joi, 19 ianuarie 2012

O ANTOLOGIE... SPAŢIALĂ


Întocmirea unei antologii de poezie a revistei Vatra e un gând mai vechi, devenit realizabil abia acum, din motive asupra cărora ar fi cu totul inutil să insistăm. Intenţia e una, faptul în sine e cu totul altceva. Greul a început abia din momentul în care certitudinea editării m-a împins la treabă. Mi-am fixat un criteriu care trebuia să fie operaţional în cazul tuturor (subiectiv, ca în cazul oricărui antologator, dar asumat), deşi aşa ceva e greu de imaginat. Am recitit tot ce s-a publicat sub formă de vers şi m-am lăsat impresionat de imagini, metafore, ritm, formă clasică ori libertate de rostire, sugestie şi directeţe, gravitate şi joc, alegând, comparând, renunţând, trecând de la număr la număr şi de la an la an cu gândul tot mai cristalizat şi mai frustrant că spaţiul de care dispun este mult prea drămuit. Fiind cititor al revistei chiar de la apariţie, ştiam ce zace în paginile ei şi peste ce voi da şi mă surescita gândul că voi extrage pagină cu pagină un mic monument liric. Lista impresionantă de nume dă seamă despre gradul de frecventare a revistei de către cei mai prestigioşi autori, faptul în sine vorbind şi despre importanţa care i s-a acordat neîntrerupt în contextul publicisticii culturale româneşti. Pe lângă proza scurtă, promovată programatic de redacţie, ne dăm seama că nici poezia n-a fost neglijată şi i s-a rezervat loc ori de câte ori îndeplinea criteriul valoric. Chiar dacă într-o vreme era privilegiată poezia de o anumită factură şi i se rezervau spaţii în paginile din faţă, poezia bună reuşea să pătrundă în paginile de unde începea cu adevărat lectura. Şi acest lucru se poate urmări cu uşurinţă prin metoda pe care ne-am impus-o, aceea de a specifica sub texte numărul, anul şi pagina la care se găsesc poemele preluate în antologie.
Criteriul hotărâtor de selecţie a fost ca textul să impresioneze, să şocheze, să emoţioneze, să încânte, să uimească, orice, numai să nu te lase indiferent sau, şi mai rău, să decepţioneze. Recunosc că am avut parte de toate acestea. În acelaşi timp însă, ştiu că nu ne raportăm identic la un text, atitudinea e definită de întregul nostru trecut, de experienţă, concepţii, aşteptări, gusturi, de starea din momentul lecturii, dar şi de ceva indefinit, capabil să producă rezonanţă, empatie. De aceea nici nu mă aştept să fiu confirmat în toate opţiunile, sper însă să nu se adune prea multe reproşuri nici în talgerul celălalt.
Această antologie a devenit deja una dintre cărţile mele de căpătâi şi sper să fie la fel pentru foarte mulţi cititori de poezie. Este, prin suma de texte, un tablou secvenţial în mozaic al unei epoci în care s-a produs o falie profundă în existenţa socială, resimţită însă într-un grad diferit, mult mai puţin devastator, în geografia lirică, poezia având o capacitate de reacţie la social mult mai nuanţată decât proza, absorbită în substratul sensibil, emoţional, reflexiv. Chiar dacă e vorba numai de poezia publicată de o singură revistă, antologia reuşeşte în întregul ei să dea o imagine fidelă a unei lungi perioade de manifestare a poeziei româneşti.

KOCSIS Francisko

Cuprins

Poeţi lăsaţi la vatră, de Al. Cistelecan ....................... 5
Dirijabilul de hârtie, de Kocsis Francisko .................. 7 ...
Constantin Abăluţă
Florenţa Albu
Horia Bădescu
Ana Blandiana
Andrei Bodiu
Mariana Bojan
Emil Brumaru
Romulus Bucur
Leo Butnaru
Constanţa Buzea
Magda Cârneci
 
Dumitru Chioaru
Mircea Ciobanu
Nicolae Coande
Dan Coman
Daniel Corbu
Ben. Corlaciu
Traian T. Coşovei
Ioana Crăciunescu
Ion Cristofor
Dan Damaschin
Vasile Dan
Dan Dănilă
Nichita Danilov
Simona-Grazia Dima
Leonid Dimov
Ştefan Aug. DoinaŞ
Gellu Dorian
Anghel Dumbrăveanu
Victor Felea
Dinu Flămând
Ioan Flora
Emilian Galaicu-Păun
Ovidiu Genaru
Tudor George
Liviu Georgescu
Bogdan Ghiu
Gheorghe Grigurcu
Dan Bogdan Hanu
Emil Hurezeanu
Florin Iaru
Vasile Igna
Letiţia Ilea
Nora Iuga
Mircea IVĂNESCU
Gheorghe Izbăşescu
Claudiu Komartin
Alexandru Lungu
Angela Marinescu
Gabriela Melinescu
Ioan Milea
Ion Mircea
Ioan Moldovan
Florin Mugur
Ion Mureşan
Viorel Mureşan
Alexandru Muşina
Irina Nechit
Aurel Pantea
Iustin Panţa
Marta Petreu
Daniel Pişcu
Augustin Pop
Ioan Es. Pop
Ion Pop
Adrian Popescu
Nicolae Prelipceanu
Marius Robescu
Ioanid Romanescu
Lucian Scurtu
Marin Sorescu
Octavian Soviany
Mircea Stâncel
Petre Stoica
Liviu Ioan Stoiciu
Ion Stratan
Traian Ştef
Grete Tartler
Marcel Tolcea
Floarea Ţuţuianu
Radu Ulmeanu
Mihai Ursachi
Ioan Radu Văcărescu
Matei Vişniec
Alexandru Vlad
Vasile Vlad
George Vulturescu
Violeta Zamfirescu
Andrei Zanca


Poeţii din cercul revistei VATRA

Tudor Balteş
Ioan Barassovia
Nicolae Băciuţ
Iulian BOLDEA
Teodor Borz
Dan Culcer
Ion Dumbravă
Andrei Fischof
Zeno Ghiţulescu
Romulus Guga
Kocsis Francisko
Lazăr Lădariu
Maria Mailat
Soril Miavoe
Dumitru Mureşan
George L. Nimigeanu
Eugeniu Nistor
Ioan Suciu Moişa
Ioan Veza

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu