sâmbătă, 26 octombrie 2019

BIOGRAFIE ȘI CREAȚIE


Scriitorul și timpul

De la a-ți da seama – la a da seama despre ce ți-ai dat seama și ce poate face harul tău cu revelația de care vorbește aceasta. Nu vei reuși sută la sută în tentative, pentru că depinzi de mulți, de multe, de starea socială, dar și de fantezia ta, ce te abate de la trebi, te abate de la realitate, oferindu-ți viața paralelă a visărilor. A subiectivității.
Însă trebuie să îndrăznești mereu să-ți calibrezi tu însuți nevoia de libertate, de adevăr, de informare, deoarece, se știe, generalitatea socio-politică a acestora are totdeauna un standard mai scăzut decât cel pe care și-l poate asigura, conștient și cu efort, individul. În durata participării sale, ca individ și creator, la lume.
De regulă (obligatoriu și... inconștient), destinul omului presupune și jocul compensațiilor, imprevizibil, definit, implicit, în ziceri de felul: „Unde dai și unde crapă” sau „Nu se știe unde pierzi și unde câștigi”.
Vârsta te mai potolește, îți mai aplatizează predispoziția pentru gesturi categorice
Încăpățânându-te, cu pierderile și frustrările de rigoare, să crezi că nu se poate să se mute ireversibil accentul de pe valoare pe „valoarea de întrebuințare”, de pe estetic pe consumerism.
La o adică, e frumos și oarecum visător să se creadă că omul epocii noastre sau, poate, cel din epoca ce ne va urma va tinde, în fine, să revină, studios, în aula înnobilatoare a școlii, a bibliotecii. Lecția bine învățată este chezășie în confruntarea, zisă concurență profesională.
Iar tu, cu anii, când îți mai scad ardoarea vitală, năzuințele și visele îți devin mai difuze, posibilitățile – cam pe sponci, probabil, tangențial, ai putea ajunge un cehovian ce refuză subterfugiile oricăror concluzii în umila înfățișare a incertitudinilor existenței umane. Orice poate fi posibil într-un destin de om. Ba chiar și în cosmosul întreg, în care ești chiar mai puțin decât un fir de nisip, de praf...
Cam astea se întâmplă cu cel care vede (și trăiește, prin propriu destin) o identitate între manifestarea harului prin creație, studiu, cunoaștere, meditație, prietenie, colegialitate...
În meandrele și... mendrele vieții și creației, unii au capacitatea de a însuși o oarecare superioritate „metodologică” de a frecventa școală după școală, inclusiv pe cea de studii înalte, însă, în sinea și fapta lor, gândind și acționând ca autodidacți perseverenți și, posibil, ușor orgolioși. Eu aș fi afinul lor.
Fiecare scriitor sau artist în general trece prin prismele propriei sale vocații și, poate, prin filtrele codului său genetic, modificat, evolutiv-modelat-remodelat de achiziții culturale, de filosofie, ceea ce vin ca impulsuri și linie de subiect din fondul spiritual universal comun popoarelor și, deci, tuturor indivizilor (dacă aceștia se interesează de așa ceva).
E în toate astea ceea ce poți elucida, ce-ți poți explica despre tine însuți ca artist în măsura în care reușești să raportezi cele aflate la conștiința existenței tale ca ceva implicat în frământatul act uman de producere a valorilor. Cărora le-aș spune și punți de legătură mai speciale între naturile umane ce tind și ele spre elevație, creație. E atitudinea și poate chiar crezul celui care nu agreează banalul, cotidianul (prea) familial, dezgolit, cum se mai spune, imundul, mizeria agresiunii impertinente a așa-numitei „estetici a derizoriului”.
Este imposibil să ajungi în zona instinctuală a firii tale, să „localizezi” izvoarele inspirației, intuiției, minele din care ies la iveală, ca daruri de preț, ceea ce e sugerat și modelat de subliminal.
Când experiența pe care ți-a hărăzit-o destinul (uneori, din... abundență) îți permite o dublă, dar intrinsecă revelație și revelare de sine, o descoperire și o redevenire, care în franceză sună plastic: „une conaissance de soi et une co-naissance”.
Este important, așadar, dacă harul tău, studiile tale permanente, modul tău de viață și de muncă, apoi (sau poate înaintea tuturor) curiozitatea, care se adaugă celorlalte, reușesc să-ți mobilizeze energiile creatoare, ținându-ți acut ațintit sentimentul „vânătoresc” asupra eventualei revelații artistice, asupra surprinzătoarelor înfățișări ale metaforei, care nu se împuținează deloc în ancestralul codru de simboluri.
În cazul scriitorului, semnele maturizării sunt cele ale valorii, ale constantei în principii, ale coerenței intelectuale și a distincției artistice prin care se auto-particularizează. În cazurile manifestărilor sale de vârf, harul, intelectul, inspirația și voința nu înseamnă mai multe componente sau acte de manifestare, ci sunt un tot, unitare.
Asta, pentru creatorul care se încăpățânează să creadă că nu am trăi, totuși, în epoca unui scepticism estetic generalizat. În caz contrar, ar însemna să cedăm, să capitulăm în fața kitschului tot mai agresiv...
Chiar dacă, de ceva timp, vine deja și la noi, peste noi, poate că chiar... iese din noi uscăciunea calculului. Devenim mai reci, mai distanți, mai pragmatici, mai egocentriști. Dar, să sperăm, nu mai răi, nu mai coțcari decât în comunism. Pur și simplu, azi punem mai multă pasiune în pragmatism decât, odinioară, în idilă și lirism.
Biografie și creație

E mult (și „captivant”) spațiu de mediație între biografie și textul artistic... Deoarece, ca persoană istorică, adică (și) fizică, scriitorul este, ca și ceilalți oameni, cel din actele civile, din cronologiile timpului său, în care a studiat, a scris, a publicat, a ieșit – dacă a!... – la pensie, a... Dar, ca personalitate, scriitorul este construcția operei sale, precum și opera sa este – construcția scriitorului. E o mutualitate de edificare și auto-edificare, de construire (formare) a ceva care, la rându-i, te construiește (te formează) pe tine. Personalitatea și opera ei nu țin de o interpretare biografistă, ci de una, mai mult sau mai puțin, intimistă. Scriitorul nu este, cum s-a mai spus, o „ființă-de-hârtie”, ci ființa – din hârtie, din hârtii (cărți, biblioteci), dar, bineînțeles, ființa-personalitatea (dacă a ajuns așa ceva) din... spirit – de cititor, exeget literar; în genere, ființa din memoria cultural-istorică a neamului său. „Corpul” personalității sale e, de fapt, spiritul/ suflul corpului propriei sale opere. Biografia de creație (nu cea de... vegetație, de simplă existență) este în (inter)dependență cu imprevizibilitatea, poate că fascinația desfășurării, înfățișării, afirmării operei sale. Viața intimității (spiritualității) sale este modelată și de opera sa. Zic „și de”, pentru că în afara operei se întâmplă evenimente spirituale care nu intră în operă, dar rămân a-i modela, scriitorului, personalitatea. Și nici nu este obligatoriu ca sursele care alimentează opera și personalitatea scriitorului să se fileze „direct” din viața cotidiană, socială, din biografia lui obișnuită, terestră, – astea, în cazul mai multor personalități, putând fi de-a dreptul sărace în evenimente, sau abundente în „evenimente”... insignifiante, toate ținând de un schematism anodin, comun majorității muritorilor de rând. În timp (și... peste timpuri) ce opera scriitorului ca personalitate poate fi captivantă, densă-intensă, fertilă în semnificații, emoții, cugetări, poezie, filosofie etc. Aici e chiar vorba de lumea din interiorul personalității sau de lumile pe care, prin opera sa, le poate inventa, edifica, propune Personalitatea Scrisului. Calea spre propriul chip și propria valoare de creator nu e nicidecum la suprafață, ci în interior (...cosmic), și nu ține de material-carne, ci de simbolic, metaforă și... anaforă artistică. Numai acolo, dincolo de lumea exterioară, poți ajunge și tu la ceea ce conștientiza Nietzsche, când menționa, într-o scrisoare din 1882: „am atins un punct în care trăiesc cum gândesc”. Adică tu, scriitorul, acolo, în lumea intimității tale, atingi punctul în care trăiești precum... ticluiești! – iertat fie acest sinonim „de jos”, oarecum, pentru ceea ce ar însemna... înălțător, totuși: scrii, creezi, inventezi, idealizezi...
E mult (și „captivant”) spațiu de mediație între biografie și textul artistic... Chiar în imposibilitatea realizării unor sinteze comparative cât de cât obiective între – pe de o parte – conținutul (și frământul) terestru al(e) vieții personalității creatoare și conținutul ei simbolic, să zicem, iar când simbolul ajunge „la strâmtoare” – dezlănțuind zborul metaforic al sugestivității, străduindu-te, totuși, să „te ții” de succesiunea, evoluția, avatarurile, culmile și disperările operelor respectivei personalități, iar – pe de altă parte, ce pot fi și – plurale (reale și ireale) alte părți – diferitele perspective și retrospective de interpretare ale textelor, probate istoric, dar mai ales –valoric-trans-temporal.

Aluzii și iluzii

Un mai tânăr confrate îmi atrăgea atenția că un alt mai tânăr confrate ar fi făcut niște aluzii răuvoitoare la adresa mea, a condiției mele de scriitor „prea prezent dincolo”, adică în dreapta Prutului. Ce am putut eu să-i răspund?...
Pentru că am fost și noi tineri și aveam, unii lucid conștientizată, nerăbdarea febrilă a acestei vârste formative, știm că junețea nu e prea generoasă cu alții, cu alte vârste; este egocentristă, „acaparatoare” (ca dorință, nu și ca... posibilități), suspicioasă că e „strâmtorată”, că nu i se acordă cât ar merita, nici bunuri, nici laude, nici lauri, astfel că, din acest unghi de apreciere, și eu am fost tratat și, iată, agasat și azi, de unii confrați oarecum... neamical; confrați geloși de faptul că ceea ce ar fi vrut ei să declare că le aparține, ca pionierat, în literatura română din Estul României, mie de fapt mi se întâmplase cu mulți ani înainte – și versul liber, și cel alb, și fragmentarismul, și oralitatea cotidiană a limbajul (despre care scria, la 1976, Șt. Hostiuc de la Cernăuți, azi – bucureștean), și ironia, și autoironia în prozodie, și altele ce se mai cred a fi apanajul postmodernismului, asupra căruia unii de pe la noi ar fi vrut să aibă patalama, drept exclusiv. Chiar unul panromânesc... Se vor peste poate de recunoscuți și în imensele sfere ale traducerii, unde e loc pentru toată lumea. Numai că dânșii vor să fie declarați cei mai cei, primii și chiar hiper-întâi.
Numai că situația e cam aceasta: se creează impresia că unii dintre respectivii amatori de aluzii deșarte, declarându-se generație nouă, revoluționară etc., nu caută atât recunoașterea, cât pretind... recunoștință.
Dar e drept și că, chiar de mai recidivează unii și alții cu nemulțumiri și înțepături... aluzive, cel puțin se pare că alții din ambițioșii mei confrați s-au cam repliat, dar – iarăși adevărat e – nu-mi iartă, totuși, anumite „priorități, întâietăți”, sau făcându-se că nu le observă, sau le minimalizează. Sau punându-și tardivitatea lor înaintea devremii mele edificări în specificul literaturii moderne în care, cred, m-am aflat mereu, încă dinainte de debutu-mi editorial. Ambițiile lor de prioritate-întâietate sunt, presupun, potolite de cel mai sumar dosar de presă referitor la ceea ce am scris, tradus, publicat, editat, la care s-au referit mai multe personalități de prim-plan ale literaturii române, dar și a unora din mai multe țări. Dar și mai mulți tineri colegi.
Însă eu nu sunt dintre cei care se feresc de cei oarecât cârcotași, ca și supărați din motivul că ceilalți parcă i-ar împiedica să calce cu dreptul pragul zilei de mâine și – de ce nu? – retrospectiv; să calce ferice pragul gloriei, ba chiar și pragul Academiei Suedeze.
În fine, trec ușor peste aluzii și insinuări generaționiste, împreună cu domniile voastre știind că, de când lumea, în arte, în creația artistică totdeauna au existat/ figurat și unii tinerei care au ars de dorința de a se singulariza, pentru aceasta consumând nu atât înzestrare, talent, măiestrie, cât, mai ales, aroganță puerilă și egoismul persoanei reduse în ale experienței, studiului și travaliului creator.
Nimic nou sub soarele Olimpului...


Glosări la „Sfinxul itinerant”

Se întâmplă să-mi recitesc cărțile, dacă nu pe toate – pe unele din ele sigur, pentru ca, peste ani, uneori destul de mulți, să le găsesc formula teoretic-interpretativă care li s-ar potrivi. Să zicem, volumul „Sfinxul itinerant”, scris pe parcursul mai multor ani, dar apărut în 2004 (București, Ed. „Vinea”), s-a adunat, s-a întrupat, a obținut formă oarecât omogenă, specifică numai lui, acestui volum, într-o zonă mai discret luminată a conștiinței. Dar, poate, și în una de nepătruns a subliminalului. În „Sfinxul itinerant” mi se pare că apare o stare, o situație asemănătoare celei care în muzică se numește impromptu, ca imprevizibilitate în compoziție, improvizație de profesionist. E subiectivitatea metaforică (inerentă, nu?) în conlucrare cu o anumită indeterminare în compozițiile rezultate. Aici merg în linia continuității elaborării propriului stil prozodic, în alte dimensiuni de citire a semnificațiilor vehiculate de expresii ceva mai radicale, prin abstracții și, poate, prin ambiguitatea lor, însă nu de un radicalism irevocabil. Dinamica „nuntire” a semnificațiilor artistice se întâmplă la orizonturile de atingere ale conștientului și subconștientului. Însă, în starea de grație a intuiției, inspirației niciodată, cred, nu am fost supus deplin automatismelor lingvistice și psihice. „Împac” explicitul sui generis cu ambiguitatea metaforică în linia știutului fapt că, dintotdeauna, însă în grade diferite, poeziei i-au fost specifice și libertăți extra-logice, alogisme de efect, memorabile, acceptate ca atare, intrate, cum s-ar spune, sub incidența a ceea ce oarecine numea hazardul obiectiv. În fine, în discursul „Sfinxului...” luciditatea sau revenirea conștiinței la ea îndepărtează, estompează hazardul „evident” („Al hazardului zeu inventiv”, Pușkin) prin ceea ce tinde/ „ține” să tăinuiască, să facă... neevident în sintaxa ușor... dezacordată în imprevizibilitatea ludică a umbrei de suprarealism sau expresionism de sorginte cvasi-onirică, venită ca de la sine sau, poate, indusă, provocată ca stare de spirit și experiență poetică, probată – confirm – de repetate ori (cu o reușită mai mare sau mai mică, ori, uneori, chiar insignifiantă) de subsemnat. Mărturisesc ca unul... pățit că, în derularea sa, această stare poate atinge declanșările unor imprevizibile elanuri ale sugestivității paradoxale (Valéry susținea că nimic nu e atât de statornic decât imprevizibilul), ciudate, ale unor seve și savori nebănuite mie unuia până la „Sfinxul...” și care nu este exclus să nu li se reveleze tuturor cititorilor.
Nu încape îndoială că, după apariția textelor din taina intuiției, inspirației, visului etc., intervine un anumit travaliu asupra lor, a discursului izvodit într-o stare de „abstragere” de la concretețea întâmplării plăsmuirii artistice din firea poetului; travaliu ce confirmă – dacă e să invoc o altă mărturisire a lui Valéry – „deosebirea care există între starea sau emoția poetică, chiar creatoare și originală, și producerea unei opere”. De fapt, deosebirea nu că există ca de la sine, ci este necesară; trebuie să ți-o impui, pentru a scoate discursul „dăruit de dicteu” din starea-i de primat și, prin intervenții de profesionist, de om cât de cât îndemânatic, priceput în domeniu, să-i acorzi o formă... conformă cu măiestria, axiologia. Același Paul Valéry menționa în mod special că „în fața unui poem frumos se observă foarte bine că sunt puține șanse ca un om, oricât de bine dotat, să fi putut improviza fără reveniri, fără altă osteneală, decât aceea de a scrie sau dicta, un sistem neîntrerupt și complex de fericite descoperiri”. Sau, în aceeași linie ideatică înaintând, spune că munca îi cere „nu numai prezența universului poetic..., ci și nenumărate reflecții, decizii, alegeri și combinări, fără de care toate darurile posibile ale Muzei sau ale Hazardului rămân(eau) asemenea unor materiale de preț pe un șantier fără arhitect”, deoarece, spre deosebire de poezie, „în nicio altă artă, numărul condițiilor și funcțiilor interdependente ce trebuie coordonate nu este mai mare”.
Așadar, „Sfinxul itinerant” veni în rezultatul complexității pluri-vectoriale a sugestiilor posibile grație și libertății de avansare, de sondare pe care le asigură subliminalul. Din subliminal „a ieșit”, să zic, nu o scriitură premeditată, ci una... predată (într-o formă cam... neprelucrată) conștientului/ conștientizării, în atenția, intenția și intervenția cărora devine relativ supravegheată, controlată, adaptată, cizelată. Ce vine în lumina judecății estetice. Pentru că, prin structura firii și devenirii mele, prin experiența artistic și studiu, nu acord credit automatismului prsiho-„creator” pur, prin care se pretinde a urmări exprimarea funcției reale a gândirii, în absența oricărui control exercitat de rațiune, luciditate și dincolo de orice preocupări estetice (artistice) și etice, precum, sper, să se înțeleagă și din acest poem din „Sfinxul itinerant”:

Fragment despre sens

Insuficiente sensuri și ne-destule proverbe.
                            O, moarte vicevers-aievea-reală
nici tu nu veni peste noi fără idei și parabole
nu ocupa întreaga bibliotecă din Alexandria
nu te așeza pe genunchii trosnitori de bătrânețe ai lui Einstein
pleacă din duminica zilei lucrătoare întru frumos
lasă chipurile să se în(e)senineze
orizonturile să se deschidă
și cu aceeași neputință acaparantă să ne punem
definitiva problemă a infinitului
după care să revenim în ulicioarele strâmte ale orașului vechi
unde sus, în ogivele acareturilor modeste
cucuvaia mai pretinde că simbolizează sagacitatea
strănutând de la parfumul tare al teiului
sub care gardianul băncii agricole își ține iubita de mână.
Așa să faci, hidoaso, pentru că, într-o insuficiență de sensuri
viața noastră nu are sens, lucru de care ne dăm seama mai ales
de zilele apostolilor sau marilor poeți
când trebuie să umplem cu ceva vastele spații ale legendei scur-
tei(-de-curmei) lor vieți
cântate de corul elevilor care după aceasta își trimit prin e-mail
mesaje de dragoste atât de accelerate ca intenție și jind
față de lentoarea bunei cuviințe din aproape
ex-antichitatea secolului XX.

Astfel că nu ne hașura cântecul cu liniile anulării
nu ne descuraja sensurile de nedescris ale subconștientului fecund
în proiecte imprevizibile, în amestecul ideii tăioase cu
armonia îngăduitoare, ca o permanentă sălbăticie delicată (și poate
dialectică) a firii noastre (animal liric ce zburdă în pieptul meu
zicea poetul) pentru care nu există destule sensuri
încât ne vedem plăcut nevoiți să credem în continuare în poezie
de care, se spune, se tem și strigoii tăi
precum de tămâie sau de cântul cocoșilor.

...spre dimineața balului (de)mascat
bufonii senili și disperați cântă: Cu-cu-ri-gu-u!

________________
* Texte din cartea în pregătire „Vederea dinspre alții, vedere spre alții”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu