţipă.
Iar bucuria copilului
E totdeauna viaţă.

19.XI.1924


*       *       *

E noapte sau zi?
Bate inima
Sau tremură struna?
E vis sau realitate?
Nu ştiu… Dar e bine, nu?
Gânduri luminoase plutesc
Şi eu plutesc împreună cu ele.

22.XI.1924


*        *       *

Munca şi cântecul!
Ea pătrunde în adânc,
Spre rădăcina
Ce hrăneşte.
El se înalţă
În azurul cerului
Ce bucură.
Împreună fiind –
Un minunat arbore.


În atelier

Urmaşii lui Isaia şi ai lui Iuda
Lucrează împreună
Cu urmaşii lui
                   Skovoroda şi Maliuta,
Deopotrivă minunaţi fiind,
Deopotrivă demni
De o coroană din rezede.

11.XII.1924


Pentru A.E.M

Ai dreptate, porumbiţo:
Numai sub pană albă
Se pot naşte albi puişori,
Care se înalţă,
Spre-a reveni cu soare pe aripi.
Rămâi şi mai departe flacără
Ce naşte stele.
Când ele revin din înalta-le plimbare, –
Nu fumega,
Ci primeşte-le
În imensitatea
Atotcuprinzătoarei lumini.

30.I.1925


După lectură din Walt Whitman

Norul din cerul albastru – eu sunt.
Eu sunt – fir de iarbă pe margine de drum,
Cal, cerşetor.
Câine, şarpe, porumbel,
Vânt, soare –
Totul – eu sunt.
Eu sunt caritate şi ură,
Viaţă şi moarte.
Astfel mi-e dat să trăiesc,
Trăgând în sufletul meu
Întregul univers
Şi împroşcându-mă
Prin universu-ntreg.
Însă chiar imens şi necuprins fiind,
Eu sunt totuşi mic
Chiar şi atunci,
Când sunt zeitate.

15.II.1925

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu