sâmbătă, 11 iulie 2020

CREDEȚI SAU NU ÎN INSPIRAȚIE?


Inspirația nu mai pare a fi (de când?...) una din temele privilegiate ale cultului și culturii teoretic(e), însă oricare abordare a ei, totuși, în cel mai serios mod sau în unul (voit) frivol – dacă s-o recunoaștem cu onestitate că există și el – totdeauna, deci, orice mod de abordare (susținere sau negare) a inspirației nu se poate (și gata!) întâmpla fără adierea unui suflu de magie (de uz personal și, de cele mai multe ori, nemărturisit). De parcă am simți necesitatea de a potoli sau chiar de a înăbuși o manifestare cât de cât spectaculoasă a acestei noțiuni/ idei in actus sau doar a ciudatei – posibil, spuneam – declanșări de analogii și chiar de... himere halucinante.
Inspirația nu mai e una din temele de prim-plan ale teoriei literare și din motivul că, în timp, peste timpuri, nu s-a schimbat aproape nimic „în domeniu”. Literatura rămâne pusă-n raport cu inspirația care, zic unii, există, alții spunând că ea nu e decât o părere, iar ce vibrează la temeliile și în viscerele scrisului artistic e cu totul altceva și că ar fi bine să se uite de noțiunea „inspirație”, renunțând la obsesia himerică de a mai crede în ce nu există.
Oricum, nu s-a schimbat aproape nimic. Înfiorarea vibrează precum vibra la întemeierea poeziei sub temeliile epopeilor homerice, înainte de și după Hristos. Iar eu unul consider că o stare mai specială, ce poate fi numită inspirație, există totuși. Ba țin să remarc și un paradox legat de astfel de întâmplări. Pentru că pot exista și excepții... metodologice: ca inspirația să nu preceadă actul de creație, ci să apară abia în timpul când corectezi/ redactezi poemul sau proza. Fără apariția, fie și... post-factum, parcă s-ar spune, a inspirației, forma finală a unei sau altei lucrări ar fi fost alta.
Așadar, eu sunt dintre cei care admit apariția inspirației. Ca imbold declanșator de creație și chiar ceva din creația propriu-zisă. Cred posibilă inspirația și chiar pot mărturisi că nu o singură dată am simțit-o/ trăit-o drept stare de fulger ce reușește, în scurtisimă (...scurtcircuitică!) durată, să-ți transmită un mesaj urgent, dar nu „actual”, ci descoperit în marea durată a existenței umane; în fond, un mesaj „negrăbit”, însă urgența inspirației este necesară pentru a fi remarcat și înregistrat respectivul mesaj, în caz contrar el riscând să mai rămână încă în tainițele neantului până la o nouă străfulgerare, nu numaidecât a ta, ci, posibil, a altuia.
Pentru mine, oricât ar părea de straniu, anticele, răs-invocatele noțiuni inspirație și turn de fildeș nu par a fi definitiv compromise și ieșite din uz, ele atrăgând atenția (și condeiul... ba nu, claviatura!) unui număr suficient de mare de utilizatori (ca să folosesc un termen internet). Însă, în această problemă, „îl rog” să spună mai multe pe Lev Șestov: „Scriitorul se înșurubează în sine pentru a ajunge la starea de extaz: altfel el nu pune mâna pe condei. Nu oricine este însă în stare să deosebească extazul de alte feluri de elan sufletesc, mai puțin sublime. Și cum scriitorul simte permanent nevoia să compună, el nu are, de obicei, răbdare să aștepte, și încă de la primele semne de inspirație începe să se desfășoare. Tocmai din această cauză ni se oferă destul de des sub denumirea de extaz niște stări sufletești ieftine și prin nimic remarcabile. Deosebit de ușor se confundă cu extazul acel soi de foarte răspândită bucurie primăvăratică, pentru care limba noastră a inventat bine-cunoscutul epitet, atât de nimerit. Și, la urma urmelor, acel «entuziasm bovin» se bucură în rândul publicului de o primire mult mai caldă decât autentica inspirație sau extazul profund. E mai pe înțeles – deci mai apropiat!”. Toate astea, în linia inevitabilei accepții că au existat și vor exista, peste secole, nenumărate modalități și formule de a „surprinde, capta” și de a defini sau de a crede că se definesc poezia, inspirația, extazul creator... Este vorba de o stare tainică de intensă abnegație a sinelui, a conștiinței, în cazul unor profesioniști ai creației, care sunt conștienți că în forțele, dar și în formulele ingeniozității lor stau „depozitate” mult mai multe fapte/ acțiuni posibile pe care, uneori, chiar și le-ar putea imagina... aievea, trecându-le în realitatea operei. Bineînțeles, în cea mai mare parte acest proces, această întâmplare de taină rămân neelucidate, actantul alegându-se cu vreo consolatoare deducție subiectivă, neverificabilă, că inspirația ar fi imprevizibilul nobleței estetice care jinduiește să încalce frontierele mai tainicului, mai necunoscutului, mai sugestivului și relevantului.
E de crezut că astăzi sunt tot mai puțini cei care, când încearcă să cumpănească asupra fenomenului (cel mai vag din câte ar putea exista... presupuse!) numit inspirație, sau chiar asupra intuiție, subliminalului, ar cădea, ca în antichitatea delfică, într-un fel de misticism estetic. Paul Valéry se detașa de astfel de întâmplare generoasă, mărturisind: „Nu mi-a dat niciodată satisfacție ideea creației spontane, fiindcă nu mi-a prilejuit bucuria de a simți zbaterea spiritului chemat să rezolve o problemă. Nu trebuie să uităm că ușurătatea de a crea în artă trebuie câștigată, nu acceptată”.
Ar fi de presupus că inspirația nu se găsește și nu apare în stare pură. Declanșarea ei e cauzată de intuiție, în interiorul căreia Husserl considera că se efectuează experiența originară a lumii. De parcă ar fi vorba de o acțiune de consecutivă trecere a intuiției în inspirație. Sau poate că inspirația este o formă de manifestare a intuiției în dubla ei menire – de 1) categorie a psihologiei creației și 2) modalitate gnoseologică, de cunoaștere (artistică). De parcă intuiția ar fi acțiunea psiho-artistică propriu-zisă, făptuitoare, iar inspirația – formula ei constatativă... psiho-teoretică. Sau poate că ar trebui să existe un al treilea termen, o a treia noțiune (sau: formulă), care să îmbine, într-o fericită contaminație, motrica intuiție cu „statica” inspirație (pentru că, de pildă, intu+inspirație nu ar suna prea fericit...). Deci, eu înțeleg și iau într-o legătură (stare) indisolubilă intuiția cu inspirația.
Mai e o fațetă a acestei fenomenologii indefinite, nesprijinite pe argumente și exemplificări „concrete”, cât de cât plauzibile, care „să împace” pe toată lumea – acestei întâmplări cvasi-miraculoase numite inspirație, extaz, elan sufletesc, moment orgiastic-paroxistic etc., etc.: multe din textele, despre ea/ ele, pe care le-au provocat, nefiind atât teorie, cât fragmente de literatură pură; literatură în toată legea, frumusețea și plasticitatea ei. Să zicem, următorul fragment: „Când, în fine, într-un moment orgiastic, deci paroxistic, al inspirației noastre, vedem ceea ce nimeni nu a văzut vreodată, știm ceea ce nimeni nu a știut vreodată, ceva mai presus de divinitate, văpaia văpăilor. În această aventură metafora e girantul magiilor esențiale”. (Din păcate, nu am notat numele autorului, o scăpare care, de regulă, nu mi se întâmplă, dar... iată...)
Iar mai spre începutul acestor reflecții, când notam că, uneori, starea mai specială a spiritului, ce poate fi numită și stare de inspirație, ar apărea chiar și... post-factum, în timpul corectării/ redactării/ prelucrării textului (poeziei, prozei...) mă gândeam, în subsidiar, că, chiar dacă inspirația ține de intuitiv sau subliminal, magie sau orgiastic etc., de dar „de-a gata”; chiar dacă vine de sus, de jos, din toate părțile etc., ea sigur că își caută legăturile, colaborarea cu rațiunile ce țin de tehnica literară; de tehnica travaliului artistic. Aceste rațiuni sunt inevitabile, pentru că artistul nu se poate rezuma doar la sugestiile muzelor. Sugerarea stării de poezie, componentele acesteia, cum ar fi metafora, pot veni pe cale intuitiv-subliminal-abisală, adică cea a inspirației, pe când compoziția sonetului, redactarea, prelucrarea variantelor acestuia țin de tehnică, de rațiune, de meșteșug.
În fine, ca și ab initio, inspirația rămâne a fi o fenomenologie indefinită totuși... Iar în ludica tentație de apreciere (foarte) obiectivă a calității de cumpănire omenească Premiul Nobel ar putea reveni, odată ca niciodată, celui care ar da o definiție universal valabilă, unanim acceptată a inspirației.
Iar până atunci eu rămân a fi unul dintre cei care admit apariția inspirației în procesul de creație. O cred posibilă, însă fără a o lega de sau a o pune în seama unui suflu misterios, unei tainice puteri ce-și are originea în propria-mi ființă „abisală” sau în neantul universului. Probabil, este ceva intrinsec vibrației firii umane, plăsmuirilor ei subliminale. Iar uneori mi se pare că pot recepta relativ... explicit impulsurile inspiratoare, că le pot oarecum... capta, ele devenind artisticește conștientizate. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu