sâmbătă, 23 mai 2020

AVANGARDA RUSĂ, RAFTUL 1
În almanahul grupării literare „Mezaninul poeziei” din Moscova, cu pseudonimul Hrisanf își semna versurile și articolele Lev (Leon) Vasilevici Zak (1892–1980), cel care, peste ani, avea să devină pictor celebru, scenograf și sculptor. Atât numele grupării, precum și copertele almanahurilor „Vernisaj” și „Ospăț pe timp de ciumă”, apărute în anul 1913, i-au aparținut chiar lui. Iar cu pseudonimul Mihail Rossiianski publica eseuri teoretice.
În toate ale ei, creația lui Zak-Hrisanf-Rossiianski constituie o componentă de prim-plan, reaccesată și comentată, în durata avangardismului și post-avangardismului rus, căutările sale prozodice anticipând imagismul, al cărui corifeu a fost, o perioadă, Serghei Esenin, iar protagonistul sui generis rămânând a fi Anatoli Mariengof. Unii dintre istoricii literari presupun că, de nu s-ar fi dedicat, în mare, artelor plastice, M. Rossiianski ar fi ajuns un poet cu adevărat remarcabil în veacul de argint rusesc.
Așadar, Rossiianski e numele mamei, cel adevărat fiind Zak, iar prenumele – Lev (Leon), născut în satul Rasteapino din gubernia Novgorod. În cercurile evreimii din imperiul rus numele de familie Rossiianski era cunoscut, în anii `60 ai secolului XIX bunicul viitorului poet și artist plastic fiind unul din fondatorii societății mozaice din Moscova. Din prima căsătorie, mama sa, Rozalia Rossiianski, a avut trei copii, iar după moartea soțului se căsătorește cu farmacistul V. I. Zak care, în junețe, participă la mișcarea narodnicistă, fapt pentru care a fost deportat pe 10 ani în Siberia.
 Lev Zak se naște gemene cu fratele său Simion, care avea să ajungă filosof eminent.
În 1902, Lev este admis la gimnaziul Institutului de Limbi Orientale, unde leagă prietenie cu Roman Jakobson, reputatul savant-teoretician de peste ani, unul din marii lingviști ai secolului trecut. Peste șapte decenii, Jakobson va scrie prefața la volumul lui M. Rossiianski „Des perles aux aigles”, apărut la „Edisions Saint-Germain-des-Prés” (1975, Paris) în colecția „Peinture et parole”, parcă în siajul anticului adagiu Ut pictura poesis, în care, printre altele, invocă amiciția și colaborarea lor gimnazială, pe când Zak „era bogat în vise și presimțiri”. Împreună, cei doi colegi scriau, redactau și scoteau la lumină primele lor reviste, ilustrate de Zak. Jakobson continuă: „Peste ani, în 1913, în fervoarea confuziilor din ajunul războiului, au apărut din abundență numerele almanahurile «Mezaninului poeziei ruse», în care se evidențiau versurile lui Lev Zak, semnate Hrisanf, ce au lăsat urme neîndoielnice în poezia lui Maiakovski și Pasternak”. 
În 1907, Lev Zak este admis la facultatea de Istorie și Filologie a Universității din Moscova, oraș unde, în 1913, împreună cu Vadim Șerșnevici, constituie gruparea de orientare ego-futuristă „Mezaninul poeziei”, în care se vor afirma Konstantin Bolșakov, Riurik Ivnev, Boris Lavreniov, Serghei Tretiakov, Pavel Șirokov și alte nume de referință ale avangardismului literar rus. În memoriile sale, Șerșenevici consemna: „Fiind pictor, poet, teoretician, Zak știa să ne mobilizeze prin sinceritatea și cumpănirea sa. El avea zeci de profesii, una bruind-o pe o alta. Era un minunat grafician, mai toate cărțile editurii noastre având copertele lui. Iar fiece număr de revistă scriitorul Zak îl umplea cu multiplele sale pseudonime”.
În perioada septembrie-decembrie 1913, „Mezaninul poeziei” publică almanahurile „Vernisajul”, „Ospăț pe timp de ciumă” și „Crematoriul bunei cuviințe”, în toate Hrisanf (Zak) semnând versuri. Este pregătită pentru tipar și prima carte a lui Rossianski-Zak-Hrisanf, „Improvizații pirotehnice”, care, însă, nu avea să fie publicată. Iar de atunci, pe durata a șase decenii, numele poetului Rossiianski nu mai apare în presă, cu toate că autorul nu a încetat niciodată să scrie versuri. Iar în anul 1970, când Lev Zak cunoștea deja gloria pictorului afirmat în plan transfrontalier, la München îi apare volumul de versuri „Dimineață interioară”, ce surprinde cu adevărat și apreciat drept incontestabilă valoare literară. El este ca și cum continuarea structural-stilistică avangardistă, fapt remarcat și în recenzia sa de Jüri  Ivask: „Unul din procedeele preferate ale lui Rossiianski ține de așa-numita etimologie poetică, el selectând frecvent cuvintele în conformitate cu asociativitatea sonoră, precum Hlebnikov, Krucionîh... La Zak sonoritățile predomină, dau tonalitatea poemelor”.

În procesul traducerii, am remarcat inflexiuni venite din posibile surprize ale scrierii ce se zămislește în tainele subconștientului. Poemele de proporții „Cai și zile”, „Răspuns vântului”, „Perle pentru vulturi”, „Încălțămintea iubirii”, „Gustul erosului”, altele, de natură prozodică cvasi-suprarealistă, se înrudesc, implicit, cu „Versurile automate” ale lui Boris Poplavski, autor extrem de dotat, din păcate mort la Paris în anii 30 ai secolului trecut, în urma unei supradoze de narcotice.
Este ineficient să cauți partea de subconștient, de suprarealism, de scriere automată, pe de o parte, și luciditatea, proiectul asumat, de care s-au folosit poeți ca Poplavski sau Rosiianski. Însă în versurile lor există semne, ecouri ce ar veni, parcă, din afara conștiinței autorului, în corelație cu elemente relativ recognoscibile și „descifrabile”, ca posibile construcții prozodice articulate. Citind și comentând poezia lui M. Rossiianski, este indicat să pornim de la ideea că procesului de creație îi este specific ceea ce Baudelaire numise „sinestezie”, poeticul asociațiilor, simbolurilor, semnelor ce apar permanent, venind „din exteriorul” conștiinței. Iar creatorului îi rămâne neclar (la nivel rațional, logic) despre ce povestesc ele, ce vor să comunice. Concomitent, prezența unei subiectivități extreme, nașterea poemului în și apariția lui din cele mai intime, enigmatice profunzimi ale personalității autorului fac ca în versurile cvasi-automate să există o tonalitate emoțională pregnantă, energie, calități estetice de necontestat, chiar dacă sub aspect informațional, comunicativ scriitor-cititor, ele rămân oarecum tainice.
Însă nu se poate crede, cum o fac unii, că versurile automate ar fi absolut lipsite de mesaj. Aceasta o spun și necunoscătorii muzicii clasice care, în schimb, de admiratorii acesteia este mereu interpretată, sub aspect semantic, căutându-i-se valențe, subiecte în extrema subiectivitate, ca posibilități de înțelegere personală ce pot să nu coincidă cu cele ale altor melomani (în cazul nostru: cititori-cunoscători de poezie).
În poemele „neclare”, a-subiect ale lui M. Rossiianski există elemente metaforice sugestive, memorabile, ce pot fi nu doar percepute ca senzație, emoție, ci și pricepute, demne de admirație pentru sensurile lor ingenioase, în stare să te ducă spre alte înțelesuri. Sunt, parcă solitare, unele versuri axiale, orientative în texte și contexte; versuri ce radiază ca niște nuclee energetice. Ar fi parcă o nuclearizare ce asigură propulsia poetică, diversitatea de nuanțe-sensuri a spectrului metaforic.
M. Rossiianski e din rândul poeților rămași apropiați avangardismului, în albia căruia au debutat și s-au format. Un avangardism moderat, ar fi de menționat, amintindu-ne că, pe timpul „Mezaninului poeziei”, Vadim Șerșenevici susținea că Zak-Hrisanf „târa” respectiva grupare spre un futurism „academic”: „În contraponderea simplității grupului în fruntea căruia se aflau David Burliuk și Vladimir Maiakovski, în baza unei ample cercetări lingvistice, estetul Zak a dezvoltat teoria «cuvintelor-miros», sub pseudonimul Mihail Rossiianski luptând aprig cu lipsa de obiect a neologismelor verbocreate de Krucionîh. Spre deosebire de cubofuturiști, el nu nega poezia veche, tinzând să edifice futurismul «pe temeiurile depășirii clasicismului»”.
În fine, prozodia lui M. Rossiianski ar fi o exemplară confluență a clasicismul cu avangardismul moderat, de o stilistică specifică poeților care, nu de puține ori, practică discursul suspansului, semi-spusului, semi-tainei, sugestiei și perspectivelor ideatice lăsate la discreția cititorului (de data aceasta, nu a celui de rând) care, firește, este unul receptiv, inteligent.
P.S. În anul 1920, împreună cu familia, Lev Zak-Mihail Rossiianski părăsește Crimeea, spre care înaintau trupele bolșevice. Ajunge la Constantinopol, apoi pleacă la Roma, Florența. Din 1922 locuiește la Berlin, în 1923 transferându-se la Paris. Moare la 30 martie 1980 în orașul Vanves, încorporat Parisului.


*     *     *

Nu din voința mea ci din a ta
Poezia se preface orală vorbire
Și adapă cu mortar tare
Liniștea și sarea-n sclipire

O provocatoare de lacrimă
Esență cosmică serul azurului!
Pământul și ceru-s create în proză
Cum metrica înscrisă a pruncului

Latinește și cu clară caligrafie
Încondeiate-s zilele nopțile
Mie nu-mi rămâne decât să fiu
Traducător acestor rânduri subtile

Mie nu-mi rămâne decât
Să fiu pontatorul cereștilor sfere
Ce ar trece în paragrafe cât are
Fiece înger vise pâine mistere

Nu-mi rămâne decât de pe dușumele
Să strâng bucăți de texte vitale
Căzute din largile poale sinilii
Ale veșmintelor tale

(1942)

*      *     *

Răstignindu-i pe cei plăpânzi
Barbarii dormeau și beau
Din potirul mamei
Negrul
Lapte al nopții!
Fără a cunoaște otrava
Tu treci pe alături
Bolborosite urlete ale morților
Nu-ți vor impune să te întorci
Pământule

O minunate roade-a omului
Liniște credință
Spălându-vă
V-ați strâns aripile
Și tu îngere

Copii leproși
Mușcați de câini
Flămânzi rod
Timpul

Cine va înfrâna
Inima cu furie
Cine va aprinde părul tău
Cu ura
Pentru ca tu precum făclia
O îngere
Cu cărbune răzbunător
Să cazi
Pe puroierea nopții
Unde copiii omului
Stăpânul
Îi întinde
Îi așterne?

(1942)

*     *     *

Tu nu-mi dai mierea
Cu care se hrănesc nopțile
Nu mă lași să intru-n orașul din fața mea
Ale căror ziduri
Nu-s povestite de vise
Și unde anonimele ulițe nu-s decât
Liniile din palma ta
În schimb mi-ai dat
Soare ochi și brațe
O soare
Plantă crescută de mine
Din țărâna cerului
Și tu brațule
Pârghie mișcată de inimă
Tu pasăre
Ascultătoare de noi doi!
Ochilor! Voi ochilor
Din care se prelinge
Băutura nopții
Șuvițele căreia se transformă
În piatră humă și pește
În fiară și pasăre
În lumină și trup!
Iar tu mi-ai dat
Corabia ce acostează
La țărmurile trans-temporale
Unde-i izvorul
Liniștii și spațiului
M-ai adăpostit în atelierul tău
Unde sângele-mi își urmează circuitul
Și unde din umezeala muțeniei
Iese mulajul Cuvântului 
Zile și lucruri.

(1942)


*     *     *

Simple cu simple lucruri și cuvinte
Apă pâine sare
Îngreuiate de orele lumii
Trec turme-n înserare

De ore îngreuiate
Tulpinile de codru des
Simple cu simple lucruri și cuvinte
Furie eres

Simple cu simple lucruri și cuvinte
Căldura carnea trupului meu
Cu orele omenești
E-mpovărat Dumnezeu

Simple cu simple lucruri și cuvinte
Vis și umbră mută
La picioarele lui Isus plescăie
Ziua abia născută

(1942)

*       *     *

Pe pajiștile tăcerii
Înveșmântați a moarte
Omul și visul

Tandru înțelepțit
De binefacerea renunțării
Fiul rătăcitor

Apele beatitudinii
Au atins piciorul
Neașteptaților copii

Nobila vestitoare
Copii în lumina solară
Sunt de picior atinși

Posomorâtele întâlniri
Dintre om și vis
Nimic n-ar fi mai aspru

Zadarnica acalmie
Unde-noptează norii
Ființării și visului

(1942)

*       *      *

Ce le-aș răspunde spațiilor
Ce i-aș spune cerului?
Liniștea ta
Îmi cercetează inima

De ce mă pui la încercare
Cu pajiștea cu ogorul tău?
Veniră turmele mănând umbrele
Semănate de tine

O iubire o copilărie
A fiarelor și plantelor
Neprihăniții trăiesc
În trupul ce mi-i dat

Nu osândi Doamne
Jocurile și orgiile
Stelelor tale din
Sipetul sânului meu

(1958)

*       *     *

Cenușă pâine gânguritul
Vieții și stelelor
Lumea izvodește negrăbit
Pe cel de care-a fost creată

Aruncată-i povara
În flacără și scrum
Cine bău dar nu până la fund
Înșelătoarea vreme?

Ea a istovit
Și semne și soroace
Înger posomorât
Duh singuratic

Peste scrum și pâine
Se aplecă și plânge
Și inima trebăluiește
Certându-se cu cerul

(1958)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu