joi, 18 iunie 2015

ACUM 23 DE ANI, UN INTERVIU CU ANATOL CIOCANU


Anatol CIOCANU

DACĂ N-AR FI TĂBĂRÂT COMUNISMUL PESTE COPILĂRIA, JUNEŢEA ŞI MATURITATEA NOASTRĂ...


Leo Butnaru: - Mă cam ştie lumea pus pe întrebări şi, după ce am ispitit mai mulţi colegi, era firesc să vin cu probele dialogului şi la tine, dragă Anatol Ciocanu, rugându-te să accepţi acest „interogatoriu” despre un om între cuvinte, care eşti tu. Dar, hai sa simplific tentaţia metaforică şi să-ţi adresez prima întrebare despre ceea ce nu se ştie, nu se vede, nu se aude, despre suma achiziţiilor, dar şi despre suma înfrângerilor şi auto-înfrângerilor intime; despre suma renunţărilor, abdicărilor. Ai o atare „zestre”?
Anatol Ciocanu: – Am, ca toată lumea. Dar vreau să-ţi mărturisesc, că dacă am ajuns la vârsta interviurilor, am îmbătrânit – vai, ce cuvânt! – am impresia că, pronunţat, nu mai poate inspira nicio speranţă. A îmbătrânit lumea, a îmbătrânit Maica Natură. au îmbătrânit, s-au şi călătorit în lumea celor drepţi părinţii noştri, ne-au îmbătrânit visele din tinereţe, ne-au îmbătrânit speranţele, ne-au îmbătrânit cărţile copilăriei şi tinereţii. Pe mine, personal, mă îmbătrâneşte acum orice ştire urâtă, mă îmbătrâneşte această societate stupidă pe care am moştenit-o integral de la bolşevism, mă îmbătrâneşte înjurăturile din stradă, mă îmbătrâneşte imbecilitatea, monstruoasa noastră lipsă de orice, în primul rând de cultură, de bună cuviinţă, apoi de bun simţ, mai apoi de bună creştere, apoi lipsa de bună înţelegere între oameni. S-au stins noţiunile de dragoste, caritate, bunătate, cumsecădenie, respect, onoare, drept şi dreptate, responsabilitate şi omenie... Mă îmbătrâneşte sistemul care, vrând-nevrând, dar dintr-o stupidă inerţie, ne mai domină conştiinţele ca o rugină, ca o pecingine, ca o molimă de nevindecat..
– Cam tristă „zestre”... Dar daca trecem mai la concret?...
– Dacă-i mai la concret, am să mă explic cam aşa: am avut fericita, şi nu risc să spun acest cuvânt aproape inexistent la ora actuală, pentru mine, pentru tine, pentru mii de alde noi; zic, am avut fericita ocazie să fiu în '90 în Finlanda (pe atunci încă se mai putea pleca). Refuzase Serafim Saka plecarea în favoarea a vreo zece-douăzeci de alte ţări cu un grup de parlamentari, vezi c-a fost totuşi – publică cele văzute şi simţite. Şi, mare minune, să vezi! am fost inclus eu în grupul respectiv! Pai în ţărişoara asta, care s-a smuls de la imperiul rus in '18 (dacă nu era odiosul război cu Hitler, Basarabia noastră ar fi putut fi azi o soră a ei, a acestei Finlande), este astăzi o minune capitalistă, unde şi aerul pe care-1 respiri parcă te întinereşte, şi luminile vitrinelor şi oglinzile lacurilor te întineresc. Şi oamenii, chipurile lor atât de puţin mahmure de cum ale noastre te întineresc, şi cerul de deasupra, şi bogăţia din jur. Dar nu, acest lux nu a fost furat de la nimeni: finlandezii şi 1-au făcut in sudoarea frunţii. Căci cresc roşii şi după cercul polar! Da pe noi „fraţii mai mari” ne-au deprins, în caz dacă ne lipseşte ceva, să furăm unul de la altul. Acest principiu ei 1-au însuşit perfect de la revoluţie. Ne-au furat pe noi, popoarele de sub călcâiul lor; furându-ne, deci, ne-au deprins şi pe noi să furăm – contra credinţei, contra Bibliei, contra lui Dumnezeu. Păi bine, lor, celor care nu au nici un Dumnezeu, cam ce le pasă? Şi uite că aici mă apropii de tezele cu „suma înfrângerilor şi aceea a achiziţiilor”; conştiinţele noastre au fost frânte, suntem cu demnitatea frântă, mutilată, încovoiată spre pământ şi acest fapt îngrozitor pentru un popor s-a putut săvârşi numai în răstimp de 50 de ani! Ni s-a mutilat mentalitatea, gândim în felul barbarilor şi procedăm ca ei. Cel puţin aşa a fost până la Marile noastre Adunări Naţionale, când ne-am dat seama că ne-a ajuns cuţitul la os... Dar nu mai suntem atât de sănătoşi ca să întreprindem ceva magistral, de epocă (Doamne, care epocă, dacă vine sfârşitul lumii?).   Sunt necesare mai multe generaţii care să regenereze neamul, şi iată-ne treziţi în sfârşit de mileniu numai cu „zestrea” regretelor şi-a uriaşelor tristeţi că am trăit îndobitociţi.... Iar regretele te îmbătrânesc îngrozitor... Şi continuu în tonalitatea întrebării tale: totul, s-a ştiut, totul s-a văzut, totul s-a auzit! Au trebuia să treacă chiar 50 de ani de minciună ca să ţipăm la cer: „Da! Suntem un popor! Suntem o limbă şi ea se numeşte româna! Că suntem o naţiune şi ea se numeşte tot român!” Au ne mai poate ierta Dumnezeu? Dar cred că nici nu merităm mila Domnului... Pentru laşitate!
– Îmi dau seama că prima întrebare a fost cam dura, dar înţelege şi tu, timpurile sunt necruţătoare şi ne remodelează după chipul şi… ne-asemănarea lor. Consider că următoarea întrebare e ceva mai blindă şi mai obişnuită. Când şi prin ce crezi că te-ai individualizat, prinzând „contur” distinct de scriitor?                                                                                        
– Contur distinct, zici... Ei bine, hai să ni-l amintim pe necruţătorul Caragiale care îl întreba pe un muşteriu: „Şi ce zici dumitale, ce profesiune ai?” La care acela umflă pieptul, aidoma lui Trahanache când vorbeşte de naţiune, şi răspunde: „Păi, sunt scriitor, domnule!”. Şi unde iar face Caragiale: „Bine, d-le, ştim noi, am auzit, dar spune, totuşi, ce profesie aveţi, ce practica?” Muşteriul din nou umflă pieptul şi repetă: „Ţi-am spus, d-le, sunt scriitor, au nu ştii mata cuvântul?” Nu se lasă Caragiale şi insistă: „Las-o, nenicule, cu glumele astea proaste, fii serios şi spune ce lucrezi, de ce profesiune eşti!” Uite cam aşa şi cu „conturul distinct” de care zici... Cică s-ar fi întâmplat cu Caragiale şi de astea, că n-o fi fost şui de tot s-o născocească... Marii scriitori ruşi din sec. XIX, şi nu numai ruşi, ci şi francezi, germani, chiar şi români, poate doar cu excepţia lui Eminescu, au fost moşieri. Aveau pământ. Deci, le lipsea groaza de a cerşi o bucată de pâine. Să ne întoarcem la ai noştri. Ţin minte pe unul, chiar mai tânăr, care nu demult a fost primit membru al Uniunii Scriitorilor, aici la Chişinău, exprimându-se cam aşa: „Gata, sunt membru al Uniunii şi asta fac… asta pe toată lumea!” Grozav! Ei bine, acum, umblă şi el pe la aceeaşi uniune, unde tu chiar faci administraţie, şi cerşeşte, ca şi noi toţi, o bucată de pâine. Precum vezi, avem, toţi astăzi „contur distinct”! Ce mai! Hai să apelăm la contururi de scriitori mai distincte, în aceasta ordine de idei, decât noi. Ştii că Goethe a fost cancelar, ministru de război şi de finanţe, iar Cerrantes a fost rob în Alger, mai apoi răscumpărat. Că au mai fost Goga, Jukovski, Derjavin, Alecsandri, Claudel, Neruda, Mistral (Gabriela), Iorga. Păi, ce ne facem cu Bacovia, sărmanul care a fost numai avocat, Arghezi un biet călugăr, iar marele poet gruzin din secolul trecut Barataişvili un conţopist la Chlangea (Azerbaidjan), unde se stinge la 26 ani. Cu Cehov şi Somerset Mougham care au fost medici (şi încă o sumedenie alde ei) e limpede, precum e limpede cu André Maurois, de profesie fabricant... Dar ce facem cu majoritatea. împăraţilor chinezi din imperiile Tan, Min, Sun şi altele care au fost concomitent şi poeţi superbi? Păi, Mao Zedong, cel mai mare şef al comuniştilor chinezi, nu a fost şi poet? Am o carte de versuri de-ale lui, editată la Moscova. Am şi-un volum de versuri al lui Ho Chi Minh. Păi bine, dar marele duce Mussolini crezi că stă mai prejos de Mao? Italianul scria… romane de bulevard!... Uite că toţi aceştia şi inc foarte mulţi alţii i-ar fi putut răspunde lui Caragiale la întrebarea „ce profesie ai, domnule?”. La noi azi nici Vatamanu nu i-ar putea ţine piept, fiindcă a uitat de când nu mai „face chimie”, acum făcând politică. Cred că nu a uitat să facă paralel şi poezie! Să-i dea Cel de Sus sănătate! Dar întrebarea ta este într-adevăr dureroasă şi uite cum o accept eu: da, noi ne-am individualizat în răstimpul unui regim pe care azi, negându-l, ne negăm propria individualizare şi, cred, e cazul s-o luăm de la început. Atunci ce e mai bine: să te individualizezi, aidoma lui Rimbaud Arthur, la numai 19 ani, să-ţi închei opera pentru a nu te „individualiza” mai departe, sau să te individualizezi la bătrâneţe, ca Lampedusa cu „Ghepardul”?

– Cum s-ar spune, ghepardul şi-a arătat ghearele mai spre senectute…
– S-ar putea spune şi aşa… Dar cum să-ţi explic, că m-ai numit „om intre cuvinte” de la începutul discuţiei noastre?... Eu, sincer vorbind, nu am trăit între cuvinte, eu le-am ocrotit, le-am muşcat cu dinţii, le-am ţipat, le-am aruncat uneori la cer, uneori le-am înghiţit ca să nu mi le audă alţii, spre a nu fi intimidat de prea mare sinceritate. Esenţialul e că eu nu mi-am minţit cuvintele, – mă inţe1egi ce vreau să spun? Mi-au fost şi-mi mai rămân dragi, deşi, repet, chiar şi ele, cuvintele, oricât de frumoase ar fi, te... îmbătrânesc! E grea povara lor. Această povară devine şi mai grea când simţi că nu ai pentru cine o purta: cel pentru care o meneşti, cititorul nostru, este absolut aton, stupid, idiotizat de regim, sălbătăcit. Vorbesc de masa cea mare şi amorfă de cititori pentru care ni se pare scriem cu adevărat. Pe naiba! Sunt câţiva învăţători, câţiva studenţi, câţiva medici care mai citesc şi suferă când citesc cele scrise. Aş vrea să-mi reproşezi, aş vrea să-ţi aud replica, dar, dragă Leo, n-ai să mă poţi convinge de contrariu.
– Din păcate, aşa e…
– Şi poate de atâta povara pare inutilă, ca şi cum ai turna apă în fântână sau ai duce lemne în pădure… Dar... scriem, fiindcă ne place să scriem şi hârtia, sărmana, le rabdă pe toate. Este o ambiţie fără de vârstă – are cam tot atâţia ani, câţi au trecut de când există pe lume necesitatea sau năravul de-a lăsa semne pe ceva: pe nisip, pe coaja copacilor, pe hârtia smulsă din ei, pe pământ, pe hermina zăpezii. Ei bine, scriem din dragoste, crezând că astfel 1-arn apucat pe Dumnezeu de picioare! Fie-aşa cum crezi tu, dacă zici... Scriitor, cred, a fost Tolstoi, Dostoievski, mare rămâne Eminescu. Scriitor mi se pare a fi Marquez (şi chiar mare!), cred că nu mai prejos sunt Aitmatov (şi acesta... ambasador al lui Gorbaciov, la Luxemburg!) şi Druţă al nostru, Vasilache, sunt preferinţele mele. Asta încă nu înseamnă că nu-i cred geniali pe Blaga, Bacovia, Goga, că mă lasă rece Ion Barbu şi Arghezi. Îi citesc cu deosebită plăcere pe Sadoveanu, Rebreanu şi Marin Preda. Cred că Ileana Mălăncioiu este cea bună poetă din România la ora actuală. Este tot o părere a mea. Şi dacă nu vreai s-o împarţi cu mine, nici nu te rog. Îmi pare a fi o sinteză de esenţe care coboară de la Labiş. Nichita, Tomozei, Alexandru Ioan, Baltag sau şi mai de departe – Rimbaud, Fundoianu, Urmuz, Vinea cu „Ora fântânilor”. Apropo, să ne amintim că Ion Vinea a „prins contur” de poet la ... 64 de ani, în anul când îi şi apare această primă si splendidă „Ora fântânilor”. Să-i urmăm exemplul? Dar el toată viaţa a mai scris şi romane, nuvele şi a făcut o splendidă ziaristic! Îl trecem la categoria „excepţii”, nu-i aşa? Nu te-am plictisit?
– Parcă nu, daca ţinem cont de faptul că am şi eu... preferinţele mele. Mă rog, cum vorbeai, „daca nu vrei sa le împarţi cu mine, nici nu te rog!” Eu continuu, totuşi, să te mai „ispitesc”. Şi dacă nu tăbăra comunismul peste copilăria, juneţea şi maturitatea ta, cum ţi-ar fi evoluat destinul?
– Cumplită întrebare... Dar cred, dacă nu tăbăra , că m-aş fi ales (la 50 de ani, şi doi!) cu mai multe poezii la care să ţin cu adevărat decât cele inserate în culegerile „Firul Ariadnei” şi „Cântece de-acasă”. Am câteva poezii care m-ar putea reprezenta şi în „Spicul şi Steaua”, volumul retrospectiv. Am acum o carte în manuscris. Am scris-o la altă temperatură decât celelalte, temperatură de spirit şi nu, să zicem, „Cântece de-acasă”, scrisă în taiga, la 40-50 grade sub zero! Dar, zic, are rost s-o prezint la editură când nu ajunge hârtie pentru a edita clasicii, pentru a edita o carte pentru Victoraş, băiatul meu cel mic? Uite, dragul meu, încă o criză care te îmbătrâneşte. Şi măcar dă-te cu capul de pereţi!
Şi continuu să-ţi răspund la întrebare: dacă nu tăbăra peste copilăria mea comunismul, aş fi avut azi ce mânca. Să-ţi mărturisesc că nu-mi ajunge uneori nici de ţigări! Când am avut bani, am tot împrumutata la mai mulţi. Nimeni nu vrea să întoarcă datoriile, să vezi, ai naibii oameni! Eu să împrumut nu pot, mor de foame, dar nu pot împrumuta! În copilărie, la tata şi la mama, n-am dus foame decât doar în anii de cumplită secetă. Tu n-ai de unde o cunoaşte... Tata a fost un gospodar bun, avea pământ cât trebuie la o gospodărie cu trei copii, aveam o vie foarte bună, mărişoară, căci vindeam o bună parte din poamă, nu încăpeau butoaiele în beci, aveam căruţă şi cai, aveam vacă şi toate acestea în ’49 ne-au fost luate de colhoz, se pare că şi teascul! Păi nu pot să uit lacrimile şi blestemele mamei că „mi-au luat totul, mântui-i-ar Dumnezeu de zile!” Se împlinesc şi blestemele, precum vezi. Dar se muncea de la patru dimineaţa până ce cădea amurgul, prăşeam cu săpuşoare mici pe care ni le făcea tata nu mai ţin minte cum. La prăşit – toată lumea, mari şi mici! Cine muncea avea. Cine era leneş şi-i plăcea să stea la umbră vara şi la un pahar toată iarna nu avea nimic. Păi ăştia care nu aveau nimic au ajuns mai târziu „nacialnici”. Adică îi conduceau pe alţii. Dar unul care nu ştie să muncească nu-1 poate conduce pe cel care munceşte! Şi ne-am pomenit astfel cu ciobani în fruntea satului şi cu bolnavi în fruntea spitalelor, dacă nu şi mai rău! Şi dacă nu dădea peste mine anul ‚40, adică peste toată generaţia mea, născută în acest an al dracului ’40, tata m-ar fi dat la vreun liceu de la Botoşani, că nu e departe de noi. Când aveam trei anişori, m-a dus cu căruţa până la Ştefăneşti, peste Prut... Ar fi avut cu ce mă întreţine. Astfel dau actele, după zece clase, la Universitate la Chişinău, unde nu sunt primit: la dictare la limba rusă am luat un „trei”; Cepurnov, rectorul, mi-a spus că mi s-au trimis actele acasă, n-am ce căuta la Universitate, fiindcă n-am să pot vorbi ruseşte cu ei... Cu ajutorul răposaţilor Petru Zadnipru şi Valentin Roşca am intrat cu chiu cu vai la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” care peste trei ani se desfiinţează, noi fiind trecuţi iarăşi la Universitate şi mi-am continuat studiile mai departe cu cei cu care am dat examenele de admitere: Bolduma, Mătcaş, Ion Ciocanu, Mazilu, Dumeniuc, Lucinschi, Grăjdieru, Dudnic, Mircea Druc, Mihai Dolgan, criticul, – e-hei, multă lume! Mulţi din ei au ajuns oameni de treabă! Dar tinereţea s-a dus, Leule, ce să-i faci, nimic nu stă pe loc, nici pământul măcar...
– Vad că ai simţit pe pielea proprie ce înseamnă să fii constrâns de anumite circumstanţe, sa fii chiar umilit. Ţi-ai dori un ceas al revanşei?
– Eu, să fiu răzbunător? Păi bine, dar cui să-i cer revanşa şi cam la ce bun mi-aş dori acest ceas al revanşei, cum îi zici? Vorba ta: trăiesc între cuvinte, dorm cu cuvintele, „mănânc” cuvinte, ţip cuvinte, dacă sunt auzit – mă bucur, dac nu-s auzit – nu-mi pare rău… Am scris şi eu câteva cărţi, bune, rele, dar le-am semnat şi sunt trăite de mine, suferite de mine... De-am putea scoate secolul la capăt cu bine, că uite ce se întâmplă în jur – lumea-şi iese din minţi, „fraţii mai mari” nu mai încap, unde până ieri au încăput – ne mai cer şi capul!
 – Cum te descurci în starea încurcată a timpurilor din ultimii ani?
–Tare greu... Am colaborat un an, după plecarea de revista „Moldova”, unde am suferit din dragoste 23 de ani cap în cap, la colegiul de la Uniune, ştii prea bine. Apoi am plecat sau m-au plecat după o elementară opţiune zero, precum se face. O jumătate de an am fost „imobilizat” acasă: eu, cel deprins să umblu, să caut, să fac, sa comunic – îmi ieşeam din minţi! M-am dus la Leonida, i-am pus o cerere pe masă. Ea mi-a spus scurt: „Foarte bine! Puteai sa vii mai înainte!” Astfel la „Glasul naţiunii” sunt responsabil de trei compartimente – Orpheus, Lecţia de istorie şi Fila creştină. Parc-o scot la capăt, dacă ne citeşti, dacă nu, îţi spun eu! Am şi-o ţâră de experienţă, de peste 30 de ani de ziaristică. Nimic nu e mai frumos, nimic nu e mai dramatic, mai sângeros, mai incredibil chiar, mai pitoresc, mai captivant, mai dureros, mai aproape decât istoria Patriei noastre din jurul Carpaţilor. Pentru mine această Lecţie de istorie, compartimentul de care sunt responsabil, este la fel o lecţie, una de zile mari, pe care mi-o fac singur şi o fac şi pentru cel care ne citeşte. Încerc să mă descurc.
Timpurile? Ele au fost şi tot ele au să treacă. Ne convinge Istoria.
– De aici să purcedem oarecum spre chestiuni delicate, însă sper să nu forţez prea mult coarda bunului simţ, când te întreb despre stilul boem de viaţă scriitoriceasca...
– Boem? La noi? De unde?! Ia, aşa, dacă e să ne ducem cu gândul la perioada dintre cele doua războaie, să mai răsfoim cărţile cu amintiri ale clasicilor, să ţi-i imaginezi pe Minulescu şi Cincinat la Capşa! Poate că era o încercare de boemă literară. Dar să nu uităm că Minulescu trăieşte în tinereţe la Paris, patru ani, revine în ţară pentru a fi director general în Ministerul Cultelor şi Artelor (un fel de... Burghiu la noi!), mai apoi director la Teatrul Naţional, şi poezia lui din „Romanţe pentru mai târziu” şi „Strofe pentru toată lumea” predispunea la o dispoziţie de boemă. O viaţă de boem a dus si Urmuz, şi Dimitne Stelaru, marele şi dragul Nichita, Mircea Dinescu cu „Proprietarul de poduri”, până a nu se face dizident şi mai apoi preşedinte la Uniunea Scriitorilor din Bucuresti... Cred că un boem frumos poate fi considerat nea Fane sau nea Fănică Neagu, pe care 1-am cunoscut, ca să vezi, la Kiev – venise acolo cu „echipa lui de zgomote” – cu „Dinamo” Bucureşti, şi-am avut ocazia să-1 cunosc astfel şi pe Tamango, goalkeeperrul Răducanu. De altfel, dacă mi-ai pus această întrebare, să ne amintim de splendida carte a lui Hemingway „Sarbatoarea care ni1 se uita niciodată” –  despre tinereţile lui petrecute tot la Paris. Cartea, ca si Parisul pentru marele prozator, rămâne o sărbătoare de neuitat. Chişinăul nu poate servi drept urbe unde ar exista o boemă adevărată, frumoasă. Este o cloacă unde mişună bandiţi de cea mai stupidă categorie şi unde domină stupiditatea de altă limbă decât cea matern. La Paris toţi ştiu franţuzeşte! Şi hai să „închidem barul”, fiindcă nu avem cu ce plăti!...
– Nu înainte de a-ţi mai pune câteva întrebări. Spre exemplu: Daca ai fi fost în locul lui Adam Întâiul, dar, spre deosebire de el, ştiind ce te aşteaptă, ai fi muşcat din mar?
– Da eu credeam că vrei să-mi propui să împrumutăm ceva de la Mânăscurtă şi să mai... boemim... Ce te-a apucat cu Adam? Sărmanul de el... Îmi aduc aminte un banc de mai demult, dar cred că e la moment, îl spun şi eu din auzite. Cică se întoarce Adam – de la câmp, de la cosit, de ia vânătoare şi de nu mai ştiu de unde, a doua zi după ce muşcase cu Eva din istoricul mr. Se întoarce fericit, chiuind şi strigă din drum: „Eva! Unde eşti?” Da Eva, cică, după ce muşcase în ajun mărul, a căpătat sentimentul de ruşine – până la măr umbla goală prin paradis şi habar nu avea ce-o mai fi şi asta – să te ruşinezi de propriul tău corp. Păi, şi dacă muşcase şi căpătase sentimentul ruşinii, nu-1 mai aştepta pe Adam cum îl mai aşteptase, ci se ascunse după un tufar şi îşi acoperea cu mâinile pieptul şi născătoarea, răspunzând: „Sunt aici, Adame”. „Da ce-o fi cu tine?” o fi întrebat-o Adam. Da ea unde face: „Păi, de cum am muşcat ieri din mărul cela blestemat, a început să-mi fie ruşine, am început să judec, să gândesc, am prins oleacă la minte!” Auzind asemenea năstruşnicie din gura Evei, rămâne Adam trăsnit pe-o clipă, apoi o ia în goană spre grădină şi vine cu un coş uriaş de mere pe care i-1 pune dinainte. „Na, mai mănâncă!” Dacă aş fi fost Adam, bineînţeles, aş fi muşcat din măr, dar după aceasta m-aş fi făcut livădar şi aş fi crescut mere, multe, multe mere – să ajungă pentru toate Evele!
– Şi tot cam despre domeniile ada-mistice: de când e lumea şi până azi, ce crezi că poate fi mai populat, raiul sau iadul?
– Cred că raiul, totuşi, Leule, fiindcă în el ajung şi proştii, dar de ei lumea a fost plină încă de la începuturi...
– În jurul vârstei de 50 de ani, Alfred de Vigny nota în jurnalul său: „Am doua feluri de prieteni. Prieteni călduţi şi prieteni ostili... Nu, să flu drept, am prieteni de trei feluri: prieteni care mă iubesc, prieteni care mă înşeală, prieteni care mă detestă”. Găseşti aici ceva valabil şi pentru prieteniile tale?
– Mie îmi mai place încă o spusă a acestui francez: „Între omul aflat la putere şi omul de artă va exista o veşnică antipatie”. Adică aceştia nu pot fi prieteni niciodată! La facultate, un coleg pur şi simplu ura poezia. „, citeşti o pagină, hai două… Da cui mai trebuie şi poezia asta?” Mai apoi, a ajuns „om la putere”. L-a dat afară pe Gheorghe Vodă din comsomol. Dar nu cred că motivul a fost că nu achita cotizaţiile, ci pentru faptul că-l bănuia că scrie poezii… Prieteniile de azi sunt foarte lunecoase, şubrede, simulate elementar de interese. Şi dacă-i să ne referim din nou la Alfred de Vigny, apoi să-ţi spun că am prieteni care numai mă înşeală… Halal!
– N-ai dori să te referi la o noţiune extrem de arhaică şi aproape ieşită,azi, din uz, cum ar fi cuvântul de onoare?
– Aş vrea. Dar nu am motive. Pentru că noţiunea, vorba ta, a ieşit din uz, a dispărut. Iar când e rostită, e rostită cu un gând anume, dar când între ea şi sinceritate este un „gând anume”, cuvântul de onoare vine să fie ca şi prietenul care te înşeală, adică perfid.
– Eşti sau nu ghinionist? Dacă nu ştii, spune-mi ceva în general despre ceea ce ar însemna ghinionul.
– Sunt, ca toţi din neamul lui Adam, despre care am mai vorbit. Asta e ca şi o loterie –  câştigi, nu câştigi, da mai mult pierzi. Dar a pierde cinstit e la fel ca şi a câşti cinstit. Unii sunt „norocoşi”, prin măsluiri, cercând a nega totalmente ghinionul. Mai apoi totuna pierd. Dar, te rog, nu mă mai provoca cu asemenea soi de întrebări. Fiind ghinionist, mă intimidezi şi mai mult. Mai îmi aminteşte intrarea la facultate.
– Bine, să încerc alt soi de întrebări. Cum ar fi şi aceasta: Ce crezi despre popularitate? Ai avut vremuri când ai cunoscut-o?
– Că m-a preocupat, că nu m-a preocupat, nici nu ştiu, nici nu am avut timp să meditez dacă există sau nu. Am muncit la maşina de scris, la tipografie , când şi unde. Pe cei care i-am publicat, când am avut posibilitatea, cu prima poezie, îi întâlnesc azi foarte „populari”, dar ca să vezi nici nu mă salută! Nu-i mai întreb de cei şapte ani de-acasă. Uite că ei, discipolii mei poate se gândesc la popularitate. Popularitatea o fi bună până când nu te încalecă, până când nu dă peste tine grandomania, până nu plesneşti ca balonul, căci totuna cineva te va împunge, sau te vei izbi de-un ghimpe, sie şi de trandafir...
– Pe lângă speranţele fireşti ai avut şi speranţe elaborate, inventate, ca un fel de basm fantastic irealizabil?
– „Cum mângâie dulce şi-alină uşor/ Speranţa pe toţi muritorii!” În visele noastre atingem performanţe neobişnuite care întrec orice speranţă, firească sau inventată. Nu m-am visat rege niciodată! Şi nici nu sper să fiu. Şi vorba artistului plastic Valentina Rusu-Ciobanu într-un dialog: „Dacă nu ajungeam pictoriţă, aş fi copt pâine!” Dacă nu aş fi ajuns sa trăiesc între cuvinte, aş fi ajuns ţăran de care ţara are atât de mare nevoie; a avut, are şi va avea. Aceştia se împuţinează pe zi ce trece. Acesta e basmul cel adevărat.
– Îţi propun un alineat ce s-ar intitula: Divulgarea spaimelor. De ce te temi?
– Eşti sinistru! Mă tem de cutremur, de şobolani şi de proşti. Proştii se laudă şi foarte multă lume îi crede pe cuvânt. Şi de aici vin cataclismele sociale. Prostia e universa1ă. Numai prostia n-are leac. Mai bine cu un deştept la pierdere decât cu un prost la câştig. Dar această noţiune are şi o altă întorsătură ca acea remarcată de Balzac: „O prostie care nu reuşeşte devine crimă”
– Care ar fi porunca imperativă pe care ar trebui să ti-o adresezi ţie-însuţi?
–  Iarăşi revin la compartimentul „Glasul”, numit Lecţia de istorie. Ţi-am spus că m-am apropiat mai altfel de vieţile domnitorilor, ale marilor cetăţeni ai Patriei. Am scris, în felul meu de a-i înţelege, despre Bălcescu şi Alexandru Ioan Cuza, pe care-i consider cei mai mari şi mai devotaţi ostaşi ai ţării, ai naţiunii. Apoi să-mi dea Dumnezeu sănătate şi putere să-mi pot iubi Patria şi neamul precum marele şi martirul ostaş al unirii şi naţiunii care a fost Nicolae Bălcescu! Sună cam ţipător. Dar aşa ar fi, dacă aşa încă nu este. Şi mai cred cu siguranţă că reîntregirea ţării româneşti este un act inevitabil. Aceasta au recunoscut-o şi o recunosc şi azi chiar şi ruşii cei cu mintea nemutilată de imperialism. Spre exemplu, chiar şi generalul Kuropatkin, cel care a dus război cu japonezii, într-o lucrare numită „Problemele armatei ruse”, la 1910, scria: „Poporul român din Basarabia, anexată acum sută de ani, trăieşte însă şi astăzi separat, ca şi cum ar fi afară de populaţia rusă... În viitor, fie pe cale pacifică, fie în urma unui război, unitatea poporului român este inevitabilă”. Nu e vorba de „marea grijă” pe care ne-o purta Kuropatkin, ci de profeţia spuselor sale. Şi m-am bucurat, descoperind această frază, când pregăteam materialele pentru numărul din 27 martie, Ziua Unirii din 1918. Să credem în reintegrare, în reunire, dar să credem cum au crezut la timpul lor marii unionişti, care au fost Alecsandri, Russo, Alexandru Ioan Cuza, Bălcescu, Iacob Negruzzi, Kogălniceanu, Matei Millo, Avram Iancu, Timotei Cipariu... Precum vezi, lecţia mea de istorie naţională continuă.
– Îţi urez succese. Dar, precum se întâmplă în cazurile când, iată-iată, poţi ajunge la o zonă alba în dialog, te grăbeşti să pui cea mai la îndemână şi deloc originală întrebare, cum ar fi aceasta, ultima, pe care ţi-o adresez: Ce crezi despre ziua de mâine?
– Să-ţi recit un vers? Ascultă: „Draga mea, mai e pin-la dezastru? / Pin-la el să ne iubim frumos: / Să mă cred că-s tânărul jugastru, / Tu lăcrimioara clopoţind de jos./ /Trăim în ţară tare rău, beteagă – / Goneşte către guri de-apocalips – /Balaurul mai pândeşte viaţa / Şi Libertatea care-o am în vis.../ Vai, nu-mi intra în febra agoniei, /Nu mai dispun nici de-un medicament, / Sunt otrăvite florile câmpiei /Şi ierbile au ars în foc dement. / /Ne mai menţine încă răsuflarea /  Ca o minune de la Dumnezeu,/ Ne sunt în comă Muntele şi Marea, / Spre care-am plâns  şi-am tot visat mereu…”  Că această comunitate în care trăim va dispărea – este o legitate. Au mai dispărut civilizaţii care au fost şi până la noi şi până la aceste civilizaţii etc. Ce a mai rămas din Grecia sau din Roma antică? Câteva cărţi cu drame, câteva coloane arhitecturale, poeziile lui Ovidiu, Panteonul lui Fidias... Dar au fost civilizaţii şi până la ele – Mesopotamia, Egiptul, Urartu. Dar în această logicitate nu trebuie fim porci şi ne râmăm unul pe altul până la dezastru, până când acesta se va declanşa singur, de la sine... Să nu fim porci şi separatişti. În caz contrar, ne grăbim noi singuri sfârşitul. Dar la ce bun să-l grăbim? Au nu e mai bine să calci pe iarbă verde? Am publicat Profeţiile lui Sundar Singh, referitoare la misiunea spirituală a României. Este un iluminist indian născut în 1889 în regiunea Pungeab, mort prin 1930. Vrei să-ţi citesc? Uite ziarul: „În anii ce vor veni, în ţara trăirii voastre România, scoarţa pământului va lua foc, clima va suferi unele schimbări, cutremurele vor distruge multe din clădirile existente, uragane şi vânturi puternice terestre şi maritime vor nimici îndrăzneala oamenilor... România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale, devenind în cele din urmă, graţie spiritualităţii sale exemplare, un adevărat focar spiritual ce va putea fi comparat cu miticul Canaan... România va ajunge una din cele mai prospere şi mai îmbelşugate ţări, trăind în pace cu toţi vecinii săi. Basarabia va fi realipită României pentru totdeauna. Poporul rus, cinstind această ţară, va renunţa la această provincie, curmând astfel multe neînţelegeri existente...” Ei bine, Leule, dar cam ce grijă să-1 pălească pe acest profet hindus pentru România, pentru Basarabia? Am subliniat special fraza care ne priveşte fundamental. Profetul e menit de Cel de Sus, deci el este obligat să aibă grijă mai mare decât generalul rus despre care-am pomenit! Dar... Atât despre ziua de mâine! Să mai trăim şi-această zi! Eu rămân optimist incorigibil, deşi sunt ghinionist... Speranţa este matricea spiritului. Şi dacă sperăm, suntem, deci, nemuritori, adică domnitori, vieţuitori spirituali peste toate dezastrele care sunt, care ne aşteaptă! Să sperăm.

1992


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu