luni, 17 august 2015

UN AVANGARDIST NĂSCUT LA CHIŞINĂU


Pavel ZALŢMAN (1912 – 1985)

în traducerea lui Leo BUTNARU

S-a născut la Chişinău. La vârsta de 13 ani, împreună cu familia, se stabileşte la Leningrad, unde, peste patru ani, avea să-l cunoască pe Pavel Filonov, legenda vie a avangardei picturii ruse, al cărui ucenic devine. Participă la lecturile OBERIU (Asociaţia Artei Reale). Angajat la studioul „Lenfilm”. În timpul războiului, se evacuează la Alma-Ata, unde rămâne în continuare, lucrând la „Kazahfilm”. Predă istoria artelor.
Despre preocupările sale literare incipiente aminteşte P. Filonov în jurnal: „Zalţman ne-a adus lucrarea lui literară «Ţâncii»... Are un acut simţ de observaţie şi o gigantică iniţiativă, cvasi-copilărească, deocamdată crudă, «primul strat»”.
A scris două romane, comedia „Ordinamenti”, nuvele, multe poeme. Elementele transraţionale (zaum’) din creaţia sa indică sigur spre şcoala pe care Zalţman a făcut-o la futurismul rus. Adică, este autorul care a urmat „linia generală” de dezvoltare a artelor în prima jumătate a secolului XX: experimentul, absurdul, metaforismul grotescului.


PLOAIE I, NOAPTE


Ploaia învăluie. Inundată piatra pavajului.
Noi suntem închişi în borcănaşele străzilor sumbre
Şi în gălbejeala cerului ca poalele suflecate
Se reflectă încruntarea coteţelor.
Urmărim cu aviditate trecătorii,
Însă dânşii se ascund de noi, îngheboşindu-se.
Ne lipim de pereţii coşcoviţi,
Noaptea e stoarsă şi noi suntem în sucul ei.

Varul strivit de umezeală,
Nemişcaţii pereţi scorojiţi.
Stâlpii ce ne ademeniseră cu-ntunecimea
Abia de sâsâie, ca spuma nămoloasă
Şi dintr-o dată ca o vidă linie lucitoare
După colţ, precum se-ntâmplă totdeauna,
Contopindu-se-n lanţ de stropi bolborositori,
Şuviţele-şi răsfiră apa glacială.

Însă, deocamdată, prin ploaie,
Pe orizontul zorilor târâtori
Un bisturiu suriu se repezi de pe-acoperişuri
Spre noptaticul veşmânt, boţit şi adormit,
Desprinzându-l cu tot cu piele.
Deschise ochii şi cu perdelele înăspri
Urbea spălată de revărsatul dimineţii,
După care
Într-o ceaşcă de forma băşicii crăpate
Zorii arseră şi se spulberară.

(1929)

 

PLOAIE III


Ultimul vânt se rupse de pe catarge
Peste năbuşitoarele acoperişuri, mototolind
Ziare, cu ferfeniţitele lor ghemotoace
Îndopând gurile uşilor, ferestrelor.

Stropi mari atârnă de grilajul curţilor,
Casele sunt luminoase şi plate,
Îmbrăcate de gală-n cheresteaua reparaţiilor,
În cârpeli de parchet cu luciu plumburiu.

Străzile-s pictate de rugină acidă,
Pereţii li-s rouraţi, precum sudurile ţevilor,
Albia le e săpată de ploaie şi ele atârnă
Pe grinzile ceţii, plutitoare ca peştii.

De la loviturile cerului li se clatină tinicheaua,
Stropii, ca-n găleţi, sunt răzleţiţi şi duri,
De pe acoperiş, după guler, ei îşi lansează
Sunătoarele gesturi plescăitoare.

(1929)*     *     *

 

I


Prin întuneric mai clipi buşteanul putred,
Se potoli un zvon sonor, se destrămă şi spuma,
Bulbuci de ploaie explodau primele trepte de praguri
Şi ziduri în ea se afundau treptat.
După oglindă scârţâia ţânţarul. Dând în clocot,
Samovarul sâsâia, imitând ploaia. Ni se părea
Că seara cu năvălitorul ei tumult
Se risipeşte undeva, precum o dună.
Şi nu a fost să adorm îndată, ci
De cum mă prăvălii peste umflata pernă,
În minte îmi veni o întâmplătoare temă
Şi prinsei a privi şi-a asculta uimit.
Ea se unduia şi se lipea de masă,
Veioza se răspândea ca undele de lună,
În sticla geamului era topită smoală
Şi vântul care apăsa îndârjit.
Speriindu-ne, smoala se prelingea
De pe tavan, şi parcă întunecimea
O zgâria precum funinginea presată,
Sudându-se asemeni metalului la frig
Şi sfredelind prin noapte mici fisuri
Se insinuă prin gardurile înalte.
Ea venise spre a scoate din rădăcină
Grădina şi de-a săpa gropi neechivoce
Şi înstăpânind tremurul glacial,
Lărgi mult spaţiul dintre minute –
Într-un mod atât de iminent
Se proiecta-nceputul unei acţiuni.

II


Când, venind la masă, mă aşezai şi prinsei
A rupe din biscuiţi sau din pesmeţi – am priceput
Că-s obosit, şi chiar răpus,
Iar uleiul mirosea a tablă şi râncezeală.
Şi stând până-la sfârşit şi ridicându-mă,
Mă repezii spre scări şi abia de-am ajuns
Sus, – tras-am perdelele în părţi;
Atunci ne-am şi venit în fire, ne aşezarăm.

III


Ploaia era singură. Ne povesti intim
Că ea ar fi un mare câine sur.
Îmi ştergeam faţa, îmi frecam ochii ca şi închişi,
Jenându-mă de-a mă-ncrunta şi-a plânge.
Scânduri jeluite, palid gaz lampant,
Clătinata-i flacără învolburată,
Din nou – geamul şi broboada somnoroasă,
Boţită şi mirosind a potaie.
Şi zvonul gras al tristelor şuviţe ca de in,
În păpurişul râului, în fereastra cu părul simplu.
Şi frăgezimea sfărâmicioasă-a mâinilor – noi
Mâncam fragi şi lacului cozile-i despleteam.

(1929)

 

ODESSA


Seara socoti – peste un ceas e noapte.
Adevărat. Chiar veni.
Lumina ce se prelingea se stinse.
Somnul nu zăbovi.
Sforăit şi vânt şi trosnete de stâlpi,
Perindare de val după val.
Tinicheaua şfichiuia lătratul,
Zvonul bătea în mal.

Urlând, valurile duc spre stepă

A fumului lână albă.
Pietrele duruie – crabi în lighean,
Negri în apă.
Rupte-s ale midiilor margini tăioase,
Pivniţă – butoaie – pline, deşarte.
În piaţă latră dulăii,
Bate orologiul. Noapte.

(1929)


*     *     *

Totul coincide exact,
În ziua convenită.
Decizie apriori, ce e
Ca umbra, nedespărţită.
Eşti drămuit, împărţit, trecut
Din listă în listă –
Tu eşti, tu trebuie,
Libertate nu există.

(1930)

 

 

RUGĂCIUNEA COCOŞULUI


Saki lioki liok liok
Nu-mi crea tu mie moarte.
Duhnirea izvodirea-n adâncime
N-o acoperi cu apă. Mă voi îneca
Gheaţă făcându-mă. Nici tu cană.
Nici fărâmituri.

Copacul. Şurubul.
Cocoşelul pentru trenă.
Ce fel de coadă? – Nu e la temă.
Aşadar de ce
M-aţi pescuit din ceruri
Dacă pentru mine – iată –
Nu ajunge ceva pâinică?
Volniceşte-mă scumpă mătuşă
Şi revărsător de lacrimi
Mă voi tot ruga
Pentru tine şi-ntregul tău neam
– Nu e prea mare deranjul.

(1933)

 

PSALMUL XII


Când, la 1663, eu fusesem numit pe post de Daniel Defoe,
Noi te respectam cu toţii. Când îndeplineam obligaţiunile lui
Voltaire, ne gândirăm că tu nu ai fi.
Făcând-o de mântuială pe Blok,
Te-am pierdut: nu mai văd, unde eşti?
Iar acum, aflându-mă într-un nou post de răspundere,
O spun direct – du-te, du-te-n...


(1948)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu