sâmbătă, 25 mai 2019

POEME POLONEZEtu ești, eu sunt, noi suntem;

nici poet nici om
ți-ai fituit viața
jucându-te cu cuvintele
jocul cu adevărul absolut
care nicicând nu va deveni
domeniul tău
miza în joc totdeauna fiind moartea
iar acum nu alunga gândul la despărțire
posibil nu mai trebuie să aștepți
odată ce nu mai ai nevoie de această lume
nu te-ai putea suporta nici câteva clipe
iar dacă nu vei dori să mă vezi
nu vei deschide ușa
acceptând resemnat căderea întunericului

venit-a ceasul morții coralul bachian
înlesnește chinurile conștiinței răzvrătite
și tu privești în strada
pustie nu e nimeni acolo
din cei care ar ținea la viață
înghiți pastile
ca pe un juvăț îți legi cravate
care se clatină ușor peste masă
duci la tâmplă țeava rece
acuși va începe să sune telefonul
va prinde să fluiere ceainicul
atât de inoportun pus pe aragaz
cineva va bate la ușă
posibil cineva care vine cu vreo speranță
se rupe otgonul întins al deciziilor
de parcă nimic nu ar putea să se întâmple până la capăt
de parcă deja pentru nimeni nu mai există loc

și tu mai trăiești vreo trei minute
calendarul își răsfoiește filele
și tu nu ești nici poet nici om
inimitabil paradoxal etern
ți-ai amanetat morții ceea ce viață se numește
de asemenea și întâlnirilor ocazionale discuțiilor
telefonice neterminate tu deja inutil din păcate
ne-poet un original
mort ca vai de el
ce se îneacă în cuvinte
măsurând bolțile cerești cu privire nesigură
cartofor ce-și pierde încrederea în sensul pasiențelor
mereu detestat oricum încă mai exiști
ceea ce și afirmi cu dispreț
în același timp nepricepând
dacă e greu de înțeles de ce ai ales odihna

 
struna;

când
se rupe
struna cuvântului
un cântec vesel
străpunge liniștea
și această liniște a mea
este
fiece cuvânt –
arcul
îndreaptă
gândurile
ca săgețile
timpul încremenește
însă toate astea
durează câteva clipe
lumea –
coardă întinsă e
cuvântul – strună ce se ru-
pe

de câte ori se ru-
pe gândul
din fericire
speranța reflectă
culmile săgeților
tăcerii –
nici liniștea și nici coarda
lumea de nimic  –
ca arcașul
și doar mai restrâns fiind
pot fi suportate
cuvântul și atât de
chinuitoarea
uimitoarea
minunata
larmă.


trădarea;

credința noastră e naivă
nu cere martiraj
constând doar din câteva propoziții
transcrise inexact
de colecționarii ignoranți
ai guvernatorului cu ochi verzi
sau de jefuitorii ce au trecut la credință
ei pătați cu sângele negru și lacrimile
trecătorilor nevinovați
negustorii veniți pe aici cu carele
ce aveau obezele însângerate
târgoveți pleșuvi ce grăbeau cu marfa
spre piață la crăpatul zorilor
hoinari și vântură-lume
cântăreți orbi
întârziind prin birturi
la ceașca de ceai demult golită

credința noastră e întunecată
și nu are nevoie de dovezile
existenței dumnezeului care nimicește
creaturile sale într-o liniște de gheață
legănându-și în negrul leagăn al nopții
progenituri țipătoare și cântă
psalmi naivi
despre crearea lumii

credința noastră îndrumată
de istoria regelui dement
domnitorul cu pomeții supți plânge înfundat
credința e adusă de jertfă ca doi oboli
închisă ca ușa palatului ca fața
polițistului ce urmărește orele moarte
ca oglinda spartă în care
se reflectă fiece odaie
și inexistența noastră


poeții cunoscuți;

când poeții cunoscuți
beau toată vodca
și iată-iată sufletul lor va cere să iasă-n afară
prin geam se va arăta
un tablou cenușiu, de parcă iunie
e unica lume-lumiță
pe pământ

când poeții prieteni
inspirând zorii
își deplâng destinul
fiece viață
devine demnă de-a fi memorată
chiar dacă nu prea mulți dintre ei
au șanse de a se salva

și când versurile lor, boțite
împăturite în patru, cu pete grase pe ele
amintind de oarece dileme
ingurgitate împreună cu un gât-două de
vin sec
sau bere rece
totdeauna se va găsi cineva
care-i va culca în pat
care ar închide muzica
și va strânge masa

poate de aceea
gândul la zădărnicie
nu mă lasă în pace
și mă afund în hotarele tăcerii
întâlnesc cântăreți muți
despre care va fi imposibil să-mi amintesc
altfel decât cu neliniște
le scriu numele
pe cartonașe
pe care mai apoi le pierd
în tihnita mea casă
în labirintul vieții mele
absolut personale
pe care o urmăresc
uitații poeți cunoscuți
și versurile lor nelegitime

telefonul;

telefonul ce sună –
e ca apa pe care o beau
binecuvântați sunt cei tihniți, morți
fiindcă lor le e dată vecia
berea se înăcrește și devine vin
iar vinul e atât de acru, ca oțetul
parcă nu-ar fi hazlii atare metamorfoze hărăzite
adevărul – precum o carte fără titlu
ca biblia fără dumnezeu
ca tainicul număr al telefonului meu
zeul ce se numește timp
schimba viitorul pe trecut
modifică adrese și numere de telefon
pâinea schimbând-o pe pesmeții aspri
iar vodca pe apa pe care o beau
mai ales când sună telefonul


când vii;

când vii să nu-mi vorbești
despre intersecțiile supraglomerate
timpul se consumă în fiece clipă
în această zvonire a lumii mari
care se sfarmă cu un sunet inimaginabil
despre interminabila rotație și mișcare
în conformitate cu văzul ager al lui Heraclit
când vii să-mi lași timp suficient
pentru ca istoria noastră să nu se termine
când e transmisă
în aprecierile săptămânale televizate

sau altfe, când vii
spune-mi despre toate cele care nu privează de gustul
sărutărilor noastre, fie ca de pe
buzele tale să aud mii de cuvinte i toate
rămână cum sunt pentru totdeuna
și încă
să nu fie mare furtună de zăpadă
prin care ar rătăci cei care
ne vin din urmă
cu priviri invidioase
aici
în mijlocul lumii ce-și ieși din minți
există motive de a
                                  respira
                                                 calm
și de a exista nepedepsiți

cântec

pentru un moment încercăm să ne invocăm neliniștea
vechiul cimitir e încă deschis pentru vindecare
pornesc spre copacii de pe panta colinei
sub prima zăpadă și cerul crăpat
sub care se împrăștie alandala un stol de grauri
în suiși coborâș de scară aripată conturată
pe fundalul frunzișului umed străbătut
de un vechi cântec apoi liniște gâfâitoare. Astfel
zi de zi emoția ce nu te lasă-a fi chemat
 
acum nu ar fi decât cuvintele unei melodii uitate
ce se strecoară încet printre paginile cu portative
și e momentul ca fiecare din noi să-și îndoaie genunchii
când timpul vine mai grăbit și mai dens
amintindu-ți de natura sa perfectă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu