sâmbătă, 3 noiembrie 2012

COSMORAMĂ din revista
O dată la zece bătăi în poartă

Pe când eram deja un înger destul de bătrân în vârstă (aici, eu dau textul mărturisirii mele, acestei, acelei istorioare în varianta ei de bruion, cu unele emendaţii, tăieturi, cu mici imprecizii stilistice etc.), precum prevede pravila legiuirile tăriilor cereşti, am fost şi eu, ca şi cei din acelaşi contingent cu mine, transferat din împărăţia azurului briant în partea azurului clarobscur, unde se hotărăşte destinul de mai departe al celor care şi-au făcut stagiul serafic angelic activ. Îmi amintesc că, în primele zile şi nopţi – ba  nu, – doar în prima zi, deoarece acolo aici e o ziuă continuă, permanentă, – ar reieşi că, de fapt, totul e, otova, doar o primă zi-non-stop – deci, de cum am fost instalat la noul meu loc de vieţuire, am rămas foarte uimit că, la bătăile în poartă, care răsunau din vreme în vreme, ceilalţi fraţi aripaţi din parte clarobscură a azurului nostru priveau, pe rând, prin vizorul ce dădea în lumea de dincolo şi, fără să deschidă, se retrăgeau, tupilat, în adâncul curţii sau, pur şi simplu, se întindeau, tăcând chitic, chiar lângă poartă. Bineînţeles, mă prinse curiozitatea şi chiar l-am întrebat pe un frate întru cerească cetate ce înseamnă acest acel comportament, la care el îmi răspunse în şoaptă, să nu audă cei care, din vreme în vreme, băteau în poartă:
– Nu-ţi fă griji… sau, hai să zic, nu te teme: nu bate decât stafia vreunui biet om pământean sau poate marţian rătăcit. Uneori, vreun sufletul care, se ştie, după ce purtătorul său se isprăveşte, urcă la cer, – iar acest suflet se dovedeşte a fi atât de puternic, încât, în propulsia energeticii sale (ce frate inteligent! – mi-am zis atunci, când îl ascultam), este în stare să ridice şi o parte din materialitatea trupului în care avusese azil, aducându-l încoace. Cele mai multe la porţile Domnului ajung doar în stare de suflet pur, spirit sui generis (aici eu am cutezat să-l întreb pe frate ce înseamnă ,,sui generis” şi el mi-a explicat cu bunăvoinţă), însă unele din ele – e drept, foarte rar  puţine, – reuşesc să rămână parţial incarnate în spuza de materialitate a fostului lor trup. Anume acestea, sufletele purtătoare de oarece materie, şi bat la poarta noastră.
…Explicaţiile fratelui meu din azurul clarobscur au fost mult mai pe îndelete, astfel că eu le voi rezuma: deci, la poarta rezervaţiei noastre  noastră băteau doar sufletele ce se mai menţineau în iluzia fantoma cât de cât materială a trupului din care au urcat la cer, ele având şansa – dacă erau lăsate să intre – să se reîntrupeze în înger. În cazul când vreun suflet uman, populând şi fantoma unei părţi din materialitatea fostului său trup azil, are norocul să ajungă dincoace de poartă, în curtea noastră, unul dintre noi, din îngerii pensionaţi mult înaintaţi în vârstă este… ,,înmormântat”!  – Cele trei puncte de suspans, ,,ghilimelizarea” ghilimelele şi semnul exclamării le-am utilizat anume pentru domniile voastre, eventualii cititori pământeni, pentru a sugera că, de fapt, nu este vorba de o înmormântare – înmormântare, în toată legea, ce survine în urma unui deces – deces; în cazul nostru – decesul unul înger. Nu, vorba fiind că, odată ce un suflet de om, care a reuşit să aducă în slăvile cereşti ceva din materialitatea ex-trupului care i-a fost de lăcaş, – deci, odată ce un atare suflet se îngereşte  reuşeşte este lăsat să treacă de poartă, ajungând în rezervaţia staniştea noastră de îngeri foarte în vârstă, în scurtă vreme el însuşi devenind înger şi luând astfel locul unuia dintre noi, acesta, înlocuitul, fiind ,,înmormântat” conform unui codex aparte, care prevede coborârea sa, deja a ex-îngerului, pe pământ şi a transformării sale în om. Adică, în curtea noastră, în azurul obscur clarobscur de sub picioarele noastre săpăm o groapă şi, benevol-predestinat, fratele nostru dezlocuit coboară în ea, iar noi îl acoperim cu azurul pe care l-am scos din acel mormânt acea adâncitură, peste locul respectiv rămânând, un timp, să plutească planeze fostul său nimb de lumină care nu poate fi transferat jos, în lumea oamenilor. Iar de acolo în jos, cât i-i unui înger aripat să ajungă pe Pământ? Aşa, un zbor bun, finalul căruia e demn de atenţie: de cum îngerul ajunge cam la un metru distanţă de suprafaţa pământului, aripile sale se… volatilizează, dispar, astfel că, de aici încolo, fostul trăitor în ceruri redevine ajunge om simplu.
De aceea şi se comportă – deja o fac şi eu la fel – fraţii-îngeri, precum v-am povestit că se comportă, la auzul bătăilor în poarta cazărmilor staniştii noastre din azurul clarobscur adumbrit, temându-se – de ce am ascunde acest lucru? – că odată, cândva va fi dezlocuit de sufletul care ar trece de poartă.
Cu toate că, trebuie menţionat, oricâte suflete ar bate în poartă, oricâţi îngeri din generaţia a treia, să zic, ar sta cu inima cât puricele pitiţi în dosul porţii, dincoace, în stanişte, există parcă nişte reguli legi stricte ale jocului schimbului. În această rocadă prin poartă înger–suflet este respectată următorul principiu: oricâte suflete ar bate în poartă, râvnind să intre în bivuacul staniştea noastră, şi oricâţi fraţi aripaţi de-ai noştri ar fi înfricoşaţi, că ar cădea sub incidenţa înlocuirii/ dezlocuirii, dinafară nu poate intra decât un singur suflet, iar în afară nu iese decât un singur înger. Schimbul, înlocuirea la hurtă sunt excluse. Procedura a fost gândită în perspectiva ca respectivul schimb să ţină pe durata eternităţii. Bineînţeles, dacă pământul şi locuitorii săi, oamenii get-beget şi ex-îngerii, ajunşi pământeni, vor exista o veşnicie, ceea ce, de fapt este greu de presupus, chiar dacă, până în prezent, nimănui nu-i sunt cunoscute planurile intenţiile Atoatecreatorului…  Dar se poate presupune cu suficientă certitudine că ,,rocada” va dura destul de multă vreme.
Atenţie! – chiar  şi acum se aud bătăi în poartă…
Noi privim prin vizor, ne pitim după poartă sau ne retragem în vârful degetelor în adâncul curţii, tăcând chitic.
Scenariul e deja cunoscut: sufletele cvasimateriale bat cât bat în poarta staniştii, noi nu deschidem, după care ele se retrag, strigând:
– Egoiştilor, fricoşilor o să revenim!
De regulă, chiar aşa se şi întâmplă – unele din ele, care nu şi-au pierdut speranţa, dar având şi ceva noroc, se reîntorc, bat din nou, aşteptându-şi, râvnitor, şansa. Iar pentru unele, puţinele, şansa chiar apare. Pentru că şi aici, în staniştea azurului adumbrit, este în vigoare legea marţială a decimaţiei din legiunile romane: o dată la zece bătăi în poartă, noi suntem obligaţi să deschidem…

 l.b.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu