duminică, 4 noiembrie 2018

Iosif BRODSKI - CONTÂND LA „CONTA”Născut în Leningrad. În anul 1958, ziarul „Vecernii Leningrad” („Leningradul de Seară”), publică foiletonul „Un trântor de la periferia literaturii”, după care începe o perioadă de urmărire a poetului. În februarie 1964, Iosif Brodski este arestat. În urma unui proces aranjat, este  trimis la o expertiză medicală, apoi internat la psihiatrie. În iunie 1964, este condamnat „pentru parazitism social”, deportat temporar în regiunea Arhanghelsk. În 1972 emigrează în Austria, în același an stabilindu-se în SUA. A predat la universități americane și britanice. În anul 1977 i se acordă cetățenie americană. În anul următor este operat pe cord deschis.
În 1987 a fost distins cu Premiul Nobel, iar în 1991 i s-a acordat titlul de poet laureat al SUA.
Inițial, este înmormântat în cimitirul de pe lângă biserica Sfânta Treime din New York, pe malul Hudsonului, apoi, în iunie 1997, reînhumat la cimitirul San Michele din Veneția.

În traducerea lui Leo BUTNARU


Comunicare pentru un simpozion

Vă propun un tratat nu prea mare
despre autonomia privirii, ce apare grație
dependenței ei de obiectul atenției,
aflat obligatoriu în exterior; pe el însuși
ochiul nu se vede niciodată.
Mijind, ochiul plutește în urma vaporului,
se zburătăcește împreună cu pasărea de pe ram,
se învăluie în norul viselor ca steaua în nebuloasă;
pe sine însuși ochiul nu se vede niciodată –
să precizăm această idee și să ne referim la o
femeie frumoasă. La o anumită vârstă,
bărbații studiază din ochi femeile frumoase,
fără gând să le posede, fără un interes
aplicat. În pofida la asta, însă, ochiul,
ca un televizor care funcționează
într-un apartament pustiu, transmite imagini
în continuare. Întrebarea ar fi: de dragul cui?
Mai departe, urmează câteva teze din prelegerea
despre frumos. Privirea este mijlocul de
adaptare a organismului la mediul ostil. Chiar și atunci,
când te-ai adaptat completamente, acest mediu
rămâne în continuare neprietenos. Ostilitatea lui crește
în măsura aflării tale în el; și privirea se acutizează.
Frumusețea nu amenință absolut prin nimic. Frumusețea
nu tăinuiește în ea pericole. Statuia lui Apollo
nu mușcă. De asemenea nici cearșaful alb. Tu te repezi
în urma unei fuste foșnitoare în căutarea
marmurei. Simțul estetic este esența instinctului
autoconservării, mai sigur decât etica.
Urâciunea e mai ușor să o transformi în frumusețe,
decât să urâțești frumusețea. E necesar un genist
care să facă periculosul nepericulos. Pentru astfel
de tendințe trebuie să aplaudăm și să le acordăm
întregul sprijin. Însă despărțindu-se de corp, ochiul
mai curând ar prefera, probabil, să se stabilească
undeva în Italia, Olanda sau Elveția.

1989

Capadocia

O sută patruzeci de mii de oșteni ai lui Mitridat cel Mare –
arcași, călărași, sulițași în coifuri, alții cu paloșe, scuturi –
năvălesc în țara pre nume Capadocia. Armata și-a întins
coloanele, înșirându-se. Călăreții privesc înnegurați pe de
lături. Rușinându-se de sărăcia lor, spațiile, la fiece pas,
simt cum depărtările se apropie. Mai ales munții, crestele cărora,
în egală măsură obosind de la purpurul zărilor-zorilor,
de la liliachiul amurgurilor, de la înghesuiala norilor, agerimea
privirilor străinului, devin mai distincte, dacă nu chiar clare.
De departe, armata seamănă unui fluviu șerpuitor,
izvorul căruia nu ar vrea să rămână departe de
locul revărsării, iar locurile, pe măsura mișcării
armatei spre răsărit, se reflectă ca într-o albie, dintr-o
provincie uitată, cu pământul argilos, roșcat, provizoriu
transformându-se într-un mândru fund imperturbabil
al istorie. Hârșiitul mulțimilor de picioare,
înjurături, zângănitul cataramelor harnașamentelor,
al tecilor lovite de zale, larmă, desișuri de sulițe. Dintr-o dată
călărețul cercetaș, din frunte, ceva mai departe, încremenește
ca înfipt în pământ. Ar fi adevărat ce vede, urgie?
Spre zare, în curmezișul podișului, substituind peisajul, stau
legiunile lui Sulla. Sulla care, uitând de Maria, a adus încoace
marile legiuni, pentru a-l lămuri pe cel ce are nevoie de asta,
cui – în pofida stigmatului lunii de iarnă – aparține totuși 
Cappodocia. Oprindu-se, armata se reorganizează de luptă.
Podișul pietros devine locul în care pentru ultima oară
nu a murit nimeni. Fum abătut de la focuri,
hohote de râs, cântec: „Vulpea nimeri în capcană”.
Stând pe o piatră netedă, regele Mitridat vede ca în vis
inevitabilul: trup gol, piept, lamă, șolduri smolite, inele de scamă.

Astea le văd și toți oștenii,
plus legiunile lui Sulla. Ceea ce nu ar fi numaidecât
lipsa posibilității de-a alege, ci efectul lunii pline. În Asia
spațiul, de regulă, se ascunde de reproșurile
că ar fi uniform, și chiar de el însuși se ascunde
în cotropitorii ce năvălesc, în capete încoronate, în argint
și zale sau bărbi lățoase. În scăldatul de lună,
deja armata nu mai e fluviu, încântat de întinsul său,
ci un lac uriaș, adâncimea căruia e chiar ceea de ce are nevoie
spațiul, dăinuitor de obicei în sine închis,
proporțional, s-ar spune, căilor care duc spre el.
iată de ce ba parții sau, mai rar, romanii,
ba unii, ba alții uneori se abat spre Capadocia.
Armate fără de care nici acest podiș, nici, să zicem, munții
nu ar fi știut cum arată ele în profil; cu atât mai mult,
în unghi trei sferturi.

Două lacuri adormite cu trupuri plutitoare, lucitoare 
în interiorul lor ca o victorie a florei
asupra faunei, pentru ca spre dimineață să se unească
în defileu într-o oglindă comună, în care ar încăpea
toată Capadocia – cerul, pământul, turmele,
șopârlele abile – însă în care fețele
scapă vederii. Poate dor vulturului,
plutitor în întuneric, obișnuit cu siguranța aripilor sale,
i-ar fi cunoscut viitorul. Privind nepăsător în jos,
pasărea – dat fiind că pasărea, spre deosebire de rege,
în genere spre deosebire de om, – plutind în prezent,
involuntar plutește în viitor și, firește, în trecut,
în istorie: în acțiunea care s-a întins
până la înnoptare. Pentru că ea, nu încape îndoială,
reprezintă frecarea a ceea ce e vremelnic de ceva
constant. A chibritului de fosfor, a visului

de realitate, a armatei de pământul în care se află. În Asia
se luminează repede. O pasăre ciripește. Trupul
e cuprins de tremur, când te trezești,
molipsind de fiori lungile umbre care
se lipesc strâns, cu încăpăținare,
de pământ. În semiîntunericul lăptos din zori
răsună nechezat, tuse, frânturi de fraze.
Și soarele văzut de o jumătate de milion de ochi
pune în mișcare sulițe, coapse, cvadrige,
călăreți, arcași, infanteriști. Și armatele
pornesc una spre alta, ca un rând scris după altul
într-o carte închisă la mijloc,
deoarece – mai exact! – ca două oglinzi, ca două scuturi, ca două
fețe, două sume adunate împreună
și care dau diferența calculată de Sulla
din Capadocia. Iarba căreia,

pe sine însăși nevăzându-se de când se știe,
câștigă cel mai mult din zângănituri,
scrâșnete, bubuituri, urlete și celelalte, privindu-se
în cioburile legiunilor distruse, doborâte,
a celor din Pont răpuși. Fluturându-și paloșul,
regele Mitridat, fără a se gândi la ceva anume,
călărește prin mijlocul haosului, cu sulițe, larmă.
Din depărtare, bătălia arată ca un concentrat „O-ho-ho!”,
un „Ohohoooo” continuu, mai bine zis,
ca de la vederea dedublării sale
gemenele înnebunit al amalgamului.
Și cu fiecare din cei răpuși, meleagul capodocian,
asemeni unui ascuțiș ce se tunchește,
își pierde conturul clarității. Și la răsărit, și
în sud se înstăpânește din nou neclaritatea, silueta,
astfel parcă cei căzuți iau cu ei în cealaltă lume
trăsăturile Capadociei cucerite.

1992


Dedal în Sicilia

Viața întreagă el a construit ceva, a inventat.
Ba acea vacă artificială pentru regina Cretei,
care voia să-i pună coarne regelui, ba labirintul (deja
pentru însuși regele), ca să tăinuiască de privirile curioase
pocitele progenituri; ba aparatul zburător,
când în fine regele recunoscuse cine de la curtea sa
reuși să obțină atare munci și să izbutească în ele.
În timpul zborului, fiul i-a murit, căzând în mare,
asemeni lui Phaeton care, de altfel, și el neglijase
sfaturile tatălui său, Apollo. Acum, la țărm, pe o piatră,
undeva în Sicilia, privind țintă înaintea sa,
stă un bătrân adânc, în stare să se miște prin aer,
dacă este împiedicat cumva să facă asta pe uscat sau mare.
Viața întreagă el a construit ceva, a inventat. Viața întreagă
a trebuit să fugă, să se salveze din cauza acestor construcții,
invenții, de parcă invențiile și construcțiile ar vrea
să se desprindă de planuri, de desenele de execuție,
rușinându-se copilărește de tatăl lor. Probabil, aceasta ar fi
teama de a nu se repeta. Valuri plescăitoare se potolesc pe nisip,
pe fundalul zării albăstrește zimțarea munților sicilieni – însă el
încă în tinerețe inventase ferestrăul,
pornind de la asemănarea vizuală dintre statică și mișcare.
Bătrânul se apleacă și, legându-și o sfoară de gleznă,
se îndreaptă, tușind scurt, în direcția împărăției morților.

1993

Scrisoare către Academie

Oricât de provincial ar părea,
eu insist totuși să cred că există păsări
cu cincizeci de aripi. Că există aripate
chiar mai mari decât însuși văzduhul
și care se hrănesc cu meiul anilor
și hoiturile deceniilor.
Iată de ce ele nu pot fi doborâte
și de ce nu au unde să aterizeze.
Apropierea lor o trădează sunetul –
concomitentul vuiet a cincizeci de aripi
amplitudinea fiecăreia din ele fiind de o
jumătate de cer și pe care
nu le puteți vedea în totalitatea lor.
În sinea mea le numesc „unghiuri”.
În peneturile lor e ceva din suma camerelor
din suma orașelor prin care
a fost să ajung. Această asemănare
atenuează natura lor de lume de apoi.
Eu le privesc fără teamă înfățișarea: 
la cei cincizeci și trei de ani ai mei, ghearele
și clonțurile lor aduc a creioane roase și nu a
amenințare pentru ficat, iar o amenințare a limbii –
cu atât mai puțin.
Eu nu sunt proroc, ele nu sunt serafimi.
Ele se cuibăresc acolo, unde e mai mult spațiu
decât în acest sau celălalt capăt al
galacticii. Pentru ele, eu sunt punctul
piscul unui unghi – ascuțit sau obtuz – în dependență de
întinderea aripilor. Apariția lor este înrudită
invaziei cuneiformelor în aer. De altfel
ele se îngustează, pentru a coborî,
nu din contra – ca literele, să zicem.
„Acolo, sus”, cum spun perșii,
unghiurilor li se lehămetește să se tot lărgească
încât le vine să se îngusteze. Uneori unghiurile,
ca evantaiele, se pliază, grad după grad,
dând de înțeles că atenția lor față de
viața ta pe terminare e un reflex de
autoapărare: infinitul de asemenea –
presupun eu – e vulnerabil (să ne referim
fie și la acuta insuficiență a unor cercetători
treji). În astfel de zile
cei mai mulți trasează perpendiculare,
se joacă naiv cu compasul sau, din contră,
desenează cu penița zigzaguri în stilul zeului fulgerelor.
În ce mă privește, spunând „stingerea”,
eu mă întorc de la geam și, împăcat cu sine,
îmi boldesc privirea în perete.

1993

Dedicație lui Cehov

Părăsind veranda, apusul soarelui se reține pe samovar.
Dar ceaiul s-a răcit sau a fost băut; în farfuria cu gem – o muscă.
Și abundenta coafură îi merge foarte mult Varvarei
Andreevna, mai ales din profil. Bluzița apretată e încheiată strâns
sub bărbie. În fotoliu, cu luleaua stinsă între degete, schimbându-și
mimica Vialțev foșnește ziarul cu cuvântarea lui Nedobrovo.
Iar sub fusta Varavarei Andreevna nu e
ni-mi-ca.

În sufragerie, pianul negrește, trăgând cu urechea la ovațiile
frunzelor aspre de păducel. Luate la întâmplare, acordurile
studentului Maksimov trezesc greierii din livadă, iar în cerul
limpede rațele, în presentimentul aviației, plutesc fără hărți
în direcția Germaniei. Lampa nu este aprinsă, și Dunea, pe ascuns,
în cabinet, citește scrisoarea primită de la Nikka. Prostuță,
dar ce bine făcută! Și atât de mult nu seamănă cu duduile
din cărți.

De aia și se încruntă Erlih. Când Kartașev îl cheamă
să joace cărți cu el pe doctorul Prigojin.
Mai curând plesnești o muscă, decât să te dezbaieri de gândul
la o nepoată goală-goluță care, pe un divan de piele, se salvează
de țânțari și, în general, de căldura ce nu scade, și pace!.
De cum cinează, Prigojin împarte cărți tuturor animalelor.
Face să întrebi acum doctorul despre o bubiță în loc delicat?
Sau nu face?

Înăbușitor amurg de vară, perioada mioapă a zilei, timp în care
tot ce e întreg pierde din el a zecea parte. „În perechea din Kolomenka
pe dumneata, Piotr Ilici, cineva te-ar putea lua drept statuie în
capătul depărtat al aleii”. „Pe mine?” – se jenează Elrih, prefăcut,
ștergându-și monoclul cu batista. Dar e adevărat ce s-a zis:
în amurg, ce e aproape seamănă oarecât cu ce e departe. Și Erlih
încearcă să-și amintească de câte ori a posedat-o pe Natalia
Feodorovna în vis.

Dar oare Vialțev e iubit de doctori? Din toate părțile, copacii
se lipesc de geamurile deschise ale conacului, ca fetele de flăcăi.
Tocmai ei, copacii, trebuie întrebați, cu toate coroanele și ciorile lor –
crengile unuia din ei au pătruns în dormitorul Varvarei Andreevna
și el e unicul care poate vedea moșiereasa doar cu ciorapii pe ea.
Afară, Dunea cheamă, îndeamnă la scăldat în eleșteu. Ah, tu
să te repezi, să ieși, răsturnând masa! Dar e greu să o faci când
ai în mână cărți atu.

Și corul greierilor crește pe măsură ce numărul stelelor
sporește peste livadă și parcă și ele preiau glasurile lor.
Dar dacă ar fi posibil cu adevărat? „Încotro am deraiat?” –
se întreabă Erlih, necăjindu-se în veceu cu brâul său. Până la stație
ar fi cam treizeci de verste; undeva cântă un cocoș zelos.
Descheindu-și vestonul, studentul critică miniștrii pentru strâmbătăți.
În provincie de asemenea nimeni nu dă nimic nimănui.
Ca în cosmos.

1993

Provincială

Până la genunchi în ridichioară și brusturi,
în galoși dungați, alergând dincolo, peste râu,
să nu scape trenul, trecând de barieră gâfâind; el,
intrat în muierea sa somnoroasă, ca un invalid, până la brâu.
Și oriunde te-ai uita, vezi doar prunduri, funduri.
Și parcă nu ar fi case, ci odată și odată bârnele
și-au zis să se întindă împreună, dacă – din păcate! –
de o nenorocire comună nicidecum nu pot scăpa, 
unde mai pui că la cifra șapte nimic nu se împarte
exact decât zilele săptămânii, lunile, anii, veacurile.
Decât să stai încovoiat, mai bine culcă-te în pat
și lasă pe înserate să intre la tine vreun bărbat.

1993

Insula Procida*

Un golf ca un fundac; în el, cam douăzeci de catarge.
Se usucă plase, năvoade – rudele depărtate ale cearșafurilor.
Apus de soare; în cafenea, bătrânii urmăresc meciul de fotbal.
Golful albastru vrea să devină și mai albastru, uimitor.

Pescărușii zgârie cu ghearele orizontul, până acesta nu s-a
întărit, solidificat. După ora opt, pe chei – nimeni țipenie.
Albăstrimea se insinuează în spațiul în care
se aprind stelele-n vecia pustie.

1994
_____________
   *Insula Procida este o comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 10.596 de locuitori și o suprafață de 4.26 km².

În veacul următor

Treptat, realitatea se transformă în irealitate.
Tu vei citi aceste litere, rămase după trecerea lină a penei
și încă vei fi mustrat, cum mustră scoarța tulpinii furnica
pentru încetineala ei.
Ia aminte că oamenii pleacă din apartamente doar când apare
vreun motiv: a crescut plata la-ntreținere, unii au fost concediați, tragedii;
pur și simplu viitorul are nevoie de o încăpere
fără dânșii.
Pe de altă parte, să luăm constelațiile. Cum s-ar exprima judecătorul,
odată ce pentru ele viteza luminii înseamnă nenorociri câtuși trei,
prezența lor este esența absenței, iar existența – e doar consecința
inexistenței.
Astfel, cu anii, alibiurile devin mai importante decât crimele, zilele –
mai interesante ca viața; astfel semnele de punctuație, cât le înșiri,
substituie vocea. Chiar dacă din partea ta nu poți aștepta
nici telescop, nici amintiri.

1994

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu