vineri, 12 iunie 2020

DIN POEZIA VIETNAMEZĂ CONTEMPORANĂPăstrându-mi calmul, conduc oaspetele spre poartă

Am pus de un ceai,
Apoi am revenit în odaie,
Însă oaspetele deja nu mai este.
Telefonez –
Ai săi de acasă îmi spun
Că s-au împlinit cam șapte ani de la moartea lui.
Uluire, derută...

În casa mea
E mare zăpăceală:
Nici nu-mi mai amintesc când
A fost scos portretul de pe perete,
Unde ar fi ceasul mecanic de mână.
Serviciul pentru ceai... – cui l-aș fi dat
Drept anticariat?

Am intrat pe la vecini,
Întrebând de costul produselor alimentare la piață –
Unele s-au scumpit,
Altele și-au păstrat prețurile vechi.

Iar în casă ceaiul e încă fierbinte
Și eu am împins ceașca spre locul unde stătuse oaspetele.

Vălurirea aburului anihilator
Mi se clătină în fața ochilor la înălțimea
De peste un metru și jumătate...
Peste o clipită însă se lăsă în jos.


Rafalele vântului

Noi ne-am sărutat prin holuri strâmte,
Pe pajiștea verde,
În clopotniță, sub coroana stejarului secular –

De pretutindeni spre glezne ne răzbătea apa
Învolburată de rafalele vântului.

Iar acum iată o molie care, parcă măsurându-mă,
Prinde a se târî pe umărul meu, după care
Zboară în fraged frunziș, hrănindu-se cu el.

Ca și până la acest moment zburaseră albinele,
Cascada vuiește monoton, stropii de ploaie
Cad fără grabă.
Vârfurile arborilor se înclină
Într-o singură direcție.


Gânduri întâmplătoare la răsărit de soare

La poalele muntelui s-a adunat apa.
Pe o stâncă înaltă se află
O pietricea lipsită de griji.

Noaptea a plouat,
Cineva stătuse aici
Până încetă ploaia.

Dintr-o dată simt ce dor mi-e de tine.
Nici nu îndrăznesc să mă mișc:
Mă îmbib cu cer albastru
Care să mă pătrundă
Din creștet la tălpi.

Ploaie după ploaie, șuvoaie după șuvoaie
Spală această pietricea
Chipul căreia mă face
Să iubesc nebunește
Viața. Astfel că,

Soarele devreme luminează
Culmile munților,
Străluminând și întinsul pădurii,
Întregul pământ.În drum spre pagodă

După ce am urcat panta colinei,
Apropiindu-ne de poarta pagodei,
În chipul tău s-a reflectat fugitiv
Înfățișarea zeiței Avalokiteśvara*:

În mâini cu un sipet cafeniu,
Cu guler înalt, rochie lungă și largă,
Inel alb și nimb luminos pe frunte
Sub clara boltă cerească.

În gând, cad cu fața la pământ
Cu trupul pustiit
Invocând sacra mantră:
…Auṃ maṇi padme hūṃ **.

În tufișurile de pe laturile drumului
Se ridică vântul
Și se aude urletul fiarei
Ce se afundă, alergând, în pădure,
Frângând cu trosnet rămurișul.
­­­­­­­­_____________
* Avalokiteśvara este o zeitate ce încorporează compasiunea tuturor Buddha. În diverse culturi, apare în chip de femeie sau de bărbat.
**Celebră mantra tibetană adresată zeiței Avalokiteśvara. Are mai multe interpretări, una din care e „Universul dăruiește înflorire și belșug”.


Scaldă la început de an

Oricât m-aș spăla, nicicând nu mă simt
Absolut curat.

Și am revenit să mă îmbăieze
Lumina lămpii.
Mi-s umerii sub ea,
Mi-am expus în lumină palmele,
Tălpile, bărbia, genunchii,
Ochii și – de asemenea –
Chiar și tusea seacă.

Am răspândit lumina ei în orice colțișor,
În ungherul tainic ce era pentru lăstari
Un adevărat nimicitor,
Ca oțelul fierbinte
Ce se călește, afundat în apa clocotitoare,
Ca oul într-un cuib prins de tulpina
Ce lăstărește pe din părți.

Mă scald, afundându-mă în lumină
Și așteptând noua primăvară.
Invoc în șoaptă străbunii
Și trupul mi se înalță-n razele lămpii.

În revărsarea luminii potopitoare
Rostesc numele tău.
Lumina se clatină lent
Ca burta unei gravide.
Și eu încerc a-l chema pe cel
Ce se află încă departe.
Lumina lămpii e
Tot mai aprinsă, mai strălucitoare.


Îmi ești sub cerul gurii

Îmi imaginez și cred că tu-mi ești sub cerul gurii –

Acolo, unde nicicând nu e război, ciumă,
Bârfe și prejudecăți, capcane și minciuni
Și în calea ta nu vor mai fi pericole, oricare.
Voi înălța un zid, să stăvilesc
Calea viitoarelor taifunuri.

Tu împingi ușor cu umerii
Și ți-i proptești în cutia-mi toracică,
Iar degetele ți le simt pe obraji.
Pălăvrăgind și cântând încetișor,
Le permiți iar și iar
Limbii și dinților mei
Să-ți atingă corpul.
Sub cerul gurii mele ești ocrotită
Și poți fi în toate liniștită.

Eu sunt peștele cu gura plină de lumina lunii,
De unul singur avântându-mă-n marea zbuciumată.


Piatră în albia râului de munte

Stă liniștită, tăcută,
Spălată necontenit de ape,
Șuvoaie repezi, mereu trecătoare,
Înfrigurându-i trupul.

Chiar a venit primăvara?
Ferigile înfloritoare se cațără dese
Pe ștersele urme ale pietrei.
În unison cu șuvoaiele învolburate
De sus se revarsă ciripit de păsări.

Umbra arborelui ce atârnă peste stânca uriașă
Se clatină, ba tăinuind-o, ba deschizând-o spre soare.
Frumusețea florilor sălbatice poate fi păstrată
Intactă, eternă
Dacă închizi ochii, pe când piatra îi permite
Torentului vălurit să treacă peste ea.  

Ursuleț cu lăbuțele gri
Clatină umbrele copacilor.
Cad dezordonat stropii burniței,
Pătrunzând prin cele mai tainice crăpături.

Norii au încremenit în înalt.
Prin pădure se răspândește mirozna
De fructe coapte
Ariciul și-a zburlit țepii, încremenind.

Mai presus de toate-n atare clipă
E ca fiecare să rămână la locul său.


Medicamente amare

 Lui Cho Ngọc.

Febra te frige, copilul meu, ca pe rug,
Iar eu, tatăl tău, aș putea deveni cenușă.
Medicamentele-s amare, dar nu se mai poate amâna.
Ținându-ți mânuța, copile,
Ți le administrez...

Transpirația se îndesește, devenind
Bătături în palmă
Și ceșcuța cu leacuri amare
O umple primăvara. Tăcutele-mi lacrimi
Sunt vârsta pe care o am.
Realitatea bocește aiurea, fără rost.

Micuțule, tu rumegi ceva în somn.
Pun ceșcuța pe pervaz.
Când vei ajunge mare ca mine
Probabil din ceșcuță se va ridica
O mare furtună.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu