miercuri, 3 iunie 2015

SĂ RĂMÂI FIDEL SIEŞI...

– Dragă Leo, te-am auzit spunând vehement în Consiliul USR, atrăgând în fond atenţia urechilor care trebuiau să audă, că în R. Moldova sunt cel puţin trei poeţi care merită să între în orice discuţie la nivel cu poeţii importanţi ai României. Mi s-a părut firească atitudinea ta, care a trecut pe la acele urechi nepăsătoare. Ai putea să-mi spui care sunt poeţii din Basarabia şi să spui şi câteva vorbe despre ei? Pentru că eu sunt chiar interesat de fenomenul poetic din Moldova de peste Prut, unul extrem de evolutiv, avansat, de la o zi la alta. Există posibilitatea, în timpul recent, a unei paradigme poetice dincolo de Prut?
– Dragă Gellu Dorian, în fond problema ţine, totuşi, nu de o atenţie şi de o reacţie… colectiviste, chiar dacă e vorba că suntem, cei care suntem, inclusiv mai mulţi colegi din stânga Prutului, membri ai USR. Uniunea nu poate impune cuiva ca acesta să-l includă în antologia „sa” (probabil, acest pronume posesiv, sa/ lui, poate fi dat aici şi fără ghilimele) pe Arcadie Suceveanu sau Vasile Gârneţ, Vasile Romanciuc sau Em. Galaicu-Păun, pe Marcela Benea sau Teo Chiriac, Dumitru Crudu sau Nicolae Esinencu, Irina Nechit sau Nicolae Popa, Grigore Chiper sau Nicolae Leahu… – (ca să mă opresc aici, şi dând deja mult mai multe nume de poeţi „de la noi”, decât „cei trei”, care, am certitudinea, sunt mai buni sau, unii, mult mai buni decât mai jumătate din poeţii din dreapta Prutului antologaţi, răzgâiaţi, premiaţi, traduşi, duşi prin străinătăţuri etc. Eu am clamat, vehement, cum ai reţinut tu, nu că aş fi fost la Consiliul USR, ci pentru că venise vorba de o antologie recentă de poezie românească (antologatorul se pare că era şi el de faţă) care trebuia să apară nu mai ştiu pe ce continent, dar în care, eram sigur fără să mă fi „documentat”, vârfuitorul ei nu ar fi inclus niciun poet din, cel puţin, cei pe care i-am amintit, în schimb, iarăşi sunt sigur, şi trist, figurează şi autori îndoielnici din dreapta Prutului. Ca să nu vorbim (sau să vorbim, totuşi?) de lucida indiferenţă cu care trec membrii juriilor USR peste cărţile propuse de autori de la Chişinău sau Bălţi, să zicem. Este a mirării (aici te rog să fii foarte atent şi… obiectiv, poate chiar solidar…) că în topul poeţilor propuşi la Premiul Naţional Eminescu nu a fost admis niciun pruto-nistrean care, sunt sigur, nu ar fi fost mai puţin valoros decât alţi nominalizaţi deja. 
Ce ar fi la mijloc? Comoditatea, nepăsarea, aroganţa sau ignoranţa? (Sau… – he, he, – lipsa de… patriotism panromânesc?...) Greu de spus, însă cazul recidivează de la antologie la antologie; de la o decizie la alta a Juriului USR, din care lipsesc poeţi autentici din Estul Moldovei Istorice, alias României. Repet: nimeni nu are nicio obligaţie faţă de un poet sau altul de a-l include în vreo antologie. Însă bunul simţ trebuie să le amintească respectivilor antologatori că o antologie de poezie românească, dacă vrea îngrijitorul ca ea chiar să fie aşa ceva, e, înainte de toate, un act valorizant, exegetic, nu unul aleatoriu, ce ţine de simpatii şi antipatii, de gaşcă şi… pleaşcă (de importanţă, ca ceva nemeritat!) ce le revine unor autori mai slabi, însă care sunt din dreapta Prutului sau de primprejurul antologatorului.
Ceea ce clamam, scurtissim, la acea întrunire am spus-o şi în scris, cu alte ocazii. Însă trebuie să reiterez că antologatorii, ca şi criticii literari, sunt persoane particulare şi nicidecum supuse colectivismului. Ca şi actul critic, regizarea unei antologii ţine de voluntariat, de proprie iniţiativă şi perspectivă de a căuta editura, sponsorizarea, traducătorul etc. Slavă Domnului, nici un antologator nu poate fi „tras la răspundere” pentru subiectivismul sau şubrezenia cu care ctitoreşte (sau doar înjgheabă) un volum colectiv. Altceva e că antologatorii prea nerespectuoşi faţă de valorile autentice lăsate pe dinafara selecţiilor pe care le operează pot fi oarecum… admonestaţi, aşa, colegial, de la obraz. Ceea ce am făcut şi eu, probabil, încă odată, latineşte şi biblic, cu – mă tem – acea: vox clamatis in deserto.
Mă consolez cât de cât, Gellule, constatând, implicit, că tu eşti dintre cei care cunosc şi apreciază valoarea colegilor noştri ce ţin de, precum zici, fenomenul poetic din Moldova de peste Prut, unul extrem de evolutiv, avansat, de la o zi la alta. Ai perfect dreptate, dacă mă gândesc că şi unii dintre tinerii scriitori basarabeni au câştigat cu brio, la vârf, concursuri serioase, inclusiv la Botoşani, premiul Eminescu pentru debut, premiul „Porni Luceafărul”…
Cele spuse îmi dau certitudinea că, dacă ar fi să propună o antologie a poeziei contemporane româneşti, Gellu Dorian s-ar gândi şi la poeţii pe care i-am amintit eu, dar şi la alţii.
Iar răspunsul la interogaţia despre posibilitatea apariţiei unei paradigme poetice în stânga Prutului nu trebuie localizat, particularizat, ci trebuie „extras” din contextul general al literaturii române, deoarece eu unul cred că scriitorii buni „de la noi” sunt integraţi, firesc şi fără… convulsii, paradigmei sau paradigmelor transprutene, în ambele direcţii. Deocamdată, până la paradigmă, să ne gândim la – nu mă tem să zic – un fel de pacoste care atacă fenomenologia creaţiei poetice şi care transformă prozodia – pentru tot mai mulţi – în versificaţie anostă dată drept poezie, încât, azi, acelaşi domn Jourdain deja ar fi putut spune: que je dis de la poésie sans que j'en susse rien…
– Tu reprezinţi, prin activitatea ta literară, atât prin creaţia proprie cât şi prin cea a traducerilor, un nume care ocupă un vast areal poetic universal. Trasează-l cu creionul tău, să le amintim iubitorilor de literatură de el.
– Să fiu… topograful propriului areal, cum zici, poetic universal?... Măgulitoare ispită, iar dacă mă decid să spun ceva aici, o fac numai şi numai cu un irezistibil sentiment de recunoştinţă pentru toţi şi toate care m-au familiarizat cu globalitatea literaturii ca fascinaţie şi impulsuri pentru propria mea creaţie (considerând că şi actul traducerii tot de creaţie ţine).                                                 Hai să-ţi spun ce cred eu despre traducere, în general, dar şi emblematic, poate. Atunci când un foarte bun traducător transpune în limba naţiunii sale o mare operă a unui scriitor dintr-o altă ţară, când acea operă apare de sub tipar sau e prezentată în librării, ar trebui să se intoneze imnurile celor două ţări ai căror cetăţeni sunt scriitorul şi traducătorul, doi binefăcători, doi învingători. De ce doar sportivii să aibă parte de atare solemnităţi înălţătoare, la care unii, mai sentimentali, chiar lăcrimează?
Mă gândesc cu recunoştinţă şi la norocul care, prin 1967, m-a dus la Biblioteca Naţională din Chişinău, spre fişierul cu numele revistei „Secolul 20”, care – iarăşi noroc! – era abonată curent de această instituţie, iar eu iscodeam şi colecţiile anilor trecuţi. Cu timpul, am început să colectez excelenta revistă, ea însăşi valoroasă operă literară, editorială, exemplară. O revistă model. Deţin cam 350 de numere „Secolul 20”, care mi-a fost un adevărat şi generos profesor de iniţiere în literatura lumii, îndrumând ţărănaşul de ieri să afle ce a fost şi ce este avangarda, cum au apărut şi au evoluat importantele mişcări poetice moderne în Italia, Franţa, Spania, Anglia, America Latină etc. Astfel că, pot spune, şi eu mă trag de la Râm, dar şi de la revista „Secolul 20”. Apoi fascinantele colecţii ale editurilor din Ţară – „Poesis”, „Orfeu”, „Cele mai frumoase poezii”. Sclipitoarele răsărituri şi ascensiuni de destine poetice care au fost cele ale lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru (cel din „Infernul discutabil”), Mihai Ursachi, Fănuş Neagu (şi pe el îl consider un mare poet), Ion Gheorghe etc., etc. Şi, bineînţeles, descoperirea creaţiei iluştrilor noştri poeţi interbelici – Barbu, Arghezi, Bacovia, Blaga, Minulescu, Fundoianu, Voronca…
Plus că, în URSS, se traduce foarte mult din poezia modernă a lumii, inclusiv din poezia nouă românească, lucru ce ar putea să pară straniu pentru „bastionul realismului socialist”. Apăreau, în ruseşte, colecţii superbe – „Maeştri ai traducerii poetice”, „Clasicii şi contemporanii”, „Poezia ţărilor lumii”, „Poezia Americii Latine”, Poezia Oceaniei, volume de haiku şi tanka japoneze etc.
Apropierea de altfelul poeziei moderne mi-au însoţit-o, din câte aveam să înţeleg ceva mai târziu, şi muzica „grea”, pictura. Ţărănaşul de ieri, născut şi crescut la 70-80 de kilometri nord de Chişinău, studentul ce ajunsesem, era abonat la prelegerile despre muzica clasică la care audia mostre din creaţia Titanilor Armoniei, adăsta în sala-audio a Bibliotecii Naţionale. Nou-venitul la oraş a avut şansa să fie acceptat ca „unul de-al casei” în Hollywood-ul (comparaţia îi aparţine unui coleg din Estonia) pictorilor chişinăuieni, un bloc de ateliere moderne, spaţioase şi suspicioase faţă de flăcăi cu ochi albaştri, spaţii prin care îmi face plăcere să hălăduiesc şi astăzi. Apoi, mai cred că şi matematica mi-a ajutat să-mi… imaginez poezie, metafore. Eram cu adevărat fascinat de geometria spaţială, vibram la gândul că aş fi putut merge spre ea, concurenta opţiunii pentru jurnalism şi filologie, unde aveam să mă statornicesc.
Graţie celor amintite, dar şi altor întâmplări-întâlniri memorabile, care au lucrat în spiritul meu de student la Universitate, dar şi student-bis, autodidact, ancorat-nemişcat prin bibliotecile Chişinăului (spuneam de cea naţională, apoi biblioteca universitară şi cea municipală), mă făceau ca şi… transfrontalier (cu spiritul şi visul) în statul acela draconic cu hotarele înţesate de păianjenii sârmei ghimpate, dincolo de care mi-a permis să trec abia în august 1987, când, împreună cu Vitalie Ciobanu, Vasile Gârneţ şi Teo Chiriac (ce tineri erau aceşti colegi ai noştri!), am intrat în Ţară, ne-am odihnit la Mamaia, iar la Bucureşti, la început de septembrie, i-am întâlnit pe marele regizor de film Ion Popescu-Gopo şi pe colegul nostru Matei Vişniec care, peste vreo zece zile, aflam de la „Europa liberă”, avea să rămână în Franţa. Uite, el a fost mai norocos, nouă însă, chişinăuienilor, nepermiţându-se să rămânem nici măcar în… România!
Şi de atunci, din secolul XX, spre acest mijloc de deceniu secund al secolului XXI, tot am cutreiera prin spaţiile literaturii universale. Am cutreierat, dar, metaforic vorbind, am şi… arat, am semănat, am recoltat-treierat, zic, dacă mă gândesc la antologiile şi florilegiile pe care le-am alcătuit şi le-am tradus, la atâtea cărţi ale marilor poeţi de pe alte meridiane pe care le-am românizat. În primul rând, este vorba de cei care au înnoit şi diversificat spiritul poetic atât în ţara lor, cât şi în Europa, în Lume, autori ai modernismului şi avangardismului. La Bucureşti am editat antologiile avangardei ruse –  de poezie, proză, teatru, manifeste. La Iaşi am publicat antologia „Avangarda – jertfea Gulagului”. La editurile importante din Ţară au apărut volume şi antologii ale lui Velimir Hlebnikov, Vladimir Maiakovski, Osip Mandelştam, Marina Ţvetaeva, Anna Ahmatova, Aleksei Krucionîh, Ninei Habias, Tatianei Veciorka-Tolstaia. În româneşte, dar la Madrid, l-am publicat pe Igor Bahterev. Apoi ampla antologie „Traduceri din secolele XX-XXI”, în care am inclus poeţi din circa 35 de ţări. (Îţi imaginezi de câte zeci de ori, în onoarea literaturii şi a poeţilor ei, ar fi trebuit să se intoneze imnurile, concomitent cu arborarea drapelelor României, Franţei, Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei, Italiei, Bulgariei, Mexicului etc., etc.?!) Am tradus şi am editat cărţile poeţilor contemporani, printre care unii foarte interesanţi – Ian Satunovski, Ghennadi Ayghi, Vera Pavlova, Viaceslav Kuprianov, Aleksandr Tkacenko etc. Mă gândesc şi la „Panorama poeziei avangardei ruse” (cca 1500 de pagini format A4), „Panorama poeziei avangardei ucrainene”… (Pentru ca, în loc de punct, ferm, la acest răspuns, să las în volnicie de perspective tradiţionalele trei puncte…)

– Aminteşte-le cititorilor revistei „Hyperion” despre debutul tău literar.
– Ce să spui despre propriul tău debut? O legendă, nu altceva… În jocul de lumini – ale tinereţii şi creaţii – şi umbre – ale timpurilor sovietice când, citindu-te, cei de la Comitetul de Stat pentru Presă îi spuneau redactorului cărţii tale că, poate, ar fi bine să fie stopată, „uitată” acea „Aripă în lumină” (aşa s-a numit prima mea carte; titlu extras din imaginea: „Prin rotocoale de soare/ şi ceaţă/ zborul păsării/ se vede/ pe jumătate/ – o aripă-n lumină,/ cealaltă-n/ obscuritate”), iar colegul, redactorul, criticul literar Ion Ciocanu să reuşească totuşi să-ţi apere ieşirea editorială în lume. Când, nedumerit, parcă, un critic literar exclama despre debutul tău: „Ce poet ambiţios, pe parcursul întregii cărţi nu a comis nicio pereche de rime!”, de parcă lipsa rimelor, verslibrismul ar fi fost duşmanii realismului socialist. (Cum naiba să fii realist în visul, fascinaţia, irealitatea metaforelor?! Şi totuşi, eu „comisesem” o pereche de rime, cea din versurile citate mai sus. Criticul fusese… neatent şi, deci, nu avea dreptate.) De la debutul în presa republicană, adică „serioasă”, pe 5 mai 1967, până la apariţia cărţii de debut trecuseră 11 ani, bineînţeles, cu un stagiu de amânare în sertarele editurii (vreo 2 ani).
– Dar şi poemul cu tractoristul şi cântecul ciocârliei…
– Da, e unul din textele din prima carte, scris însă, am impresia, cam pe la finele studenţiei mele. Iată că, peste ani (vreo 30!), acest poem a început să-şi încropească şi o „biografia” drept-pruteană, prin faptul că a fost memorizat şi, iată, solicitat „la bis” (de altfel, de fiecare dată când ne întâlnim, mă roagă să-l mai spun şi Ion Mureşan). Situaţia şi reacţia, să zic aşa, mă duc la gândul că acest poem laconic se împrieteneşte instantaneu cu omul, cu cititorul, cu ascultătorul. Adică, este un poem… sociabil (nu ştiu dacă este şi social ca… ideaţie, atitudine). Iar odată ce e „biografie”, să dau şi unele detalii ce ţin de CV-ul acestei metafore impresioniste, presupun (dacă e să mă gândesc la cromatica impresioniştilor francezi, dar şi la distihul lui Esenin: „Parcă-n răsunătoare dimineaţă/ Aş galopa pe-un cal trandafiriu”): poemul se intitulează „Peisaj” şi se află la pagina 18 a cărţii. E acesta:

Peisaj
 
Purpuriu e tractorul
trecând peste câmp – enorm
mac sunător
ce afânează solul din
jurul propriei sale tulpini.

Hei, hei!
               Cum e,
trac-to-ris-tu-le,
ziua întreagă să vezi ciocârlia
dar
să n-o auzi?!

            Ceea ce, însă, nu înseamnă să nu le fac dreptate şi altor poeme din acel volum dintâi. Permite-mi să mai reproduc 2-3 texte laconice: „Precum pumnalul: Către amurg/ priveam neprihănitele roze/ în infime clipe simţind/ marile daruri ale odihnei/ pe care ţi le-ar putea oferi/ o îndelungă duminică doar... // Dar subit şi crunt/ erupse furtuna: izbit orbeşte/ ramul îşi repezi spinul/ în inima privighetorii oploşite în/ boschetul de trandafiri...” Sau acest – „Motiv hispanic: Lăsând toreadorul nemişcat/ reuşi să fugă din arenă./ Îşi spunea că la sfârşitul străzii/ vor începe/ libertatea lui şi tihna...// ...dar i-apăru în faţă câmpul roş’-aprins/ andaluzul câmp împurpurat/ şi-nnebunitul taur îşi înfipse/ coarnele-n ţărână/ aruncând spre ceruri/ rădăcini şi floare/ sângele de maci”. Mai există în „Aripă în lumină” şi alte secvenţe dramatic-impresioniste, să zic, cum ar fi: „Undeva oamenii şi-au ucis speranţa/ şi până la mine ajunge/ sângele cadavrelor albastre,/ ajunge ceaţa…” (Să vezi! Aici ar fi a doua pereche de rime de pe toate cele 82 de pagini ale debutului meu editorial! Ce neatentă era critica sovietică moldovenească…)
Am dat aceste exemple, pentru a completa, poate, răspunsul la precedenta întrebare despre cum se putea debuta în stânga Prutului şi, cu gând ascuns, dar, iată, făcut public, de a spulbera unele prejudecăţi ce mai există în mintea unora că, chipurile, la Chişinău chiar ar fi fost cel mai… realist şi crunt realism socialist… În orice caz, la Chişinău nu au exista autori care să le fi dedicat „poeme” lui Hruşciov sau Brejnev, în timp ce… Dar să lăsăm deschise parantezele aluziei…                    
 – Ai scris la început în chiriliţe, să-i spun aşa alfabetului rusesc. Câte cărţi ai publicat aşa? A fost mai simplă, mai aproape de suflet, trecerea la scrierea cu caractere latine?
– Să o încep cu finalul întrebării. Chiar dacă, în şcoli şi universităţi, se studiau limbile franceză, spaniolă, germană, adică chiar dacă noi, elevii, studenţii cunoşteam şi utilizam alfabetul latin, acesta era totuşi ca şi stric interzis celor care intenţionau (doreau!) să scrie cu el cuvinte… româneşti! Puteai să scrii în caietul tău „maman”, dar nu şi „mamă”, „patriote”, dar nu şi „patriot”, „affirmation”, dar nu şi „afirmaţie” etc. Trebuia să scrii „corect-sovietic-imperialist”: „мамэ”, „патриот”, „афирмацие”… Paginile pe care le scriam româneşte, adică în alfabetul firesc nouă, le tăinuiam de ochii ciclopilor kagb-işti, delatorilor, le duceam la ţară, acolo, departe de Chişinău, alfabetul latin (românesc) fiind mai în afara pericolului. Studenţii care aveau nenorocul să le fie interceptate paginile de conspect scrise româneşte, pur şi simplu erau exmatriculaţi din instituţii. Pentru alfabetul latin se duceau adevărate, aprige lupte ideologice, în special la întrunirile scriitoriceşti. La acest capitol ar fi multe de retro-povestit, cu abundenţă de exemple, aspiraţii şi nedreptăţi comuniste care curmau acele aspiraţii, frângeau destine omeneşti, zângănind lacăte de închisori.
Bineînţeles, pe atunci, unele poeme le-am scris cu alfabet latin, însă ele nu puteau să vadă lumina zilei (redacţionale, editoriale) decât în grafia impusă, cea chirilică, în care eu am publicat cinci cărţi de poezie (1976; 1983; 1985; 1988; 1989, una din ele pentru copii), o carte de proză, „De ce tocmai mâine-poimâine?” (1990) şi alta de interviuri, „Răspuns şi răspundere” (1989). Iar primele cărţi cu alfabet latin le-am editat începând cu anul 1991. În ce mă priveşte, alfabetul latin s-a dovedit a fi de (foarte) bun augur, părându-mi-se că el conţine şi emană o energie mai specială pentru omul scrisului, ajutându-l, sugerându-i nuanţe ideatice, chiar orientându-l spre spaţii… mănoase în poezie, filozofie. Şi, probabil, e firesc să simtă aceasta cel care, îmbrăţişând alfabetul latin şi fiind îmbrăţişat de acesta, a trăit momentul respectiv ca pe o descătuşare, ca pe o eliberare a conştiinţei, a sufletului său. Eliberare din glaciaţie, din străinie, din anormalitate.  
– Dacă ar fi să-ţi iei de la început cariera literară, cum ai proceda? Ai fi acelaşi, altul? (Ca să folosesc sintagma unui titlu de antologie pe care ai publicat-o).
– Dat fiind că, de fapt, este exclus un astfel de reînceput, fiecare om, de e întrebat ce sunt întrebat eu, bineînţeles că îşi alege şi îşi poziţionează răspunsul cu o anumită tactică, strategie, convenabile lui, să pară mai… – cum? – mai deştept, inteligent? Dar, dacă am şti că e posibilă, totuşi, o astfel de reluare, fireşte că fiecare dintre noi ar gândi îndelung, înainte să facă primul, al doilea, al treilea pas. Asta, dacă, bineînţeles, nu a uitat cum a fost în prima… variantă. În ce mă priveşte, cred că aş fi rămas, şi la… reluare, la fel de pasionat de dezinvoltura poeziei, de metaforă, de poemul de proporţii restrânse, însă dens în conţinutul său ideatico-metaforic, pasiune susţinută, pateu, de mai multă clarviziune, înţelepciune.
– Eşti mulţumit de prezenţa literaturii scrise dincolo de Prut în paginile de critică şi istorie literară de dincoace de Prut?
– Ar putea fi mai bună, mai amplă (dacă nu… panoramică) prezenţa. Însă aceasta trebuie să ne preocupe pe noi mai puţin, grijile şi acţiunile căzând în cea mai mare parte pe seama (personală) a unui autor sau altul, în ipostază solo. Mai întâi, dânşii să-şi facă scrisul… transfrontalier, dintr-un spaţiu în altul românesc, să şi-l propună redacţiilor, editurilor, criticilor.
 Literatura nu e ceva instituţionalizat, etatizat, dirijat, aşa că prezenţa la care te referi pune eminamente în ecuaţie talentul/ valoarea cu libertatea de decizie, acţiune. Azi, indivizii/ cetăţenii (…patrioţii), inclusiv criticii, scriitorii sunt tot mai egocentrişti, astfel că nu se vor găsi altruişti care să treacă Prutul, să vină la Chişinău, să caute scriitori talentaţi, pentru a-i promova, pentru a le asigura prezenţă în pagini, antologii, monografii, teorii şi chiar utopii…
Este vorba cumva de două literaturi? De două moduri de a înţelege literatura?
– Cum să fie vorba de două literaturi? În acest caz, eu şi cu tine unde ne-am situa, unde şi despre ce am dialoga? Întrebările tale, toate, poate cu excepţia acesteia, constituie tocmai răspunsul, că suntem în unul şi acelaşi spaţiu spiritual, literar, că ne înţelegem bine şi sperăm să ajungem a ne înţelege dacă nu perfect, cel puţin de minune (sau minunea e ceva mai mult decât perfecţiune?... Uite, nu-mi dau seama…). Ne întâlnim pe paginile aceloraşi reviste, în incertitudinile aceloraşi edituri, înăuntru sau pe dinafara aceloraşi antologii, înjurăm aceleaşi jurii, ne îndoim de competenţa aceloraşi critici (din păcate, nu prea mulţi demni de atenţie)… Nu ştiu de unde, asociativ, îmi vine să compar situaţia cu „două literaturi” române (una mai română decât cealaltă şi invers) cu mărturisirea unuia care spunea: Ştii, prietene, uneori eu joc şah de unul singur, cu mine însumi, şi totdeauna câştig…
Cum decurge, în fond, viaţa literară la Chişinău? Seamănă cumva cu cea de la Bucureşti? Este Chişinăul o provincie a Bucureştilor, aşa cum toate celelalte oraşe mari din România sunt considerate provincii de către Bucureşti? Vorbim aici de provincii culturale, nu geografice.
            – Zău că-mi vine să zic: Tocmai de la tine, Gellule, nu mă aşteptam la una ca asta! Tu, care cunoşti destul de bine ce se întâmplă la Chişinău, Bălţi, Soroca, Orhei te prefaci că nu ştii absolut nimic. Dar nu zic, pentru că am realizat şi eu zeci de interviuri cu interlocutori pe care îi cunoşteam bine, însă, când îi întrebam, parcă aş fi fost unul căzut de pe lună. Cum s-ar spune, convenţiile şi intenţiile meseriei.
            Lucru cunoscut: tot mai multe evenimente literare de la Chişinău se întâmplă şi cu participarea colegilor, prietenilor noştri din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Botoşani, Timişoara, Oradea, Piatra Neamţ, Alba Iulia etc. Şi ele seamănă, cumva, cu cele de la Bucureşti, dar şi din oraşele amintite aici, din altele (Craiova, Suceava, Târgu Jiu, Galaţi, Brăila, Târgovişte, Focşani…). Azi, când scriitorul e liber de a sfida şi transgresa orice fel de hotare, inclusiv prin fantasticul internet, a vorbi despre provincie pare a fi uşor anacronic. Prin skype poţi pune la cale o conferinţă internaţională, transprovincială, dar şi transmetropolitană, la care să participe scriitori importanţi din Bălţi, Havana, Botoşani, Novosibirsk, Berlin, Roma, Caracal… Sau, poate, în măsura în care deprovincializează într-un fel, libertatea şi internetul provincializează în alt fel?… Libertatea şi contemporaneitatea înseamnă descentralizare sau policentrism, inclusiv literar. Rămâne să studiem fenomenul, din care s-ar putea fila, cred, şi teme pentru literatură.
– Când călătoreşti, unde te simţi mai bine, în spaţiul ex-sovietic sau în România, Europa?
– Nu cred că am motive şi repere de a compara, deoarece România e chiar casa, patria mea. E spaţiul meu ontologic, vital şi de creaţie. Iar spaţiul sovietic nici măcar „ex” nu mai poate fi numit, deoarece există, distinct, Letonia şi celelalte două ţări baltice, Ucraina, Gruzia, Armenia etc. Există ca entităţi, ca particularităţi, ca diferenţe etnice, spirituale în libertate, în statalitate, în legalitate. Pentru că Uniunea Sovietică a fost, de fapt, un stat ilegal; în ilegalitate politică. A fost un imperiu, iar toate imperiile sunt nelegitime.
Mă simt bine şi în Europa cu România parte componentă a ei. Însă jurnalele mele de călătorie (dar am scris multe; jurnalistul din mine nu aţipeşte, nu cade în grevă chiar şi atunci când intră în grevă aeroporturi, porturi.) sunt mărturii că nu m-am simţit rău nici în Mongolia, China, Turcia orientală, Tatarstan, Tadjikistan, Uzbekistan… Vorba aia a lui McLuhan cu global village. Dar, în pofida cosmopolitismului, scriitorul trebuie să rămână fidel sieşi, dacă e posibil – original, irepetabil, interesant. Pentru că ce tainică e această noţiune, categoric-dihotomică, odată ce, într-un singur rând, DEX-ul o explică în cheia „înţelege cum vrei”; mai bine zis, alege ce-ţi place: cosmopolitism 1. participarea la bucuriile şi durerile întregii omeniri; 2. lipsă de iubire de patrie”. Ei bine, fără emfază vorbind, eu sunt cel care-şi iubeşte patria, participând la bucuriile şi durerile întregii omeniri, adică – ale satului global. Sunt cel care, de cele mai multe ori, când călătoreşte, cel mai bine se simte tocmai în… călătorie.
– Care este diferenţa între receptarea scriitorului de blog şi cea a scriitorului pe hârtie? Deşi este clar care este, cum o percepi tu, care eşti un blogger activ, consecvent? Satisfacţia este aceeaşi?
– Parcă ar mai persista impresia că blogul nu ar însemna ceva (chiar) serios, cu atât mai mult – temeinic. Poate şi din considerentul că sunt rare cazurile scriitorilor de blog, care plasează în spaţiul virtual nu orice le vine în minte, ci lucruri serioase, de literatură, exegetică, eseistică, poate şi de filozofie. Sunt puţine şi persoanele care ştiu că unii dintre cei mai… serioşi oameni ai planetei, matematicieni de un prestigiu indiscutabil ca personalităţi unice, îşi au bloguri în care îşi publică uluitoarele, uneori, descoperiri. Cel mai jos-pălăria! exemplu îl oferă matematicianul japonez Mochizuki care, în august 2012, a postat pe blog 4 articole ştiinţifice despre noile sale descoperiri în teoria numerelor, care până astăzi, chiar dacă rămân oarecum într-un con de umbră pentru cei mulţi, întreţin spiritul polemic sau colocvial-ştiinţific. La rândul lor, alţi doi matematicieni celebri, tot pe bloguri personale, opinează despre teoriile colegului lor japonez. Este vorba de Jordan Ellenberg care, referitor la textele lui Mochizuki, concluzionează: „Privindu-le, te simţi un om care citeşte un articol scris în viitor sau pe o altă planetă”, celălalt bloger „activ” fiind renumitul fizicianul Peter Woit, care reflectă la rezultatele descoperii încă… „secrete”, codificate ale japonezului. Însuşi Mochiuzuki spune că, pentru a-i pătrunde în corpusul de texte pe care l-a elaborat, un matematician profesionist ar trebui să studieze circa 1500-2000 de pagini, iar profesorul Ivan Fesenko de la Universitatea din Nottingem, cunoscând precedentele lucrări ale japonezului, susţine că, pentru a înţelege teoria lui Mochiuzuki, un bun specialist ar avea nevoie de 250-500 de ore.
De ce dau aceste exemple? Pentru ca, implicit, să spun că eu sunt dintre cei care iau un blog în serios, contează pe eficienţa lui, pe modul de a înmulţi şi de a propaga ideile printre cei interesaţi de ele, în societate, în lume (dacă nu cumva scriu un cuvânt prea mare). Şi pentru a le sugera, delicat, unor colegi la care ţin, adică buni şi foarte buni, că nu este bine că nu au şi ei bloguri, că din acest motiv pierd ceva ei, creaţia lor.
Deja au fost elaborate mai multe studii despre cum influenţează internetul situaţia cărţii în format clasic, dar, legat de aceasta, şi despre cum se modifică raportul dintre scriitor, cititor, critic în procesul literar contemporan. Deci, problema nu poate fi abordată fără a se ţine cont de realităţile aproape… ireale ale virtualităţii digitale, ale modificărilor radicale în structura entropiei universale. Încă acum nu prea mulţi ani, comunicarea dintre cititor şi scriitor se făcea în cel mai „tradiţional” mod: cartea de hârtie, revistele, ziarele. În timpurile noastre, însă, performanţele în domeniul tehnicii comunicării au activizat un impresionant număr de cititori care caută să se includă în procesul de intercomunicare cu autorii de literatură. În această ipostază, cititorul îşi modifică statutul, situaţia, ca şi cum ieşind din anonimat şi singurătate. Apoi, stimulaţi de noua virtu-realitate, anumiţi cititori încearcă ei înşişi să treacă de la rolul de lector la cel de autor, scriindu-şi propriile texte, unele din care pot fi chiar opere în toată lege.  

E adevărat că lectura internautică are şi minusul ei, uneori fiind una mai puţin concentrată, profundă, meditată. Însă nu s-ar putea spune că cititorul internaut e mai puţin competent, ci doar că e ceva mai grăbit în a-şi exprima opiniile.

Dacă e să ne reamintim de tehnicile tipografice, de construcţiile de caligrame sau de poezia vizuală ale avangardiştilor de acum o sută de ani, putem lega de ele, implicit şi imprevizibil, textele din internet care, într-o anumită măsură, se contopesc parcă într-un adevărat potop de litere şi simboluri şterse, din care e greu să înţelegi ce ţine de rezultatul eforturilor intelectuale-creatoare ale omului şi ce-i revine, ca merit, maşinii. De aici şi ideea că cyber-(lite)ratura ar atesta scăderea nivelului profesionismului. Sau, profesionismul e în imediata vecinătate a amatorismului.

Însă, de pe alt versant, se ivesc unele raze de optimism, ce vor să ne convingă că lucrurile nu sunt chiar atât de triste, cum cred unii. A trecut perioada de incertitudini şi nelinişti pe care le-a adus odată cu el internetul, încât literatura contemporană a supravieţuit, deconstrucţia (moartea) personalităţii autorului fiind stopată. Pentru că, de fapt, internetul nu depersonalizează, ci pur şi simplu face ca selecţia să fie mai severă tocmai din cauza că numărul participanţilor la procesul literar a crescut considerabil. Iar cei mai optimişti sunt de părerea că internetul se înscrie armonios în procesul literar, devenind parte componentă a acestuia. Ba chiar că publicaţiile apărute eminamente, ca proces, în reţeaua internautică nu ar fi decât unele facultative, autorii (serioşi…) preferând acestora plasarea în spaţiu virtual a operelor lor care, iniţial, au fost editate (pe hârtie).  

Pe de altă parte, scriitorii (puri…) internautici caută posibilitatea să-şi publice pe hârtie textele, ceea ce, la prima etapă, a cyber-aturii, nu se întâmpla. Astfel, internetul este treapta/ trambulina spre cărţile de hârtie.  

Prin urmare, internetul e şi el un mediu de existenţă a cărţii, a literaturii. Nu trebuie să deplângem destinul cărţii de hârtie că, chipurile, va dispărea, parţial sau total, ci să-i oferim şansa să cunoască o viaţă deplină şi în acest, alt mediu: virtual, cibernetic. Unde cartea de hârtie valoroasă poate să devină o audio-carte, care înlesneşte lectura, dar mai ales recitirile marilor opere. (O spun din proprie experienţă.) Şi cine poate exclude faptul că internetul ca formă de editare şi lectură a cărţii nu se va… clasiciza, nu se va… academiza şi el (de altfel, ca şi avangarda, zisă istorică, nu?), devenind, pe bune, parte componentă a preocupărilor (artistice) serioase, valabile, valoroase ale lumii? Că doar fotografia nu a anihilat pictura, filmul – teatrul, televiziunea – pe toate cele amintite la un loc, precum se prorocea/ cobea destul de naiv şi neinspirat.  


Hyperion
Nr. 4-6, 2015


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu