duminică, 21 august 2016

ÎN VECINĂTATEA AVANGARDIŞTILOR
CÂNTECELE TUNGUZILOR DIN BAZINUL AMURULUI

I

Fruntea ta – lasă-mă să o înfăş ca o bandă frontală!
Mă gudur alintat, precum cercelul prelung se gudură-alintă lângă obrazul smead.

Te voi strânge ca un pieptar cusut meşteşugit cu mărgele albe, sinilii şi negre;

Mă voi lipi de tine ca un şorţ din crepdeşin chinezesc înflorat;

Cu acest brâu lat dimpreună pieptul să ţi-l încingem;

La şorţul tău să fiu de brelocuri zângănitoare,
când tu atingi grăbită pânza iurtei,
îndepărtându-te cu paşi uşori şi repezi, –
Fă-mă breloc zângănitor la şorţul tău!

II

Ţie – celei cu frumoasele icre ale picioarelor! – îţi doresc coapsele,
Cum aş mai zbura întru-ntâmpinarea ta
Şi cu acest braţ încordat să te cuprind şi să te sărut, să te tot sărut…
Te-aş înconjura cu iubirea, cum cu plasă-i înconjurat negrul sobol,
Ca o plasă cu clopoţei de aramă cu care-i înconjurat scumpul sobol, –
Te-aş înconjura cu dragostea şi fericirea.

(1921)


NEOLITIC

(epoca pietrei şlefuite)

Les Hommes de cette èpoque sont des dolichocèpales…
       Ch. Debierre, „L’Homme avant l’histoire”. P. 1888, p. 178.

Din nou cleştele disperării
Îmi striveşte tâmplele.
Nu văd dimineaţa înflăcăratelor sultănele
Şi nicidecum nu mă-mbată primăvăratice iele.

Prisma are atâta nevoie de confortul gotic,
Rămâne fidel zăvorul ruginit.
Vieţile în neolitic sunt triste
În triunghiul nasului turtit.

O, adânc întristate dolicocefale!
Eu sunt ultimul vostru strigăt gelos,
Şi, înclinându-mă, sărut în negre ovale
Un chip lat şi fălcos.

Să uităm suliţele de piatră
Şi fumul focurilor de rugă ce înălţaţi.
Noaptea, în peşteri, încântate gemete de muieri
Şi plânsetul copiilor speriaţi.

Acum holbaţi orbitele coşmareşti,
Căscând gurile ştirbe, jimbate,
Însă nopţile, ştiu, voi visaţi
Bucăţi de nefrit, însângerate.

O, adânc întristate dolicocefale!
Eu vă sunt ultimul semănat.
Dimineaţa avară, în pirostii, din munţi
Adună opalul mort, împrăştiat.

(1921)*       *       *

Când se revarsă zorii
şi zarea
precum prima iubire
inundă cu solemnul potop de lumină
apusul neliniştit;
când vrăbiile trezite din somn
presimţind dezgheţul de februarie
se sfătuiesc între ele despre una, alta, –
(posibil, despre cuiburi şi ouăle pe care le vor depune-n ele);
Când, asemănătoare vulpilor urmărite,
rotocoalele de fum roşcat ale hornurilor înalbăstrite
se dispersează în cer
lăsând umbre-nguste peste acoperişuri înflăcărate;
când mânjii noateni
mânaţi la adăpat
nechează
cabrându-se sforăitor
arcuindu-şi cu mândreţe gâturile
şi ridicându-şi cozile tuşinate, –
când se-nstăpâneşte dimineaţa
mie îmi vine să plâng şi să-i mulţumesc cuiva
(oare nu acestor munţi, smeriţi străjeri ai eternităţii,
sau păienjenişului din ungherele bibliotecii mele?)
pentru că eu sunt viu
pentru că primăvara aceasta e timpurie,
pentru că fânul ne va ajunge până la ierburile din mai,
pentru că albinele au iernat în bună stare,
pentru că, iată, curând e martie şi trebuie să ne pregătim
de scoaterea stupilor, aranjarea prisăcii.

(1922)


*       *       *

Pe harta veche, preocupat,
Îmi trec degetul arătător.
Chiar în acest martie îmbietor
Tu nu vei pleca de acasă?

Să uiţi totul, legăturile cu străinii,
Să semnezi şi să te strămuţi la nord.
Tu vei sta sus, pe punte,
Înfruntând vântul tăios.

Iar acolo, la Anadîr,
Vei fi considerat amerikan man
Dragoman pentru Siberia,
Cercetătorul muierilor ciucci.

Iar dincolo – Canada, metropole,
Cultură, ladies şi capstan.
Iar tu în chipiul tras pe ochi
Arăţi a bogătan palid la faţă.

Ajunge! Beatrice şi suratele ei – peste bord!
Zife as Love is sweet.
Mocasini, caţaveica de blană, breeching,
Şi cartea despre ciucci a lui Nordqvist.

(1922)


*       *       *

Pe cenuşiul cer al sticlei
Lăstunu-n zbor ţipă pătrunzător
Ne-nduplecat şi lugubru
Tânjirea-ncordează arcul.

Cuprins de spaimă, înţepenind,
Eu aştept paşii tăi.
Însă opaiţul e stins
Şi iţe de-ntuneric se ţes tot mai des.

(1922)


*       *       *

„Succes absolut. – Amerikan Kinema!
Inegalabilul Charli Chaplin!”
Iar astăzi cerul e senin,
Pe trotuare e cald de la pereţii caselor.

Pe zi ce trece e tot mai primăvăratec
Soarele şi gânguritul copiilor.
Înduioşător susur de vioară
Argintiul picurat din streşini.

Ce bine e! Pe asfalt tot mai vesel
Îmi bat şi-mi număr paşii.
Cerşetorul… Îmi permiteţi
Să vă fiu de ghid?

Iar seara la Kinema
Sau la japonezi în cafenea –
La tine, gălbioara mea zână,
Ce miroşi a portocale.

Ce minunat e acest februarie!
Însă unora le e totuna –
Vreo slută cu faţa palidă
Sau gheişă-n galben chimono?

(1922)


ÎN CEAINĂRIE

I

– „În grădina mea înfloresc azaleele
Şi colindă flamingo sinilii”…
– Mie seara-mi pare prea scurtă…
Ce mai lucesc în noapte ochii tăi!

Nu trebuie să cânţi răscolitor din koto1,
Eu voi săruta aceste degeţele
Şi netede picioare, şi acest coc –
Încordat şi nesupus lujer de tuia.

Nu aprinde flacăra-n felinare şi
Cu mâna-ţi fierbinte nu da la o parte paravanul…
Ce bine e!
Bâzâie gâzele prinse în plasă.

II

Pe rogojină, pentru mine micuţa maiko2
Dansează radioasă şi desculţă
În revărsările argintii de shamisen3.

Iat-o că ridică, largi şi prelungi,
Înfloratele mâneci de mătase,
Până la călcâiele roze desfăcând evantaiul amplu…

Şi tot mai iute, ca o petală de vişin,
Luată de învârtejirile de-aprilie,
Maiko se-nvârte pe galbena rogojină de orez.

III

Dinspre golf a prins să adie briza crăpatului de zori.
Prin indolenta ceaţă sinilie
Albesc pânzele bărcilor de pază.

La balcoane s-au stins micile felinare,
Ruptă e struna shamisenului.
Iar micuţa maiko cu mânuţele-i subţiri,
Acoperită cu veşmântu-i sfâşiat,
Ca un fluturaş dormind pe-o crizantemă –
Stă nemişcată pe saltea.

(1922)
________________
1. Koto – instrument nipon cu coarde, asemănător cu harpa. 
2. Maiko – ad litteram „fată dansatoare” ; numele dat ucenicelor gheişe din Kyoto şi Osaka. La Tokio se numesc hangyoku („jumătate de piatră preţioasă”) sau oshaku.
3. Shamisen – instrument popular japonez, având ataşată cutiei de rezonanţă o tijă lungă şi subţire pe care sunt întinse cele trei corzi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu