vineri, 17 decembrie 2021

DESPRE BRICI


 

Din poezia lumii

 


Gheorghi ȘENGHELI                                            

(1894 – 1956)


În traducerea lui 

Leo BUTNARU

 

Poet, teoretician al limbajului poetic, traducător. S-a născut în localitatea Temriuk din regiunea Kuban, curând însă familia sa avea să se stabilească în orașul Kerci, unde, în 1914, face cunoștință cu Igor Severianin, Vladimir Maiakovski și David Burliuk, aflați într-un turneu de lecturi publice, la una din care Gheorghi Șengheli își ține prima comunicare teoretică „Despre simbolism și futurism”. În același an debutează cu cartea de versuri „Trandafiri din cimitir”, urmată de „Oglinzi sumbre” și „Lebedele apusului” (ambele 1915). În 1916-1917 publică trei ediții ale volumului „Gong”, dovadă că era un poet apreciat, precum și cartea „Aprilie peste observatorul astronomic”. După 1918 se detașează de stilistica egofuturistă, urmând canoanele clasicismului „parnasian”. A mai editat „Poeme evreiești” și „Scoica”. După 1939 versurile sale nu mai sunt acceptate pentru publicare și Gh. Șengheli se dedică traducerilor (Horațiu, Byron, Heine, Hugo, Heredia, Baudelaire, Verhaeren ș.a. – „rusificând” peste 160 de mii de versuri!). A avut și unele angajamente de cinovnic.

 

 

Lebedele apusului


 

În liftul cam zdruncinat

cu oglinzi lucios șlefuite

noi, fremătând de presimțiri,

urcam la etajul doisprezece.

Printre paliere scânteia cerul

leit o ceașcă de porțelan

cu lebede pictate pe rotunjimea ei,

țesând un miraj strălucitor.

 

Lebedele se desprindeau de  soare,

păsări scânteind în aur roz,

plutind lin în negura ușoară

a depărtării tandru amurgită,

cântând un recviem tărăgănat abia deslușit 

zilei ce murea împurpurată,

cuprinsul cerului învăluindu-l

într-un voal pâlpâitor.

 

Reflectându-se în spațiile oglinzilor,

depărtările se geometrizau în mii de muchii,

pe noi învăluindu-ne

brocardul revărsător al infinitului

și ne avântam spre înalt, încercați de presimțiri,

din flăcări ștemuite de asfințit,

precum în depărtările de ametist

două raze scânteietoare.

 

(1915)

 

 

Hașiș

 

Nenumărate bile minuscule intersectându-se a curcubeu,

Umflându-se cât ceașca de cristal pentru baloane de săpun,

Potopiră lumea, împrăștiind mărunte lanterne sinilii,

Prelinse-n șuvițele străveziilor flăcări vibrând a infim taifun.

 

Eu – fărâmiță, în centru, acolo, însumi din ițe vibrând țesut

Ascult cum, limpede-roz, zurgălăi de sticlă dau clinchet.

Melodia, ațâțătoare dincolo de înmiita înrămare a ferestrelor,

Ale sunetelor spirale-argintii le aranjează-a unduios balet.

 

Infinită-i îngrămădirea, plesnetul și dispariția balonașelor,

Ca iar să se înghesuie, oglindind melodiosul luminii afluent.

Totul fu pătruns de ițe, valsează sinilii lanterne minuscule.

Și toate astea nu-s decât eu însumi... Pe când eu sunt absent.

 

(1916)

 

 

*     *     *

 

Îți amintești ziua: mercurul înghețase; soarele îngreuiat

Abia de se ivea pe bolta de carmin,

Suna zăpada

Și gheața se desfăcea în mii de stele,

Iar un șoim ce anticipase glonțul

Căzu brusc fulgerător din cer. Tu ai scos pumnalul,

Degetul trecându-ți-l peste-ascuțiș

Exclamând: pe oțelul vânăt

Se împurpurează pielea calcinată

De arsura gheții.

                             Să nu mai vorbești                                                                                                                                                                                                                                                      

De gerul sufletului meu. Să nu...

 

(1919)

 

 

Despre brici

 

A briciului oțel gingaș

Sună pe cureaua înstrunată.

Un săpunel cu aromă de migdal.

Albastră

În albastru

Apa.

Aerul,

Fierbinte și spumos,

Învăluie pomeții supți.

Totul e ca de obicei.

                                   Dar oare

Lama de ce-ar sta-n nehotărâre

Lângă Mărul lui Adam,

Lângă gâtlej?

 

 

*    *    *

 

Cu capul sub plapumă.

În răcorosul cearșaf

Se adună repede căldura.

De sub pernă scot

Lanterna – cu lumină-pulbere

Străluciră porii țesăturii.

 

Aici te simți perfect, nu ți-e frică:

O savană albă răzlețește

Deplina beznă de privirea mea.

Ah, ce rău îmi pare că

N-o să-mi fie dat atunci

Să gândesc aievea că

Toate stafiile pământene

Pentru mine-s ca și dispărute.

 

(1920)

 

 

*      *     *

 

Se avântaseră-n seara înstelată,

Spre stane țepene și cernelii,

Cu argint fumuriu

Încingând bordurile

Și trasând conturul

Țărmului înspumat.

În stânga strălucea

Venus, planeta pisicilor,

În dreapta

Răsărea din valuri

Orion, împrospătat

De răcoarea lui decembrie.

Cineva, privind la ceruri

Sau ascultând vântul,

Sau simțind în palme

Stropii iuți de apă

Va spune:

Al câtelea veac

Plutește aiurea,

Ce corabie

Ne poartă-n necuprinderi,

Argo sau

Vreo arcă răpitoare,

Sau a Hiramului navă pașnică,

Sau caravela

Bătrânului Columb?...

Ce dulce fericire e

Șoapta să ți-o auzim, Vecie!

 

(1920)

 

 

Aer lichid

 

Ca cerneala albastră

ca cerul lichid

ca un nemaiauzit

mercur azuriu

într-o eprubetă îngustă

plescăie aerul lichefiat

ca un Chartres francez siniliu

al mănăstirilor de dincolo de nori.

De-ar fi să înghiți

lichiorul unui atare lazurit

(tăria – o sută șaptezeci de grade

sub zero)

gâtlejul ți-l va fortifica

o argintie pojghiță de gheață

fărâmicioasă

însă va amuți pe veci

răgușeala Cornului lui Roland.

Aici vei și simți

sufletul adâncimilor interastrale

aici vei simți

interstelara noapte albastră –

parcă nu chiar acolo

doreai să ajungi în nopți pământene

legănat de barcă

peste abisurile mării?

 

(1933)

 

 

Molohul

 

Noapte, paragină, ploaie de toamnă,

Peste purpurul caselor

O moară cu aburi

Înalță alte cinci etaje;

Cu o lampă galbenă, în colț

Luminează un gemuleț;

Mă apropii. Îmi lipesc

Fruntea de gratii. Privesc.

 

Înăuntrul clarobscurei luminări gălbui

Dănțuiesc curele late,

Colo – măscăricii, iată,

Își șterg palmele, alene;

În absurditate adâncă

Mânecile se înalță –

Viscere fantastice

Se umflă, ghiorăiesc.

Și se arată-n bluză albă

Chip de cretă, neauzit,

Peste poate încovoiat –

Omul care duce sacul...

În gimnaziu, eu văzut-am

Multe proclamații, dar

Uite-acum îmi este dat

Să înțeleg – cu trupul! – un

Prea flămând cuvânt: Moloh!

 

(1935)

 

 

Ataraxie

 

Au năvălit furtuni văratice,

S-au dezlănțuit ploi torențiale

Și omuleții de bulbuci

Dănțuiesc nostim pe asfalt.

Dar în odaia posacă

Stătea un om adevărat

Care nimica nu făcea

Și, zic eu, chiar ar fi cazul

Să ne amintim de-așa ceva.

 

(1937)

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu