duminică, 25 august 2019

DIN POEZIA BURIAȚILOR
Din poezia lumii

Namjil NIMBUEV (1948–1971) / Buriatia

S-a născut în familia poetului buriat Șirab Nimbuev. Majoritatea textelor și le-a scris în limba rusă, însă a lăsat și unele în limba maternă. După absolvirea școlii medii, un an de zile a fost corespondent în redacția ziarului «Молодежь Бурятии» („Tineretul Buriatiei”), după care este admis la Institutul de Literatură „Gorki” din Moscova. A traduse din poezia mongolă.
Namjil Nimbuev a muri la vârsta de 23 de ani (octombrie 1971), în rocada dramaticelor analogii fiind ca și cum un Nicolae Labiș al buriaților. Prima sa carte, „Fulgere împiedicate”, îi apăru post-mortem (1974).
Namjil Nimbuev este cel mai tânăr clasic al buriaților, dar și al literaturii mongole, în general, autor profund ancorat în spiritualitatea poporului său, concomitent fiind unul din puținii poeți care au îmbogățit prozodia rusă cu o distinctă cromatica orientală – a lumii stepelor, cu vibrațiile prelungi ale murmurătoarelor pilduiri rostite și rostuite în panteonul budist, cu inflexiunile enigmatice ale șamanilor și melodiile tânguioase, parcă, ale herghelegiilor, păstorilor de cirezi și turme.
În anul 2017, la Moscova au fost editate două volume ale lui Namjil Nimbaev care, pe lângă circa 11 mii de versuri, a mai scris proză, teatru, eseuri.

În traducerea lui Leo BUTNARU

Muncă grea, complicată;

Muncă foarte grea
au stâlpii de telegraf
ce țin pe umeri nu doar oțelul firelor
ci și gândurile oamenilor
alergătoare prin ele, gânduri
care nu sunt spuse într-o doară, în gol
și, prin urmare, au greutate.

Iată de ce aceste tulpini, acești stâlpi
nu au reușit să ajungă și ei
mândri arbori în floare.

Tăcută, pe ramuri plânse;

Tăcută, pe ramuri plânse
se lăsă o frunză de plop.
Am luat-o în palmă, întrebându-mă: „Oare
inima omului e la fel de simplă?”
Și mi-am răspuns mie însumi: „Nu”.

Prin geam, prin verdele abundent;

Prin geam, prin rămuriș, prin frunziș
ca printr-o sită verde
se cerne amurgul de vară,
în clarobscurul căruia se trezesc sunete,
de parcă vecinii ar fi dat drumul la radio:
în somn, boșimanul țocăie din buzele-i mari,
în golful Tong-king se zbătu, plescăitor, un pește,
izbucni în râs gheișa obosită în larma din Ghinza,
pe insulele Fuji
băiatul-scufundător cu pielea ciocolatie
scăpă dintre degete moneda câștigată
aceasta zângănind printre pietre
și deranjând crabul adormit.
C`est la vie
șoptește pictorul ambulant
la un pahar de martini într-o pariziană café-chantant.

„Totul duce spre o vreme senină”, –
bombănesc eu, înainte de-a adormi.

Noapte întreagă, până în zori;

Noaptea întreagă, până în zori
rătăcind pe alei întortocheate, mă gândeam
la adâncile taine ale existenței.
– Ai pierdut ceva? –
mă întrebă o măturătoare.

Picioarele mele, întemnițate-n strâmte încălțări;

Picioarele mele,
întemnițate-n strâmte încălțări,
pirpirii, palide,
ca vlăstarii ce cresc la subsol.

Dar o să mă descalț,
avântându-mă-n dans pe pajiște!
Ah, ce gâdilite îmi vor fi tălpile
neapărate, ca un creștet de prunc:
voi țopăi
voi suspina
voi hohoti
precum un șaman în extaz dement și năvalnic!

Până va fi să cad
gâdilat până la moarte de flori.S-arunci în băltoacă pieritura de Pegas;

Atâta timp cât tristețea dintre coaste nu s-a stins
s-arunci în băltoacă pieritura de Pegas.
Să simți cu șira spinării: casa ta e undeva aproape,
după ea să plângi în vis ca o lehuză,
în stepa natală să te întinzi în zi de primăvară –
încă un buriat, să zic, de-a dreptul încântat.
Să vezi în jur fețe cu pomeții proeminenți,
de-o bucurie de fiară să-ți pierzi capul,
să izbucnești în plâns, în suflet – niciun regret
după capitala din piatră albă-n viermuire de cetățeni.
Să hohotești de râs cu poftă copilărească,
să-ți lași pantalonii, ca o grea piatră de moară,
și să alergi spre zare, să te afunzi în ea cu fundul gol,
ținându-te de coama hergheliilor tropăitoare!

Era în martie;

Era în martie.
Primăvara acorda
sonoritățile burlanelor.
Zăpada se zburătăci îndărăt la cer.
Băiețandrii nu mai trăgeau fetițele de cosițe.
Portativele firelor de telegraf
se umplură de notele păsărilor.
Sub streașină
se săruta o pereche de porumbei.
Dar poate că
din cioc porumbelul
își hrănea porumbița bolnavă
și lor nicidecum nu le era
a primăvară?

În stepă;

Ca pe niște atente iscoade călărețe
prin depărtările stepei
în toate cele patru părți ale lumii am trimis
chemătoarele-mi priviri nerăbdătoare:
Au nu se va învolbura prelunga coamă a colbului,
în aureola zorilor au nu apare
pe un sprinten trăpaș cu crupa în spumă
bucuria mea – smeada Oiun?

Soarele se ridică peste creștetul capului,
apoi se rostogoli dincolo de orizont;
nu învăluie coama prelungă a colbului,
în aureola zorilor ce vin dansând spre mine;
în amețitoare bătăi de copite nu gonește spre mine
bucuria mea – smeada Oiun...

Și parcă vinovate galopează prin stepa de ieri
călărețele mele iscoade,
revenind în ochii mei,
fugind de năvalnica înnoptare.

Noaptea, în văi tihnite;  

Noaptea trecută în văi tihnite
rătăceau undeva spre nord
umbrele strămoșilor mei.
Dintr-o dată se dezlănțui o mare furtună
și ele
se oploșiră sub pilonul
unei linii de înaltă tensiune.
Și-au legat caii
de barele de fier, apoi și-au aprins scurtele lulele,
după care prinseră-a zice cântece revărsătoare.

...Dintr-o dată până la urechile lor
răzbiră bătăile motorului unui tractor întârziat –
umbrele se învălmășiră speriate,
dispărând în întuneric.

Iar dimineața în vârful pilonului
o ciocârlie de stepă
clătindu-și gâtlejul cu apă
din urma copitelor de cai,
zbură spre nori
ca să cânte
melodia zilei ce vine.

Telepatie

Eu sunt buriat,
un fir de nisip din imensitatea Asiei portocalii,
un strop de ocru
în diversitatea ei multicoloră.

Merg prin stepă,
în miez de noapte nădăjduind să dau de un foc
al păstorilor,
iar în această clipă
unul din pieile roșii, indian obosit și posomorât
departe-departe,
pierdut undeva prin junglele amazoniene,
prăjește pește proaspăt pe jarul scânteietor,
însă eu și el nicicând
nu vom împărți între noi acel pește savuros,
chiar dacă rebegim sub același cer –
L., nu e așa că
e trist?...
Ptiu! –
cuprins de presimțiri neliniștite, neclare, indianul
ridică primul fruntea sa nimbată de pene strălucitoare:
cine și unde
ar fi putut să gândească acum la indianul obosit?
Sau poate că un pește plescăi în apă?
Sau poate prin liane prinse vântul să sufle?...

Ei, dar voi spuneți că chestia cu telepatia nu ar fi decât o aiureală
și că între noi, pământenii, nu ar exista invizibile legături.

Într-o seară oarecare în casa de vacanță

Dincolo de geam fulgi de nea
zboară risipiți cu frunzele-n cădere.
În casa de vacanță cu gemurile bătute-n scânduri
iernează aromele verii.
Nici pomină de lemne,
rebegesc.
Plutesc roze albe...
Să mă așez în pirostrii și
cu lemnul fotoliului să aprind focul în sobă?
Îmi încălzesc stiloul înghețat,
punându-l la subsuoară
ca pe un termometru.

Și, iată, se nasc aceste rânduri despre
poezia singurătății.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu