duminică, 20 noiembrie 2022

UN EMINENT EXPONENT AL POEZIEI AVANGARDEI UCRAINENE


 În ultimul deceniu al secolului XIX, în estul Malorusiei, parte a imperiului țarist, se nasc doi viitori reprezentanți importanți ai avangardismului european, unul – David Burliuk (1882), supranumit părintele futurismului rus, celălalt – Leonid Cernov (1899), acesta, în timp, debutnd ca poet imagist rus, apoi, ca un fiu risipitor, care deținea încă multe averi poetice în sufletul și conștiința sa, revine la oropsita, asuprita, marginalizata, aproape până la interzicere șovină moscovită, limbă ucraineană, maternă. Pe atunci era prohibit chiar și numele unei posibile viitoare țări, Ucraina, însă imperialiștii insistând a-i zice acelui teritoriu Rusia Mică (Malorusia). Burliuk a trăit 87 de ani, prin longevitate parcă răzbunându-și fratele mai mic, poetul Nikolai Burlik, care a fost împușcat de bolșevici, pe când abia împlinise 30 de ani, în 1920. Leonid Cernov a viețuit 34 de ani, fiind răpus de o boală incurabilă.

Dar să facem ceva lumină în onomastica acestui excepțional Cernov, care scria în autobiografie: „Dacă ar fi să vedeți omul în privirile tânărului căpitan de cursă lungă, care însă poartă în brațe o mașină de scris, sau și mai bine, – dacă veți vedea un om, care are toate aceste însemne și o zveltă statură de european, și care cu un entuziasm nebun vociferează în cercul scriitorilor despre incomparabila frumusețe și plăcere de a goni pe motocicletă, să știți că acel aș fi chiar eu, Leonid Cernov, care acum, în Ucraina, are absolut întâmplător un atare nume de familie rusesc, așa cum adevăratul meu nume e Maloșiycenko”.

Apare pe lume în familia lui Kondrat și a Mariei Maloșiycenko (în autobiografie scriitorul menționa că istoria dragostei părinților săi ar fi fost demnă de pana lui Jack London), în orașul Aleksandria* din stepele Hersonului. Bineînțeles, glumea, când scria în aceeași autobiografie: „Prima greșeală, pe care am făcut-o în viață, a fost că m-am născut. Am vrut foarte mult să o corijez, însă așa ceva s-a dovedit a fi imposibil. Apoi i-au urmat greșeli mai neimportante, una din ele fiind că m-am născut ucrainean și nu fiu al unei națiuni mai puțin «samoede»...”.


Bunicul pe linie paternă era țăran-legumicultor, preocupat de pepenărie, iar cel pe linie maternă era matelot, răzvrătit, navigator-transportator cu barja, de la el Leonid moștenind unele trăsături de caracter definitorii care, în urma școlirii talentului, s-au manifestat, implicit-specific, în poezia sa – energică, impulsivă, inventivă, fastuos metaforică, după cum se poate judeca cel puțin după discursurile esențiale „Sindicatul demenților”, „Taifunul inimii”, „Dinamismul poftei de viață”, „Săgețile furtunii”, acestea având moto: O forță, o forță uriașă / E tăinuită în mine.

Învață la gimnaziul din Aleksandria care, precum raporta ohrana țaristă, încă de prin 1911 devenise mediu propice pentru tineri cu aspirații revoluționare. Aici Leonid Maloșiycenko cunoaște și primul succes literar, dar, concomitent, și... insucces... social, pe tărâmul scrisului, legate, ambele, de editarea revistei ilustrate „Praștia” („Рогатка”), în urma colaborării cu care se văzu nevoit să abandoneze învățătura și să plece de acasă. Trece Nistrul, ajunge la Chișinău, unde își continua studiile gimnazial, absolvite în anul revoluționar 1917, în care: „Trebuia să-mi cos la tunica de gimnazist nasturi de student, să-mi iau «certificatul de maturitate», să dezarmez polițiști, să particip la demonstrații, să organizez detașamente înarmate, să alung guvernatorul, să creez Teatrul Uniunii Elevilor, să mă îndrăgostesc, eu însumi să scriu piese, tot eu să le montez și să le joc, tot eu fiind și sufleurul!... Aici, la Chișinău, a văzut lumina ramei prima mea piesuță, pe care am înscenat-o și în care am interpretat rolul principal”.

Mai pe larg, despre acele vremuri Cernov avea să mărturisească: „Următoarea perioadă (1914-1922) mi-a fost un galop neîncetat prin facultăți și trupe teatrale. Am învățat la Odessa la facultatea de matematică (1917), iar în toamna lui 1918 m-am cărăbănit în fostul Ekaterinoslav la facultatea de medicină; alături de cadavre, în pauze scriam texte umoristice, studiam Brehm (savant-zoolog german, 1829-1884, l.b.) și istoria artelor, ticluiam versulețe de doi bani, înjghebam grupe teatrale... Cu alte cuvinte, zgomotoasele mele zile se înghesuiau între tomuri, grupuri și trupuri”.

 Tot pe atunci avu loc și debutul său, în ziarul «Izvestia» („Știri”) al administrației locale (zemstva) din Aleksandria, primul articol fiind semnat: Leonid Cernov.

În 1919 începe să editeze în orașul natal hebdomadarul umoristic „Rubiconul”, însă din cauza hârtiei foarte proaste (erau timpuri post-revoluționare bântuite de penurii de tot soiul) renunță la proiect. Se leagă de un teatru rătăcitor, scrie „poeme futuriste interplanetare”. I se întâmplă și angajarea la un serviciu oficial, primul salariu ridicându-l de la agenția de presă „Ukrrosst”.

În anul 1921 a jucat pe scena teatrului „Franko”, scriind dramaturgie, poezie, traducând Molière. Îi sunt montate piesele „Legea lupilor” („Avram Dumnezeul”), „Spelunca” („Regele Maximilian”) și poemele de proporții, până nu demult încă nepublicate, „A cincea Evanghelie”, „Omul în culori”, „Natalia Kavrenko”. Iar în 1922 face o tentativă eșuată de a pune pe picioare propriul teatru „Ma-hudram” (Atelierul de dramaturgie artistică), mai târziu amintindu-și: „Erau timpuri grele. În centru se îngrămădiseră forțele literare și artistice postrevoluționare, se iveau scriitorii de mâine, iar noi, uitând de situație și măsură, ne opinteam într-o sălbatică luptă a lá Don Quijote, undeva într-o fundătură de provincie ca un bârlog de urs, crezând că facem o faptă general-ucraineană, pentru ca rezultatele unei munci de mulți ani flămânzi să se transforme în fum”.

Dezamăgit de toate ale provinciei, caută salvare la Moscova, unde intră în anturajul imagiștilor, unul din curentele avangardiste de prim-plan, al cărui protagonist a fost un timp (mai apoi s-a dezis) Serghei Esenin. După care, cutezător, pornește aventuros spre exotismul glacial al Siberiei (cu mamuți la temelie, în înghețul veșnic) și Orientului Depărtat, spre fluviul Amur și hotarele Chinei. O vreme, se stabilește la Vladivostok, angajat în redacțiile unor ziare și reviste (printre care „Красное Знамя” și „Красная Звезда” – „Drapelul Roșu” și „Steaua Roșie”), își încearcă aptitudinile în cinema, devine secretarul consulatului chinez. Acolo, la capătul lumii, cum se mai zicea, și-a publicat întâiul volum de versuri imagiste, „Sindicatul demenților”, trimis în lume cu pseudonimul Leonid Cernov. Organizează spectacole literare, își încearcă pana în proza scurtă, debutul în acest gen literar avându-i loc pe paginile revistei „Приморский огонёк” (Primorskiy ogoniok – „Flăcăruia din Primorsk”).

Debordând de energie, rezonând avid cu spiritul neliniștit și nesedentar al începutului de veac XX, al epocii, se îmbarcă pe o navă, care îl duce spre India, acest periplu, trăit intens, mai apoi descriindu-l în prima carte scrisă în limba maternă, ucraineana, intitulată „124 de zile la tropice”.

(În genere, la începutul secolului XX poeții călătoreau mult, fiind suficient să exemplificăm prin trei celebri francezi: André Gide hălăduiește prin Africa, după care publică volume inspirate de Congo (1927) și Ciad (1928). În timpul celui de-al doilea război mondial se află în Tunis, unde scrie „Tezeu”, ultima din operele sale importante. Blaise Cendrars călătorește la Moscova, de unde placă spre Harbinul din Răsăritul Îndepărtat (1913), scrie „Proza Transsiberianului” (ed. 1919), înaintea acestui periplu avându-l pe cel transatlantic, american, soldat cu captivantul poem „Paștele la New York” (1912/1919). Victor  Segalen, poet, romancier, medic de navă maritimă, etnograf, sinolog și arheolog, a vizitat Polinezia, arhipelagul Tuamotu, făcând studii, cercetări, de unde s-a inspirat pentru unele scrieri. Să ne amintim și de poetul rus acmeist Nikolai Gumiliov, care se considera un conchistador al spiritului, călătorind prin Europa, efectuând și două expediții în imensitățile Africii (în 1909 și 1913), reflectate, implicit, în unele grupaje ale sale de poeme, în piesa „Vânătoarea de rinoceri” (1920) care, în traducerea subsemnatului, a cunoscut un spectacol-lectură la Teatrul „Odeon” din București în regia regretatului Alexandru Tocilescu, 2011). 

Iar după respectiva sumă de zile și nopți, indicată în titlul cărții, calea lui Leonid Cernov duce spre Bombay, Cairo, Odessa... În orașul de la Marea Neagră, ca și vecin nouă, posibil chiar în cartierul Moldovanca, Leonid Cernov se împrietenește cu futuriștii, grupați în jurul revistei „IugoLEF” (într-o desfășurare a noțiunii, ar fi: Frontul sudic de stânga al artei, ca branșament al „tulpinii” centrale, zisă pur și simplu „LEF”; mișcare artistică gândită, lansată și coordonată de Vladimir Maiakovski, până în ziua sinuciderii acestuia: 14 aprilie 1930). La editura de stat îi apare o altă carte scrisă în limba ucraineană, „Avionul”. Are o activitate prodigioasă la așa-numita fabrică de cinematografie, unde și-a reîntâlnit vechi prieteni. În acea vreme cineva îl portretiza memorabil: „Un Don Juan panucrainean, vagabond siberian, de asemenea lup de mare, tăbăcit de sarea și furtunile a trei oceane”.

La un moment dat, pe țărmul de la Odessa, roza vânturilor, atât de firească pentru destinul său, își modifică direcția, Cernov ajungând, pentru a-și proba șansele, în Veneția Nordului, cum fusese numit Sankt Petersburgul / Leningradul care, din an în an postrevoluționar, pălea, se ofilea. Sosind în orașul de pe Neva în 1925, poetul face cunoștință cu membrii „Ordinului imagiștilor combatanți”, ideolog căruia era Vadim Șerșenevici, ce avea să cadă jertfă represaliilor bolșevice. Cernov intenționa să citească acolo „poetoprelegeri” despre curentele literare contemporane – imagismul, simbolismul, futurismul. Fusese anunțată și apariția „Micii antologii a imagiștilor”, ce ar fi inclus și textele sale. Însă volumul așa și nu apăru, posibil din cauza tragicii sinucideri (de unii exegeți puse la îndoială) a lui Serghei Esenin în hotelul „Engletere” din capitala nordului rusesc. De atunci încolo s-au întețit constrângerile puterii bolșevice față de liberi-cugetători, avangardiști, filosofi, în genere intelectuali. Astfel că antologie avea să apară abia în 1997. 

La Leningrad este, imprevizibil, atacat de tuberculoza, pe care o contactase în junglele bengale, văzându-se nevoit să se întoarcă în Ucraina, în mai calda și prielnica urbe natală Aleksandria. Un an de zile ca și cum respectă regim medical auster, însă fără a înceta să străbată stepele pe motocicleta, de care era foarte mândru. Cu alte cuvinte, în pofida sănătății șubrede,  poetul, intelectualul, misionarul întru propășirea poporului său, la acea vreme parcă oarecât scăpat de țarism, dar nu și de imperialismul, șovinismul fratelui slavon mai mare, își reia activitățile tumultoase, inspirate de mișcarea de renaștere națională ucraineană. Destinul său nu se dezminte, propulsat de zvâcnitorul zigzag cu vectori imprevizibili, implicați, angajați în realitate, ca fapte dramatice, dar și ca artă, imaginație, filosofie existențială, creație, toate – de o violență... îmblânzită de subtilitate estetică, în fine – de „aspră” armonie poetică.

A fost aproape de grupul literar „Noua generație”, organizat de Mihail Semenko (care avea să fie împușcat de bolșevism în 1937). A colaborat și cu grupul „Avangarda” din Harkov (pe atunci capitala Ucrainei sovietice), mentorul căruia era poetul Viktor Polișciuk, fiind comilitonul acestuia, care susținea în artă direcția „dinamismului constructiv, spiralismul”, asemeni futuriștilor urmând linia luptei contra concepțiilor retrograde a așa-zișilor neoclasici, a academismului, decadentismului, combătând modele rusești depășite, pe care reacționarii le introduceau în spiritualitatea ucraineană.

Din anul 1927, când ideologia bolșevică atacă tot mai fățiș avangardismul, Leonid Cernov își publică versurile deja în reviste ucrainene... sovietice. Încă se mai credea și chiar era liber în discursul suprem-metaforic. E anul în care editează volumul „Soare sub vâsle”. Semnează frecvent în revista „Литературня ярмарка” (titlu complicat de tradus cât mai... exact, „lăfăindu-se” în posibile variante: „Iarmarocul (piața / bazarul) literar”. Ei bine, avangardismul, provocator în toate ale lui, era și democratic: alege, culege sensuri, sau non-sensuri, eresuri etc., dat fiind că arta e mereu... alta, chiar în același loc, în același moment sau... monument! Atunci își anunță revenirea la cel ce era cu adevărat, decât când iscălea Leonid  Cernov: schița de autobiografie o semnează, recuperator și – de ce nu? – patriotic: Leonid Maloșiycenko. Publică în revista constructiviștilor „Avangarda”, iar din 1930 – în „Пролітфронт” („Politfront”). Editează cărțile „Ciudații înfrumusețează lumea” (1929), „Cadou pentru tinerii cineaști” (1930),  „Stația Znamenka” (1930),  „Omul de pe o altă planetă” (1931), „Aventurile profesorului Voks pe insula Țipaho” (1931), poemul „Frontul” (1931), pentru ca ultima sa carte, „На углу бур” (titlul e în ucraineană, traducându-se ca: „Pe Capul Furtunilor”) să-i apară post-mortem (1933), pe care inițial o intitulase „Cobzar pe motocicletă”, ideația, stilistica și canonul liberal-democratic de largă respirație creativă putând fi catalogate sintetic drept avangardism... romantic, în varianta imagismului exotic, „coborât pe pământ” de înrudirea cu năvalnica prozodie maiakovskiană sau chiar influențat creator de ea. Plus, ca și... congenital-literară, tonalitatea și inventivitate gogoliană cu evidente nuanțe parodice. Acest volum important în creația lui Cernov-Maloșiycenko a ajuns până în prezent grație fericitei întâmplări, când unicul exemplar a fost salvat de un coleg din Lvov, Sveatoslav Gordinski, în rest întregul tiraj fiind confiscat de cenzura bolșevică și distrus.

Revenind în Ucraina, Leonid (deja) Maloșiycenko e în asentiment cu demersul ideologic și de creație al colegilor avangardiști, în primul rând cu al lui Mihail Semenko și Mikola Hvilioviy, care pledau pentru europenizare în fosta colonie țaristă, ajunsă oarecum doar cvasi-colonie sovietică, ceea ce nu plăcea multora „de la centru”, ce țineau – în continuare morțiș! – să fie „frați mai mari”, alergici la numele unei posibile țări Ucraina, preferându-l pe cel, parcă sigilat „întru eternitate”, de colonialismul țarist – Malorusia (Rusia Mică). Hvilioviy chiar scrie un studiu polemic intitulat „Ucraina sau Malorusia?”, în care îi dă ripostă unui băgător de seamă vigilent din metropola bolșevismului, un oarecare Iurineț, care, „când cade într-o stare de afect, exclamă: «De-ajuns cu Europa. De-ajuns cu europenizarea Ucrainei»”, la care scriitorul ucrainean întreabă: „Dar cine v-a spus asta? De unde se vede că e de-ajuns cu Europa, când dumneata n-o înțelegi?” Urmează concluzia explicită că Iurineț e dintre cei care se lingușesc în fața Moscovei, precum un oarecare cneaz rus în fața Hoardei de Aur sau ca un membru exemplar al „colegiului malorus” în fața țarului întregii Rusii, asigurând Moscova că el „nu va rupe nimic din/de la ea”, deoarece Moscova va rămânea totdeauna să fie inima lui...

Astfel, Leonid Cernov-Maloșiycenko e printre ideologii Ucrainei noi, pledând pentru o intensă industrializare, pe care tânăra țară trebuie s-o accepte indiscutabil, în caz contrar va rămâne în „tragicul, eternul somn al clovneriei maloruse”. În scrisul său apar motive sociale, patriotice distincte, tranșante: „Iar aici – în gunoiul de grajd moscovit / Meleagul roditor l-a acoperit, / Hăulindu-și cântecul în întunericul pădurilor, – / Și gemea spre prostituata Ekaterina / Bătrânul Nipru...” Poetul trăia intens, cu înfrigurare prezentul, neliniștit pentru viitorul țării sale.

Din păcate, a fost o premoniția ce avea să se adeverească necruțător, cumplit: patru ani după moartea lui Leonid Cernov-Maloșiycenko în noul / vechiul imperiu bolșevic, ruso-sovietic,  se declanșează sălbatica teroare stalinistă. Printre primele ei victime a fost poetul Gheo Șkurupiy dezamăgit, deznădăjduit, sîmpușcându-se împușcă chiar în ziua sa de naștere, la care își invitase prietenii, colegii; B. Tenta se spânzură (în situație ucraineană, cazurile amintesc de V. Maiakovski, S. Esenin, M. Țvetaeva...). Sunt executați Gr. Ciuprinka, D. Falikivskiy și G. Kosinka. Este ars de viu poetul V. Sidzinski... În 1937, împreună cu alți oameni de artă și literatură ucraineni, a fost executat de NKVD Mihail Semenko, ilustrul fondator și promotor al avangardismului.

De fapt, în perioada culminației represaliilor staliniste, 1937-1939, se întâmplă ceea ce a fost numit „Împușcarea Renașterii”, „Golgota literaturii ucrainene”, sintagme care, prin metaforismul lor cutremurător, dezvăluie nemaiîntâlnita cruzime a regimului bolșevic autoritar, ceea ce, inclusiv în Ucraina, avea să constituie o imensă pierdere pentru cultură, spiritualitate, istorie în general, pierdere resimțită acut până astăzi.

Iar faptele de curaj și speranța în libertate nu au fost iertate de călăi nici după anihilarea fizică a victimelor lor, printre care, fără îndoială, ar fi fost și Leonid Cernov-Maloșiycenko. Însă, anticipativ, aliatul tiranului din Kremlin, ai ucigașilor pe care îi avea în simbrie, a fost boala necruțătoare, care l-a răpus în 1933. Iar atitudinile oneste patriotice, naționale, contra noului gen de imperialism, ruso-bolșevic, sovietic, au făcut ca, la sfârșitul anului 1934, toate cărțile lui Leonid Cernov-Maloșiycenko să fie scoase din librării și biblioteci, creația fiind pusă la index pe zeci de ani înainte...

 

Leo BUTNARU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu