vineri, 21 februarie 2014

DE ACUM DOUĂ DECENII18.I.1993

V. Spinei propune ca următoarele „Caiete de cultură” să le dedicăm lui Constantin Brâncuşi. Voi scrie argumentul. Îl vreau ca pe o parabolă, ca pe o metaforă – datele concrete vor fi inserate în alte texte. Nu ştiu dacă e cazul să recitesc monografia lui Giganey Geist despre marele sculptor. În principiu, cunosc destule repere (sugestive) pentru a încropi cele 2-3 pagini ale argumentului. Rămâne să găsesc formula şi formularea miezoasă, suculentă a frazelor. Cred că voi reuşi.
Oricum, fie şi pe sărite, voi răsfoi lucrarea lui Geist. Aseară, am consultat „Dicţionarul de artă modernă” al lui Constantin Prut (fireşte, la capitolul care mă interesează). Întâmplător, găsesc unele materiale şi în revista „Crinul satelor”, reînfiinţată în Stolojani-Gorj de societatea cultural-ştiinţifică „Jaleşul” şi pe care fondatorii au avut amabilitatea să mi-o expedieze, solicitând şi colaborarea autorilor basarabeni. Deci, referitor la autorul „Coloanei fără sfârşit”, aici sunt inserate articolele: „Ecroşeul – model de colaborare între profesorul D. Gerota şi studentul C. Brâncuşi” (grup de autori) şi eseul lui Al. Davidescu „Constantin Brâncuşi”; de asemenea, o scrisoare din 17 mai 1904, pe care  tânărul Brâncuşi i-o expediază preşedintelui Societăţii Studiului Mediului din Bucureşti cu rugămintea să i se achiziţioneze un „écroché” cu chipul lui Antinous (Hermes).

M. B. pleacă la ţară ca să-şi aducă bătrânul tată la oraş. Când să iasă din sat, un grup de enoriaşi opresc maşina şi prind a scotoci prin bagaje, recuperând câteva cărţi bisericeşti. „Măcar pe astea să nu ne le furi, ca pe icoanele cu care te-au prins la vama de la Leuşeni”, zic sătenii mustrător către hrăpăreţul fiu de duhovnic… (Cazul de la Leuşeni a fost aplanat chiar cu concursul procurorului general, în el fiind implicat şi Tocuşor, care târguia cu baloturi de hârtie. Nu mai ştiu ce s-a făcut cu acele icoane – confiscate, returnate „stăpânului”?...)


21.I.1993

Înmormântarea ultimului patriarh dintre membrii „Sfatului Ţării”, Anton Crihan. Respectându-i-se dorinţa testamentară, a fost adus din Statele Unite, pentru a fi înhumat la Sângerei. Dar şi-a găsit locul de veci în cimitirul chişinăuian de pe strada Armenească, lângă mama sa. Diferite considerente, unele impuse de situaţia confuză din societate, de agresivitatea nămoloaselor mediocrităţi din  parlament, acestea – ca o ruşine a acestui neam… Ptfu, burtoşi cu grumazii slăninoşi şi creierii înfundaţi în untura frigăruilor şi drojdia butoaielor! Sigur, istoria îi va blestema.
Cortegiul funerar, de la fosta clădire a CC, a trecut pe bulevardul Ştefan cel Mare, str. Bănulescu-Bodoni, Bucureşti, Sfatul Ţării (până la fosta clădire a „Sfatului”), Mateevici, apoi la cimitir. Masă de pomenire la cafeneaua „Guguţă”. Preşedintele comisiei funerare – Ion Vatamanu. Prezenţi – Moşanu, Hadârcă, deputaţii din fracţiunea democrată… „Democratul” de ieri, Snegur, – în bârlog.

22.I.1993

Generos, maestrul Sainciuc mi-a oferit două picturi pe carton. În atelierul proaspăt reparat, mi-a pus în faţă 7 lucrări, ca o săptămână a culorilor, zicându-mi senin: „Poţi alege două”. Era prezent şi A. Burac, care avu şi el un merit în declanşarea deosebitei dărnicii, astăzi, când cei mai mulţi plasticieni îşi sigilează pânzele, prubuluind în tainiţele minţii cam cât să ceară pe cutare sau cutare lucrare şi tot întrebându-se, când oare vor apărea turmele alea de cumpărători occidentali să le devasteze prin acţiuni valutare atelierele. Dar nu trebuie să le fim noi judecători pictorilor care, de altfel, chiar şi înzestraţi cu har, mulţi n-o duc cine ştie de bine materialiceşte.
Aşadar, din ele 7 picturi aleg o natură statică cu lămâi, pe care, spune maestrul, a pus-o pe carton prin anii 1948-1950 (pe când iată-iată veneam şi eu pe lume); un portret de fetiţă din satul Dolna (începutul anilor 60). Cred că ambele sunt de valoare.
Burac a intrat în posesia a vreo 7-8 lucrări de ale maestrului Sainciuc, dintre care două de o incontestabilă pondere polivalentă – este vorba de autoportretul din tinereţe a, pe atunci, bărbosului pictor Glebus Sainciuc şi portretul soţiei sale, a tinerei pictoriţe Valentina Rusu-Ciobanu. Aici nu te joci cu prubuluitul: lucrurile sunt clare de la sine.

Îi fac o vizită şi lui Andrei Sârbu care, în fine, s-a ales şi el cu un atelier (bun, cu cămin) acolo, la Râşcani, pe strada Dimo. Nu e în blocul de bază, ci în unul din cele două, de câte patru ateliere; mai exact, în primul de la poartă, în care a avut atelier şi Aurel David, astăzi în el lucrând Mihai Ţăruş.
Intră şi Tudor Bragă. Discutăm despre contribuţiile poporului nostru la dezvoltarea materială şi spirituală a lumii. Sârbu zice: „Eu cam tac. Nu sunt tocmai versat în problemă. Soţia mea s-ar descurca mai bine”.
Repet a multa oară că Andrei Sârbu este un pictor de talent incontestabil şi de o certă viziune modernă ce ar face ca lucrările sale să poată fi incluse în orice expoziţie de prestigiu, inclusiv la Paris, Londra, New York etc.

25.I.1993

Dialogul cu Cezar Baltag i-l prezentasem, încă vinerea trecută, lui Dumitru Matcovschi. S-a mişcat spre secretariat. Mi-au vorbit de el şi Babanschi şi Gherman. Îl vor plasa în martie sau aprilie, în numărul dedicat lui Stănescu.

Sâmbătă, i-am ales lui B. titlul plachetei de versuri. De altfel, dânsul, şi alţi modeşti în evoluţie până la 50-60 de ani, ar putea să se consoleze cu zicerea lui Noica dintr-o scrisoare către Liiceanu: „…nu uita că deceniul de aur al creatorului în cultura umanistă se desfăşoară între 60 şi 70 de ani, după mine”. Citatul mi-e la îndemână, fiindcă după lectura integrală a „Epistolarului” acum îl retro-foiletez-inspectez, revenind la sublinierile pe care le-am făcut anterior.
 Nu este fără temei afirmaţia lui Pleşu în răvaşul către Radu Beligan, conform căreia: „Cultura e un mod onorabil de a suporta absenţa iubirii sau crizele ei”. Oho, cu absenţele şi crizele, în ce mă priveşte, sunt bun de dat drept exemplu. Dar parcă numai eu? Ce mai bolboroseală erotică şi în atâtea familii pe care le cunosc… Un plictis nimerit de a fi pus de rezumat la „Greaţa” lui Sartre.

„… logosul liric este supunerea rostirii omeneşti la nişte reguli, schimbătoare după vremi, ale sărbătorescului” (Petru Creţia).

Ah, ce formulă, ce formulă lansează Liiceanu într-o scrisoare către Ion Ianoşi: „Orice opţiune este proclamarea, liber asumată, a unei poziţii privilegiate în sfera logosului. Opţiunea este «partea noastră de cer» sau, mai degrabă, locul finit din care am ales să îl privim. Orice opţiune este actualizarea posibilităţii noastre de a  „rostui” lume logosului în termenii unei ordini proprii: libertatea de a te aşeza în lume cu propria ta lume”.

N. E.: un antrenor al scandalurilor.

26.I.1993

Ieri, fac un schimb de reviste „Secolul 20” cu Arcaşu. El găseşte în biblioteca sa două exemplare care îmi lipsesc: nr. 23/ 68 şi nr. 5/ 72. În schimb îi ofer trei exemplare de „Secole”. De fapt, el nu are o colecţie, ci 4-5 numere dispersate. Vine vorba de lecturi: „Nu ştiu ce-i cu mine, zice Arcaşu, citesc poezie ca un apucat, ca un nebun”.

Se vede că românul nu o poate duce doar fără cânt şi joc, ci, şi mai dur, nu poate să o ducă fără înjurături, Cioran scriind: „Vreţi să sporească numărul dezaxaţilor şi al tulburărilor mentale, să faceţi case de nebuni la fiece colţ de stradă? N-aveţi decât să prohibiţi înjurătura. Aveţi, atunci, a-i înţelege virtuţile eliberatoare, rolul terapeutic, preeminenţa propriei ei metode asupra celei a psihanalizei, a gimnasticilor orientale, a Eclesiei; veţi înţelege, mai cu seamă, ce i de datorează ei, farmecelor şi permanentului ei sprijin, – faptul că, în cea mai mare parte, nu suntem ucigaşi, nici şui”.

27.I.

Ieri, îl telefonez pe Laurenţiu Ulici, felicitându-l cu ocazia preluării „sceptrului” unionist-scriitoricesc (el vorbea de o US comună…) sau, mai adecvat zis, a dârlogilor acestei organizaţii aruncate în toate părţile de bolovănişul economic, politic şi al organelor de tot soiul. Laurenţiu propune ca, pentru început, să facem o masă rotundă, cu o anumită temă, la Chşinău, unde să vină de la Bucureşti vreo 7 colegi; apoi, la sfârşit de mai – început de iunie să ne reîntâlnim pentru continuarea colocviului la Casa de Creaţie de la Neptun. Cred că ar fi bine ca la sf. de martie – înc. de aprilie, când vom avea manifestările Nichita Stănescu, să continuăm chiar prin masa rotundă de care zice Ulici. Cimpoi şi Suceveanu acceptă ideea.

Primim o invitaţie de la Theodor Codreanu de a participa, vineri, la lansarea cărţii sale „Viziunea ontologică eminesciană”, ce va avea loc la Huşi. Probabil, cu Cimpoi şi cu mine va merge Gh. Vodă.

Am încercat să fac o lectură coerentă a „Geografiilor spirituale” de Dan Hăulică. Însă am renunţat… E un  eseist cu prea multe… virgule, paranteze şi amănunte ce îngreuiază lectura. Frazele sunt un fel de zig-zaguri cu frânturi bruşte, hărţuitoare de atenţie. Pentru a afla ceva nu tocmai important, trebuie să consumi o prea mare doză de energie şi atenţie. Obositor până la monotonie.
Am luat „Revelaţiile durerii” de Emil Cioran. Sunt la jumătatea prefeţei lui Dan C. Mihăilescu – doctă, bine scrisă, interesantă ca explicaţie socio-spirituală a Generaţiei ’27.


Apropo de problema dacă poezia e doar sentiment, afectivitate, sau „suportă” şi împuternicirile raţiunii, a gândului: Eminescu a anulat această dihotomie, spunând într-un singur vers: „…cum cugetă o liră/ Eternele-i armonii…” , în „Mureşan”. Referinţa la acest poem vine şi din motivul că am început să citesc ceva din Emil Cioran: Cred că atunci când te referi la „Schimbarea la faţă a României”, la „cruzime” intelectuală a publicisticii lui Cioran, la dezamăgirile, pesimismul şi dezolarea sa, e bine să reciteşti în special solilocviul de început al lui Mureşan din poemul omonim. Găseşti aici acele întrebări dramatice, răspunsurile la care a încercat să le găsească Cioran şi întreaga Generaţie ’27 (alte răspunsuri), dar… ecourile nu au mai avut energia de a se reîntoarce, ca să vină cu un răspuns explicit şi, ar fi fost de dorit, încurajator, pozitiv… Iar apelând la „Mureşan”, pentru Cioran „Din crengi de gânduri negre” nu s-a desprins nicio floare. Pentru filosof, concluzia ar fi cea din finalul altei poezii eminesciene, „Lectură”: „Iar vântu-ntoarce fila/ Cu negrele gânduri”…)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu