marți, 3 decembrie 2013

MANUSCRIS ŞI BLOCNOTESPagini de jurnal

2.X.1992

A. îi telefonează Valeriei Grosu (îmi spune chiar dânsa), întrebând-o dacă a citit ce se scrie în „TM” despre Wyshi-man, alias şeful lor de la revistă. Printr-o alegorie fără mare cifru un anonim povesteşte cum acesta, la Madrid, a cam făcut pe sine şi treabă mică şi pe cea mare.
Apoi telefonează Saka, spunându-i Valeriei că l-a sunat, tot în legătură cu „TM”, „un tip mărunt, care, în literatură, e doar cu meritul că el, tipul, nu s-a pişat în pantaloni la Madrid”. Serafim nu se dezminte: rămâne cu replica-brici. Şi necruţător faţă de eternul său partener de pugilism înăcrit, A.

Delicat, M. Cimpoi intră ieri în biroul meu o mapă voluminoasă. „Conu Leo, am o problemă… Un manuscris, Căderea în sus a Luceafărului, pe care se angajase să-l tipărească Florian Copcea. Însă intenţia a capotat. Copcea s-a dovedit a fi un escroc. Mi-a spus Ciubaşenco că, la Bucureşti, poliţia economică i-a arestat averea. Şi iată, dacă ar fi posibil să iei capăt de vorbă cu domnii de la editura Porto-Franco, poate îi interesează manuscrisul. Aş putea vorbi şi eu, dar să nu fie cam frontal, jenant…”
Fireşte, o să caut momentul oportun pentru a discuta cu Radu Mihăiescu, Ion Chiric şi Constantin Vremuleţ. Sorţii de izbândă nu sunt excluşi.

Azi dimineaţă, Cimpoi îmi telefonează, întrebându-mă ce cărţi de Gr. Hagiu am în bibliotecă. Vrea să scrie câteva pagini despre creaţia poetului, pe care să le prezinte la simpozionul de la Târgu-Bujor sau la Galaţi. Îi pot oferi doar „Cristalul de primăvară”, ineditele editate anul trecut.

7.X.1992

După expoziţia lui Prohin ajuns la 50 de ani – o agapă. Cineva unde face: „E atât de timid în bună-creşterea sa, încât ai impresia că, atunci când vrea să iasă din casă, bate dinlăuntrul uşii, întrebând lumea dacă-i permite să intre în ea”. Eu însă, din păcate l-am cunoscut şi în altă ipostază – e drept, o singură dată, situaţie în care nimerise, cred, dintr-o simplă eroare. Nu mai ţin mine ce opinii „subversive” şi ale cui le imprimasem, opinii care vizau pe nu ştiu ce şef, iar Prohin, ca secretar al organizaţiei de partid, ca deputat ce era, vine şi-mi solicită banda magnetică. Nu i-o dau. El, hai la redactor, hai la Busuioc, secretarul US, hai să mă ameninţe că mă dă afară din funcţia de la „LA”. Eu însă, aproape calm, dar cu replică tăioasă, îi dau de înţeles că fac un lucru pe toată vânzoleala lui. Dovadă e că am şi uitat detaliile din acea situaţie pasageră…

Nicolae Răileanu îmi spune bancul-realitate despre un membru al US, primit în organizaţie în care a ajuns cu o singură carte şi care, la o expoziţie aniversară a unui confrate, se miră că până la acel moment nimeni nu i-a propus şi lui s-i facă o expoziţie. „Că am atâtea fotografii!”, conchide insul, pe care nu mi-e greu să-l depistez din discreţia fotoreporterului: e Şt. Harbuz şi sunt sigur că relatarea este autentică.

3-4-5.X.1992

Cu Cimpoi şi Suceveanu, prezenţi la Târgu Bujor, apoi la Galaţi la Festivalul Grigore Hagiu. Prima ediţie, cea din an, a fost oarecum mai animată. Gina, sora poetului, nu a venit. Asta e, o pornise cu un fel de vânzoleală femeiască, pe urmă a uitat de gravitatea acţiunii, căutându-şi de treburi mai prozaice, decât cele cerute de comemorarea dragului frate. Radu Mihăiescu de la Ed. „Porto-Franco” îmi spune că Gina deţine vreo şapte cărţi manuscrise ale lui Gr. Hagiu, însă nu le cedează editurilor, ca să crească în preţ.
Prezenţi: F. Neagu, G. Tomozei, N. Oancea, Al. Condeiescu, L. Chişu, S. Adam, I. Romanescu, iar de la Focşani – neastâmpăraţii poeţi  ce au ţinut-o într-un cântec, D. Pricop şi Ion Panait. Cei de pe loc: C. Vremuleţ, T. Parapiru, L. Rugină, St. Vicol, H. Mazilu, I. Chiric, R. Mihăiescu… Cazaţi tot la „Faleza”.
Am realizat un dialog cu Ioanid Romanescu. S-a dovedit a fi chiar în ziua lui de naştere, când îşi aştepta foarte tânăra soţie cu fiul Liberto (născută în zilele revoluţiei din decembrie 1989, plăpânda fiinţă se alege cu acest nume simbolic). Şi ce mai e cu Liberto? La doi ani şi jumătate cunoaşte alfabetul, joacă şah, vorbeşte ceva engleză şi e împătimit de claviatura pianului. Arc. Suceveanu, bine dispus, în aşteptarea prânzului îl antrenează pe Liberto într-o maimuţăreală veselă: odată ce muşcă farfuria nenea, face acelaşi lucru şi piciul; bate nenea cu furculiţa şi cuţitul în masă – Liberto nu rămâne  iotă mai prejos, ş.a.m.d.
La biblioteca „Urechia” vizităm fondurile de carte veche. Manuscrise de-ale lui Vasile Alecsandri, o scrisoare de-a lui Hugo şi altele.

Ieri, recepţie oferită de împuternicitul cu afaceri al României. Ocazia – vizita la Chişinău a secretarului de stat al MAE dl Meleşcanu. Hotelul „Codru”. Lume multă, deloc puţină – şi întâmplătoare. Am plecat destul de devreme.

Revenind de la Galaţi, aflu că Gr. Vieru a transmis la telefon titlul pentru placheta din colecţia „Poezii de duminică”: „Rezerva noastră de cer”. Însă, ieri dimineaţă, îmi telefonează, propunându-mi altele trei: „Rugăciune pentru norocul Prutului”, „Nu am, moarte, cu tine nimic” şi „O gură de aer”. Zic că ar merge cel de-al doilea. Acceptă. Îmi mai spune că a lăsat la secretară câteva poezii pe care ar vrea să le introducă în locul altora, deja culese. Când însă ajung la serviciu, încerc dezamăgirea de care mă temeam: găsesc vreo 5 texte nedactilografiate, publicistică versificată. Iarăşi „Măi muscale”, iarăşi cu „mistreţii roşii”, iarăşi cu situaţia dihotomică de la Bucureşti… Dar cred că găsesc eu ieşirea cea bună şi demnă (pentru carte) din situaţie…

De la Galaţi, prin Al Condeiescu şi contabilul şef de la Muzeul Literaturii Române, trimit pentru Laurenţiu Ulici două colete cu cărţi ale autorilor basarabeni, pe care mi le solicitase. Majoritatea volumelor sunt din biblioteca mea, având dedicaţiile autorilor. Ce cacofonie trebuie să mai conţină şi acea învecinare de autografe!...

Fănuş Neagu îmi confirmă că a primit numărul de „LA” în care a fost publicat dialogul nostru. I-am trimis săptămânalul şi lui Gheorghe Tomozei, dar… nu l-a primit. Aveam la îndemână un alt exemplar, oferindu-i-l.

Cam euforic, sedus de bunăvoinţa şi generozitatea gazdelor, de zelul celor trei acordeonişti (poate chiar patru) de la Târgu Bujor, de neoboseala guriştilor care ajunseseră Pricop şi cu Panait, A. a cam ajuns dincolo de bariera deplinei stăpâniri a vinului. A doua seară îşi uită pe undeva haina. Dimineaţa, o găseşte la cineva din personalul restaurantului „Faleza”. Bucuros de recuperare! Cu toate că din suma pe care o avea în sacou i-au fost sustrase vreo 3 mii de lei…

8.X.1992

La Galaţi, Fănuş Neagu avea la purtător un blocnotes roşu. La Casa artei, îl rugăm să ni-l răsfoiască, să vedem şi noi, de se poate, ce mai e prin discreţia notelor pe care le tot ia foarte bunul scriitor. Maestrul nu face mofturi, noi – roată în jurul său. Paginile de blocnotes conţin rânduri scrise cu o anumită neglijenţă, cu litere măşcate şi risipite în alungirile grabei de condei. Unele pasaje – anulate prin tăieturi de linii încrucişate. „Pe astea le-am folosit pe undeva”, precizează F. Neagu. Unele file au fost rupte. Mijlocul blocnotesului e cu file curate, alte note fiind fixate pe filele de la sfârşitul lui. Cineva zice: „Maestre, bagă de seamă să nu nimerească blocnotesul în mâinile lui Grig Modorcea”. Modorcea e imediat în preajmă, însă Neagu strigă pentru toată lumea: „Tâmpitul de Modorcea nu iubeşte Basarabia”. Grid protestează timid, spunând că el i-a criticat doar pe poeţii basarabeni „care o fac pe Mihai Beniuc al cazacilor”, iar cu ceilalţi nu are nimic.
La nivel de băşcălie şi persiflări, pugilismul Neagu – Modorcea a continuat mereu. Fără supărări. Ca un sport al vorbelor înţepătoare.

Pe la ora 20,00, îmi telefonează D. Matcovschi, spunându-mi cam următoarele: Eu la lucru nu am LA, dar o primesc acasă. Spun drept, mi-a telefonat cineva, întrebându-mă dacă am văzut cum îţi baţi tu joc de scriitorii democraţi în articolul publicat în LA. Şi l-am citit, dar eu nu cred aşa. Tocmai că unele opinii de ale tale coincid cu ceea ce am spus eu duminică la televiziune. Pe tipii iştia de la conducere i-am numit «lumină neagră»… Ai scris un articol cult… Eu sunt cam direct, cam grăbit… Dar tu ai scris un articol inteligent…”; „Cred că mi-a spus vreunul ce se simte cu musca pe căciulă sau vreun prieten de-al lui”, mai zice, discret, chipurile, Mitică, după care ne luăm rămas bun.

11.X.1992

În decurs de doi ani, siglele oficiale, toponimice şi politico-geografice s-au tot schimbat cu rapiditate, aşa că, să zicem, nu mai sunt actuale cărţile de vizită pe care mi le-au tipărit, la Iaşi şi Suceava, Ioana Ierimia şi Mugur Andronic. Nu mai corespund realităţii nici străzile Kiev (serviciu US) sau Kirov (domiciliu), nici numerele de telefoane, nici numele Republicii care era încă RSSM… Valabilă parţial (nr. de telefon la serviciu a fost din nou modificat) este cartea de vizită pe care mi-a tipărit-o Gh. Pârja la Sighetu Marmaţiei. Iar pe cele „vechi”, inclusiv pe cea cu caractere chirilice, încă de la „LA”, le folosesc ca fişe pentru note. Am destule, rămâne doar să vină şi ideile demne de atenţia… cartotecii, sertarului.

Despre dialogul cu Anatol Ciocanu îmi vorbesc Valentina Tăzlăuanu, Efim Levit şi – surpriză! – „Vă deranjează doamna Vorovscaia, profesoară la Universitate, pe când eraţi student, dacă mai ţineţi minte”. Îmi amintesc, cum să nu. Ana Vorovscaia şi Levit depistează eroarea pe care o comite Anatol, când vorbeşte despre familia regală, în special de Carmen-Sylva. Aşa e, cei care au făcut studii până la ’40 cunosc în detalii biografia suveranului şi pe cele ale membrilor familiei sale. Nu mi-a rămas decât să le mulţumesc politicos pentru suprema atenţie şi seriozitate cu care citesc cele semnate de mine. Voi elimina gafa din manuscrisul cărţii de dialoguri „Spunerea de sine”.

Ieri, o performanţă de cinefil. Am privit, la televizor, două filme – unul după o nuvelă de Vladimir Voinovici, „Căciula” (ingenios, gogolian ca desfăşurare a subiectului), al doilea, noaptea târziu, „Casanova” lui Felini. Cred că nu e nici pe departe o reuşită a marelui italian…Sincope vidate de sens într-o naraţiune erotică deloc savuroasă. Iniţial, după ce a citit scenariul, Felini era gata să renunţe de a ieşi cu ele pe platoul de filmat. Numai că, probabil, nu avu suficientă tărie de caracter. Sau, poate, îl intimida suma de bani pe care trebuia s-o plătească drept despăgubire pentru nerespectarea contractului semnat (până a citi scenariul!) cu producătorul. Pe scurt, Felini nu a fost destul de… felin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu