vineri, 1 martie 2013

SECURISTUL ATACĂ
4.III.1987

Reieşind din ceea ce ştiu, constat că la începutul primăverii curente, faţă de cea a anului trecut, întâlneşti mai multe persoane cu mărţişoare la piept. Cred că predispunerea faţă de simbolul reînnoirii este stimulată şi de noile timpuri, de transformări spre bine, pe care le trăim. Fără o comparaţie forţată, fără exagerări… Lume e tot mai descătuşată.

Una din menirile magnetofonului – şi cea de a dezvolta vorbirea cursivă, frumoasă, corectă a copiilor. În orice caz, D. Mi. tocmai pentru aşa ceva şi-a procurat un minimagnetofon japonez. Feciorul şi fiica sa deapănă basme, recită poezii, se aud de pe bandă, ici-acolo intervine tăticul cu o luminare de vocală, cu o punere la loc a accentului, de parcă ar dori încă de pe acum să-şi pregătească odraslele pentru „crăinicie” la radio-televiziune unde, deocamdată, e dezastru de rostire aiurea. Dar parcă nu arată mai simpatic un om simplu care vorbeşte frumos? De ce să ne bunghim numai la boarfe-veşminte şi farduri străine şi să nu apreciem, cu încântare, ceea ce este autohton şi frumos: graiul rostit cu respect şi mândrie?


4-5.III.1987

Ion C. Ciobanu – ales preşedinte al comitetului de conducere al US. Poziţiile nu se cedează, se recuceresc…
A. Cibotaru povesteşte că, pe când I.C.C. deprindea meseria de şofer, făcea exerciţii de conducere a automobilului pe o toloacă din preajma Durleştilor. Dar, oricât de întinsă ar fi fost acea păşune, neofitul conducător auto pierdu controlul volanului şi al pedalelor, dând peste un naiv de viţel, priponit pe acolo. Tărăboi! Stăpânii vitişoarei sar cu gura şi ameninţările. Ca să scape de belea şi, mai ales, să muşamalizeze chestiunea pe loc, să nu mai ajungă vestea comică şi la urechea limbuţilor, cam zgârcitul I.C C se arată generos – plăteşte dublu pentru viţel, carnea le-o lasă stăpânilor. Pentru aceştia – chilipir, nu glumă! Generozitatea neîndemânaticului şofer-scriitor ajunge proverbială într-o singură seară, dând ocol Durleştilor. Aşa că, pândind când venea din nou la lecţiile de şofaj colegul nostru, gospodarii durleşteni îşi slobozeau şi alungau de prin ogrăzi viţeii, vacile, tăuraşii; îi alungau în cale automobilului la volanul căruia era ICC, că, poate, nu va putea evita şi de data aceasta vreun accident… Accident gras…

V. G.– numit redactor-şef la  editura „Literatura artistică”. Nic. Vieru îi face vehement portretul.  În negru, fireşte. Şi cam motivat, nu? Cine e Vas. ca personalitate? Partinic, şi atât.

7.III.1987

Cineva din „sfânta treime” – Aurel S., Ion M., Vitalie B. – numeşte căminul Ministerului Culturii plin de doamne şi domnişoare cam zurlii la ale lor: „De toate pentru toţi”. Alinătoare în cazuri de urgenţă.

9.III.1987

Acum câteva zile, am vizionat cutremurătorul film al lui Abuladze „Pocăinţa”: cultul personalităţii în anatomia sa grotescă, sufocantă, neomenească. Gata în 1984, abia astăzi pe ecrane. Eu unul ţin minte cum reveneau în sat, peste ani, cei care fuseseră „ridicaţi”, „răsculăciţi” exact în anul naşterii mele. Ce culaci? Oameni ceva mai gospodari, mai înstăriţi… Muncitori…

Andrei Strâmbeanu povesteşte că acum o lună-două avea să-l sugrume un ins de la securitate (născut în s. Gaşpar). De ce? Era la acesta în ospeţie şi Strâmb. vede în raft 5 volume de Stalin. „Cum şi de ce îl păstrezi pe călăul acesta de Stalin, dar n-ai şi cărţi de Lenin?”, întrebă. Atunci şi se repezi Oposumul să-l sfâşie. Noroc de ceilalţi oaspeţi, care i-au despărţit. Oricum, prin subteranele puterii psihologia exterminării staliniste există încă. Dar cazul cu Goloşciapov, şeful veteranilor din RSSM, într-o delegaţie în Donbas, când ne întorceam noaptea? Pilit cum era, ne spune nouă, mie şi fratelui lui B. Marian, preşedintele sovietului sătesc din Găleşti/ Călăraşi, că în alte timpuri ne-ar fi… împuşcat! Poftim rămăşiţe de sălbăticie cultistă.

10.III.1987

Când te văd pentru prima oară cu ochelari cocoţaţi pe nas, unii amici sau cunoscuţi cred că… îi duci de nas. Cum, tu, să te dai cu ochelariştii care parcă ar sfida condiţia general-umană? Şi iată-i, îţi probează ochelarii, să se convingă că nu ar fi apanajul unei poze, un moft, ci sunt cu adevărat optici. Probabil, suspiciunea e una veche: au nu care cumva vrea cu tot dinadinsul să pară mai… rafinat? De, „a semăna cu majoritatea” e un principiu adânc injectat în firea omenească… dar să porţi ochelari nu e o mare bucurie. De aceea nu-i prea înţeleg pe inşii care, pentru importanţă, poartă rame cu sticle fumurii sau, pur şi simplu, „albe”.

„Ani de ne-am iubi o sută,
Viaţa-i încă ne-ncepută.
Ani dacă-am trăi o mie,
Viaţa n-a spus tot ce ştie”.
               (Dintr-un cântec.)

O persoană ţine să mă pună la curent că la concertul ţinut pentru delegaţii congresului comsomolului actriţa Angela Iaşcenco (cunoscută din filmul lui Loteanu „Lăutarii”) a citit două poezii lirice (subliniază: lirice) de-ale mele. (Sigur că lirice, de cele retoric-angajate nu am scris.) Eveniment? Nici pe departe. Doar vreun firuţ de bună dispoziţie. Şi unul de amintire: prima dată, din versurile mele a citit de pe scenă Ninela Carnafil, prin 1968-1969, la Casa Actorului. Eram student, iar acele texte păreau inspirate de nefericitul prinţ Hamlet; pe atunci, mai mulţi dintre noi trăiam fascinaţia bufonilor, cioclilor etc. marelui Will.

11.III.1987

Pentru că a fost 8 martie, au fost şi momente de bună dispoziţie la „şedinţa solemnă” a redacţiei. Auzim şi un banc hindus. Cică, bărbaţii îl întreabă pe Atotputernic: „Doamne, de ce ai făcut femeile atât de frumoase, dar şi atât de proaste?” Răspunsul: „Frumoase, pentru ca să le iubiţi voi, proaste – pentru ca să vă iubească ele!” Fireşte, celeilalte părţi a lumii nu poate să nu-i placă ingeniozităţile de acest fel.
Iar francezul zice că, dacă o femeie i-a întors unui bărbat spatele, acesta n-are decât să exclame: „Oh là là!, ce siluetă frumoasă aveţi!” şi femeia numaidecât se va întoarce cu faţa spre el.

12.III.1987

Ieri, în troleibuz, alături de mine se aşează un bărbat aflat la prima treaptă a senectuţii frumoase. Zic asta, pentru că arăta stăpânit de demnitate. „Bună ziua”, mă salută. Prima dată un astfel de salut ce ţi-l adresează, în troleibuz, un necunoscut. După câteva clipe: „Fiţi bun, undeva lângă Chişinău este o localitate… Cum îi zice?... Sliuza… Nu?... Încolo circulă autobuzul numărul 35…” „Poate, Kutuzov?” „Da!” „De unde sunteţi?” „Din România”. „Unde aţi venit?” „La Bravicea”. „Orhei?” „Da”. Îmi spune că, acum câţiva ani, a mai fost la nişte rude de la… „Sliuza?”… „Kutuzov… Ialoveni, aşa se numea”. Îi arăt staţia autobuzului nr. 35. „Dacă întrebaţi de Ialoveni, zic, veţi fi înţeles”.
Rebotezări stupide, agresive… Asta e… Deocamdată… Restructurare, totuşi… Revenire… Şi în fire…

13.III.1987

Dau de o notiţă despre satele Căzăneşti şi Vadul lui Leca: hrisoavele spun că localitatea Căzăneşti a fost întemeiată de Căzan, pârcălab de Soroca, căruia Alexandru Vodă Lăpuşneanu i-a dăruit „loc de pustie”, spre a porni o aşezare pe Răut, mai jos de Sărăţeni, pe valea Săgalei. Iar Vadul lui Leca îşi trage numele de la serdarul Leca, căruia i s-a dat pământ din moşia Flămânzenilor. De ce reţin aceste date de adâncă istorie? În primul rând, pentru că, împreună cu Chiţcanii, sunt satele cele mai apropiate de Negurenii mei de baştină; apoi, avem rude la Căzăneşti şi la Vadul lui Leca. La Căzăneşti, pentru prima dată în viaţă am văzut o hidrocentrală – acum un sfert de veac Răutul era aproape râu falnic. La Căzăneşti văzusem prima casă de cultură, cândva – una din cele mai frumoase în Moldova; primul spital, unde, copil, am şi stat vreo două ori (îngrozitorul caz cu omul ce avea ţeasta despicată de o lovitură de topor…); prima echipă bună de fotbal. Pe la Vadul lui Leca am trecut Răutul, ducându-mă cu întreaga clasă spre pădure, cea a Rădiului. Primul ierbar l-am adunat de acolo: pecetea lui Solomon, coada şoarecelui, lăcrămioare… Apoi, pe când învăţam la Chiţcani (clasa a IX-a), aveam colegi din Căzăneşti, cu care treceam împreună podul peste Răut: Rabei, Ruban, Ţurcanu, Ciolac… Deci, Căzăneştii e unul din satele căzute dragi inimii mele. Da, primul iarmaroc tot aici l-am văzut, primul „Selmag” (magazin sătesc destul de mare)…

Leonida Lari se arată supărată-foc pe Marcela Benea şi pe notiţele despre poezia acesteia  scrise de Vasile Romanciuc şi Iulian Filip. Ce grandomanie! Ce suspiciune pe toţi şi pe toate care, chipurile, nu vor să-i ateste întâietatea, constrângând-o… Doamnele poete au intrat în deloc frumoasa disputare a întâietăţii. Agnesa Roşca se burzuluieşte că publicăm „pagini de aberaţii” de-ale Leonidei Lari etc. „Mititelele…”, cum ar fi zis, compătimitor-ironic, Liviu Damian.

14.III.1987

Ieri, totalurile anului poetic 1987. Problemele s-au extins; zgâlţâiţi cei care nu au idei, ci interese. Am fost sincer şi drastic. Susţinut de Vodă, Cimpoi, Esinencu, Gheorghiţă, alţii. Când voi descifra banda magnetică, voi readuce aici câteva gânduri. Oricum, nu văd un alt mijloc decât cel al ofensivei consecvente, oneste. Altfel, huzuresc în continuare cei cuibăriţi prin propriile lor interese, birocraţii din conducere, atrofiaţi de nesimţire.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu