luni, 29 iunie 2020

PĂMÂNT AL OAMENILOR. 120 de ani de la nașterea lui Antoine de Saint-Exupéry


Leo Butnaru
VOCAȚIE ȘI DESTIN
(O prefață)

Drept prolog la captivanta și exemplara biografie a autorului Micului prinț, în special din considerentul că laitmotivul întregii sale creații este unul legat de miracolul avionului care „te cufundă direct în plămada misterului”, împreună cu tânărul, curiosul și studiosul cititor să ne amintim că, în istoria civilizației umane, primele zboruri au fost efectuate cu planorul, în 1890. Iar peste zece ani, la 20 iunie 1900, ca și cum la început de secol și de mileniu, în orașul Lyon, se naște Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry despre care – atenție! –  unii exegeți spun că s-ar fi înălțat pentru prima oară cu  avionul pe când avea 6 ani, alții, mai probatoriu, demonstrând că acest eveniment i se întâmplă la vârsta de 12 ani când, fără frică, își manifestă dorința de a zbura, temeritatea fiindu-i răsplătită de pilotul Jules Védrines care-l luă în carlingă. Foarte devreme se „implicase” micul lyonez în „istoria” aviației, dat fiind că primul avion cu motor fusese construit nu mai devreme de 1903...
Așadar, ca și cum îndreptățiți de viața și scrisul acestei eminente personalități, am putea răspunde irezistibilului imbold de a trage o emoționantă concluzie... romantică, susținând că, în cazul micuțului Antoine, pasiunea pentru zbor s-a dovedit a fi, în perspectivă, expresia unei vocații covârșitoare, de neocolit, ulterior însăși el,  Saint-Exupéry, scriind că „vocațiile au de spus, fără îndoială, un cuvânt” și unora chiar le „mână cu semeție pașii în direcția necesară: le regăsim în copilăria fiecăruia, încolțind elanurile care le vor explica destinul”, ajutându-i omului „să se elibereze: dar e la fel de necesar ca să fie eliberate aceste vocații”. Însă, în următoarea clipă, aceiași cunoscători ne cam... dezamăgesc, spunând că acel „botez” aviatic n-a produs prea mare impresie asupra lui Antoine care, nici  până la 19 ani, când trece bacalaureatul, încă nu se hotărâse cărei profesii să se dedice. Astfel încât nu spre navigația aeriană, ci spre cea maritimă se îndreaptă. Numai că nu reușește să treacă rigorile concursului de la Școala Navală, ceea ce pare a nu-l întrista prea mult, intrând la Académie des beaux-arts unde, pentru scurt timp, frecventează secția de arhitectură. (Să legăm acest moment cu sugestivele ilustrații proprii – să zicem, cele pentru Micul Prinț - cu care își va însoți unele scrieri.) Dar, parcă în pofida celor care, în cazul său, nu găseau vreo legătură plauzibilă între vocație și aviație, tânărul ce abandonează o posibilă carieră de arhitect sau artist plastic este mobilizat în armată și repartizat la un regiment de aviație din Strasbourg, unde învață pilotajul  și devine ofițer de rezervă. Din activitățile-i... extraliterare (deocamdată!) să amintim că, după ce familia logodnicii îl împiedică să se înroleze în aviația militară activă, Saint-Exupéry se angajează funcționar la Société [LB1] [LB2] des Tuileries, apoi la Uzinele de Automobile Sauer și la Societatea de Aviație Latécoère după care, un timp, e șef de aeroport la Rio de Oro, mereu ghidat de un sentiment al răspunderii consimțite. Era montat întru efortul de voință și perseverență față de obligațiunile profesionale, gustând „beția orgolioasă a renunțării” la cele multe și mărunte ce țin de odihnă, distracție, confort, lipsă de griji. Însă firea sa de tânăr intelectual și pilot respingea aerul închis ce adie a administrație, a miros de „birou învechit în care viața unui om se împotmolește”, precum scrie în Pământ al oamenilor care, dimpreună cu Micul prinț, constituie culmea creației sale literare. Cotidianul birocratic nu se potrivea cu adevărata chemare a tânărului scriitor dedat studiului și meditațiilor, avid de – scria mai târziu –  „acel iz de bibliotecă veche care face mai mult decât toate parfumurile de pe lume”.
Cu titlu de pre-concluzii ce ar reieși din cunoașterea biografiei și scrisului său, din ceea ce se poate înțelege prin prelungirea asociativă a sugestiilor pe care ți le oferă cu prisosință cărțile sale, ești îndreptățit să presupui că tânărul Antoine trăia intens o stare de miracol care, pe lângă fermecarea firii, trezește și regretul că mintea, conștiința, sufletul nostru nu sunt totuși suficient de cuprinzătoare, pentru a învălui, dar a și explica semnificații mai complexe, mai de altă natură, ca și cum transcendente umanului, însă ne-imposibil a fi, până la urmă, compatibile cu acesta, familiare lui. Și atunci în firea tânărului se naște și mai aprinsa dorință de a depăși o anumită condiție, de a desfereca grele încuietori, de a descifra noi coduri de semnificații, idei și sentimente. E o stare cu neputință de tradus în cuvinte, însă care te stăpânește ca un suflu, ca o vibrație, ca o miraculoasă înzestrare a firii tale receptive, sensibile (și) și la freamătele de – parcă – dincolo de ea, de dincolo de uman. E starea a ceva – scria Saint-Exupéry – „care-mi biciuiește instinctul înainte de a-mi bate la poarta conștiinței”.
Debutul scriitoricesc și-l face în 1926, cu nuvela Aviatorul. În timpul vieții, a editat volumele Curierul de sud, 1928; Zborul de noapte, 1931 (Premiul Femina); Pământ al oamenilor, 1939 (Premiul Academiei Franceze); Scrisoare către un ostatec, 1943; și, în același an, capodopera sa – Micul prinț, în care sentimentul poeticului e atoatecuprinzător, lirismul, metafora probând ideația unui anumit mod de a înțelege și devenind componentele intrinseci ale operei, ba chiar ale viziunii sale asupra lumii, cosmosului. Și, bineînțeles, vizunii asupra destinului Omului, pentru că: „A fi om înseamnă în chip neîndoielnic a fi răspunzător... Înseamnă a fi mândru de o biruință pe care au repurtat-o camarazii tăi. Înseamnă a simți, punând și tu o piatră la temelie, că astfel contribui la clădirea lumii”. 
Războiul îl cunoaște nemijlocit, în Spania unde, în 1937, este trimisul ziarului Paris-Soir, pentru care expediază corespondențe din Madrid și Barcelona. Iar în 4 septembrie 1939 este mobilizat, având gradul de căpitan și, în pofida faptului că, din considerente de sănătate, i se constată inaptitudinea pentru zbor (până atunci, se prăbușise de trei ori cu avionul), plus că depășea limita de vârstă prevăzută pentru pilotaj, până la urmă  ajunge totuși aviator activ în escadrila de recunoaștere 2-33. Urmează alte interdicții de a zbura, alte peripeții, adică accidente de avion, inclusiv aterizarea forțată în Pustiul Sahara, pe care o și descrie în Pământ al oamenilor. Iar la 31 iulie 1944, pilotul-patriot, celebrul scriitor Antoine de Saint-Exupéry nu se întoarse la aeroportul Borgo, pierzându-se undeva în spațiile Corsicăi. Parcă emblematic, ca un însemn al destinului, acea misiune de luptă constase în fotografierea aeriană a unor obiecte din apropierea Lyonului său natal...

Postum, aveau să-i apară – Citadela, 1948; Carnete, 1953; Scrisori către mama, 1955; Un sens al vieții, 1956.
Antoine de Saint-Exupéry  a avut permanent trează conștiința riscului pe care și-l asumă pilduitor, cu onoare civică și generoasă dăruire umană. În numele nobilului sacrificiu, în Pământ al oamenilor și-a spus și ne-a spus că „nu trebuie să abdicăm atât de iute”. Îngăduie, opune-te, combate, amână-ți până – posibil - la excludere capitularea și, obligatoriu, mâine-poimâine vei „învăța că, într-adevăr, nimic nu e cu totul de nesuportat”, în pofida marilor pericole rămânându-ți fie doar și unica bucurie de a respira. Bucuria năpustitoare, precum a tradus poetul Ion Caraion, pe care o simte însuși Saint-Exupéry când, în fine, află ieșire din vreo nouă situație limită, anihilând pericolul; irezistibilul și abundentul aflux al bucuriei de a trăi care, uneori, nu se adună decât într-o simplă „înghițitură aromată și fierbinte, în... amestec de lapte, de cafea și de grâu, prin care comunicăm cu pășunile calme, cu plantațiile exotice și cu secerișurile, prin care comunicăm cu pământul întreg”. Astfel meditează pilotul și scriitorul care, nu o dată, învederă o supraumană, aproape, capacitate de a-și păstra prezența de spirit, spunându-și că trebuie să-și impună să învingă spaima demoralizatoare până și în cea mai deznădăjduitoare situație. Nu se lasă adoptat de inconștiență, spre a-i fi mai suportabil să întâmpine sfârșitul, ci, zice, simte o nemărginită necesitate să privească totul ca fiind foarte simplu: „Simplu e să te naști. Simplu e să crești. Și e simplu să mori...” Dar acest sentiment al riscului inevitabil, al fatalității nu-l abate de la esențial – de la viață, făcându-l să constate nedumerit-poetic (potrivit pentru a ne edifica și asupra motivelor de înstrăinare din zilele noastre) că totuși în lumea „în care florile se întâlnesc cu florile în însăși legământul vântului, în care lebăda cunoaște toate lebedele, singuri oamenii își zidesc solitudinea. Cât spațiu sapă între ei spiritul!” În alte pagini ale cărții, întrebând și, concomitent, constatând: „Pentru ce să ne urâm? Purtați de aceeași planetă, echipaj al aceleiași nave, noi suntem solidari. Și dacă, pentru a participa astfel la noi sinteze, e bine că marile civilizații se înfruntă unele pe celelalte, e monstruos că se sfâșie reciproc.” Deci, precum în alte opere ale sale, și în Pământ al oamenilor Exupéry rămâne scriitorul de o exemplară conștiință ce pledează pentru coeziunea umană la scară globală, spunând: „Tu ești Omul și îmi apari purtând chipul tuturor oamenilor deodată. Tu nu ne-ai văzut nicicând și ne-ai și recunoscut. Tu ești fratele cel iubit și la rândul meu te voi recunoaște în toți oamenii”. Sau: „Legați de frații noștri printr-un țel comun dinafara noastră, numai atunci respirăm, și existența ne arată că a iubi nu înseamnă a ne privi reciproc, ci a privi împreună în aceeași direcție”, scrie apoftegmatic acest minunat autor a cărui fiece carte mi se pare anume – ca să-l parafrazez pe el însuși – miezul unei sărbători bine orânduite ce cucerește prin sinceritatea narațiunii și delicata ei fervoare lirică, poetică, la lectura căreia: „Descoperim că aparținem aceleiași comunități (și) ne surprindem mult mai încăpători prin descoperirea altor conștiințe”. Totul e scris sau spus firesc, neafectat, încât este nu doar interesant, ci oarecum... curios de a observa că în discurs lipsesc aproape cu desăvârșire atât semnele de exclamație, cât și invectivele, epitetele sumbre, conflictele sau atitudinile negative pe care autorul să le comenteze cumva, întru respingere. Spre finalul scrierii, devine limpede că Saint-Exupéry „renunță” la delimitări categorice de poziție, făcând-o în baza unei anumite filosofii a omului tolerant, conciliant, pe care a urmat-o atât în viață, cât și în elaborarea operei. Spre exemplu, scrie: „Dacă vreți să-l convingeți de eroarea războiului, nu-l tratați ca pe un barbar: căutați să-l înțelegeți înainte de a-l judeca”. Sau, peste câteva pasaje: „Ca să înțelegeți omul și trebuințele sale, ca să-l cunoașteți în ce are el esențial, nu trebuie să opuneți una alteia evidențele adevărurilor voastre. Da, aveți dreptate. Toți aveți dreptate. Logica demonstrează orice (...) pentru a încerca să scoți în evidență acest esențial, trebuie să uiți o clipă disensiunile care, odată admise, atrag după ele un întreg Coran de adevăruri de nezdruncinat, cu tot fanatismul din el.* Dar adevărul, înțelegeți, este ceea ce simplifică lumea, iar nu ceea ce creează haosul. Adevărul este limbajul din care se degajă universalul”.  Astăzi, meditațiile respective merită atenție sporită și trebuie puse în balanță când se discută despre fundamentalism, imperialism, post-comunism sau chiar globalizare. În subtextul lor domnește îngăduința, echilibrul, predispoziția de a înțelege oponentul. E, aici, o pedagogie a concilierii și mutualei atenuări de accente nervoase, necugetate, belicoase întru – anume – semnificări și limpeziri care să facă posibilă conturarea adevărului, adică – a general-umanului.
Dacă e să revenim la discuțiile despre vocație, creație și aviație, e de menționat că Saint-Exupéry  avea deplin conștiința osmozei sui generis dintre cărțile sale și destinu-i de om cu toate ale lui, în una din scrisori găsind de cuviință să se „deconspire”, mărturisind: „Căutați-mă în ceea ce scriu”. Dar aceasta nu vrea să spună că lui i se potrivește definiția (la îndemână, nu?) de scriitor-aviator. Nu. Pur și simplu, Antoine  de Saint-Exupéry e un Mare Scriitor, în stare a ne ține într-un captivant suspans de încordare și amânare a deznodământului de la pasaj la pasaj, de la pagină la pagină, când, după o dramatică și îndelungă febrilitate, ca și cum reapare omul, stropul de speranță și de șansă fiindu-i miraculos suficient pentru supraviețuire, întru continuarea destinului său, în cazul lui Exupéry – de literat și pilot. E ceva din miracolul care scapă logicii sau fatalității și iraționalității distructive, aneantizatoare. Ceva spus și scris – după cum remarca Gaëtan Picon – într-un stil clasic „sobru și viguros, dar irigat de poezie, în slujba câtorva sentimente fundamentale: acceptarea datoriei, adeziunea cu tot curajul la soarta sa, fraternitatea umană, precum și prietenia oamenilor față de pământul lor – planeta familiară pe care o caută avionul pierdut printre stele. Refuzul patetismului, simplitatea în eroism, antiromantismul lui Saint-Exupéry au fost aspecte noi și importante pentru literatura recentă”.
(Poate anume la acest moment, al „literaturii recente”, e cazul să elucidăm cât de cât o mică problemă de teorie: e sau nu e Pământ al oamenilor roman? Astăzi, când postmodernismul acceptă o liberă întrepătrundere a genurilor literare, când nu doar se „umplu” interstițiile dintre ele ci, conștient sau deliberat modelator,  acestor spații li se oferă forme categoriale deviaționiste în raport cu canoanele înscrise, tradițional, în „tablele de legi” ale literaturologiei, narațiunea Pământ al oamenilor poate fi scoasă de sub nepotrivita pentru ea definiție de roman, căzându-se de acord cu cei care au remarcat că respectivul „subiect” e compus din constituente oarecum autonome legate de amintirile, experiența de scriitor, moralist și pilot, uneori „retrăgându-se” în pasaje de meditații filosofice despre univers și umanitate, sau concentrându-se în aforisme pe teme de etică și pedagogie, sau care abordează reflexii socio-politice referitoare la actualitatea de acum șase-șapte decenii, dar și cele ce vizează Omul, Existența, Eternitatea, în general, plus noțiunile tehnice, legate de un timp concret, în care trăiește și Saint-Exupéry, dar și cele ce vizează perspectivele civilizației terestre – toate dimpreună făcând această proză greu de clasat în anumite rigori de gen. Însă ar fi hazliu a se crede că prin atare opinii s-ar urmări relansarea vreunei retro-discuție vizavi de decizia ilustrului juriu al Academiei Franceze care, în 1939, la apariție, a distins Pământ al oamenilor cu premiul pentru roman. Trecerea timpului și opțiunile milioanelor de cititori au confirmat justețea deciziei față de opera unui autentic scriitor, pentru care literatura, filosofia creației în general, are un suport, poate chiar un scop estetic, precum se poate înțelege din apoftegma conform căreia „ perfecțiunea nu e atinsă atunci când nu mai e nimic de adăugat, ci când nu mai e nimic de înlăturat”.)
Așadar, și volumul Pământ al oamenilor e unul inspirat și meditat acolo, în înălțimea zborurilor, la hotarul dintre real și ireal, cunoscut și necunoscut, unde autorul își dă seama că orice priveliște n-are nici un sens, decât privită „prin prisma unei culturi, a unei civilizații, a unei meserii”. În concepția sa, „deși o mașină, avionul este un adevărat instrument de analiză”, însuși lui Saint-Exupéry sugerându-i precepte, idei, stimulându-i meditațiile memorabile despre necesitatea permanentei modelări, aduceri la zi a conștiinței umane, deoarece fiece progres ne situează „puțin mai departe de obiceiurile pe care abia le căpătasem și suntem cu adevărat niște emigranți care încă nu și-au întemeiat patria”. Implicit, aceeași idee se desprinde și din parabola despre gazelele ce râvnesc orizonturile, în mod asociativ reieșind că omul e mereu avid de nemărginirea care îl va desăvârși. Anume zborul îi oferă revelatoarea senzație a infinitudinii, precum spune în următorul pasaj: „Intru în noapte. Plutesc. Nu-mi mai rămân decât stelele”, „nu mă interesez de nimic, decât de molcoma respirație a unei înguste linii de radium pe ecranul întunecat al aparatului”, când „în cea mai mare parte a timpului mă afund adânc în întuneric, printre minusculele mele constelații (cadranele motoarelor, n.m.), care răspândesc aceeași lumină minerală ca și stelele, aceeași lumină nesecată și tăinuită, și care vorbesc o aceeași limbă. Asemeni astronomilor, citesc și eu o carte de mecanică cerească. Mă simt și eu studios și pur.” Și acest elan întru studiu, puritate și creație (artistică, dar și tehnică, deoarece Saint-Exupéry a deținut și  brevete de inventator) se transmite și tânărului cititor; i se transmite crezul și năzuința autorului convins că: „Toți cei ce s-au împărtășit din misterioasa dragoste a zborului mă vor înțelege”. Iar visul, năzuința, poezia, imaginația juvenilă reprezintă, alegoric vorbind, ipostaza cea mai pură a înălțării spiritului, propulsat de aspirații ce pot deveni faptă, realitate. Dar și caracter, profesionalism, competență, creație.  Aceasta, în linia meditațiilor filosofice și etice ale autorului ce țin de formarea unei persoane sau personalități exemplare, ce poate deveni nu doar cel care e  bine instruit, ci și  bine educat. Respectiva proporționare spirituală ferește individul de confuza „opinie nenorocită asupra culturii”, făcându-l capabil de apreciabile demersuri inteligente, propice sieși, aproapelui, societății. Deoarece mai spune naratorul-filosof: „geneza nu s-a isprăvit și că trebuie să devenim conștienți de noi înșine și de univers. Trebuie să aruncăm niște punți în noapte. Numai aceia le ignoră a căror înțelepciune izvorăște dintr-o indiferență socotită egoistă; dar totul dezminte o astfel de înțelepciune”. Prin conștientizarea unor atare precepte temeinice se și face „toată diferența ce-i separă pe Newton sau Shakespeare de bruta din caverne”. Astfel, Saint-Exupéry  se manifestă pregnant ca scriitor de o exemplară conștiință umană, al cărui principiu edificator îl găsim (și) în Pământ al oamenilor: „Tu ești Omul și îmi apari purtând chipul tuturor oamenilor deodată. Tu nu ne-ai văzut nicicând și ne-ai și recunoscut. Tu ești fratele meu iubit și la rândul meu te voi recunoaște în toți oamenii”.
La un moment dat, în capitolul final, intitulat Oamenii, Saint-Exupéry vorbește de o (posibilă) oră, „la care pământul nu e populat decât de prieteni”. Iar cei mai mulți prieteni celebrul scriitor îi are, incontestabil, printre nenumărații săi cititori, unii dintre care – iată – , la vremea și vârsta-le potrivită, purced la lectura acestei minunate cărți, cu un simplu și simbolic titlu: Pământ al oamenilor.
Pământ al nostru...

                                                                                                                                                                                                                  Noiembrie 2003
__________    
*După acest pasaj, urma un altul care a fost suprimat, vede-se, de inepta cenzură comunistă ce opera la fel în întreg lagărul socialist. Iată frazele eliminate: „Putem împărți oamenii în cei de dreapta și cei de stânga, în cocoșați și ne-cocoșați, în fasciști și democrați – și orice astfel de împărțire e de necontestat”. Apoi, peste câteva fraze, căzu sub apăsatul cărbune al cenzurii un alt fragment: „De ce am discuta despre ideologii? Oricare din ele poate fi consolidată cu dovezi, și toate contravin unele celorlalte, și de la astfel de polemici doar pierzi orice speranță în salvarea oamenilor. Pe când oamenii ce ne înconjoară, pretutindeni, tind spre același scop”. E de înțeles că aceste opinii nu conveneau ideologiei comuniste, însă  de ce nu s-a recurs la o notă, la o explicație, fără însă a se mutila textul? Așadar, exemplele în cauză confirmă că cenzura nu poate fi una fascistă și alta comunistă, ci este, pur și simplu: cenzură! Pentru că, în 1942, naziștii ce ocupaseră Parisul cenzurează volumul lui Saint-Exupéry Pilot de război, iar peste un an, la o nouă ediție, pur și simplu îl interzic definitiv, dimpreună cu numele autorului care scrisese că „Hitler e un idiot!” Nume prohibit atât în Franța ocupată, cât și în Germania ocupantă. Nume care, la drept vorbind, nu-i prea era pe plac nici generalului de Goll. Dovadă că între scriitorul de real talent și oricare putere politică conflictele sunt ca și iminente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu