miercuri, 10 iunie 2015

DIN POEZIA AVANGARDEI
Boris POPLAVSKI         (1903 – 1935)

Traducere şi prezentare:
 Leo BUTNARU

S-a născut la Moscova într-o familie de descendenţi nobiliari polono-lituaneano-ucraineni. Tatăl său, absolvent al Conservatorului  de Muzică, a fost discipolul lui P. Ciaikovski.
În 1918, părinţii divorţează, împreună cu tatăl viitorul scriitor stabilindu-se la Harkov, apoi la Ialta. Unul din primele poeme ale lui B. Poplavski (Odă la moartea împăratului) ţine de această perioadă. Debutul în presă şi-l face în 1920, la Rostov-pe-Don. Este şi anul în care ia drumul emigraţiei – Constantinopol, Berlin şi, în fine, Paris. În 1928, re-debutează, deja în exil (revista „Voinţa Rusiei”), iar în 1931 publică unica sa carte antumă, „Drapele”. Peste un timp, este apreciat drept cel mai important poet tânăr al emigraţiei ruse (V. Nabokov).

Se formează sub auspiciile poeziei franceze (în special, Rimbaud) şi, implicit, ale futurismului rus, graţie faptului că, la Berlin, îi cunoscuse pe V. Şklovski, B. Pasternak şi V. Maiakovski. La Paris are relaţii cordiale cu I. Zdanevici, fervent transraţionalist (care, de altfel, a şi păstrat cea mai mare parte a manuscriselor lui B. Poplavski, după enigmatica moarte a acestuia; se presupune – din cauza unei supradoze de narcotice). Este şi autorul romanelor „Apollon al fără-de-chipurilor”, „Din cer acasă” (cu un accentuat caracter autobiografic). Postum, îi sunt editate cărţile „Ora de zăpadă” (1936), „În coroană de ceară” (1938), „Dirijabilul unei direcţii necunoscute” (1965). Captivantul său Jurnal a fost păstrat de un alt scriitor al exilului rus, N. Tatişcev, şi publicat în 1996.


Din „Poeme automate”

 
*      *      *
 
Lent rotindu-ne în sensul timpului
Abandonând eternitatea vederii
Noi intrarăm în salonul de fier
Luminaţi de surâsul dispreţuitor
Culcându-ne obosiţi
Şi îndată adormind.
Cine ne cheamă?
Parcă am fi auzit un glas.
Ar fi trâmbiţa ceţii –
Ar fi cântecul violetelor –
Ar fi vioara de zăpadă?
Nu. E mila –
E zângănitul lanţului de fier –
E al gărilor cântec de ocnaş
Susurat de glasul obosit al toamnei.
O, înduraţi-vă
O, părăsiţi lumea
O, muriţi împreună cu noi
Blestemaţi revărsările zorilor
Timpul cântă-ncet la flaut
Tace, râde
Va trezi roua
Şi fi-va fericire în codru.

 
*      *     *
 
Cine ţine minte căderea de cord
Înspăimântătoarea-nfrigurare a pereţilor de sticlă
De parcă s-ar fi rupt din benă
Un fluviu al îngrozitoarelor evenimente
Şi deja venea timpul
Şi deja se apropia clipa –
Tu ţii minte, tu vezi, tu ştii
Uiţi, tu dormi
Şi dintr-o dată ferocitatea se retrage
Se desfac stranii gheare
Străinul se culcă pe pământ
Şi nu mai năzuieşte la nimic
El deja nu mai ţine minte viaţa
Doarme adânc în ploaia rece
Întorcându-se cu faţa în humă


*       *     *
 
Cărţi cu chipuri galbene se-aplecară peste palme de fier
Orice era acolo
Toate chipurile
De jur-împrejur primăvara nu cuteză a înflori
Era linişte
În pustiu răsufla o locomotivă
În galbenul nisip se tăinuiau intrările-n
Împărăţiile cereşti
Unde tihnit se schimbau focurile norii
Încet se deschidea pumnul
Dintr-o dată se înstelă cald şi minunat făcându-se
Alb şi clar
Glasul îşi părăsi  norii
Salutare, minunată sărbătoare,
Viaţa morţilor e atât de uşoară
 
Din caiaetele lui Poplavski
 
*      *     *
 
Peste oraşe diferite stelele sunt la fel
Imposibilitatea spaţiului
În pârâiaş un ciob de oglindă posedă soarele
Se vede peste o mie de verste
Frunzele umede ca nişte legiuni celeste
Freamătă tihnit
Cu verzile aripi
Într-o astfel de zi nu e departe până la cer
Direct din tramvai
Liniştită la-nfăţişare
Sinilie la înfăţişare
Grădina Hesperidelor sacre fecioare
Oare chiar niciodată nu aţi râvnit să fiţi curaţi?

 
*      *      *
 
                                       Lui Viktor Mamcenko
 
Vorbeau doi într-o cameră peste lume
Prin geam se vedea o casă de un alb aprins
Pe pereţi erau ferestrele tablourilor – mai multe 
Privelişti ale apusurilor
Iar sub duşumea se zbătea adânc o inimă acoperită de gheaţă
Ambii se căinau se autocondamnau 
Şi-şi spuneau că feţele negre
Se atinseseră de albe file
Că jalnicii lor îngeri ai plânsului
În negrul vânt al tristeţii părăsiră cornişa îngustă
Sus în ceruri stătea neşansa lor
Despre care
Tihnit în pădurea de aur
Medita sihastrul într-o groapă de piatră acoperită de cetini
El număra inelele de aur
Ale lanţului cu care pământul este atârnat de cer
Şi vedea că ele erau deja mai multe
 
 
*      *       *
 
În lumea înalturilor era înspăimântător de linişte
Acolo timpul asculta abisul
Jos era-nspăimântător de linişte
Printre grohotişurile răului
Doar departe şi arare se năştea câte un sunet
Şi tot atunci se tupila
Într-o mortală spaimă
Doamne ce tihnit e acolo-n lumile înalte
Ce puţin bine
Cum mai tac toţi
Veacuri la rând aceeaşi pagină
Citeşte geniul de sticlă
Numai în faţa altarului
Clericul cântă la un pian negru
Căzând de oboseală
Răpus de somn
Dar sfântul atlet
Nu-şi ia mâinile de fier de pe claviatură
Toate sunetele dăruindu-ni-le
Pentru ca tăcerea să nu sărute eternitatea

*      *     *
 
Năluciri în sferele fulgerelor
Fulguraţiile nu reuşesc
Nu reuşesc să memoreze
Ce vorbeau în foc
Îngerii de-o clipă ai vieţii
Neasemuita viaţă a norilor
Mereu şi-a tot modificat greutatea
Pe înalţii munţi ai zorilor
Se odihneau ei regii
Mai apoi coborând pe pământ
Se strecurau în subsolurile caselor
Ascunzându-se în bezna galeriilor
Adormind în lanţuri negre
Nu reuşeau să memoreze
Pentru cei privaţi de memorie
Sărutaţi înaltele chipuri
Şi-nchideţi peste ele cavourile
Evitaţi să vorbiţi despre ele
Mormântul lui Boris Poplavski, Paris

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu