miercuri, 22 iulie 2020

POEME DE KAZIMIR MALEVICI


Din poezia lumii


Kazimir MALEVICI   (1878 – 1935)


În traducerea lui Leo BUTNARU

Pictor, grafician, pedagog, teoretician, filosof, poet. Fondatorul unui gen de artă abstractă – suprematismul („Pătratul negru”, 1915).
Se naște la Kiev în familia unor originari din Polonia. Termină cinci clase gimnaziale, între 1895-96 studiază la școala de desen. În 1905, se stabilește la Moscova, studiază pictura, se manifestă ca neoimpresionist. Participă la expozițiile novatorilor – „Valetul de tobă” (1910-1911), „Coada asinului” (1912). Se împrietenește cu poeții A. Krucionîh și V. Hlebnikov. Elaborează concepția grafică a multor cărți ale futuriștilor. În martie-iunie 1918, colaborează la ziarul „Anarhia” (Moscova), pentru care scrie peste 20 de articole, parte – teoretice. În 1919, încheie primul studiu teoretic amplu, „Despre noile sisteme în artă”. În același an se stabilește la Vitebsk, fiind profesor la școala de arte condusă de Marc Chagall. Aici scrie cea mai mare parte din lucrările sale cu tentă filosofică. Poezia ar fi liantul dintre pictura și filosofia maleviciene.
*     *     *

        De ce din cripta cărunteții mele
se înalță flacăra bunătății și mângâierii
spre fiecare ce răzbătu și care întinse
mâinile și ramii spre adâncimi fără capăt
De ce totul erupe din fortăreață
în același timp strâns cu rădăcinile
ținându-se de pământ tu timid
desprinzându-te sau spre a te elibera
nu vrea nimeni nimic
Eu de ce-s cuprins de bunătate atunci
când temeiul meu constă din rău
De ce din tine cei ce ies
râvnesc să ucidă
dacă aceasta e legea ta înțeleaptă
de ce în același timp
tu îți potrivești culori de camuflaj
Înseamnă că înțelept și feroce
îl aperi pe el compătimindu-l reiese că-n tine
e aceeași bunătate ca și în mine
pentru că și eu mă trag din tine ca toți ceilalți
căci tu m-ai creat din răpuși
de dragul meu ucigându-le trupul
eu sunt din rândul omorurilor
însă cum aș răzbate spre ceea ce-mi aparține
cum m-aș curăța de cele furate
fiindcă eu sunt parte a celor furate
Binele și răul constituie cele două părți
ale mele aidoma ție alcătuit fiind
dar de ce mereu e discordie-n firea mea
și neostoit război întru biruință
ce va veni
și ce trebuie să biruie
cui îi aparține coroana existenței
Da Tu m-ai creat din rândurile celor uciși
din contul lor m-ai alcătuit
Însă eu mă revolt și vreau să ajung
la mine însumi cel curat și limpede
și când va fi să mă purific atunci
răul îl voi răpune
Nu am nevoie de cărări bă-
tătorite de mine eu voi fi nimic
și nu va fi pântecul și nu vor fi
dinții
Nu voi jura pe tine frate al meu
deoarece la fel fugim dar de ce
atât de adânc îți ții rădăcinile
Taie-ți degetele las’ să rămână
Nu face să te ții


*     *     *

Neaflându-mi începutul, exclamai:
și mă plăsmui pre mine Domnul după chipul și asemănarea
Sa și astfel acum am și eu o închipuire
despre Dumnezeu, înfățișarea sa și-nfățișarea mea atestă
identitatea.
Însă în veacurile creării mele eu am pierdut
mai multe din componentele chipului meu și în viitoarele
veacuri pierde-voi întreaga asemănare cu Primogenitura
primordialității. Risipi-mă-voi în mult și
multul se va răscula. Astfel pierdute fi-vor
chipul meu și închipuirea despre Dumnezeu.


#

Astfel cumpănesc eu despre mine și mă înalț
pe mine în Dumnezeire, susținând că totul sunt eu
și nimic în afară de mine nu există, tot ce
văd pe mine mă văd, atât de multilaterală
și multifuncțională e ființa mea.

#

În pustiu zămislitu-s-a începutul chipului
meu însă am înviat în Ziua a Șasea
a genezei. Atât de complexă era
fața mea, deoarece înainte de a deveni desăvârșit
am trecut prin multe forme, astfel că
văd – eu exist.

#

Toate începuseră să-mi slujească, dar nu eu
slujesc tuturor, nimic nu-mi slujește
deoarece eu mie îmi slujesc.
Întreaga viață din mine se trage, și totul viețuiește
prin mine și eu prin totul viețuiesc.

#

Însă în trupul meu am sfâșiat conștiința
Mea cu arborele, pasărea
și insectele. Și noi am devenit diferiți
și lumea o vedem diferit
Și eu nu pot pătrunde în ei
lumea lor spre a o vedea. Nesupraveghind
propria-mi înmulțire mă pierd în presupuneri
din scrumul pământului plăsmuiesc
o lume nouă,
           Astfel preschimb
raiul primordial al Lumii Noi
și în a Șasea Zi mă voi crea pe mine
după chipul și asemănarea
Lui Dumnezeu.

#

Nu există desăvârșire în Dumnezeu, pentru că
A Șasea Zi își închide calea
în cerc.
Acum e prima zi a creației
Noile dimensiuni, temeiurile începutului
chipului meu, preschimbat în noua
existență.
Însă nimeni nu vede și nimeni
nu arde cu sufletul. Și totul trece
pe-alături. Iar Duhul viu își duce flacăra
tot mai departe, tot mai departe, toți văd
stelele și Soarele, deja mort
deoarece în noua preschimbare de el
nu mai e nevoie. În noua minune nu există
nici soare, nici stele. S-a stins
raiul.
Se naște ochiul noului început.


Gura pământului și artistul

S-a micșorat pământul – sau conștiința noastră de-a crea
s-a amplificat, și plecarea noastră.
Omul ca unul dintre desăvârșiți este
al pământului unic gânditor, pământul știind că, de nu azi –
mâine, el pleca-va de la dânsul.
Și îl vrăjea cu taina sa și a creației taină
educându-l pe baza propriilor forme alimentate de creație
și formele minunau cu frumusețea
Însă lui planeta frumoasă i se părea.
Pământul încătușase mintea conștiința cu
lanțul obiectelor creației sale
încât poetul și pictorul au fost înșelați de gelozia pământului.
Pământul le demonstrase lucruri simple
iar ei cercetau în ele cu taină ascunsă.
Căutau ceea ce nu trebuia căutat.
Cu cât căutau mai mult cu atât mai abitir se despicau
în milioane de tentacule ale pământului – limba și rațiunea.
Firul minții cuvintele și sunetul se absorbeau în lucruri
prin ele însele alcătuind o întreagă rețea de păienjeniș
în care se-ncâlcea rațiunea.
Mulți pictori și mulți poeți se aud
urlând de disperare, gemete de nedumerire, bocete în fața
gurii pământului.
Fiind prea slabi pentru a deschide tainicele buze tăcute
ei au creat viteji mai puternici decât ei înșiși
însă și voinicii de asemeni au eșuat în fața marii taine.
Iar buzele tăceau și razele ochii pământului îi stinghereau.
Așadar pământul se răzbuna pe cei care doriseră
să-i fure taina.
Și rațiunea se înspăimântă – și noi ne rătăceam în taină.
Pictorul și poetul se rugau cu molitvele lor
implorau (tablourile lor)
Însă ne-nduplecat era pământul.

Duhul mare și puternic îl luară drept armă
și prin duh doreau să pătrundă prin micile fisuri
deschideri în obiecte.
Doreau a se uni cu sufletul obiectelor
Însă lucrurile născute de pământ crunt constrângeau duhul
Și el pierea odată cu istericul suflet și rațiunea.
Citiți poeților și priviți atent pictorilor
molitvele voastre
auziți țipătul ce sfâșie sufletul...
            Nu e așa că prin cuvânt vă căutați pre voi în lucruri și taină
Nu-i așa că prin vopsea ați vrut să aflați esența și sinteza
și sufletul lucrurilor?
Însă cel ce plecase-ndărăt din lucruri din centrul
pământului din creierul strădaniilor lui creatoare
năzuia spre spațiu.
Cine sparse găoacea oului creației naturii și ieși
fără-a atrage atenție crustei în risipire?
Cine din culoarea lucrurilor mergea spre culoare?
Cine eliberase culoarea din captivitatea lucrurilor ce o furaseră?
Cine e în stare să facă aceasta, pentru el pământul nu va fi
decât fir de praf în păienjenișul conștiinței.
Dar – păzea!, chiar de-i departe încă, pământul cere ajutor
și alte planete-i vin întru salvare
doar să fiți înarmați cu cifra și culoarea și biruința
vă va aparține. Culoare le va arăta cifrelor datele
și va lărgi calea.


„Au adus lemne”

Luaseră ferestraie topoare funii și cu război s-au dus
Peste pădure. Intrară îmbrăcați încinși
Și se descinseră și se dezbrăcară măsurau trupul pădurii.
Pe cei mai mari i-au însemnat-crestat
Și oamenii se-apropiau tăcuți de arbore și chiar
Lângă degetele rădăcinilor prinseră a tăia. Tăcut
Suporta copacul durerea sa și privea spre albastre spații.
Își mai punea speranța în vreascurile și rădăcinile sale.
Se gândea că nimeni n-ar fi în stare să-l smulgă din pământ.
Și necruțătoarelor furtuni ramii se vor opune
Tulpina apărând.
Tocmai pentru-asta an de an năștea noi lăstari.
Rădăcinile așteptaseră furtuna, apoi adânc
Coborâseră în pământ. Și dintr-o dată pe neobservate
Într-o zi-nsorită și calmă
S-a apropiat un om cu un strașnic ferestrău și a tăiat
Copacul. I-aruncă de vârf funia
Și doborî la picioarele sale uriașul trup.
Astfel vicleanul om învinse copacul
Cenușa folosindu-i-o în câmp pentru legume.
De arbore să-mi amintesc m-au făcut bătăile în ușă
Și strigătul „au adus lemne”. Am ieșit
Privind la bucățile de trup.
Am luat toporul, prinzând a despica bucățile
Care încă se mai împotriveau, ținându-se tare
Nevrând să cedeze fără luptă nicio fărâmă de-a lor.
Însă brațele mele afundau tot mai adânc și mai departe
Lama-secure și se desfăcu-surcele butucul
Astfel mândru de biruință am intrat în casa
Încălzită de arborele răpus.


*      *    *

Lumea e o nemărginire unitară
unitatea infinitului corp contopit cu sine însuși
la începutul indivizibilului este „Eu”
și „Eu” izvorul vieții, iar viața spulber
fărâmițare. „Eu” – spulberare – centrul spulberării,
sensul universului în unitate și contopire acolo moarte nu e
nici odihnă nici mișcare.
Înțelepciunea „Eu”-lui eternă împărțire, etern-neîncetată
din unitar-mortal desprinzând particula
spre a o transforma în viață.
„Eu” moarte în nemărginirea mea și doar rupându-mă
ca particulă mă afiliez vieții,
„Eu” calea spulberării, iar spulberarea – nimicirea
unitarei imagini într-un șir de părți de noi curente.

Un comentariu: