miercuri, 4 martie 2020

DIN „SCRIPTOR”, număr de primăvarăFiecare din textele care vor urma – despre bibliotecă, cititor, citit – înseamnă, în parte, una din modalitățile posibile de a compune respectivul text. Iar fiece eventual cititor va recurge la una din modalitățile posibile de a citi textul în cauză, aceasta (prima + a doua premisă a prezentului silogism) însemnând că textul în curs, textul de față conține mai multe texte, unele dintre ele foarte diferite între toate celelalte ce au a urma, la rândul lor textele în genere având capacitatea de a se înmulți prin sporii vreunei metafore sau ca rizomii cu noduri și internoduri ale lăcrămioarei sau ghimbirului sau, în subteranele textului, ca rizomii vreunei plante numai spirit a filosofiei, din atare motiv această modalitatea din multiplele posibile de a compune textul de față sau cele ce au a urma nu poate să mă împace pe mine cu mine însumi; această modalitate din multiplele posibile de a înțelege textul de față nu poate să te împace pe tine cu tine însuți, cititorule, și parcă textul continuă chiar fără ca eu să-l fi început vreodată, și parcă textul (despre bibliotecă, cititor, citit...) continuă chiar și după ce a fost încheiat definitiv cu punctul pus la finele lui de Însuși Dumnezeu1 – Cititorul și Creatorul a Toate modalităților de a crea, de a scrie și de a le pune pe toate, frumușel, în sicrie, sicrie, sicrie…
­­­­­­­­­___________________
1. Când în text intervine Însuși Dumnezeu, fie doar cu un singur punct, autorul este ca și degradat de la starea de creator la starea de simplu martor al creației…
*
Exact precum spune Geneza – turnul se înălța și furnicarul de fii ai lui Noe căra, tăbârcea cărămidă, mortar – mortar, cărămidă, și turnul mai creștea cu un metru, cu o sută de metri și furnicarul bipezilor se înălța cu stive de cărămizi, cu tărgi de mortar – precum spune, până la un punct, Geneza, Testamentul...
...Și doar un biet rătăcit cu o carte în mână se pomenise în iureșul de furnicătoare râvnă și toți ceilalți, care cărau mortar, cărămidă – cărămidă, mortar, prinseră a hohoti, prinseră a râde până la lacrimi de naivitatea ăluia care urca și el, bietul, cu o carte în mână...
...Astfel că Domnul Dumnezeu s-a înfuriat și îi pedepsi pentru îndrăzneala lor nesăbuită de a râde de cel ce suia cu o carte în mână – Domnul Dumnezeu a dărâmat turnul, nelăsând cărămidă pe cărămidă, mortar între cărămizi...
...Bineînțeles, cartea rămăsese nu doar întreagă, ci și binecuvântată...

            *
Acesta e un sector mai prost cotat în oraș, în multe din casele sale existând încă vechi și vaste biblioteci, imensități de cărți detestate de specificul prezentului lumii, care nu e obligatoriu prezentul tuturor.
În astfel de spații, astăzi, din cauza răspândirii tot mai sofisticate a feluritor microbi, nu poți să nu te gândești că deja mulți oameni nu-și mai permit plăcerea de a-și muia degetul arătător pe limbă pentru a întoarce paginile cărților... Se spune că, pe vremuri de ciumă, unii fanați ai cititului, chiar cu riscul de a se molipsi de moarte, nu renunțau la marea plăcere de a-și înmuia arătătorul pe limbă, pentru ca să întoarcă filele cărților...
Unde mai punem că, după apariția computerului, nici nu ne putem imagina câte lucruri au devenit inutile. Din păcate și mulți oameni.
*
Stăpânul s-a dovedit a fi ușor nesimțit, încât, cât a tot vorbit la telefon, oaspetele său reuși să citească aproape jumătate din inscripțiile de pe cotoarele celor câteva sute de cărți din cabinetul-bibliotecă.
*
Cele mai bune epigrame de obicei Marțial nu le scria marțea, ci miercurea, marțea fiindu-i zi pentru citit.
*
Zi de zi încerc să citesc lumea ca pe un poem. Uneori se pare că reușesc. Alteori trăiesc sentimentul că însăși încercarea de a citi lumea ca pe un poem e ceva din poemul care nu se lasă, totuși, totdeauna citit într-o zi sau în alta. Dar încercarea de a citi lumea ca pe un poem rămâne valabilă zi de zi.
Așa e, însă cu o anume precizare: sâmbetele și duminicile fiindu-mi zile de lucru, în carierele comunicării cu fantomele presupușilor cititori de literatură, întâmplătoarele sărbători mi se întâmplă în oricare din celelalte zile ale săptămânii. Dar mai ales nopțile.
*
La vila scriitorilor de la Neptun, câte un coleg poet sau alt coleg poet chiar bun îmi oferă noile lor cărți tipărite prin româneasca lume.
Când cobor la plajă, citesc 10 texte în vreme ce mă bronzez pe piept (și pe frunte, firește), alte 10 texte – cât stau pe burtă, cu omoplații la soare, câte 5 pentru o rână și cealaltă.
La sfârșitul celor 10 zile de sejur, domn’ Vasile administratorul vilei îmi zice:
– Oho! V-ați bronzat mișto (un sinonim al expresiei: nu vă fie de deochi). Sper să veniți și vara viitoare.
Iar la Chișinău, între un blocaj și o reîncărcare de computer – e ceva timp, totuși, – mai citesc câte un poem din cărțile cu care mă întorc acasă, cărți dăruite cu autograful în regulă și – o.k! – laudativ cât încape, cu dedicație cald interN-Națională de la colegi prea-noi, colegi pur și simplu noi sau de la confrații-veterani deja ai prieteniei noastre și lecturii universale, cum ar veni, încercate într-un final și început de secole.
            Așadar (așa dar!), revin în stânga Prutului cu cărțile de poezie (în stânga apei sâmbetei se mizează ceva mai mult pe proză, pe dramă) și, precum spuneam, între un blocaj și o reîncărcare de computer, mai citesc câte un text care, uneori, se întâmpla să fie chiar poem sau notă într-un jurnal de lectură.
*
   Poezia pentru poezie? – Un lucru în sine care, de fapt, devine un lucru în tine, cititorule, care mie în genere îmi pari a fi un dez-gropar al poeziei: dezgropând-o din limbaj, dezgropând-o din cuvinte, din simțăminte, din minte... (Ceea ce nu înseamnă totuși, că poetul ar fi – Doamne, ferește! – un gropar al poeziei…)
*
Citindu-i testamentul, rudele au căzut de acord: răposatul avusese toate șansele să ajungă un mare scriitor SF.
Cazul legându-se cu unele din întâmplările mele de lectură; întâmplările și îndeletnicirile omului care a citit și înșiruiri de rapoarte despre faptele sau poate doar întâmplările nemaipomenite, în urma cărora, în orișicare război, mulțime de cătane, dar mai ales de căpetenii, au ajuns eroi.
Și mi-am zis: Ce mai fantezii creatoare în statele majore, unde se ticluiește o mare literatură!
În genere, statele majore ale armatelor par a fi un fel de uniuni ale scriitorilor pe câmpul de luptă!
Ura! – fără ură…
*
Iată, din întâmplare, omul a cumpărat o carte de poezie, apoi stă la ieșirea din librărie, ros de o întrebare: „Iată, din întâmplare, am cumpărat o carte de poezie, dar ce fac cu ea?... De-ar fi fost cafea…”
Din păcate, prin preajmă nu e niciun expert, ca să-l consilieze sau să-l consoleze, de unde și aste două ipoteze: poate că va citi, poate că nu… În primul caz, lumea va spune: „Ce voință, ce caracter!” În cazul ipotezei secunde – nu va spune nimic, crezând că așa e mai bine…
*
Astea sunt timpurile – secolul, zilele, nopțile – cam toate, astfel că, reieșind din starea de fapt, mergând la recitalul poetic, unde se vor citi poeme de dragoste, îți pui vesta antiglonț... Pentru orice eventualitate...
*
Dar, iată, chiar și în această delicată îndeletnicire, zisă a cititului de carte, se întrevede, parcă, o perspectivă cu mercenari. Mai aparte sau oarecum ciudată, să zicem, respectiva perspectivă, ce face să presupunem că nu a mai rămas mult până când, pentru solicitarea poeziei, chiar și a genialilor autori, bibliotecile țărilor bogate vor plăti cititori-mercenari...
*
Atâția imigranți spre Occident. Dar nici acolo nu pare să crească numărul cititorilor…
*
Recitind jurnalul meu nepretențios, uneori găsesc în el idei de poeme sau cosmograme care, din cine știe ce motiv, nu m-au condus spre finalul lor – să zicem, această notă despre cazul în care, prin anul 1989, în parcul catedralei, văzusem un milițian afundat în lectura unei cărți de Soljenițîn, fără ca respectivul milițian să se teamă că ar putea fi arestat de un alt milițian...
*
Poetul Mihai Ursachi metaforizase memorabil: „Miezul mai mare decât fructul”. Un poet slăbuț mai că-l imitase – maică! – făcând-o pe originalul (credea el, nu însă și noi) când se lamenta că lacrima ar fi mai mare decât ochiul. Eu i-aș fi sugerat să scrie că chiar și unii căpoși se poate întâmpla să aibă creierul mai mare decât capul; un creier ce le dă peste urechi, unduindu-și circumvoluțiunile dincolo de ele – și acesta fiind un mic circ al circumvoluțiunilor spectaculoase. În fine, după toate astea s-ar fi întâmplat ca nedumerirea, dar mai ales proverbiala frică să aibă ochi mari, adică ochii cititorului de poezie – mai mari decât frica acestuia.
*
Din multe, foarte multe constau resursele noastre naționale, inclusiv din poezie și răzleți cititori, declamatori, oameni și computere memoratoare ale acesteia.
Probabil, la capitolul poeziei, cu sutele de cenacluri și zecile de reviste literare, resursele noastre naționale nu stau chiar rău, în generoasa lor răspândire devenind cât de cât și resurse internaționale, mondiale, s-ar putea (sau: nu) spune.
*
Aproape ca oglinda unui poet francez, când fratele i se întoarce din ulisiene călătorii, zice:
– După ochii tăi, după fața ta înțeleg că nu ai citit poezie... Păcat: astfel îți scurtezi viața
cu un suflet și ceva...
            *
Unii scriitori sunt naivi, spunând că multe lucruri, unele subtilități cititorul le va găsi în sub-texte… – Iluzie absolut neîndreptățită! De unde să se citească sub-textele, odată ce astăzi tot mai puțin sunt citite textele?...
*
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahar și grăsimi, consumați zilnic minimum 2 litri de apă și citiți cel puțin două poeme.       
 În genere, este bine să știți, că excesul de poezie nu dăunează sănătății dumneavoastră, ci din contră.
*
La vârsta, dar mai ales la experiența pe care o am, nimeni nu mă poate priva de dreptul (și de stângul) de-a avea sau nu dreptate, scriind, inclusiv în stil etern-post-antic, despre oralitatea libertină care, intrând direct din stradă, își șterge tălpile de preșul dungat al primelor rânduri ale prezentului text (mersi și pentru atât!), apoi, fără a-și lua tălpășița, intră familiar-postmodernist în (con)text, încercând a seduce cititorul neexperimentat cu o sexy-cola, ici-colo permițându-și a debita și ușoarele imbecilități convenționale ale injuriilor drept palimpsest pentru tabuul politicos al sexualității în surdină.
O, cititor sedus, meriți și tu o odă! Prin forța lucrurilor și a lecturilor, tu ești complicele autorului înduioșat la gândul de a trăi prin poemul sau romanul său un transplant din sine în altul – acestuia oferindu-i dezinteresat ocazia de a fi și el (tu) CINEVA.
O, cititor talentat, ce mai! Cititor atât de bun, încât n-ar fi păcat ca numele tău să fie tipărit pe carte alături de cel al autorului; în egală măsură, voi dați valoare literaturii – presupun, pentru că în metafora cetitului niciun prepus nu e de neglijat, el armonizând perfect cu incertitudinea atot-devoratoarei conștiințe a lumii și scriptorului ce-ți închină, o, cititorule, oda în care se află cu o idee mai mult decât sentimentele pe care le emană; ideea cu Heraclit ce te poate învăța a străbate drumul de la un nimeni-anonimeni la un erou, – o talentatule, priceputule cititor despre care n-au aflat doar analfabeții, – de parcă întreaga-ți viață tu ai trăit în interiorul textului care trebuie obligatoriu citit, deoarece Marele Cititor nu se poate percepe la auz, după ureche...
*
Îmi amintesc: pe la 16 ani, visasem CARTEA UNICĂ, adică a UNI-VERSULUI – o dublă avere: CARTEA era cu autograful Lui DUMNEZEU.
Aceasta se lega cu un alt vis de mai înainte, probabil: visul la o carte atât de impresionantă – ca o adevărată capitală a tuturor cărților.
*
Cum citește un sfânt? Mai întâi, de la privirea lui se izvodește și se aprinde primul cuvânt care, cu flăcăruia sa, izvodește și luminează următorul cuvânt, ce se naște, aprinzându-se și el în continuare de rând, creând, luminând și înflăcărând pe cel de-al treilea cuvânt, acesta, la rândul său, creând, luminând și incendiind pe următorul...
Chiar așa citește un sfânt – cuvânt cu cuvânt, care se nasc din privirea lui și se aprind unul din celălalt, pe următoarele cuvinte izvodind, luminând, înflăcărând...
Exact așa – creează, luminează, aprinde, arde, cuvânt după cuvânt, fără a lăsa urme, scrum de sens, mai rarefiat, mai dens, încât nimeni nu știe ce a creat, ce a luminat, ce a citit, totuși, un sfânt în CARTEA UNICĂ, a UNI-VERSULUI care e numai și numai cu autograful lui DUMNEZEU...
*
Redeschide Cartea la întâmplare. Dincolo de orgoliul meu, dincolo de orgoliul tău, redeschide Cartea, chiar citește ceva din ea, fie și la întâmplare. Astfel, din întâmplare, ai putea salva ceva. Inclusiv din tine.
*
Eu, cititor deja în două secole, îmi amintesc de prima vacanță la mare (sec. XX), după care, pentru prima oară în viață, a trebuit să fac ceva extraordinar de poetic, de metaforic: să scutur nisipul dintre filele cărților pe care le citisem la plajă.
Astăzi, deja cititor în secolul XXI, revin de la mare cu displayul tabletei și textele nițel zgâriate de firele de nisip, spunându-mi în gând că internetul schimbă și va schimba lumea, posibil chiar cosmosul.
Cartea de hârtie va dispărea, altfel spus – nu va mai apărea, dominantă fiind cartea electronică.
Bibliotecile vor fi și nu vor mai fi inutile, lumea transformând cărțile în ceea ce au fost – în păduri, în grădini, inclusiv în Pomul Vieții.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu