luni, 1 iunie 2020

DIN POEZIA AVANGARDEI
Din poezia lumii

M. ROSSIIANSKI / HRISANF       (1892–1980)

În almanahul grupării literare petersburgheze Mezaninul poeziei, cu pseudonimul Hrisanf își semna versurile și articolele Lev (Leon) Vasilevici Zak, cel care, peste ani, avea să devină un celebru pictor, scenograf și sculptor. Atât numele grupării, precum și două din cele trei almanahuri – Vernisaj, Ospăț pe timp de ciumă, apărute în anul 1913, i-au aparținut chiar lui. Iar cu pseudonimul M. Rossiianski a publicat mai multe eseuri teoretice. V. Șerșenevici susținea că Zak „târa” grupul spre un futurism „academic”: „În contraponderea simplității grupului în fruntea căruia se aflau David Burliuk și Vladimir Maiakovski, în baza unei ample cercetări lingvistice estetul Zak a dezvoltat teoria «cuvintelor-miros», sub pseudonimul Mihail Rossiianski luptând aprig cu lipsa de obiect a neologismelor lui Krucionîh. Spre deosebire de cubofuturiști, el nu nega poezia veche, tinzând să edifice futurismul «pe temeiurile depășirii clasicismului»”.
La un moment dat, Hrisanf își anunțase editarea volumului de versuri Improvizații pirotehnice care așa și nu a mai apărut.
Din 1920 s-a aflat în emigrație. În 1970, la München îi apăru volumul Dimineață în interior, care include atât poemele sale de tinerețe, din perioada „mezaninului”, cât și pe cele scrise ulterior.
În traducerea lui Leo BUTNARU


*     *      *

Peste scrum și pâine
Sufletu-mi plânge
Iar inima trebăluiește
Și se ceartă cu cerul

Pieptul e bucuros de tandrețe 
Gândurile să-mi hrănească
La iesle se îmbulzește
Turma lor lărmuitoare

Ovăzul disperării
Toarnă în iesle stelele
O izbăvitoarea mea pâine
O tandra mea cenușă!

(1958)


*     *     *

Urma de ușoare picioare
Pe umedul cer
O sărut ca pe o stea
Și ocrotesc
Prelungul tău sunet
O viața mea

Ca pe un fruct
Ca pe un fraged măr desfă-mi
Pieptul mic hău
Vezi și tu iată
Viețuiesc risipitor
În raiul meu

Tu vezi colo chiar pentru noi
Am întins bogată masă
Atât de netrebuincioasă
Și iată vine fulgerător spre noi –
Ascunde-te! –
Ora prietenă cu moartea hidoasă

(1958)


Diptic


1

Chiar ora și liniștea să fie?
Dar tu murmurai: aici e capătul.
Smochini pământ aur jertfă
Liniște și oră

Munți darnici în struguri mieroși
Aur pământ smochini pâine
O de-ar fi să sfărâmi nevoința
Să ștergi paragrafe cer

Mă voi culca pe nori netezi
Găsește-mă atinge-mă liniște
Sunt înveșmântat cu văzduh
Iar inima mi-e labirint

Cine murmură: e capătul
Cine-i spuse pe nume liniștii?
Nu am nevoie de proverbe-nțelepte
Și de prorociri

O nimicnicie
De-a atinge cu degetele soarele!
Dar tu murmurai: timpul
Într-adevăr să fie liniștea și ora?

2

Da e liniștea și ora –
Spații
Date zilelor
Respirației și morții

Și tu geometrie a destinelor
Tu beție
Improvizație
Și dans

Omul
Vărui cerul
Și răzleți
Mărul și norul

Liniștea și ora
Legea miopului
Ce vede –
Vinul nevinovat

Copile
Joacă-te cu mine
Tu mă arunci
În vecie

(1959)Elegie din Cadaqués

Chem și binecuvântez cuvinte
Plâng nopțile
Amicala datorie
A sufletului

Plutește marea
Precum pasărea
Și vremea-i gravidă
Cu liniștea

Liniștea
Avorton al cerului
Acostează
Lângă inimă

Acolo
Vântul de până la potop
Prinde cuvintele
Uitate de vis

(1959)


Răspuns vântului

(Nouă psalmi)

I

Nu suspina la zid
Unde anii au fost ghiciți
De ape
Cu adevărat obosiră buzele tale
Răspunde-i vântului
Ce duce tinerețea
Spre deltă
Dă-i răspuns
Vântului
Ce cheamă
Umbra zilei și ziua umbrei
Eternizează
Ce-a mutilat noaptea
Ocrotește ostroave țărmuri
Și înălțarea liniștii

II

Milostenia adevărului –
Pomana zilei
Cine întreabă
Trecutul
Și viitorul
Constrânge în spațiu?
Eu chem întru răzbunare
De stele
De flacără și nume
Prinde în cuie Doamne
Nedumerirea
Creaturii tale
Deschide-i
Covoarele și mărfurile
Cerului!
Și nu desculț
Căci de tine sunt încălțat
Voi intra în neștiut
Și în Demult

III

Voi intra
În apele văduve
Îndepărtatului trecut
Spălând smoala
De pe intențiile și gândurile mele
De pe drum și experiență –
Orbirea
Voi bate-n nor
Și voi trezi cerul
Cu urlete
Și scuipături
Umezeală și sânge Deschide-Te
Văzului și viezurelui
Robului și peștelui
Deschide-i creaturii tale
Tăria pământului și preintrarea
Palatul inimii și numelui
Amin

IV

Eu am măsurat moartea
Verificându-i prăbușirile
Prins în cuie
De unitate și sete
Am gustat oțet
Tu însă
Ai stors
Din păcat și pulbere
Din castitatea și din vina mea
Vin
Tu ai scăldat trupul dimineții mele
Reînviind forța și soarele
Mulțumesc viticultorului
Pentru loază și lacrimă
Pentru zvâcnetele
Curcubeului
Și drumului

V

Irigi
Înălțimile liniștii
Cu sămânța
Și numele tău
Măsori timpul
Tu ai conceput omul
În pântecele bolții cerești
Și volumul casei tale –
Înțeleapta dimineață
Ce se joacă
La marginea raiului
Merg cad oare voi nimeri
În nețărmuritul da
Unde nu-s nici depărtări
Nici stârvuri
Unde voi cădea la poalele
Zorilor și alaiurilor? Cu fulgurații
Tu grăbești poteca.

VI

Pe culmile tale nu cântări
Lucrurile
Nu vesti
Adevărul pustiului
Cu neștiutul
Eu am însuflețit apele
Și cu lipsa de gând înmulțit-am
Umedul și viul
Întâmplător m-am desprins de țărm
De neființă și cer
Și te locuiesc pe tine omule
Și creștetul și pleoapa ta
Sângelui tău
Și realității
Lucrurilor mă vestesc pe mine
Cu glagore și glorie

VII

Dar vai tu m-ai pescuit
(Pentru ce?) din pâraiele nopții
Unde nu mă stupefiau
Nici destinul nici timpul
Tu m-ai scos din albăstrime înălțime
Rostind și rostuind
Sămânța și vremea mea
Ai legat nod răutatea
Bolțile și libertățile
Drept dat dându-mi depărtările
Scăzământul muritul și durerea
Tu mutilezi cu măreția
Drapând cu purpură
Pierderile mele
După care plâng cu scrum și praf de drum.
Se istovește piciorul meu
Condamnați la neputință sunt umerii
Turmele-mi sunt date rușinoaselor cutume
Și psalmii câinilor pisicilor
Nu-i stă soliei în putere
Rană și coroană
Porfir și purpur.

VIII

Nu plânge înveșmântându-te
A doliu
Peste dimineața săpată de vânt
Nu sfâșia pripit
Zdrențele
Nu bătători țărâna
Tăriilor și azurului!
Tu ești adâncul și patria zilei
Ești creștetul și creșterea nopții
Buzele tale – gură de deltă
A sufletului și liniștii tale
Ziua pruncă
O înfășăm ambii
În leagăn fără aman
Ce amenință cu lucruri în tremur
Salută copilăria
Și jocurile lumii
Binecuvântează
Pletele
Vântului și dimineții
De cu zori șterge
Cenușa și praful.

IX

Se răcesc buzele
Celui suprapus pustiului
Cel ce nu are nume nu are
Nici sare nici scop nici chip
Eu merg în intimitate cu amiaza
Flacăra ei e pe creștetul meu
Și calicesc singurătatea –
Umbră a nimicului
Unde ești tu copil golaș
Trimis în ieslea asinului?
Eu voi veni ca ecou
La păstori
Sau (voi reuși oare?)
În clipite vagi la magi
Nu voi întârzia și din depărtare
După stea
Voi merge suflând abia-abia
Peste căzătoarele suflete viitoare
Da
Mă voi duce
Jubilând și lătrând
Aleluia!

(1962)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu