sâmbătă, 21 decembrie 2013

CULTURA CA... INVAZIE


13.XI.1992

Remember: La Bacău, se apropie un bărbat în vârstă, întrebându-mă dacă sunt din Basarabia (coborâsem din maşina care „ne trădă” prin numerele de înmatriculare). Îmi exprimă condoleanţe în legătură cu dramaticul deces al celor doi cântăreţi, Ion şi Doina…

Până să purced la transcrierea dialogului cu C. D. Zeletin, la începutul benzii dau de alocuţiunea rostită de Andrei Pleşu la decernarea Premiilor „Ateneu”. A fost ingenios şi merită să-i reproduc unele gânduri: „De la o vreme, s-a constituit aici, la Bacău, o tradiţie, – dacă o tradiţie poate să fie nouă… Şi anume, tradiţia unei foarte fericite invazii, un tip nou de invazie, – o invazie din două părţi odată: una dinspre Bucureşti, dinspre vechiul regat, una de dincolo de Prut. Bacăul e locul care a salutat această dublă invazie, – invazie culturală, cum nu sunt de obicei invaziile. E o invazie cu dată fixă, cum nu sunt de obicei invaziile, şi o invazie în care invadaţii sunt foarte fericiţi că sunt invadaţi, cum nu se întâmplă niciodată. Suntem foarte bucuroşi că, iată, cultura românească din spaţiul întregii Românii se întâlneşte la Bacău şi că în persoana prietenilor noştri din Basarabia avem aici martori ai unei comunităţi, ai unei omogenităţi spirituale de care cu teamă ne bucurăm. Cu teamă, pentru că nu totdeauna omogenitatea şi trăinicia unei tradiţii sunt argumente suficiente pentru istorie ca ele să dăinuie aşa cum am dori. Dar, deocamdată, bucuriile funcţionează foarte bine şi dl Mihai Cimpoi, care este, cum ştiţi, o figură importantă a vieţii literare de dincolo de Prut, vine să ne prezinte cu ocazia Zilelor Bacovia o mână de publicaţii pe care Uniunea Scriitorilor de acolo le-a pregătit pentru a avea argumente în acest asalt de care tocmai vorbeam – acestea sunt steagurile de asalt”.


Am terminat corectura „Spunerii de sine”. Editura îmi oferă 1, 8 mii pe coală. Dar cine dă mai mult?... Ieri, am transcris de pe bandă dialogul cu Mircea Petean. Cam amplu, dar, cred, interesant. Azi, la 9, 00, plecăm la Tănătari şi Cârnăţeni (Căuşeni). Spinei a găsit un „RAF”. Propunerea vine de la Andrei.

17.XI.1992

Sâmbăta trecută, 14 noiembrie, am mers la Caracuşenii Vechi/ Briceni, la dezvelirea bustului lui Constantin Stamati-Ciurea. Început prost. Autocarul întârzie cu vreo oră. Şi e fără şemineu. În 4-5 ore, cât facem până la destinaţie, efectivul delegaţiei noastre degeră de-a binelea spre foarte rău. Ajungem. Gazdele pricep necazul, la şcoală ne mai oferă câte un păhar-două de vin. Aşteptăm să vină preşedintele republicii. (De altfel, Consantin Stamati-Ciurea e un scriitor care „a asfaltat” o parte din drumurile satului; fireşte, cu ocazia dezvelirii bustului său şi a sosirii preşedintelui. Glumeam cu Cimpoi, să i se mai pună vreun bust şi tatălui junelui Stamati, undeva în altă parte a satului şi Caracuşenii s-ar mai căpătui cu vreun kilometru, două de asfalt.)
Vizităm camera-muzeu. Apoi ieşim spre bust. Lume multă, entuziasm puţin, pentru că nu sunt timpuri de afecţiune pentru persoane de prim-rang. Snegur merge cam ţeapăn, nu prea priveşte în jur, şi se aud voci de felul: „Ia-te, fa, nici nu ne bagă în seamă”.
În fine, bustul e dezvelit. Frumos, cu un postament din granit negru modelat în stil clasic, ornat, precum o colonadă cu capitel.
Ce destin a mai avut şi moştenirea familiei Stamati-Ciurea! Conacul a ars, iar împreună cu el şi două biblioteci de excepţie, a stăpânului şi cea a lui A. Hajdeu. Apoi e devastată şi ruinată completamente biserica din sat, caracuşenenii împărţindu-se în diverse secte religioase. Cavoul e devastat şi el, în subteranele sale făcându-se… groapă de gunoi! Abia prin anii ’70 Muzeul de Literatură primeşte permisiunea de a face câte ceva, pentru a readuce în memorie chipul marelui basarabean. E curăţat cavoul, este plantat un parc care astăzi e destul de frumos… Iată şi bustul înălţat cu mijloacele financiare ale băieţilor de la firma „Unda”, Veaceslav Vâşcu fiind din Caracuşeni. Manifestarea a continuat la Casa de Cultură. Am vorbit, am citit versuri (M. Cimpoi, Iu. Colesnic, V. Ciocanu, B. Băieşu, V. Pânzaru…). A evoluat orchestra „Barbu Lăutarul” (Petrică Frecăuţanu) care a întreţinut voia bună şi la masa de sărbătoare ce a urmat. În fine, bine, frumos.

Un lucru trist, foarte neplăcut. Când mergeam sâmbătă dimineaţă spre US, în Grădina Publică văzui bustul lui Puşkin stropit cu vopsea galbenă, pângărit, noapte, de cine ştie ce mediocrităţi agresive şi derutate. Pare-se în 1936, monumentul a mai fost supus unor acte de vandalism, a protestat şi Nicolai Costenco, scriind un articol acid în „Viaţa Basarabiei”.
Pe de altă parte, turbulenţii din părţile opozante aţâţă şi ei. Parcă „amicii” poporului nostru n-au murdărit sau dat jos, metodic, inscripţiile scrise cu alfabet românesc?
Oricum, poeţii nu ar trebui să sufere, când sunt deja granit rece…

18.XI.1992

 La Răchitoasa, C. D. Zeletin vorbea de Colonoasa, localitate de pe Valea Zeletinului, spunând că toponimul nu vine de la „colon”, precum se afirmase cu încântare latinofilă, ci de la „colun”, o specie de măgar sălbatic care a dispărut încă prin secolul XVII. Mai apoi, îi spun că şi la vreo 3-4 kilometri de Negurenii mei de baştină avem un loc numit „La Colun”, după care distinsul profesor îşi aminti versurile din „Psaltirea” tradusă de Dosoftei, versuri ce sună cam aşa: „Şi colunii când li-i seta/ Tu (Dumnezeule, L.B.) îi adapi fără scumpete”.

Alaltăieri, în cadrul juriului festivalului pentru poezie tânără, am acordat premii. Toate le-au revenit debutanţilor de peste Prut, şi pe drept, basarabenii noştri neprezentându-se cei mai buni. Hai să pun aici numele tinerilor colegi despre care, nu este exclus, să vorbească chiar şi istoria literaturii române: Horaţiu Ioan Laşcu (Botoşani), Cristian Pohrib (Tecuci), Dan Viţă (Tecuci), Lucian Alexe şi Nicolae Corlat (ambii din Botoşani).
Se vorbeşte că domnişoarele/ doamnele chişinăuiene au fost cam generoase cu nopţile dăruite oaspeţilor, arătând obosite până la blazare şi definind poezia (E. Ne.) ca „act sexual”. Ce sub-inteligenţă umilitoare…

20.XI.1992

Primitivii, elementariştii, mări se vorbiră, să facă opoziţie la Uniune, convocând, clandestin, o… adunare generală. Ei, nu chiar atât de clandestină – pentru că s-au telefonat, s-au înţeles, ba chiar au dat şi informaţie la radio şi TV, la acest din urmă post stând şi o pisateliniţă (scriitoriţă) care, de fapt, s-a născut bătrână, cu mintea Agnesei Roşca – Neli Raţuc. Deci, mări se vorbiră, se anunţară, se sponsorizară în zvonuri şi bârfe, însă nu veniră decât vreo 20 de inşi şi inse, privind descumpăniţi în jur, uimiţi de puţinătatea protestanţilor, Agnesa strigând… şoptit: „Dacă ăilalţi sunt bogaţi, să stea acasă. Noi murim de foame şi am venit”. Motivul ar fi acesta – greul de a face faţă economiei de piaţă, – însă ura şi veninul ce aveau să ţâşnească din gurile „iluştrilor” oratori Agnesa şi Vologhia, din gurile demostenilor V. D. (uimitor, dar şi el!) a cărui gângăveală pute a găinaţ de pasăre minoră, sau T. Ştirbu, sau reapărutul Arh. Cibotaru…
Pe scurt, bolboroseală şi primitivism: să nu vină atâţia oaspeţi (adică români!), să nu depuneţi atâtea flori (adică la manifestările legate de sărbătorirea scriitorilor clasici), să nu… Şi să-mi mai spună cineva că majoritatea scriitorilor vor Unirea… Are dreptate Eugen Cioclea, că mulţi nu o vor.
Nulităţi fosilizate care, de ură şi ignoranţă, aproape că au uitat limba română, vorbind, precum Stavscaia sau Maleva, ca pe timpul comuniştilor: macaronic, cu rusisme coclite…Ce mai: caraghioşi, bicisnici, dezaxaţi şi guralivi, debitând inepţiile inepţiilor, gen: „Nu-mi vine nicio rublă în gura me!” – Vologhia-epigramistul; „Sunt o poetă cu pondere!” – căţeluşa…
„De ce călătoriţi în România? De ce primiţi atâţia oaspeţi de peste Prut?”, întreabă tâmpita şi tâmpitul, în tâmpenia lor nedându-şi seama că îşi dau pe faţă bicisnica apucătură de comunişti, care întrebau: „De ce vă uitaţi peste Prut?”, interzicând şi privitul, şi auzul, ca să nu mai vorbim de călătorii şi contacte omeneşti între noi, cei de un neam şi de un sânge.
Întâi de toate, călătoresc „dincolo”, fiindcă acolo e cea mai mare parte a Ţării mele. Cine îmi poate interzice să-mi văd şi să-mi cunosc cât mai bine Patria? Secundo: la baza dorinţelor mele de a călători nu stă maşina de serviciu, nici biletul de tren sau autobuz, ci cu totul, cu totul altceva ce se află în inimă şi în minte, inteligenţă, îndrăznesc, nemodest, poate, să spun. Dovadă sunt zecile de dialoguri pe care le-am realizat cu distinse personalităţi ale neamului meu.: Pleşu, Sorescu, Vatamaniuc, Neagu, Ulici, Stoica, Tomozei, Romanescu, Nedelciu, Preda Sorin, Zeletin, D. R. Popescu etc. Şi mă mândresc că am putut să le captez bunăvoinţa, că am fost în stare să conversez cu ei. Aceasta se întâmplă din simplul motiv că totdeauna (iarăşi nemodest vorbind) am dorit să fiu un scriitor, un ziarist român. În vreme ce alţii vroiau să fie, şi erau, leninişti, pupincurişti ideologizaţi, comunişti ce versificau inepţii despre „marele octombrie”, despre sforăieli apriline, despre mestecenii Rusiei, despre… despre… Păi tocmai ei perpetuează mentalitatea comunistă scârbavnică „Ne puskati!” („Să nu permitem!”) – încoace. La noi, pe ai noştri, întrebând: „De ce încolo, de ce încoace?” Tâmpiţii, ignoranţii, troglodiţii şi rătăciţii nu pot nicidecum ascunde că sunt împotriva întregirii Patriei, că sunt împotriva Reunirii. Ei ştiu că nu sunt şi nu vor fi vreodată scriitori români, fiindcă stupiditatea înveninată a scrisului şi vorbei lor, ura cantonată într-un orgoliu exagerat şi necontrolat nu le lasă nicio şansă de a fi în rând cu lumea românească. În consecinţă, respectivii prind a ataca, a bârfi, dând-o în mahalagism, ca pe timpurile bolşevicilor. Nu-i pot ajuta cu nimic, decât să le… râd în nas… de milă! Până la urmă, i-aş ruga să-şi ia grija, pentru că nu-i voi întreba când să plec în Ţară, cu cine să mă întâlnesc, pe cine să primesc în ospeţie, unde să-mi public versurile, dialogurile şi opiniile. Chiar propriul lor venin îi va ucide. Noi, inclusiv eu, avem deja imunitate. Am rezistat comuniştilor, cred că suntem în stare să le rezistăm şi lor, acoliţilor leninismului şi…


 De secole e verificat adevărul că nu poate fi rău fără bine. Astfel şi eu, în urma încrâncenării şi urii tale incurabile, madam, m-am ales cu un câştig incontestabil. Primo: deja mă scutiţi de propunerea de a vă propune – iertaţi-mi tautologia – mă scutiţi de propunerea de a vă propune în forurile US la titlul de – pardon – maestru în arte – sau de – iarăşi pardon – maestru al literaturii. Secundo: nu-mi mai faceţi aluzii lamentabile că aţi merita Premiul Naţional pentru literatură şi, din nou, făcându-mi aluzia la pofta dumitale de mărire. Tertio: Sper că deja nu ne veţi mai certa de ce nu aţi fost solicitată pentru colecţia „Poezii de duminică”, răspunsul fiind clar: pentru că versurile despre mestecenii Rusiei şi despre clopotele în aprilie (de ziua naşterii lui… Lenin-ateul!) nu sunt nu că de duminică, ci barem nici de anţărţ nu sunt. Quadro: De la o vreme, mă scutiţi de apeluri telefonice şi de discuţii pe teme stupide, ca, de exemplu, ce-i cu tinerii ăştia, de ce nu vă informăm când se întrunesc ei, au nu cumva – zici, caraghioasă, – dânşii ne vor ţine lumânarea? Vă amintiţi ce v-am spus? Da, vor ţine lumânarea şi nu încercaţi să-i persecutaţi, pentru că, în primul rând, nu veţi reuşi, în al doilea – nu uitaţi că pentru dvs. ei reprezintă… posteritatea. Ce vor spune ei despre A. R., exact aşa va fi. Dacă vor găsi, totuşi, să spună ceva, pentru că nu este exclus să nu-şi mai amintească de certăreaţă incurabilă, precum v-am mai zis. Deci, mă scutiţi de întreţineri telefonice, la finele cărora îmi spuneţi cu infatuare prostească: „Ei, domnule Butnaru, parcă ceea ce am discutat noi nu ar fi demn de un dialog publicat în Literatura şi arta?” Eu tăceam, nu mai răspundeam. Pentru că, madam, dialogul presupune altceva, înainte de toate – inteligenţă, subtilitate, ingeniozitate, spontaneitate, competenţă, bunăvoinţă, dacă vreţi, – adică presupune tocmai ceea ce-ţi lipseşte cu desăvârşire dumitale. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu