sâmbătă, 20 aprilie 2013

ACUM JUMĂTATE DE SECOL...
17.VI.1988

Pe 15 iunie, la Moscova a avut loc, impusă de Egorov de la secţia de propagandă a CC al PCUS, o şedinţă a Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din URSS, referitoare la acţiunile „nelegitime” ale scriitorilor din Moldova. Situaţia „a prezentat-o” trogloditul de Bondarciuk, cel cu: „Nu, nu şi încă o dată nu!” urlat contra alfabetului latin şi necesităţilor de înnoire a societăţii. Ştabii nu s-au aşteptat la un deznodământ-bumerang: în luările lor de cuvânt, USM a fost susţinută de Vitali Korotici, Robert Rojdestevnski, Andrei Voznesenski, Evgheni Evtuşenko, alţii, – piese grele în literatura şi politica prezentului.


15.X.1988

O întâlnire la şcoala nr. 1 din Chişinău, organizată de Viorica Rusu, profesoară de istorie. Un elev mă întreabă: „Ce leac credeţi că ar putea fi folosit contra mancurţilor?”

25.X.1988

Adunarea generală a USM. I. C. Ciobanu, cu subtext: „O să vorbesc în trei limbi: moldovenească, română şi rusă”. Se adoptă „Apelul către toţi oamenii de bună-credinţă”. susţinut cu „armatura” din decizia întrunirii lingviştilor romanişti: Identitatea limbii literare scrise şi vorbite în România şi RSS Moldovenească şi că alfabetul propriu acestei limbi este cel latin. Stilul scriitoricesc nu putea să fie neglijat, limba fiind „ ceea ce ne ţine ca popor pe acest pământ, ne întăreşte sufletul, ne usucă lacrimile, ne reprezintă în faţa fraţilor cu care  convieţuim şi muncim, în faţa întregii lumi...”

2.XI.1988

Acum două-trei zile, la Chişinău au sosit, invitaţi în mod special, mai mulţi savanţi în domeniul limbilor romanice din Moscova. O întrunire care, aflăm cu bucurie, s-a încheiat cu concluziile-recomandări ca limba de stat în Moldova să fie recunoscută „limba naţională”, identică celei din România; este recomandată revenirea la „sistemul grafic latin”. Pe alocuri, indirect, în parafraze, se spune totuşi esenţialul. (Printre savanţii romanişti participanţi la întrunire: Piotrovski, Mihalcenko, Solnţev, alţii – autorităţi incontestabile în domeniu.)

6.XI.1988

Cei de sus nu anunţă oficial ce s-a decis la întrunirea savanţilor-romanişti, presa tace. Scriitorii se revoltă, încearcă să preseze: spuneţi adevărul, daţi adevărul! Canaliile cu viziunea vizuinii sunt în şoc, probabil.

14.XI.1988

Cei „de sus”, CC-iştii, nomenklaturiştii ordinari, nu pricep nimic din ce înseamnă restructurarea! Ei lansează… „teze” la tot ce e, de fapt, antiteză; „teze” ce vor să contracareze ce s-a obţinut, cât s-a obţinut, totuşi (chiar dacă nu prea mult) în vreo doi ani de perestroika. Ceea ce se spune la CC al PCM e, ca şi până acum, antirestructurare! Aşa înţeleg ei „afirmarea restructurării prin fapte concrete” – să anihileze orice fapte reformatoare. Absolut ostile cerinţelor scriitorilor, intelectualilor, dar deja şi unei părţi tot mai largi a populaţiei referitoare la limba de stat, alfabetul latin, identitatea lingvistică română. De parcă tipii ăştia ar trăi într-un… batiscaf, afoni, rupţi de realitate! Mint că reformele în domeniul limbii ar necesita miliarde de ruble, că populaţiei îi vor trebui ani mulţi ca să deprindă… alfabetul latin. Bă, boilor, parcă în şcoală şi instituţii de învăţământ superior copilul şi tânărul nu operează şi cu alfabetul latin, la orele de limba franceză, germană, spaniolă?! Şi-apoi câţi ani va trebuit ca să impuneţi alfabetul rusesc? De a doua zi, interzis cel latin, oficial – cel slavon. Fariseii, ipocriţi incurabili!

2.XII.1988

Deplasare în raionul Cahul. Şcoala pedagogică din orăşel. Directorul vorbeşte de „elemente de incultivabilitate”.
La Andruşul-de-Sus, sovhoz ce se numeşte… „Jemciujnîi”. Dicretor – Feodor Postu. Gheorghe Botezatu – profesor de limbă şi literatură. La şcoală, le citesc versuri elevilor din clasele mici.

15.III.1989

Ce sincope de confesiune. Ultima poezie am scris-o în octombrie anul trecut; ultima notă din prezentul jurnal neordonat a „îngheţat” la 3.XII.1988. Atâtea evenimente interesante, dar şi în stare să te dezaxeze sufleteşte. Îl rog pe Cel Păzitor să mă reîntoarcă la imanenta necesitate a cuvântului aşternut pe hârtie, scoţându-mă din generalul maraton verbal oral.
Acum jumătate de lună, s-a dus în producţie, la „CM”, volumul de interviuri „Răspuns şi răspundere”. Cam în acelaşi timp am terminat redactarea prozelor din cartea „De ce tocmai mâine-poimâine?” – avizul redacţional al lui Vasile Gârneţ e unul excelent, neaşteptat de elogios. Un redactor care a înţeles ceea ce mă temeam că ar putea rămâne fără atenţie. Plus la asta, aştept apariţia editorială a „Papuceilor cu felinare” pentru copii.
Numai că astfel exist pe contul zilei de ieri, azi cam luat de apele haosului cotidian, de cele ale grijilor legate de noua cuibărire cu consecinţe, uneori, înnegurate.
Sper să mă reaclimatizez într-un  termen relativ restrâns. Să revin la biblioteca doldora de cărţi şi la stocurile de file albe.

28-29.III.1989

Dimpreună cu Grigore Vieru, Radu Cârneci din Bucureşti şi Andrei Burac – o călătorie la Cernăuţi. Revedere cu V. Leviţchi, I. Zegrea, V. Tărâţeanu. Obligatoriu – vizită la librărie. Din nou, excursie la fosta mitropolie cernăuţeană, cu stema Moldovei la intrare. Seara, facem popas la Pererâta, la o verişoară de a lui Vieru. Dimineaţa, privim de pe malul stâng al Prutului Miorcanii de dincolo, ai lui Ion Pillat. În drum spre Chişinău – o întâlnire cu ţiganul Radu Scumpu de la Otac. „Puneţi un cuvânt să nu ne alunge din Moldova!” – ni se adresează noul cunoscut, în timp ce-i sărută lui Vieru cămaşa şi mâinile. E un  rezultat al falsificării poziţiilor politice ale scriitorilor, falsificare răspândită conştient printre minorităţile naţionale de interfrontişti… Canalii ordinare!
În fine, frumos şi bine: stăm cu Radu Scumpu la un coniac şi la măsline. Radu Cârneci: „Cum, domnule, eu Radu şi tu – tot Radu?” Voia bună umple sincopele. De unde vine, ce face Radu Scumpu? „Mi-am cumpărat parchet «obkomovski» de la Mojilău şi-l duc acasă”, zice. Adică, şi-a ales parchet care se găseşte doar în regionalele de partid! Acesta e criteriul.

15.V.1989

Încolţeşte ideea creării unui Front Popular. Mai înainte, îmi telefonaseră Gheorghe Ghimpu şi Iurie Roşca, dorind să ne întâlnim. Îi invit să ne viziteze acasă, să vedem ce şi cum. Am stat mult timp la rândurile de cafele pregătite de Zinovia, vorbind tocmai de ideea unui Front Popular. Ghimpu ar putea fi preşedinte. Eu susţin ideea, le promit susţinerea (la întruniri, în deplasări, în presă), fără a pretinde să fiu în „prezidii”. Voi rămâne în „prezidiul” scrisului combativ, împreună cu colegii de la USM.  

4.VI.1989

Zbor Moscova – Ulan Bator. La invitaţia Uniunii Scriitorilor din Mongolia, mă voi afla în această ţară 10 zile, împreună cu doi colegi ruşi, Pieţuh din Moscova şi Aleksandrov de undeva din preajma metropolei, ambii prozatori. Decolăm la ora 19,25.
În salonul fumătorilor aflu că mai mulţi călători merg la o consfătuire „Intercosmos” organizată de Mongolia.
La 23,20, escală la Novosiborsk, timp de o oră. Noapte siberiană sadea.
Decolăm, mai trecem două fuse orare, iar peste o oră vedem că în hublourile avionului… se crapă de zi.
Mă întreţin în discuţie cu doi geolog moscoviţi, Viktor şi Evgheni, care pleacă în expediţie pe 4 luni în Mongolia. Ei îmi dau unele date ce mă interesează referitoare la acele tărâmuri, prin care vom hălădui şi noi.
În fine, vedem răsărind, uriaş, atoatedominator, soarele – inimă înflăcărată de dragon ocrotitor (ca să fiu în stilistica metaforică a locului care este, încă, jos).
Aterizăm, modificăm ora de pe cadranul ceasornicului: la Ulan Bator e 7,30.
De aici încolo îmi zic să nu completez jurnalul meu „intim”, ci să gândesc în perspectiva scrierii unui jurnal de călătorie, care îmi va permite să redau mai pe îndelete, mai detaliat nu doar datele, ci şi impresiile, sugestia sentimentelor, emoţiilor.

21.VI.1989

Ieri, la Uniunea Scriitorilor, a avut loc Congresul de fondare a Frontului Popular. Lume din mai toate oraşele şi raioane. S-au votat Programul şi Statutul Frontului. Din păcate, se văd foarte „active” şi mutre de nomenklaturişti în care nu poţi avea încredere.

20.VII.1989

M-am decis să las serviciul de la redacţie. Din varii motive, însă, principalul dintre ele: de a ieşi din zumzăitorul cotidian şi de a intra cu adevărat în imensităţile cuvântului cuprinzător de viaţă şi negrăbite desfăşurări de orizonturi sufleteşti, spirituale, intelectuale.
Plus falsităţile lui Tocuşor. Plus că la „LA” este frânată de sus. Cred că vor pleca şi alţi colegi.
În consens (aproape) cu decizia mea, o mărturie a lui Radu Tudoran: „Am renunţat, fiindcă aveam de ocolit planetele mele. Pe vremea aceea se spunea că e vorba de spirit, că gazetăria trebuie părăsită pentru cărţi. Eu am părăsit-o la a treia carte. Nu pentru că aş fi ajuns la vreun «orice» – n-am ajuns nici până astăzi – ci pentru că trebuia să scriu a patra carte”; „Motivul pentru care am renunţat la ziar este că ziarul reprezintă cotidianul, în timp ce literatura reprezintă epoca”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu