miercuri, 11 aprilie 2012

ARUNCÂND ZARURI LA POARTA ACADEMIEIAncheta revistei „Contemporanul – Ideea europeană”:
Zece scriitori pentru Academia Română / nr. 2, 2012

„Academia Română este fondată de mari scriitori şi mari boieri”. La propunerea celor trei vârfuri de netăgăduit ale romanului românesc – Nicolae Breban, Augustin Buzura, D.R. Popescu – membri ai Academiei Române, şi anume: de a solicita locuri în Academia Română pentru cât mai mulţi scriitori români, şi de a face demersurile concrete la prezidiul, biroul acestui for înalt, de un real prestigiu, recunosc, am tresărit. În minte îmi este vie afirmaţia autorului Buneivestiri, auzită în varii contexte: „Academia Română este fondată de mari scriitori şi mari boieri”. Întrebarea firească, în acest context, este: din ce motive, atunci, sunt atât de puţini scriitori – membri ai Academiei autohtone, deşi ar merita, de bună seamă, nu puţini? Între timp, dintre colegii noştri, membri ai Academiei Române, ne-au părăsit câţiva, deveniţi, în mare grabă, „contimporani cu fluturii, cu Dumnezeu”… (Lucian Blaga) Evident, este important să aduni opinii, liste, să faci anchete, care iau o amploare neaşteptată. Cel puţin la fel de important, însă, este pasul următor: demersurile concrete, eficiente, făcute „pe viu”. Demersuri, care presupun luptă, luptă, luptă. Apoi, votul în plenul acestei instituţii, care adună vârfurile culturii şi ştiinţei din România. Cifrele, după cum ne-a informat criticul şi istoricul literar Marian Victor Buciu, spun următoarele: Există acum 156 membri titulari plus corespondenţi, din 181 admisibili. Li se adaugă 113 membri de onoare din 135 posibili! Importanţa acestui demers are o evidentă cono-taţie de strictă istorie literară. Este făcut, înainte de toate, de trei mari romancieri, vârfuri indiscutabile ale romanului postbelic; prin urmare, e vorba de un fel de senat al romancierilor. Apoi, mai e ceva la mijloc. O frază a autorului Recviemului pentru nebuni şi bestii, spusă la telefon creatorului lui Grobei: „Nicolae, noi în câţiva ani nu vom mai fi. Cine va rămâne după noi în secţia de literatură şi lingvistică a Academiei?” Frază care, mărturisesc, m-a tulburat. Făcându-mă să-l recunosc pe Augustin Buzura, cel dintotdeauna: cel care face un lucru temeinic, plătind cu asupra de măsură inclusiv binele făcut de el însuşi altora. În dăruirea, inventivitatea DRP-ului, creatorul Oraşului îngerilor, l-am regăsit pe risipitorul dintotdeauna, care, în goana-i de o frumuseţe străină lumii acesteia, construieşte din mers: universuri romaneşti, lovituri de graţie, instituţii de prim rang. În creatorul straniului doc Minda, m-am bucurat să revăd, iar şi iar, lupul singuratic, locvace, care transformă în luptă orice atinge, depăşindu-se într-o alergare căreia degeaba îi cauţi o logică… Ce fel de „logică” să aibe obsesia de a-ţi construi destinul, opera, viaţa? Bucuria de a-i vedea aliaţi pe aceşti mari romancieri ai neamului românesc într-o luptă care, sperăm, presimţim, va izbândi, mă face să trec această alianţă în capul listei evenimentelor de prim rang ale literaturii române din ultimele două decenii. Bucurie egalată de colegii, prietenii, atenţi la valoare, grăbiţi – surprinzător de numeroşi, încurajator de solidari, senini, deschişi până la transparenţă! – să răspundă invitaţiei noastre. Listele sunt publicate în ordine alfabetică, la început fiind reluate propunerile romancierilor Nicolae Breban, Augustin Buzura, D.R. Popescu, publicate în numărul trecut. Aura Christi

Lista Paul Aretzu 1. Ana Blandiana 2. Nicolae Balotă 3. George Bălăiţă 4. Radu Cosaşu 5. Gheorghe Grigurcu 6. Nicolae Manolescu 7. Ileana Mălăncioiu 8. Eugen Negrici 9. Constantin Ţoiu 10. Cornel Ungureanu

Lista Daniel Bănulescu 1. Ion Mureşan 2. Mircea Cărtărescu 3. Nora Iuga 4. Marta Petreu 5. Ioan Es Pop 6. Matei Vişniec 7. Cristian Teodorescu 8. Petru Cimpoeşu 9. Ştefan Agopian 10. Eugen Negrici 11. Daniel Cristea-Enache 12. Paul Cernat

Lista Nicolae Breban 1. Ileana Mălăncioiu 2. Eugen Negrici 3. Ion Mureşan 4. Ion Pop 5. Mircea Cărtărescu

Lista Iulian Boldea 1. Nicolae Balotă 2. Ion Pop 3. Ana Blandiana 4. Al. Cistelecan 5. Mircea Cărtărescu 6. Cornel Ungureanu 7. Virgil Nemoianu 8. Paul Cornea 9. Mircea Muthu 10. Eugen Negrici

Lista Ştefan Borbély 1. Ion Pop 2. Andrei Oişteanu 3. Nicolae Balotă 4. Andrei Pleşu 5. Gabriel Liiceanu 6. Marta Petreu 7. Paul Cornea 8. Ion Taloş 9. Cornel Ungureanu 10. Livius Ciocârlie 11. Mircea Martin 12. Mircea Cărtărescu 13. Norman Manea

Lista Marian Victor Buciu 1. Nicolae Balotă 2. George Banu 3. Ana Blandiana 4. Mircea Cărtărescu 5. Paul Goma 6. Norman Manea 7. Herta Müller 8. Virgil Nemoianu 9. Basarab Nicolescu 10. Toma Pavel 11. Dieter Schlesak 12. Dumitru Ţepeneag 13. Ion Vianu 14. Matei Vişniec

Lista Ioan Buduca 1. Ştefan Agopian 2. Mircea Cărtărescu 3. Livius Ciocîrlie 4. Şerban Foarţă 5. Gheorghe Grigurcu 6. Nicolae Manolescu 7. Eugen Negrici 8. Ion Vartic 9. Ion Vianu 10. Mihai Zamfir

Lista Constantina Raveca Buleu 1. Ion Pop 2. Andrei Oişteanu 3. Nicolae Balotă 4. Andrei Pleşu 5. Gabriel Liiceanu 6. Marta Petreu 7. Paul Cornea 8. Ion Taloş 9. Cornel Ungureanu 10. Livius Ciocârlie 11. Mircea Martin 12. Mircea Cărtărescu 13. Norman Manea

Lista Leo Butnaru 1. Eugen Negrici 2. Alexandru George 3. Ion Pop 4. Ana Blandiana 5. Alex Ştefănescu 6. Marta Petreu 7. George Bălăiţă 8. Al. Cistelecan 9. Mircea Cărtărescu 10. George Astaloş

Lista Augustin Buzura 1. Herta Müller 2. George Banu 3. Mircea Martin 4. Ion Simuţ 5. Ana Blandiana

Lista Aura Christi 1. Eugen Negrici 2. Mircea Martin 3. Ştefan Borbély 4. Eugen Uricaru 5. Angela Marinescu 6. Norman Manea 7. Paul Goma 8. Ileana Mălăncioiu 9. Ana Blandiana 10. Liviu Ioan Stoiciu 11. Nicolae Balotă 12. George Bălăiţă 13. Mihai Şora

Lista Petru Cimpoeşu 1. George Bălăiţă 2. Livius Ciocârlie 3. Ion Mureşan 4. Mircea Cărtărescu 5. Ion Simuţ 6. Alexandru Muşina 7. Andrei Pleşu 8. H.R. Patapievici 9. Marta Petreu 10. Dorin Tudoran

Lista Irina Ciobotaru 1. Virgil Nemoianu 2. Paul Cornea 3. Ion Pop 4. Mircea Martin 5. Nicolae Balotă 6. Mihai Şora 7. Constantin Abăluţă 8. Ana Blandiana Nu vreau să evit două nume marcante ale literelor româneşti, plecate dincolo, care ar fi făcut cinste forului nostru cultural suprem: 1. Marin Mincu 2. Mircea Ivănescu

Lista Al Cistelecan 1. Mircea Martin 2. Ion Pop 3. Livius Ciocârlie 4. Cornel Ungureanu 5. Ion Vartic 6. Mircea Muthu 7. Nicolae Balotă 8. Gheorghe Grigurcu 9. Mihai Zamfir 10. Mircea Cărtărescu

Lista Gabriela Creţan 1. Cezar Ivanescu 2. Nicolae Steinhardt 3. Vasile Lovinescu 4. Gellu Naum 5. Eugen Negrici 6. Romulus Vulpescu 7. Serban Foarţă 8. Ileana Mălăncioiu 9. Cristian Bădiliţă

Lista Bogdan Creţu 1. Paul Goma 2. Ileana Mălăncioiu 3. Emil Brumaru 4. Dumitru Ţepeneag 5. Nicolae Balotă 6. Ion Pop 7. Nicolae Manolescu 8. Antoaneta Ralian 9. Ion Gheorghe 10. Ana Blandiana

Lista Ileana Cudalb 1. Ana Blandiana 2. Ileana Mălăncioiu 3. Nicolae Balotă 4. Mircea Martin 5. Mircea Cărtărescu 6. Ion Ianoşi 7. Eugen Negrici 8. Andrei Marga 9. Marta Petreu 10. Magda Ursache Lista Nicoleta Dabija 1. Mihai Şora 2. Norman Manea 3. Radu Aldulescu 4. Paul Goma 5. Emil Brumaru 6. Alex Ştefănescu 7. Ileana Mălăncioiu 8. Radu Cosaşu 9. Ion Vianu 10. Nora Iuga Lista Virgil Diaconu 1. Eugen Negrici 2. Adrian Dinu Rachieru 3. Traian T. Coşovei 4. Radu Aldulescu 5. Gh. Grigurcu 6. Radu Voinescu 7. Paul Aretzu 8. Aura Christi 9. Constantin Călin 10. Adrian Alui Gheorghe Lista Cătălin Ghiţă 1. Paul Cornea 2. Eugen Negrici 3. Mircea Martin 4. Ştefan Borbély 5. Al. Cistelecan 6. Al. Călinescu 7. Livius Ciocârlie 8. Mircea Cărtărescu 9. Lucian Boia 10. George Banu Lista Horia Gârbea 1. Mircea Martin 2. Eugen Negrici 3. Ion Vianu 4. Dan Cristea 5. Lidia Vianu 6. Mihai Zamfir 7. Florin Manolescu 8. Florin Mihăilescu 9. Livius Ciocârlie 10. Şt. Cazimir Lista Ioan Groşan 1. Mihai Sora 2. Alex Ştefanescu 3. Ion Pop 4. Gh. Grigurcu 5. Ion Mureşan 6. Cornel Ungureanu 7. Mircea Cărtărescu 8. Andrei Pleşu 9. Antoaneta Ralian 10. Radu Cosaşu 11. Ion Ianoşi 12. Şi, pentru că tot e un foarte bun prozator în ceea ce scrie, Lucian Pintilie Lista Bedros Horasangian 1. Gabriela Adameşteanu 2. Ana Blandiana 3. Ileana Mălăncioiu 4. Angela Marinescu 5. Adriana Bittel 6. Doina Uricariu 7. Marta Petreu 8. Ioana Ieronim 9. Ioana Pârvulescu 10. Alex. Ştefănescu Lista Nicolae Iliescu 1. George Bălăiţă 2. Constantin Ţoiu 3. Dinu Săraru 4. Eugen Uricaru 5. Ion Gheorghe 6. Liviu Ioan Stoiciu 7. Ileana Mălăncioiu 8. Nicolae Balotă 9. Marian Popa 10. Eugen Negrici 11. George Cuşnarencu 12. Traian T. Coşovei 13. Sorin Preda 14. Gheorghe Iova 15. Ştefan Agopian 16. Mircea Cărtărescu Lista Ion Lazu 1. Ana Blandiana 2. Bujor Nedelcovici 3. George Bălăiţă 4. Marian Popa 5. Georges Astaloş 6. Gheorghe Grigurcu 7. Constantin Ţoiu 8. Paul Goma 9. Nora Iuga 10. Mircea Cărtărescu Lista Ştefania Mincu 1. Ion Pop 2. Mircea Muthu 3. Irina Mavrodin 4. Cornel Ungureanu 5. Andrei Pleşu 6. Gabriel Liiceanu Lista Jeana Morărescu 1. Mihai Şora 2. Constantin Ţoiu 3. Eugen Uricaru 4. Irina Petraş 5. Mircea Cărtărescu 6. Ion Pop 7. Mircea Muthu 8. Nora Iuga 9. Nicolae Georgescu 10. Irina Mavrodin Lista Ironim Muntean 1. Ion Pop 2. Ana Blandiana 3. Nicolae Balotă 4. Mircea Cărtărescu 5. Nicolae Gheran 6. Ileana Mălăncioiu 7. Matei Vişniec 8. Cornel Ungureanu 9. Gabriela Melinescu 10. Ion Horea Lista Ana Mureşan 1. Angela Marinescu 2. Ana Blandiana 3. Eugen Negrici 4. Dinu Flamând 5. Victor Stoichiţă 6. Virgil Nemoianu 7. Sorin Alexandrescu 8. Antoaneta Ralian Lista Eugen Negrici 1. Paul Cornea 2. Ion Pop 3. Mircea Martin 4. Ileana Mălăncioiu 5. Angela Marinescu 6. Ana Blandiana 7. Gabriela Adameşteanu 8. Ştefan Agopian 9. George Bălăiţă 10. Norman Manea 11. Paul Goma 12. Eugen Uricaru 13. Mircea Cărtărescu 14. Livius Ciocârlie Lista Aurel Pantea 1. Paul Goma 2. Ion Pop 3. Emil Brumaru 4. Mircea Martin 5. Mircea Muthu 6. Ion Vartic 7. Al Cistelecan 8. Gheorghe Grigurcu 9. Dinu Flămând 10. Livius Ciocârlie Lista Dora Pavel 1. Nicolae Balotă 2. Dumitru Ţepeneag 3. Ion Pop 4. Ion Vartic 5. Gheorghe Grigurcu 6. Norman Manea 7. Antoaneta Ralian 8. Angela Marinescu 9. Eugen Negrici 10. Matei Vişniec Lista Laura Pavel 1. Dumitru Ţepeneag 2. Mircea Cărtărescu 3. Mircea Dinescu 4. Matei Vişniec 5. Paul Cornea 6. Ion Pop 7. Ion Vartic 8. Nicolae Balotă 9. Mircea Muthu 10. Mircea Martin Lista Irina Petraş 1. Gabriela Adameşteanu 2. Nicolae Balotă 3. Ana Blandiana 4. Alexandru Cistelecan 5. Irina Mavrodin 6. Ileana Mălăncioiu 7. Ion Pop 8. Cornel Ungureanu 9. Ion Vartic 10. Ion Vlad Lista Ion Pop 1. Ana Blandiana 2. Mircea Cărtărescu 3. Livius Ciocarlie 4. Paul Cornea 5. Gheorghe Grigurcu 6. Mircea Martin 7. Eugen Negrici 8. Dumitru Ţepeneag 9. Cornel Ungureanu 10. Mihai Zamfir Lista D.R. Popescu 1. George Bălăiţă 2. Radu Cosaşu 3. Constantin Ţoiu 4. Ion Vlad 5. Mircea Tomuş Lista Adrian Dinu Rachieru 1. G. Bălăiţă 2. Paul Goma 3. Norman Manea 4. Ileana Mălăncioiu 5. Dan Mănucă 6. Eugen Negrici 7. Alex Ştefănescu 8. Gh. Grigurcu 9. Mihai Zamfir 10. Th. Codreanu Lista Doina Ruşti 1. Bujor Nedelcovici 2. Norman Manea 3. Gabriela Adameşteanu 4. George Bălăiţă 5. Constantin Ţoiu 6. Nicolae Balotă 7. Matei Vişniec 8. Liviu Ioan Stoiciu 9. Virgil Mazilescu – post mortem 10. Mircea Cărtărescu Lista Gheorghe Schwartz 1. Ana Blandiana 2. Paul Goma 3. Dinu Flămând 4. Ioan Holban 5. Ileana Mălăncioiu 6. Marta Petreu 7. Adrian Popescu 8. Gheorghe Schwartz (!) 9. Grete Tartler 10. Eugen Uricaru Lista Teşu Solomovici 1. Paul Goma 2. Livius Ciocârlie 3. Radu Cosaşu 4. Andrei Pleşu 5. Mircea Cărtărescu 6. Nina Cassian 7. Eugen Negrici 8. Paul Cornea 9. Ana Blandiana 10. Andrei Oişteanu Lista Liviu Ioan Stoiciu 1. Paul Goma 2. Mihai Şora 3. Mircea Martin 4. Ion Pop 5. Eugen Negrici 6. Gheorghe Grigurcu 7. Ana Blandiana 8. Ileana Mălăncioiu 9. Angela Marinescu 10. Emil Brumaru Lista Alex Ştefănescu 1. Cristian Bădiliţă 2. Ana Blandiana 3. Emil Brumaru 4. Mircea Cărtărescu 5. Dan C. Mihăilescu 6. Eugen Negrici 7. Marta Petreu 8. Adrian Popescu 9. Ion Simuţ 10. Matei Vişniec Lista Adriana Teodorescu 1. Ştefan Borbély 2. Corin Braga 3. Mircea Martin 4. Mircea A. Diaconu 5. Ion Mureşan 6. Ioan Moldovan 7. Mircea Muthu 8. Norman Manea 9. Eugen Negrici 10. Ion Vartic Lista Maria-Ana Tupan 1. Nichita Danilov 2. Gheorghe Grigurcu 3. Monica Spiridon 4. Mircea Anghelescu 5. Ion Simuţ 6. Horia Bădescu 7. Eugen Negrici 8. Mircea Martin 9. Liviu Ioan Stoiciu 10. Liviu Franga Lista Cornel Ungureanu 1. Mihai Şora 2. Neagu Djuvara 3. Ion Ianoşi 4. Livius Ciocârlie 5. Mircea Martin 6. Virgil Nemoianu 7. Eugen Negrici 8. Andrei Pleşu 9. Gabriel Liiceanu 10. Mircea Cărtărescu Lista Eugen Uricaru 1. George Bălăiţă 2. Ana Blandiana 3. Ileana Mălăncioiu 4. Eugen Negrici 5. Szilagy Istvan Lista Magda Ursache 1. Paul Goma 2. Ileana Mălăncioiu 3. Gh. Grigurcu 4. Const. Călin 5. Luca Piţu 6. D.Ţepeneag 7. Livius Ciocârlie 8. N. Gheran 9. Liviu Ioan Stoiciu 10.Theodor Codreanu Lista Petru Ursache 1. Paul Goma 2. Gh.Grigurcu 3. Ana Blandiana 4. Marian Popa 5. Theodor Codreanu 6. Mircea Cărtărescu 7. Liviu Ioan Stoiciu 8. Vasile Tărîţeanu 9. Christian Schenk 10. Leo Butnaru Lista Lucian Vasiliu 1. Ana Blandiana 2. Constanţa Buzea 3. Ileana Mălăncioiu 4. Gabriela Melinescu 5. Emil Brumaru 6. Ilie Constantin 7. Dinu Flămând 8. Şerban Foarţă 9. Adrian Popescu 10. Dorin Tudoran Lista Matei Vişniec 1. George Banu 2. Mircea Cărtarescu 3. Ioan Es. Pop 4. Dan Lungu 5. Gabriela Adameşteanu 6. Alex Ştefănescu 7. Mircea Martin 8. Gabriel Liiceanu 9. Andrei Pleşu 10. Horia Roman Patapievici Lista Răzvan Voncu 1. Ana Blandiana 2. Paul Cornea 3. Mircea Martin 4. Ion Pop 5. Eugen Negrici 6. Livius Ciocârlie 7. Ion Mureşan 8. Ioan Es. Pop 9. Mircea Cărtărescu 10. Constantin Ţoiu 11. George Bălăiţă 12. Marta Petreu Lista Varujan Vosganian 1. Mircea Martin 2. Ion Pop 3. Ana Blandiana 4. Livius Ciocarlie 5. Mihai Zamfir 6. Adrian Popescu

2 comentarii:

  1. Lista Petre Anghel: 1.Ileana Mălăncioiu,2. C.Țoiu, 3.George Bălăiță, 4. Eugen Negrici, 5.Theodor Codreanu, G. Liiceanu, 7. Neagu Djuvara, 8. Marian Popa.

    RăspundețiȘtergere
  2. Mulţumesc, dragă Petre. Lista domniei tale e binevenită şi, în ajun de Paşte, face bucurie mai multor colegi. Sărbători luminoase!

    RăspundețiȘtergere