vineri, 12 iulie 2013

578 DE FOBII ŞI COMPUTERUL
Pe un site polonez găsesc „Kompletna Lista Fobii” (uneori sintagmele leşeşti sunt atât de apropiate celor româneşti, încât nici nu e cazul să le traduci). Şi în această uriaşă listă sunt enumerate 578 de stări patologice de nelinişte şi de spaimă, lipsite de o cauze obiective sau precise, alias fobii. Însă ar mai fi ele şi altele, pentru că lumea e mare şi superstiţioasă, şi spăimoasă. M-am gândit că ar exista şi o spaimă de… fila albă, pentru cei care poate că sunt talentaţi, predestinaţi literaturii, dar care, din cauza unei astfel de fobii, nu vor ajunge niciodată scriitori.  Am cercetat lista: într-o accepţie generală, nu doar de „pagină albă”, sigur că există şi papyrophobia. Dar uite că, din păcate, grafomanii nu cunosc astfel de înspăimântare – ei trec peste toate fobiile şi… hârtiile... 
Dar şi mai grav e că o astfel de boală, zisă papyrofobie, ar putea afecta posibila lume cititoare! Omul nu ia cartea în mână, pentru că are fobie de… hârtie! Ei bine, uite de ce e bun ecranul calculatorului sau un e-book reader – poţi citi fără să te… înspăimânţi!
Iată şi „întreaga” listă de fobii dată de polonezi, dar cu explicaţii englezeşti:

Kompletna Lista Fobii

A-

Ablutophobia- Fear of washing or bathing.

Acarophobia- Fear of itching or of the insects that cause itching.
Acerophobia- Fear of sourness.
Achluophobia- Fear of darkness.
Acousticophobia- Fear of noise.
Acrophobia- Fear of heights.
Aerophobia- Fear of drafts, air swallowing, or airbourne noxious substances.
Aeroacrophobia- Fear of open high places.
Aeronausiphobia- Fear of vomiting secondary to airsickness.
Agateophobia- Fear of insanity.
Agliophobia- Fear of pain.
Agoraphobia- Fear of open spaces or of being in crowded, public places like markets. Fear of leaving a safe place.
Agraphobia- Fear of sexual abuse.
Agrizoophobia- Fear of wild animals.
Agyrophobia- Fear of streets or crossing the street.
Aichmophobia- Fear of needles or pointed objects.
Ailurophobia- Fear of cats.
Albuminurophobia- Fear of kidney disease.
Alektorophobia- Fear of chickens.
Algophobia- Fear of pain.
Alliumphobia- Fear of garlic.
Allodoxaphobia- Fear of opinions.
Altophobia- Fear of heights.
Amathophobia- Fear of dust.
Amaxophobia- Fear of riding in a car.
Ambulophobia- Fear of walking.
Amnesiphobia- Fear of amnesia.
Amychophobia- Fear of scratches or being scratched.
Anablephobia- Fear of looking up.
Ancraophobia- Fear of wind. (Anemophobia)
Androphobia- Fear of men.
Anemophobia- Fear of air drafts or wind.(Ancraophobia) 
Anginophobia- Fear of angina, choking or narrowness.
Anglophobia- Fear of England or English culture, etc.
Angrophobia - Fear of anger or of becoming angry.
Ankylophobia- Fear of immobility of a joint.
Anthrophobia or Anthophobia- Fear of flowers.
Anthropophobia- Fear of people or society.
Antlophobia- Fear of floods.
Anuptaphobia- Fear of staying single.
Apeirophobia- Fear of infinity.
Aphenphosmphobia- Fear of being touched. (Haphephobia)
Apiphobia- Fear of bees.
Apotemnophobia- Fear of persons with amputations.
Arachibutyrophobia- Fear of peanut butter sticking to the roof of the mouth.
Arachnephobia or Arachnophobia- Fear of spiders.
Arithmophobia- Fear of numbers.
Arrhenphobia- Fear of men.
Arsonphobia- Fear of fire.
Asthenophobia- Fear of fainting or weakness.
Astraphobia or Astrapophobia- Fear of thunder and lightning.(Ceraunophobia, Keraunophobia)
Astrophobia- Fear of stars or celestial space.
Asymmetriphobia- Fear of asymmetrical things.
Ataxiophobia- Fear of ataxia. (muscular incoordination)
Ataxophobia- Fear of disorder or untidiness.
Atelophobia- Fear of imperfection.
Atephobia- Fear of ruin or ruins.
Athazagoraphobia- Fear of being forgotton or ignored or forgetting.
Atomosophobia- Fear of atomic explosions.
Atychiphobia- Fear of failure.
Aulophobia- Fear of flutes.
Aurophobia- Fear of gold.
Auroraphobia- Fear of Northern lights.
Autodysomophobia- Fear of one that has a vile odor.
Automatonophobia- Fear of ventriloquist's dummies, animatronic creatures, wax statues - anything that falsly represents a sentient being.
Automysophobia- Fear of being dirty.
Autophobia- Fear of being alone or of oneself.
Aviophobia or Aviatophobia- Fear of flying.B-

Bacillophobia- Fear of microbes.
Bacteriophobia- Fear of bacteria.
Ballistophobia- Fear of missiles or bullets.
Bolshephobia- Fear of Bolsheviks.
Barophobia- Fear of gravity.
Basophobia or Basiphobia- Inability to stand. Fear of walking or falling.
Bathmophobia- Fear of stairs or steep slopes.
Bathophobia- Fear of depth.
Batophobia- Fear of heights or being close to high buildings.
Batrachophobia- Fear of amphibians, such as frogs, newts, salamanders, etc.
Belonephobia- Fear of pins and needles. (Aichmophobia)
Bibliophobia- Fear of books.
Blennophobia- Fear of slime.
Bogyphobia- Fear of bogeys or the bogeyman.
Botanophobia- Fear of plants.
Bromidrosiphobia or Bromidrophobia- Fear of body smells.
Brontophobia- Fear of thunder and lightning.
Bufonophobia- Fear of toads.


C-

Cacophobia- Fear of ugliness.
Cainophobia or Cainotophobia- Fear of newness, novelty.
Caligynephobia- Fear of beautiful women.
Cancerophobia or Carcinophobia- Fear of cancer.
Cardiophobia- Fear of the heart.
Carnophobia- Fear of meat.
Catagelophobia- Fear of being ridiculed.
Catapedaphobia- Fear of jumping from high and low places.
Cathisophobia- Fear of sitting.
Catoptrophobia- Fear of mirrors.
Cenophobia or Centophobia- Fear of new things or ideas.
Ceraunophobia or Keraunophobia- Fear of thunder and lightning.(Astraphobia, Astrapophobia)
Chaetophobia- Fear of hair.
Cheimaphobia or Cheimatophobia- Fear of cold.(Frigophobia, Psychophobia)
Chemophobia- Fear of chemicals or working with chemicals.
Cherophobia- Fear of gaiety.
Chionophobia- Fear of snow.
Chiraptophobia- Fear of being touched.
Chirophobia- Fear of hands.
Cholerophobia- Fear of anger or the fear of cholera.
Chorophobia- Fear of dancing.
Chrometophobia or Chrematophobia- Fear of money.
Chromophobia or Chromatophobia- Fear of colors.
Chronophobia- Fear of time.
Chronomentrophobia- Fear of clocks.
Cibophobia- Fear of food.(Sitophobia, Sitiophobia)
Claustrophobia- Fear of confined spaces.
Cleithrophobia or Cleisiophobia- Fear of being locked in an enclosed place.
Cleptophobia- Fear of stealing.
Climacophobia- Fear of stairs, climbing, or of falling downstairs.
Clinophobia- Fear of going to bed.
Clithrophobia or Cleithrophobia- Fear of being enclosed.
Cnidophobia- Fear of stings.
Cometophobia- Fear of comets.
Coimetrophobia- Fear of cemeteries.
Coitophobia- Fear of coitus.
Contreltophobia- Fear of sexual abuse.
Coprastasophobia- Fear of constipation.
Coprophobia- Fear of feces.
Coulrophobia- Fear of clowns.
Counterphobia- The preference by a phobic for fearful situations.
Cremnophobia- Fear of precipices.
Cryophobia- Fear of extreme cold, ice or frost.
Crystallophobia- Fear of crystals or glass.
Cyberphobia- Fear of computers or working on a computer.
Cyclophobia- Fear of bicycles.
Cymophobia or Kymophobia- Fear of waves or wave like motions.
Cynophobia- Fear of dogs or rabies.
Cypridophobia or Cypriphobia or Cyprianophobia or Cyprinophobia - Fear of prostitutes or venereal disease.


D-

Decidophobia- Fear of making decisions.
Defecaloesiophobia- Fear of painful bowels movements.
Deipnophobia- Fear of dining or dinner conversations.
Dementophobia- Fear of insanity.
Demonophobia or Daemonophobia- Fear of demons.
Demophobia- Fear of crowds. (Agoraphobia)
Dendrophobia- Fear of trees.
Dentophobia- Fear of dentists.
Dermatophobia- Fear of skin lesions.
Dermatosiophobia or Dermatophobia or Dermatopathophobia- Fear of skin disease.
Dextrophobia- Fear of objects at the right side of the body.
Diabetophobia- Fear of diabetes.
Didaskaleinophobia- Fear of going to school.
Dikephobia- Fear of justice.
Dinophobia- Fear of dizziness or whirlpools.
Diplophobia- Fear of double vision.
Dipsophobia- Fear of drinking.
Dishabiliophobia- Fear of undressing in front of someone.
Domatophobia- Fear of houses or being in a house.(Eicophobia, Oikophobia)
Doraphobia- Fear of fur or skins of animals.
Doxophobia- Fear of expressing opinions or of receiving praise.
Dromophobia- Fear of crossing streets.
Dutchphobia- Fear of the Dutch.
Dysmorphophobia- Fear of deformity.
Dystychiphobia- Fear of accidents.


E-

Ecclesiophobia- Fear of church.
Ecophobia- Fear of home.
Eicophobia- Fear of home surroundings.(Domatophobia, Oikophobia)
Eisoptrophobia- Fear of mirrors or of seeing oneself in a mirror.
Electrophobia- Fear of electricity.
Eleutherophobia- Fear of freedom.
Elurophobia- Fear of cats. (Ailurophobia)
Emetophobia- Fear of vomiting.
Enetophobia- Fear of pins.
Enochlophobia- Fear of crowds.
Enosiophobia or Enissophobia- Fear of having committed an unpardonable sin or of criticism.
Entomophobia- Fear of insects.
Eosophobia- Fear of dawn or daylight.
Ephebiphobia- Fear of teenagers.
Epistaxiophobia- Fear of nosebleeds.
Epistemophobia- Fear of knowledge.
Equinophobia- Fear of horses.
Eremophobia- Fear of being oneself or of lonliness.
Ereuthrophobia- Fear of blushing.
Ergasiophobia- 1) Fear of work or functioning. 2) Surgeon's fear of operating.
Ergophobia- Fear of work.
Erotophobia- Fear of sexual love or sexual questions.
Euphobia- Fear of hearing good news.
Eurotophobia- Fear of female genitalia.
Erythrophobia or Erytophobia or Ereuthophobia- 1) Fear of redlights. 2) Blushing. 3) Red.


F-

Febriphobia or Fibriphobia or Fibriophobia- Fear of fever.
Felinophobia- Fear of cats. (Ailurophobia, Elurophobia, Galeophobia, Gatophobia)
Francophobia- Fear of France or French culture. (Gallophobia, Galiophobia)
Frigophobia- Fear of cold or cold things.(Cheimaphobia, Cheimatophobia, Psychrophobia)


G-

Galeophobia or Gatophobia- Fear of cats.
Gallophobia or Galiophobia- Fear France or French culture. (Francophobia) 
Gamophobia- Fear of marriage.
Geliophobia- Fear of laughter.
Geniophobia- Fear of chins.
Genophobia- Fear of sex.
Genuphobia- Fear of knees.
Gephyrophobia or Gephydrophobia or Gephysrophobia- Fear of crossing bridges.
Germanophobia- Fear of Germany or German culture.
Gerascophobia- Fear of growing old.
Gerontophobia- Fear of old people or of growing old.
Geumaphobia or Geumophobia- Fear of taste.
Glossophobia- Fear of speaking in public or of trying to speak.
Gnosiophobia- Fear of knowledge.
Graphophobia- Fear of writing or handwriting.
Gymnophobia- Fear of nudity.
Gynephobia or Gynophobia- Fear of women.


H-

Hadephobia- Fear of hell.
Hagiophobia- Fear of saints or holy things.
Hamartophobia- Fear of sinning.
Haphephobia or Haptephobia- Fear of being touched.
Harpaxophobia- Fear of being robbed.
Hedonophobia- Fear of feeling pleasure.
Heliophobia- Fear of the sun.
Hellenologophobia- Fear of Greek terms or complex scientific terminology.
Helminthophobia- Fear of being infested with worms.
Hemophobia or Hemaphobia or Hematophobia- Fear of blood.
Heresyphobia or Hereiophobia- Fear of challenges to official doctrine or of radical deviation.
Herpetophobia- Fear of reptiles or creepy, crawly things.
Heterophobia- Fear of the opposite sex. (Sexophobia)
Hierophobia- Fear of priests or sacred things.
Hippophobia- Fear of horses.
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia- Fear of long words.
Hobophobia- Fear of bums or beggars.
Hodophobia- Fear of road travel.
Hormephobia- Fear of shock.
Homichlophobia- Fear of fog.
Homilophobia- Fear of sermons.
Hominophobia- Fear of men.
Homophobia- Fear of sameness, monotony or of homosexuality or of becoming homosexual.
Hoplophobia- Fear of firearms.
Hydrargyophobia- Fear of mercurial medicines.
Hydrophobia- Fear of water or of rabies.
Hydrophobophobia- Fear of rabies.
Hyelophobia or Hyalophobia- Fear of glass.
Hygrophobia- Fear of liquids, dampness, or moisture.
Hylephobia- Fear of materialism or the fear of epilepsy.
Hylophobia- Fear of forests.
Hypengyophobia or Hypegiaphobia- Fear of responsibility.
Hypnophobia- Fear of sleep or of being hypnotized.
Hypsiphobia- Fear of height.


I-

Iatrophobia- Fear of going to the doctor or of doctors.
Ichthyophobia- Fear of fish.
Ideophobia- Fear of ideas.
Illyngophobia- Fear of vertigo or feeling dizzy when looking down.
Iophobia- Fear of poison.
Insectophobia - Fear of insects.
Isolophobia- Fear of solitude, being alone.
Isopterophobia- Fear of termites, insects that eat wood.
Ithyphallophobia- Fear of seeing, thinking about or having an erect penis.


J-

Japanophobia- Fear of Japanese.
Judeophobia- Fear of Jews.


K-

Kainolophobia or Kainophobia- Fear of anything new, novelty.
Kakorrhaphiophobia- Fear of failure or defeat.
Katagelophobia- Fear of ridicule.
Kathisophobia- Fear of sitting down.
Kenophobia- Fear of voids or empty spaces.
Keraunophobia or Ceraunophobia- Fear of thunder and lightning.(Astraphobia, Astrapophobia)
Kinetophobia or Kinesophobia- Fear of movement or motion.
Kleptophobia- Fear of stealing.
Koinoniphobia- Fear of rooms.
Kolpophobia- Fear of genitals, particularly female.
Kopophobia- Fear of fatigue.
Koniophobia- Fear of dust. (Amathophobia)
Kosmikophobia- Fear of cosmic phenomenon.
Kymophobia- Fear of waves. (Cymophobia)
Kynophobia- Fear of rabies.
Kyphophobia- Fear of stooping.


L-

Lachanophobia- Fear of vegetables.
Laliophobia or Lalophobia- Fear of speaking.
Leprophobia or Lepraphobia- Fear of leprosy.
Leukophobia- Fear of the color white.
Levophobia- Fear of things to the left side of the body.
Ligyrophobia- Fear of loud noises.
Lilapsophobia- Fear of tornadoes and hurricanes.
Limnophobia- Fear of lakes.
Linonophobia- Fear of string.
Liticaphobia- Fear of lawsuits.
Lockiophobia- Fear of childbirth.
Logizomechanophobia- Fear of computers.
Logophobia- Fear of words.
Luiphobia- Fear of lues, syphillis.
Lutraphobia- Fear of otters.
Lygophobia- Fear of darkness.
Lyssophobia- Fear of rabies or of becoming mad.


M-

Macrophobia- Fear of long waits.
Mageirocophobia- Fear of cooking.
Maieusiophobia- Fear of childbirth.
Malaxophobia- Fear of love play. (Sarmassophobia)
Maniaphobia- Fear of insanity.
Mastigophobia- Fear of punishment.
Mechanophobia- Fear of machines.
Medomalacuphobia- Fear of losing an erection.
Medorthophobia- Fear of an erect penis.
Megalophobia- Fear of large things.
Melissophobia- Fear of bees.
Melanophobia- Fear of the color black.
Melophobia- Fear or hatred of music.
Meningitophobia- Fear of brain disease.
Menophobia- Fear of menstruation.
Merinthophobia- Fear of being bound or tied up.
Metallophobia- Fear of metal.
Metathesiophobia- Fear of changes.
Meteorophobia- Fear of meteors.
Methyphobia- Fear of alcohol.
Metrophobia- Fear or hatred of poetry.
Microbiophobia- Fear of microbes. (Bacillophobia)
Microphobia- Fear of small things.
Misophobia or Mysophobia- Fear of being contaminated with dirt or germs.
Mnemophobia- Fear of memories.
Molysmophobia or Molysomophobia- Fear of dirt or contamination.
Monophobia- Fear of solitude or being alone.
Monopathophobia- Fear of definite disease.
Motorphobia- Fear of automobiles.
Mottephobia- Fear of moths.
Musophobia or Muriphobia- Fear of mice.
Mycophobia- Fear or aversion to mushrooms.
Mycrophobia- Fear of small things.
Myctophobia- Fear of darkness.
Myrmecophobia- Fear of ants.
Mythophobia- Fear of myths or stories or false statements.
Myxophobia- Fear of slime. (Blennophobia)


N-

Nebulaphobia- Fear of fog. (Homichlophobia)
Necrophobia- Fear of death or dead things.
Nelophobia- Fear of glass.
Neopharmaphobia- Fear of new drugs.
Neophobia- Fear of anything new.
Nephophobia- Fear of clouds.
Noctiphobia- Fear of the night.
Nomatophobia- Fear of names.
Nosocomephobia- Fear of hospitals.
Nosophobia or Nosemaphobia- Fear of becoming ill.
Nostophobia- Fear of returning home.
Novercaphobia- Fear of your step-mother.
Nucleomituphobia- Fear of nuclear weapons.
Nudophobia- Fear of nudity.
Numerophobia- Fear of numbers.
Nyctohylophobia- Fear of dark wooded areas or of forests at night
Nyctophobia- Fear of the dark or of night.


O-

Obesophobia- Fear of gaining weight.(Pocrescophobia)
Ochlophobia- Fear of crowds or mobs.
Ochophobia- Fear of vehicles.
Octophobia - Fear of the figure 8.
Odontophobia- Fear of teeth or dental surgery.
Odynophobia or Odynephobia- Fear of pain. (Algophobia)
Oenophobia- Fear of wines.
Oikophobia- Fear of home surroundings, house.(Domatophobia, Eicophobia)
Olfactophobia- Fear of smells.
Ombrophobia- Fear of rain or of being rained on.
Ommetaphobia or Ommatophobia- Fear of eyes.
Oneirophobia- Fear of dreams.
Oneirogmophobia- Fear of wet dreams.
Onomatophobia- Fear of hearing a certain word or of names.
Ophidiophobia- Fear of snakes. (Snakephobia)
Ophthalmophobia- Fear of being stared at.
Opiophobia- Fear medical doctors experience of prescribing needed pain medications for patients.
Optophobia- Fear of opening one's eyes.
Ornithophobia- Fear of birds.
Orthophobia- Fear of property.
Osmophobia or Osphresiophobia- Fear of smells or odors.
Ostraconophobia- Fear of shellfish.
Ouranophobia or Uranophobia- Fear of heaven.


P-

Pagophobia- Fear of ice or frost.
Panthophobia- Fear of suffering and disease.
Panophobia or Pantophobia- Fear of everything.
Papaphobia- Fear of the Pope.
Papyrophobia- Fear of paper.
Paralipophobia- Fear of neglecting duty or responsibility.
Paraphobia- Fear of sexual perversion.
Parasitophobia- Fear of parasites.
Paraskavedekatriaphobia- Fear of Friday the 13th.
Parthenophobia- Fear of virgins or young girls.
Pathophobia- Fear of disease.
Patroiophobia- Fear of heredity.
Parturiphobia- Fear of childbirth.
Peccatophobia- Fear of sinning or imaginary crimes.
Pediculophobia- Fear of lice.
Pediophobia- Fear of dolls.
Pedophobia- Fear of children.
Peladophobia- Fear of bald people.
Pellagrophobia- Fear of pellagra.
Peniaphobia- Fear of poverty.
Pentheraphobia- Fear of mother-in-law. (Novercaphobia)
Phagophobia- Fear of swallowing or of eating or of being eaten.
Phalacrophobia- Fear of becoming bald.
Phallophobia- Fear of a penis, esp erect.
Pharmacophobia- Fear of taking medicine.
Phasmophobia- Fear of ghosts.
Phengophobia- Fear of daylight or sunshine.
Philemaphobia or Philematophobia- Fear of kissing.
Philophobia- Fear of falling in love or being in love.
Philosophobia- Fear of philosophy.
Phobophobia- Fear of phobias.
Photoaugliaphobia- Fear of glaring lights.
Photophobia- Fear of light.
Phonophobia- Fear of noises or voices or one's own voice; of telephones.
Phronemophobia- Fear of thinking.
Phthiriophobia- Fear of lice. (Pediculophobia)
Phthisiophobia- Fear of tuberculosis.
Placophobia- Fear of tombstones.
Plutophobia- Fear of wealth.
Pluviophobia- Fear of rain or of being rained on.
Pneumatiphobia- Fear of spirits.
Pnigophobia or Pnigerophobia- Fear of choking of being smothered.
Pocrescophobia- Fear of gaining weight. (Obesophobia)
Pogonophobia- Fear of beards.
Poliosophobia- Fear of contracting poliomyelitis.
Politicophobia- Fear or abnormal dislike of politicians.
Polyphobia- Fear of many things.
Poinephobia- Fear of punishment.
Ponophobia- Fear of overworking or of pain.
Porphyrophobia- Fear of the color purple.
Potamophobia- Fear of rivers or running water.
Potophobia- Fear of alcohol.
Pharmacophobia- Fear of drugs.
Proctophobia- Fear of rectums.
Prosophobia- Fear of progress.
Psellismophobia- Fear of stuttering.
Psychophobia- Fear of mind.
Psychrophobia- Fear of cold.
Pteromerhanophobia- Fear of flying.
Pteronophobia- Fear of being tickled by feathers.
Pupaphobia - Fear of puppets.
Pyrexiophobia- Fear of Fever.
Pyrophobia- Fear of fire.


Q-

R-

Radiophobia- Fear of radiation, x-rays.
Ranidaphobia- Fear of frogs.
Rectophobia- Fear of rectum or rectal diseases.
Rhabdophobia- Fear of being severely punished or beaten by a rod, or of being severely criticized. Also fear of magic.(wand)
Rhypophobia- Fear of defecation.
Rhytiphobia- Fear of getting wrinkles.
Rupophobia- Fear of dirt.
Russophobia- Fear of Russians.


S-

Samhainophobia: Fear of Halloween.
Sarmassophobia- Fear of love play. (Malaxophobia)
Satanophobia- Fear of Satan.
Scabiophobia- Fear of scabies.
Scatophobia- Fear of fecal matter.
Scelerophibia- Fear of bad men, burglars.
Sciophobia Sciaphobia- Fear of shadows.
Scoleciphobia- Fear of worms.
Scolionophobia- Fear of school.
Scopophobia or Scoptophobia- Fear of being seen or stared at.
Scotomaphobia- Fear of blindness in visual field.
Scotophobia- Fear of darkness. (Achluophobia)
Scriptophobia- Fear of writing in public.
Selachophobia- Fear of sharks.
Selaphobia- Fear of light flashes.
Selenophobia- Fear of the moon.
Seplophobia- Fear of decaying matter.
Sesquipedalophobia- Fear of long words.
Sexophobia- Fear of the opposite sex. (Heterophobia)
Siderodromophobia- Fear of trains, railroads or train travel.
Siderophobia- Fear of stars.
Sinistrophobia- Fear of things to the left or left-handed.
Sinophobia- Fear of Chinese, Chinese culture.
Sitophobia or Sitiophobia- Fear of food or eating. (Cibophobia)
Snakephobia- Fear of snakes. (Ophidiophobia)
Soceraphobia- Fear of parents-in-law.
Social Phobia- Fear of being evaluated negatively in social situations.
Sociophobia- Fear of society or people in general.
Somniphobia- Fear of sleep.
Sophophobia- Fear of learning.
Soteriophobia - Fear of dependence on others.
Spacephobia- Fear of outer space.
Spectrophobia- Fear of specters or ghosts.
Spermatophobia or Spermophobia- Fear of germs.
Spheksophobia- Fear of wasps.
Stasibasiphobia or Stasiphobia- Fear of standing or walking. (Ambulophobia)
Staurophobia- Fear of crosses or the crucifix.
Stenophobia- Fear of narrow things or places.
Stygiophobia or Stigiophobia- Fear of hell.
Suriphobia- Fear of mice.
Symbolophobia- Fear of symbolism.
Symmetrophobia- Fear of symmetry.
Syngenesophobia- Fear of relatives.
Syphilophobia- Fear of syphilis.


T-

Tachophobia- Fear of speed.
Taeniophobia or Teniophobia- Fear of tapeworms.
Taphephobia Taphophobia- Fear of being buried alive or of cemeteries.
Tapinophobia- Fear of being contagious.
Taurophobia- Fear of bulls.
Technophobia- Fear of technology.
Teleophobia- 1) Fear of definite plans. 2) Religious ceremony.
Telephonophobia- Fear of telephones.
Teratophobia- Fear of bearing a deformed child or fear of monsters or deformed people.
Testophobia- Fear of taking tests.
Tetanophobia- Fear of lockjaw, tetanus.
Teutophobia- Fear of German or German things.
Textophobia- Fear of certain fabrics.
Thaasophobia- Fear of sitting.
Thalassophobia- Fear of the sea.
Thanatophobia or Thantophobia- Fear of death or dying.
Theatrophobia- Fear of theatres.
Theologicophobia- Fear of theology.
Theophobia- Fear of gods or religion.
Thermophobia- Fear of heat.
Tocophobia- Fear of pregnancy or childbirth.
Tomophobia- Fear of surgical operations.
Tonitrophobia- Fear of thunder.
Topophobia- Fear of certain places or situations, such as stage fright.
Toxiphobia or Toxophobia or Toxicophobia- Fear of poison or of being accidently poisoned.
Traumatophobia- Fear of injury.
Tremophobia- Fear of trembling.
Trichinophobia- Fear of trichinosis.
Trichopathophobia or Trichophobia- Fear of hair. (Chaetophobia, Hypertrichophobia)
Triskaidekaphobia- Fear of the number 13.
Tropophobia- Fear of moving or making changes.
Trypanophobia- Fear of injections.
Tuberculophobia- Fear of tuberculosis.
Tyrannophobia- Fear of tyrants.


U-

Uranophobia or Ouranophobia- Fear of heaven.
Urophobia- Fear of urine or urinating.


V-

Vaccinophobia- Fear of vaccination.
Venustraphobia- Fear of beautiful women.
Verbophobia- Fear of words.
Verminophobia- Fear of germs.
Vestiphobia- Fear of clothing.
Virginitiphobia- Fear of rape.
Vitricophobia- Fear of step-father.


W-

Walloonphobia- Fear of the Walloons.
Wiccaphobia: Fear of witches and witchcraft.


X-

Xanthophobia- Fear of the color yellow or the word yellow.
Xenoglossophobia- Fear of foreign languages.
Xenophobia- Fear of strangers or foreigners.
Xerophobia- Fear of dryness.
Xylophobia- 1) Fear of wooden objects. 2) Forests.
Xyrophobia-Fear of razors. 

Y-

Z-

Zelophobia- Fear of jealousy.
Zeusophobia- Fear of God or gods.
Zemmiphobia- Fear of the great mole rat.
Zoophobia- Fear of animals.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu