luni, 13 mai 2019

ESEU DIN ATENEUCum se naște o lucrare artistică? Greu de spus și, posibil, doar parțial și vag de spus. Se zice, și pe bună dreptate, că autorul va fi surprins de neprevăzut nu doar în timpul când își scrie cartea, ci chiar și atunci când o recitește, și acesta ar fi încă o dovadă că în timpul travaliului el nu realizează deplin, cu absolută claritate, cum se developează subiectul, cum înaintează etc.
Forța, mobilitatea, dar și diversitatea combinatorie a jocului spiritului sunt infinite și, în mare, indefinibile, nimeni nefiind în stare să prevadă ce subiecte, metafore, feerii, coliziuni, combinațiuni etc. pot apărea în surprinzătoarele declanșări a predispozițiilor sale creatoare inventive până la miraculos, uneori. De unde, cu secole în urmă, regretul lui Alfred de Vigny: „Neagră este mâhnirea când vezi că nicio religie și nicio filosofie nu pot da creației o explicație satisfăcătoare”, tristețe care, peste un secol, se răsfrânge și în constatarea lui Lev Șestov: „Încă n-a fost în stare niciodată vreo teorie estetică să ghicească în ce direcție o va lua gândul artistului și unde se află granițele activității lui creatoare”.
Dorința de a identifica „ce”-ul și „cum”-ul experienței și întâmplărilor interioare, prin care să-ți înțelegi cât de cât propriile stări sufletești, de conștiință creatoare. Cu un alt gând ascuns că, posibil, pe cele benefice să ți le poți chiar provoca, să le poți mobiliza, orienta. Iar pentru a fi credibile, cât mai autentice cele aflate din intimitatea ta, să te alegi cu unele repere necesare ce ți-ar permite comparația propriei tale experiențe cu experiențele de aceeași natură a altor artiști/ scriitori, astfel reușind să înțelegi și ceea ce te individualizează deosebitor de alții.
Așadar, după cum presupunea Wilhelm Dilthey, „Procesul de comprehensiune trebuie să aibă pretutindeni aceleași caracteristici comune, întrucât el este determinat de condițiile și mijloacele comune ale acestui fel de cunoaștere (în cazul nostru, de creație. – n.m.). În aceste trăsături de bază el este același. Dacă vreau să-l înțeleg pe Leonardo, atunci intră în acțiune interpretarea acțiunilor, picturilor, tabieturilor și scrierilor, și anume totul laolaltă, într-un proces omogen unitar”, deoarece „Aceleași funcțiuni și componente sunt prezente în toate individualitățile, iar predispozițiile diferiților oameni se deosebesc prin gradul lor de intensitate”, mai menționa Dilthey în anexele la manuscrisul de bază.
Chiar dacă este imposibil de a „capta” și reflecta în totalitate fenomenologia complexă a „zămislirii” poetice, s-ar putea totuși oarecât ilustra (presupune) procesul de creație în felul în care l-a înțeles Valéry: „Ideea primă se propune așa cum este. Dacă ea trezește nevoia sau dorința de a se realiza, își dă o finalitate, care este opera, iar conștiința acestei destinații cheamă întreg aparatul mijloacelor și dobândește tipul de acțiune umană completă. Apar în această fază, pe care am numit-o «articulată», deliberări, luări de poziție, tatonări. Noțiunile de «început» și de «sfârșit», străine producerii spontane, nu intervin în mod egal, decât în momentul în care creația estetică trebuie să ia aspectele unei fabricări”.
Cum și când se naște o lucrare artistică?

Maiakovski susținea că versurile despre liniște și confortul casnic îți vin atunci, când ești zdruncinat în vreo trăsură pe un drum bolovănos, hopuros, iar Lev Șestov remarca: „Și tocmai de aceea oamenii neliniștiți, care nu știu ce e somnul, pot cânta calmul și odihna atât de mult căutate și de care s-a plictisit toată lumea, iar cei care dorm câte zece ore pe zi și le fac pe toate la timpul lor – nu se dau în lături să consemneze aventuri, furtuni și pericole, și chiar să preamărească tot ceea ce e îndoielnic”.
Nicicând nu sunt excluse discrepanțele dintre lumea experienței existențiale a autorului și cea a enunțurilor sale artistice. Nu o singură dată, scriitorul creează „pe invers” – adică, atunci când e cu un picior în hăul marilor necazuri el dă metafore despre fascinația înălțimilor. Astfel, aplatizând disperare, textul artistic în procesul de facere a sa poate avea asupra propriului autor o influență vindecătoare – să zic așa, – când îi asigură sufletului și conștiinței o conversiune de la durere și mizeria situației de facto la, aproape, starea de grație.
De regulă, orice poem reprezintă un sistem unic de probabilitate, care lasă în suspans modalitatea conceperii și împlinirii lui. Nici autorul, chiar schițând oarece intenție, plan, nu va ști cum vor arăta ideația și forma în final a ceea ce am numit sistem de probabilitate, irepetabil și imprevizibil. În creație, probabilitatea înseamnă o anumită variantă de disponibilitate în organizarea unui mesaj artistic dintr-o infinitudine de disponibilități posibile.
Adepții teoriei relativității nu pot învedera lumii rezultate pragmatice, legate de această idee/ viziune, deci ei sunt niște teoreticieni ai probabilităților. Tangent cu aceste premise judecând, dar mai ales asociind, am putea spune că literatura este rezultatul strădaniilor unor „practicieni” ai probabilităților, soldate cu lumi posibile.
Ar fi în cele enunțate până aici, dar și în cele ce vor urma, recidiva (benefică...) a romantismului cu mai vechile tendințe ale inteligenței umane de înțelegere cât de cât explicită a actului creației și a efectului său asupra celor care îl cunosc. Pentru că literatura, poezia în special, va prezenta mereu interes în filosofia și teoria culturii, laitmotivele cercetărilor sau simplului interes fiind aceleași: comunicare, limbaj, semnificant, lectură și chei în înțelegerea fenomenologiei complexe creație – emanație, influență a ei.
Starea de generare și invenție poetică, metaforică in acto, în spontaneitatea momentului. Iar după impulsul de spontaneitate poemul cere și o regrupare a energiilor psiho-motorii-constitutive-constructive pentru starea de elaborare, modelare (tot mai) conștientă a discursului, ceea ce înseamnă, de fapt, restrângerea stării de spontaneitate și hazard, afectivitatea, să admitem paroxismul sentimentelor, fiind puse în relație cu discernământul, luciditatea inclusă pe rol de experiență și de expertiză de creator, ce include și tehnicitatea elaborării constructive, formative a subiectului, contextului și a condiției stilistice. E o întreagă regie! Subiectivitatea spontaneității este „convertită” în raționamentele unei convenții conștientizate.
Astfel că nu se renunță și nu se va renunța la tentativele de-a afla ceva mai mult decât nimic despre subliminal, jinduind revelații abisale, trăind speranța că, întru-acolo (!), spre intimitatea cea mai intimă ar exista vreo cale inițiatică. Pentru că opina Roger Caillois: „omul este în chip firesc chemat să caute frumusețea în afara universului meritelor și al reușitei, respectiv în afara creației conștiente și deliberate”. Iar în acest caz „în afara universului” înseamnă subliminalul, acel misterios topos în care s-ar afla, parcă, perpetuumul mobile al capacității de invenție proprie omului ca dat ontologic, transcendental; sau, poate, convertizorul psiho-alchimic în care se petrece imprevizibila și totdeauna surprinzătoarea, ca rezultat, simbioză dintre elementele transcendentale, simbolice și cele abstracte și perceptibile. Acolo, în inima imaginarului și fantasticului pe care sperăm să o aducem în obiectivul explicitului și evidenței cu factorii ei creatori, atunci când, zic teoreticienii, „sentimentul dobândește o funcție noetică, funcție care este, în realitate, experiența estetică însăși” (G. Uscătescu). Se întâmplă, în firea creatorului, o navetă a curiozității ce nu atinge totuși limita finalității, un continuu dus-întors, pe care, referindu-se la Jung, Andrei Pleșu îl percepe străbătând „când dinspre rigorile geometrice ale conștiinței către nebuloasa inconștientului, când dinspre febra fecundă a inconștientului spre calmul solar al conștiinței”.
În fine, acest în fine ca și cum ar echivala cu opusul săi, cu in incipit, adică – cu a începe din nou, a o lua de la capăt în abordarea și dezvăluirea, pe cât e posibil, a temei, pentru a pricepe iar și iar că este greu sau poate chiar imposibil de spus ce se petrece, cum se petrece în intimitatea creatoare a autorilor. Să presupunem că e vorba de un sistem de posibile abordări și elaborări ale unui subiect, deocamdată vag sau chiar foarte vag, „ițit” în conștiința ta. Inițial, e un impuls. Apoi vine, sau trebuie să vină, o întreagă dramaturgie a creației, a creării unui sau altui text. E o polifonie a selecției, renunțării la ceva ce pare „în plus”. Simplificând, „îmbogățești” subiectul, îl duci spre finalitate.
Creația e o atare întâmplare misterioasă, încât probabil nici Dumnezeu nu și-ar putea explica impulsul primar, cauza primordială care l-a motivat să se apuce de Geneză. Cu toate astea, predestinat (omenește, pământenește) , creația înseamnă elaborarea și aplicare unei anume forme de disciplină, mai mult sau mai puțin. Forme de organizare, de potrivire mai riguroasă sau, gradual, mai relaxată. Scriitura gândită sau dorită de a fi înțeleasă (și) ca o posibilă abordare inteligentă a proceselor ce-i dau motricitate, obiectualitate, plasticitate, stil etc., toate sintetizate chiar în unitatea ei însăși. Poezia, proza în proces de construire, presupun o motricitate psiho-intelectuală, o funcțiune, o mișcare intimă de construire estetică afectivă. O mișcare și o modificare contextuală ce duce la împlinire ideatică, de subiect, de poem, de nuvelă propriu-zise.
Prin urmare, a scrie, a crea literatură e și un mod de a exista. Uneori, de-a dreptul fascinant. Un mod de a gândi, de a simți, cu rezultatele cărora tu speri să-i familiarizezi și pe unii din concetățenii tăi. Ba chiar să le influențezi oarecum modul de a gândi, de a simți. De a înțelege. De a formula, de a exprima. De a recepta pulsul existenței într-o relație a acestuia cu poezia, cu filosofia, în genere cu arta. Și într-o continuitate a inteligenței, sensibilității lumii, din trecut spre prezent. Pentru că a crea literatură, artă e o legare, stabilire de relații cu tine însuți, de corelații cu firea ta, apoi, de aici, cu firea, cu inteligența, cu sensibilitatea altora.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu