luni, 24 august 2020

DOI POEȚI AI AVANGARDEI: Gheorghi CIULKOV și Serghei GORODEȚKI


Din poezia avangardei ruse
                                     
                                                  În traducerea lui Leo BUTNARU
                                 Gheorghi CIULKOV                                          
(1879 – 1939)

S-a născut la Moscova într-o familie nobiliară. După studiile gimnaziale, în 1898 se înscrie la Facultatea de Istorie și Filologie a universității din viitoarea metropolă rusă. Spre sfârșitul anului 1901 este arestat pentru participare la mișcarea studențească de protest și exilat în Iakutia. Mai mulți ani rămâne sub supravegherea poliției.
Debutează editorial cu volumul de poeme și proză „Drum de cremene” (în 1904, an în care se stabilește la Sankt-Petersburg). Din 1905, editează revista „Problemele vieții”, la care le solicită colaborarea celor mai cunoscuți filosofi ai timpului – N. Berdiaev și S. Bulgakov.
Până la revoluția bolșevică își editează operele în 6 volume (poeme, proză, tratate estetico-filosofice). Concomitent, redacta și publica reviste, antologii, almanahuri, scria critică literară și teatrală, fiind protagonist al vieții literare și extraliterare, gloria sa sporind și în urma lansării scandaloasei teorii a „anarhismului mistic”, postulând individualismul consecvent, care să ducă la „o adevărată socializare, eliberată de putere”.
Este autorul amplelor romane „Satana” (1914), „Serioja Nestroev” (1916), „Vifornița” (1917). După revoluție, a publicat cărți de nuvele, memorii, eseuri etc.
Un volum de versuri alese, editat în seria „De sub traverse”, poartă sugestivul titlu „Libertatea de taină”.


ZAREA

Fumegă golașele câmpii
Și zarea arde peste-o vârstă-ngustă.
Pustiu pământul, prea pustiu,
Devastat de nemiloasă coasă!
Și peste pădure pare a se auzi
Un întunecat strigăt neomenesc
Și marginile cerului s-au resemnat:
Eu v-am presupus, zile-a săvârșirii!

O, întristată zare, arde-ți flacăra!
Trâmbițează, trâmbițașule!
Iar tu, prietene, nu plânge:
Pornește-o peste roua dimineții,
Roagă-te însângeratei vârste.


POETUL

   Lui Veaceslav Ivanov

Stihia ta – talaz în spume,
Iar armonia-ți – sarea mării,
Unde, cu valuri în contrare,
Iubirea ta învins-a moartea.

Sufletul tău – ca duhul straniu
Care, arzând în presiune,
Duce spre piscul de aur
Al oarbei tale poezii.

O, frate, ghidul meu, prieten,
Sagace-ndrumător, maestru,
Visu-ți străluce-ntraripat –
Precum solara ploaie-n primăvară
Și flautul dezlănțuit –
Ca o furie turmentată.CÂNTEC

Stă prăjina de care-i prins un bodârlan,
Profetică pasăre zisă fundac;
Obscurul soare s-a prăvălit;
Prin taiga urșii rătăcesc.
Vino, iubirea mea, hai vino!

Îți voi cânta despre palidul astru,
Despre neagra noastră dragoste,
Despre lumea știrbă, zimțată,
Din care-au rupt flămânzii lupi.
Vino, iubirea mea, hai vino!

Mă voi da în șamanism, sunând daireaua,
Săruta-voi ochii migdalați
Și-ntunecatele coapse le voi încălzi
Pe alba blană-a unui urs răpus.
Vino, iubirea mea, hai vino!


FOTOGRAFIE VIE

Paiața roșie-i pictată pe vitrosul cinematografului;
Un bătrân pleșuv, cu ochi înțelepți și surâs subțire, cântă vals la pian;
Prizoniere ale mecanicii, se mișcă și tremură viețile de pe pânza ecranului;
Cine ar fi acești actori degradați care cu atâta abnegație s-au lăsat în voia mașinilor?
Cine ar fi aceste actrițe strânse în corsaje, surprinse (parcă întâmplător) de aparatul de fotografiat?
Poate că voi demult nu ați mai fi pe lume?
Nu v-a strivit cumva nerușinatul tramvai trăncănitor?
N-ați fi murit în spital, otrăviți, omorâți cu argint viu?
Unde ați fi? Unde vi-s buzele ostenite de sărutări?
De ce continuați să fluturați din mâini ecranele geroase?
Iată, se luptă la floretă doi toreadori pentru o drăgălașă spaniolă.
O, ce hazlii sunteți voi, tuciuriilor compatrioți ai lui Cervantes!
Dar priviți spectatorii – ei sunt încântați de-acest spectacol;
Calfa din dugheană stă cu degetul în gură:
O doamnă grăsuță se sufocă-n strânsoarea corsetului;
Languroasa prostituată cu ochi umezi contemplă priveliștea;
Iar toreadorii înflăcărați de pasiune își încrucișează floretele.
Și din public se aude clar o voce de femeie:
„Bărbații ăștia mereu se iau la harță”...

(1908)


SURORII

Cei momiți de veacul deșertăciunii
n-au cum pricepe că a cuteza
înseamnă simplu – ca un simplu om să-și ducă
viața într-o izbă liniștită,
la lumina candelei smerite
să poată vedea soarele-n depărtare,
unde strălucesc minunății coloși
și în azur plutesc miraje cu corăbii.

(1920)


*   *   *

Abătute
Sunetele goarnelor,
Nesuferite
Umbrele gândurilor!
Înviforați-vă pulbere,
Spulberați-vă-nvârtejit!
Eu sunt înfuriat,
Eu sunt strivit.
Abătute
Sunetele goarnelor,
Nesuferite
Umbrele gândurilor!
Înviforați-vă pulbere,
Spulberați-vă-n nori!

                                   Serghei GORODEȚKI                                        
(1884–1967)

Poet, prozator, dramaturg, critic literar, pictor. Născut la Sankt-Petersburg, tatăl său fiind funcționar la Ministerul de Interne, scriitor-etnograf, pictor autodidact. După studiile gimnaziale Serghei Gorodețki se înscrie la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității petersburgheze (1902), unde face cunoștință cu studentul Aleksandr Blok, viitor mare poet, cu care leagă o prietenie de lungă durată.Prima carte de versuri, „Ardoare”, îi apare în 1916, urmată de volumele „Perun” și „Voință sălbatică”, ce aveau să-i aducă poetului de 23 de ani o popularitatea de invidiat. Decepționat de simbolism, devine unul din fondatorii „Atelierului poeților” al akmeiștilor. În 1913 publică volumul de octave „Toiag înflorit”. Din 1915 începe prietenia sa cu Serghei Esenin, poet în care vedea o mare speranță a literaturii ruse, susținându-l în momentele grele ale neliniștitei și neașezatei existențe.
Mai multe poeme ale lui S. Gorodețki sunt afine stilisticii și esteticii avangardiste promovate de futuriștii.


*   *   *

La prânz nu am decât zăpadă, aiureală
Aripi de prepeliță, morsă de coacăză
Dicționare cu douăzeci de pagini
               din care praful, putregaiul
În ritm adagio (lent, încet) lunecă de pe file
Evitând ácele indicatoare – precum bisturiul
Și iată
Mă așez la pian
În stradelele paginilor auzind șoapte-nzăpezite
Interpretez fără note
Cânt fără sunetele cuvintelor pășitoare
Fără nelipsitul tău zâmbet ușor ironic anticipator
Iartă-mă
Învățatu-m-au și bunele maniere
            și lumești versificări cu rime avortate
Curând eternitatea va perdelui ochii
Și de-a oarba voi înțepa biftecurile cu furculița
Precum – în copilărie – fluturii
Pe când bunica bombănea sub un cais rotat
Ce privea spre cerul prăfuit
Această amiază
Aceste discursuri ca și negrăbite
Și caldele priviri ale provincialilor
Toate tuturor le sunt permise dacă arde focul bunătății
Așadar sub căderea fructelor coapte
           să ne punem gând de împlinire                   
De fiecare dată întorcându-ne la masă
Prin troienirile iluziilor.


LA OCNĂ

Pământul mai e încă
Sub polog de umbre matinale,
Iar geamurile uzinelor se luminează
În gerosul întuneric.

Strănutară stele
Și constelații orfane
Peste coșuri fumegând în
Ochii trecătorilor.

Și curg, curg săracii
Înfofoliți în zdrențe,
Înjurând din mers.
Și căscate fălci înghit
Negrul șuvoi solzos,
Târâtorul șarpe.

Al uzinei ceas mare, scârțâitor,
Parcă strigând deja bătu
Obișnuita, inevitabila oră cinci,

Cinci mii de răni
În desimea solzilor
Târâtorului șarpe
De pe încălzitul așternut.

Curând iernaticul soare
Peste înaltul zid de piatră
Își va arăta fața geroasă
Spălată-n sânge.

Iar în bubuit și plescăit de val
S-or învârteji dement
Roți și lungi curele de transmisii,
Într-un fel parcă bătându-și joc
De viețile ocnașilor.

(1907)


PSEUDOLIRICĂ

Ninsoare de fluturi.
Aceste sensibile degete ale despărțirii...
Această răzbunare de sânge...
Parcă n-ar fi nimic
Ce ar lega aripile și brațele,
Însă răzbate cu muțenia sa
Necruțătoarea poftă a iubirii.
Nu cuteza care cumva să te asfixiezi,
Ochii îndreptându-ți spre cea de neatins,
În gelatinoasa captivitate-a siluetei
            lancea împlântându-ți,
Ca pe-o fericire nesperată
Luând nocturne lecții de
Demență a buzelor
Și necopilărești aluzii din partea ei.
Foșnesc roiri de fluturi.
Imponderabil și fără de grabă
Ocolind erorile sub jalnica șoaptă a pașilor,
S-o luăm care încotro...
Așa ceva insufle-o mare tristețe:
Și ia aminte cum te troienește
O aprigă viforniță de fluturi.


STRADA

Pictorul să-și fi ieșit din minți?
Asta nu e vară și nici iarnă
Iar pe pânza feței tale –
Lunecoasă, strada umedă.

Pentru ce-a fost să-ți greșesc – mă iartă,
Pentru inutilitatea
Zăpezilor de ieri.
S-au aprins lumini de sărbătoare,
Holbându-se prostește.
Fie ca tristețea și extazul tău
Mie să-mi rămână neînțelese.
Pe tine, totuși, ar trebui să te încep –
În miez de noapte
Cu lună.
Pentru că, abia atingându-te, răbdător,
Negrăbit, dintr-o dată să aleg cuvinte.
În vârful degetelor să le adun grămăjoară –
Iartă-mă...

Noi credem în chiar infinitul nostru,
Copii prostuți.
Unghiul felinarelor spre sud privește –
Nu va putea zbura.
Tu-mi ești sărbătorescul început,
Tu, priceputa mea.
Deci, stradă,
Nu mă risipi în părți răzlețe.

Privirea rătăci,
Acostând la cheiul
Înrămărilor aurite.
În adâncul lor
Se trezește adevărul.
Ei, voi, despre ce sporovăiți?

E semn că pictorul chiar și-a ieșit din minți.


*   *   *

Lui Osip Mandelștam

El crede în greutăți, respectă spațiul,
Înduioșat iubește materialul. Se știe –
Nicicând nu a certat substanțele
Pentru lentoarea lor și statornicie.

A strofelor cvadrigă ascultătoare din
Nebună goană o poate opri, brusc,
Și cred chiar că ar avea dreptate
Că în veșnicie e doar al clipei supus.


*   *   *

Pentru Vera A. și Serghei A. Sudeikin

Kuzmin cel gingaș, piatra – Mandelștam
Discretul confrate vi l-au blagoslovit.
Și în subsol intrând, ca într-un sfânt lăcaș,
Asculta-voi detunătorul glas de clopot;
Zvoniți cu inima, sunați cu văzul,
Vera-ver-ah, fecioară a trei pânze,
Și tu, Serghei, cel ager, dormitând,
Chiar pentru-a curcubeului vrăjită suită.
Voi ați fost îngeri într-o albă lume,
Schumann v-a văzut în toi de carnaval,
Moscova peste voi clătina-ndelung
Zvoniri de purpură, pe când goneați deja
Pe lirele poeților, patru la număr,
Și iată: nici nu cunosc interior mai luminos –
Lucește-a vechilor cești poleire de aur,
Hârșâie pensula, se-mbujorează fragii,
De pe pereți privesc trei chipuri luminoase
Și se bucură un inevitabil Cineva
Din al tăriilor spațiu de nepătruns.

(1919)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu