duminică, 2 septembrie 2012

URĂSC TRĂDĂTORII ŞI VĂ SFĂTUIESC SĂ-I URÂŢI ŞI DUMNEAVOASTRĂ!


Pagini de jurnal

13.II.1985

Gr.Vieru la 50 de ani. Apoteoza sa civică – un interviu în revista „Moldova”. Curaj şi precizie în depistarea problemelor care, rezolvate fiind, ar spori randamentul literaturii. Dă şi sfârle frunţilor obtuze. Pe de altă parte, e destul de obosit. Se simte hărţuit de neînţelegerile cu diriguitorii unor săli, care n-au vrut să-i satisfacă dorinţele întru sărbătorirea pe larg a zilei de naştere.  Dar ne-a mărturisit-o (la redacţie) lucid: e conştient de faptul că pe o vreme s-a retras din poezia cărţii, lucrând pentru poezia cântecului de estradă. Unii îi cer permanenţă. El vrea diversitate. Este cineva în drept să-i ceară, să-i impună ceva? El unul e în drept să ştie ce are de făcut.  
Pentru „LA” a adus trei texte menite formaţiilor de muzică folclorică. Citindu-le, unul din ele nu a plăcut (cel cu „Jiguliul”) şi am avut curajul să spunem acest lucru. Gr. Vieru a retras bucata, aducând alta. Senic, redactorul-şef, a fost pus în gardă de rândurile cam de acest fel: „Nu mai avem lacrimi nici pentru morţii noştri măcar” şi „Tot mai mult viitor,/ Dar de unde şi ţară atâta?” Parţial, autorul a revăzut aceste rânduri. Apar. Dar e obosit.

(Meditaţii de ieri-alaltăieri.) Unii scriitori, chiar pe cale bună aflaţi, observând că cititorul sau critica nu reacţionează la litera lor aşa, precum şi-ar dori-o ei înşişi, şi fiind nerăbdători de a capta bunăvoinţa, atenţia, recurg la metode de creaţie străine firii lor (spre exemplu, Liviu Damian); le-aş zice metode de selecţie în urma cărora să obţină soiuri hibride (de literatură). Dar, vai, ceea ce e posibil şi oferă rezultate scontate în agricultură şi vitărit mai totdeauna are repercusiuni lamentabile în artă. (Inflaţie de rimă-tori sonori şi… boşturi / găunoşi.)

14.II.1985

Nu ştiu dacă acest detaliu merită atenţie, însă îl reproduc, deoarece este vorba de trei scriitori ajunşi/ trecuţi de 50 de ani. Aseară, Petru Cărare îşi sărbătorea aniversarea jos, la barul Uniunii. Trec să-mi procur ţigări. Se apropie Vladimir Beşleagă şi-mi vorbeşte despre pagina de versuri a lui Liviu Damian. „Prea multe, foarte multe cuvinte”, – zice Beşleagă. Încerc să-l apăr pe Damian, însă aceeaşi frază, repetată de un chip de sfinx mă dezarmează. Nici nu ştiu cine are dreptate – Damian, Beşleagă? Agonici scriitorii noştri la 50 de ani. O febră a vrerii de mai mult, invidia faţă de aproape; poate a conştiinţei că, totuşi, bătrâneţea e aproape. Iar ieri Damian îmi zice: „Ai auzit că V. Roşca nu-i mulţumit că la Orizontul ţi-au dat atât de multe versuri, ca şi lui? Băieţii îl pun lângă oameni, iar el dă cu râtul…” Şi altele, şi altele. Era prezent şi M. I. Ciubotaru. (E în spiritul discuţiei de sâmbăta trecută cu Ion Vatamanu, când născut-am sintagma: panorama necazurilor literaturii noastre.) Tot ieri îmi telefonează Leonida, emoţionată de paginile pe care le-am scris întru amintirea fratelui ei, a poetului Leonard Tuchilatu.

Ziarele intenţionau să prezinte câte o pagină despre G. Vieru, ajuns la 50 de ani. Se comandaseră, ba se machetaseră deja, însă, subit, vine o dispoziţie „discretă”, să se reducă volumul materialelor omagiale, să se „pieptene” tonul laudativ, aducându-se aprecierile la justa valoare. Atacurile ascunse asupra lui G. Vieru se ştiu, se simt. Invective din partea unor răutăcioşi, invidioşi. El simte şi suferă. Mamă-mamă, de-ar fi şi dânsul ceva mai indiferent la glasul de trâmbiţe, şi-ar cruţa sănătatea şi nervii. Apărut-a  ukazul (decretul) de conferire a titlului de Maestru emerit al artelor. Certitudine şi suspiciune insinuate între om şi creaţia sa. Tristă situaţie.

Coloratura criticii noastre, în măsura în care ea se afirmă totuşi: Cimpoi – renunţare la emotiv, calm academic în conjugare cu evidente elemente din dezinvoltura teoreticienilor moderni ai artei; Senic – mai impulsiv, mai aproape de „proza” operei, şmecher şi neconsecvent (conştient de asta).
Badiu – mozaical, dar lipsit de culoare; nu e un croitor ce reiese dintr-o pânză integră, ci unul care operează cu bucăţele/ petece – ba punând o manşetă, ba reverul, ba gulerul. Nu cred că e în stare să facă un costum întreg.
Dolgan – emotiv, dar foarte dezorientat, când trebuie să găsească esenţele; multă ambiţie şi puţină sinteză, angajamente dubioase, supus lui Corbu. Lunecos-ideologic. Îndoctrinat.

Am reţinut un detaliu comun mai multor oameni, poate că chiar majorităţii lor, care au trecut de 50 de ani: ei îşi amintesc rudele duse din viaţă care au trăit cel mai mult. Aseară, Ax. Blanovschi, la sărbătorirea zilei sale de 51 de ani, zicea: „Mama are 86 de ani, şi se simte încă bine; bunicul meu a trăit 95 de ani, iar bunica – 116…” Nu cred să fi înflorat, exagerat vârstele. Dar, vorbind de ele, câtă speranţă îşi turna el însăşi în suflet!

15.II.1985

O deplasare frumoasă la şcoala pedagogică din Orhei, împreună cu Vladimir Beşleagă şi Mihai Cimpoi. La conferinţa cu cititorii, lui Beşleagă îi vine un bileţel din sală: „Care-i părerea dvs. despre dragoste, iubire?”
– Dar oare există vreo deosebire între dragoste şi iubire?, întreabă prozatorul.
Cimpoi intervine prompt:
– Între dragoste şi iubire trebuie să existe, cel puţin, o virgulă.
Beşleagă priveşte în bileţel.
– Dar să ştii că virgula există. Cel ce a scris bileţelul cunoaşte gramatica… iubirii, dragostei.
Sala, tânără, veselă!
Vladimir Beşleagă
Beşleagă povesteşte un caz:
– Acum un timp, pe un cunoscut, preşedinte de soviet sătesc, îl întreb despre cum sunt astăzi oamenii. Iată, zic, dacă s-ar întâmpla să vină în sat un cerşetor, oamenii l-ar milui cu ceva, i-ar da o bucăţică de pâine?
– Ei, nu cunoşti cerşetorii, – zice preşedintele. – Astăzi cerşetorii nu iau pâine, cer bani. Oamenii au rămas buni, generoşi, dar s-a schimbat psihologia… cerşetorilor.

22.II.1985

Ieri – deplasare de creaţie la şcoala pedagogică din Călăraşi, împreună cu G. Malarciuc, I. Ciocanu şi S. Celac. Ciocanu – răcit, Celac – plângându-se de umărul scrântit: acum câteva zile, traversa în fugă strada, alunecă şi – leziunea umărului. „Stăteam tolănită în mijlocul străzii, maşinile mă ocoleau cuminţi…” Malarciuc – dispoziţie sub nivel. Găseşte numărul recent al „Lit. şi arta”. Dă cu ochii de interviul cu Valeriu Cupcea. Îl citeşte atent, vrând probabil să vadă ce spune regizorul despre „Marseilleza” lui. Ajungem cu avans de o oră. Mai dăm o raită prin târg. Şcoala – nouă, frumoasă, ca şi la Orhei. Pretutindeni au fost limitate rezervele de combustibil. Întreţin doar temperatura necesară pentru ca să nu îngheţe apa în calorifere. Dar iarna e serioasă!
Gheorghe Malarciuc

Manifestarea-colocviu – ceva mai palid ca la Orhei. Dar a avut şi momente revelatorii: două eleve din anul trei – expresie clară, liberă, fără fiţuici.  Văzut-am doi pedagogi deja formaţi. Impresie bună – şefa de studii, pedagog de geografie, însă cu limbaj elevat, interes faţă de literatură. Curios, la Orhei, şeful de studii – bărbat, matematician de profesie – tot aproape de limbă, istorie, literatură.
Când să servim la botul calului, cineva constată că la… botul maşinii, deoarece au mai rămas foarte puţini cai în republică. Şi aici vorbi practicismul codrean, care ştie ce înseamnă pământuri cleioase, desfundate: „Dar şi mai puţini boi de tracţiune au rămas”. Aici Malarciuc reproduce epigrama lui Păstorel Teodoreanu cu ocazia trimiterii unui nou ambasador român în Spania:

Ţara a trimis la mauri
Un ministru nou,
Ca să fie printre tauri
Şi un bou.

În genere, colocviul s-a desfăşurat la un nivel bun. Elevii ne adresară întrebări mature: „Ce urâţi cel mai mult?”, îl întreabă pe Malarciuc. Banda magnetofonului tremură de încordare, în locul în care Malarciuc apasă cuvintele: „Urăsc trădarea! În viaţă mi s-a întâmplat să fiu trădat de cel mai apropiat prieten, cu care împărţisem bucăţica de pâine, am dormit pe acelaşi pat. Urăsc trădătorii şi vă sfătuiesc să-i urâţi şi dumneavoastră!” Da, îl doare, şi pe drept, tristul caz de acum un sfert de secol, când el, Malarciuc, a rămas fără o bucăţică de pâine. Se zice că P. Boţu, pe atunci şef de secţie la „Moldova socialistă”, semna prozele lui Malarciuc cu numele său, pentru ca amicul să aibă un ban pentru pâine.

În Gruzia a apărut antologia poeziei contemporane din Moldova. Nu se regăsesc toţi doritorii. Printre cei incluşi – şi eu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu