sâmbătă, 27 decembrie 2014

FREUD ŞI BICICLETA. Poeme din revista

Ce-i cu chestia asta…

1. Prolog

Stelele sunt punctele de sub cocârjarea a
tot atâtea semne de întrebare
metafizice
adică nevăzute

ceea ce însă nu înseamnă
că se poate face abstracţie de ele – măcar la unele
interogaţii
ar trebui totuşi să se răspundă…

2. Subiectul propriu-zis

În fine
am izbutit să-i telefonez lui Dumnezeu
prin mare minune am răzbătut la Orange-ul din tării.

Dumnezeu a fost impecabil-irepetabil de politicos
ascultându-mi răbdător cam lunga întrebare despre
cum se întâmplă chestia asta cu muzele
cu inspiraţia
în genere cu poezia – cum
de ce
din ce apare ea
etcetera.

Apoi câteva clipe Dumnezeu tăcu în celular
după care mi-a spus că pe moment e cam ocupat
şi poate îi telefonez în altă zi
sau noapte – (în genere
Dumnezeu nu doarme
veşnicia lui fiind de fapt o eternă insomnie)...

„Bine... Mulţumesc Doamne Dumnezeule” am zis
şi am închis. Dar din vocea Atoateştiutorului simţeam eu că
– iertare Doamne! –
nici El nu ştie ce-i cu chestia asta
numită poezie...

Pentru ca peste câteva clipe să-mi sune telefonul
de la un număr neidentificabil. „Eu sunt fiule...”
se auzi în celular! Era Dumnezeu!
L-am cunoscut după vocea pe care i-o auzisem cu câteva clipe în urmă!
„Ştiu la ce te gândeşti... Aşa e… 
ai dreptate – nu prea ştiu nici Eu
ce-i cu chestia asta pe care voi o numiţi poezie... Iertare
fiule… Asta e…”
zise Domnul Dumnezeu cu cuviincioasă modestie…

8.IX.2013


În orizontul conştiinţei

În deplina năzăririi pace
se face
că-mi văd propria conştiinţă
sau fire
(dacă eventual există vreo deosebire
între conştiinţă şi fire);
                                     oricum
ceva ca o câmpie netedă întinsă
încât de-ar fi să-ţi fugă câinele de acasă
pe necurmata netezime
l-ai vedea şi a treia zi alergând undeva
a slobozenie peste câmpia întinsă care
pentru propriu-mi văz rămâne nici pe departe cuprinsă
între orizonturile unei intimităţi omeneşti (vă daţi seama
aceasta ar fi imensitatea imensităţilor – intimitatea omului)
iar undeva nu prea departe
(ca să pot distinge contururi) zăresc parcă
silueta unui mare truditor
să zicem – cu oarece confuzie – Confucius
sau poate
ceva mai tânărul decât el Socrate:
                                                      stă aşa
încovoiat din spate
în mână cu un chitonog rudimentar pe care
îl tot înfige
îl tot înfige în conştiinţa
sau în firea mea
sădind ceva…
                       sădind ceva…
                                               sădind ceva…

24.X.2012


Derivat

I

Prezentul nu poate fi decât retrovizor în care
se perindă… se perindă… se perindă… memoria din care
descindem extrăgându-ne ca dintr-un tărâm personal
dar şi ezoteric
himeric; de regulă
ne extragem pentru diverse întâmplări ad hoc
(ad… foc!)
precum mi se întâmplă chiar mie acum 
cu văzul şi cu mintea sâcâite… plăcut să zicem
de plopii atât de chipoşi de drepţi de aliniaţi
de parcă ar fi angajaţii în comisariatul militar al copacilor
cu înfrunzirile lor de epoleţi în alb
(chiar dacă sunt verzi sau galbeni)
adică fără grade desemnate – plopul ostaş
plopul colonel plopul generalisim
în contrast cu tufarii porumbiştii zburliţi şi nebunatici
ca o gloată panc a florei…

(Cum s-ar spune
poetul descinde din propria memorie
pentru propria-i menire…)

II

Azi. Acum. Eu
ca şi ieri
derivat al propriei memorii.
Aproape sută la sută.
Derivat al memoriei şi automatismelor
de a executa mii de mişcări pe negândite
ceea ce mă face să cred că vieţile oamenilor sunt
asemănătoare flăcărilor în libere coincidenţe cu ele însele;
vieţile oamenilor care îşi petrec veşnicia dormind
iar când nu doarme timpul
sunt ceea ce sunt – obişnuite provizorate
predestinate.

(De aici încolo începe presupun trans-filosofia – ceva
peste capacitatea de înţelegere a omului
tărâmul de dincolo de memorie
alias – de bine şi de rău…)

19.XI.2013


În(tre) texte

Este acel care îşi duce vieţuirea
În(tre) natura textului şi textul naturii
În speranţa de a-şi decripta menirea
Nu ca interes de sine, ci ca pe mărturii
Că ar putea deja pricepe netăinuit
De lume însăşi lumea în straturi suprapusă
În mistere codificate ce s-au înmulţit
Plus o criptogramă mai mult presupusă
Cu final înţeles ca resemnată esenţă
Că nu va trece în veci sacramentalul test
Cel care îşi duce pământeana existenţă
În(tre) natura textului şi al naturii text.

30.XI.-1.XII.2013

Adolescenţă

migraţia tainelor
împuţinarea misterelor după fiece roman citit
senzaţia de atotpânditoare privire a străinilor

o! făptură înveşmântată în ceţuri fine
scuturată de înfrigurare şi de cele dintâi indecizii
lumea încă n-a aflat ce să spună când te vede cum te laşi
provocată ca eleva din clasa a şaptea a opta care deprinde
argoul cochetării ce-i joacă deja cameleonic pe obrăjorii fini
acidulaţi uşor alcoolic de sărutările (părinteşti) ale profesorilor
şi ele parte inevitabilă a peisajului adolescenţei în care
sânii fragezi par a se alăpta pe ei înşişi...

24.XII.2003

Freud şi bicicleta

Feud priveşte cu atenţie o nouă marcă de biciclete
însă nu din motivul că bicicletele ar ţine de o marcă nouă
ci pentru că în subtext Feud consideră
că bicicleta de orice model ascunde şi un subtext sexual
versus complexul lui Edip.
                                          Tânăra top-model
încalecă bicicleta pentru a poza.
                                                   Nu încape îndoială
bicicleta are supra-test şi
                                        sub-text erotic
versus complexul fratelui lui Edip
iar dacă acesta nu avusese frate
el este înţeles ca jertfă a propriei dispoziţii psiho-
antice
           pentru că nu doar arta solicită jertfe
ci şi unele jertfe sunt creatoare şi 
                                                     consumatoare de artă                                     
gen pătratul negru sau neutru
                                               alb sau străveziu
                                                                          încât
s-ar crede că lumea întreagă-i alcătuită din pătrate
                                           şi psihanaliză trâmbiţate de
aşa grăit-a Zarathustra.


21.IX.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu