sâmbătă, 24 ianuarie 2015

POEME DIN REVISTA                                                                 Leo BUTNARU


În orizontul conştiinţei

În deplina năzăririi pace
se face
că-mi văd propria conştiinţă
sau fire
(dacă eventual există vreo deosebire
între conştiinţă şi fire);
                                     oricum
ceva ca o câmpie netedă întinsă
încât de-ar fi să-ţi fugă câinele de acasă
pe necurmata netezime
l-ai vedea şi a treia zi alergând undeva
a slobozenie peste câmpia întinsă care
pentru propriu-mi văz rămâne nici pe departe cuprinsă
între orizonturile unei intimităţi omeneşti (vă daţi seama
aceasta ar fi imensitatea imensităţilor – intimitatea omului)
iar undeva nu prea departe
(ca să pot distinge contururi) zăresc parcă
silueta unui mare truditor
să zicem – cu oarece confuzie – Confucius
sau poate
ceva mai tânărul decât el Socrate:
                                                      stă aşa
încovoiat din spate
în mână cu un chitonog rudimentar pe care
îl tot înfige
îl tot înfige în conştiinţa
sau în firea mea
sădind ceva…
                       sădind ceva…
                                               sădind ceva…


Punctul

Lui Dumitru Augustin Doman

Şi punctul mort va reînvia odată cu vieţile care vor ajunge la el
la punctul mort
şi punctul va fi din nou viu
neameninţând destine
acţiuni
iar morţilor ce vor reapărea în Ziua Învierii
le va reintra sufletul pe gura
din care li se urcase la cer
în grădinile respiraţiilor – adică
foştii morţi îşi vor reprimi duhul pe care şi-l dăduseră
şi va fi o mare taină fremătătoare în aceste Circuite ale Învierii
oamenilor morţi şi punctelor moarte
şi lume multă va reîncepe să vorbească în limbile sanscrită şi latină
şi alte limbi care de veacuri se considerau moarte
şi care în Ziua Învierii vor reînvia şi ele
cu tot cu vorbitorii şi scriitorii lor stinşi
de prin antichitate – până la naşterea lui Hristos
unul din ultimii vorbitori de latină încă vie (cel puţin
pe Peninsula Sinai
alias Asia Apuseană); da
latina limbă ce avea să moară şi ea
după Pilat din Pont ce se spălase pe mâini
şi pe dinţi se spălase de limba latină ce era deja
pe cale de nefiinţă vorbită;

şi la Înviere din ceruri se va auzi: „Iată omul reînviat”
şi „Iată limba reînviată”
despre punct tăcându-se pentru că
se va subînţelege de la sine că va reînvia şi punctul mort
iar într-o nouă viaţă Pilat ar fi învăţat şi el o limbă
franceza sau engleză să zicem
după care
să se numească Pilat din Point adică
Pilat din Punct
şi de la capăt, – şi pune virgulă, pentru că
spre deosebire de punct
virgula nu moare niciodată
deci nici nu reînvie
ceea ce nu înseamnă că nu e sensibilă la tristeţi la drame
pentru că iată, virgula pare
o lacrimă căzând invers
spre cerurile unde se reînvie.


 Nicio garanţie

De mori
şi te naşti din nou
nu e o garanţie că vei şti să trăieşti mai omeneşte
că vei reuşi să faci ceea ce visai să faci
în prima viaţă
dar nu ai reuşit
că vei fi mai bun
mai evlavios

că vei fi longeviv
încât
să reînvii direct din viaţă
fără să mai şi mori.

Vârf la toate
enervându-te la culme
cărţile unui oarecare Leo Butnaru
care nu se ştie din ce considerente
a fost trecut în panteonul clasicilor
literaturii române
şi împrejurimilor…


Dezagregarea şi, eventual, evacuarea trecutului

La bucătărie
trecutul se dezagreghează iminent
în cratiţe
borcane
pachete
de celofan
în antarctica
sau antarctida frigiderului;
trecutul cu miros de mirodenii
în special de frunză de dafin
piper negru
brânză de oaie
cir
diverse compoturi
şi aburi – aburii trecutului
trecuţi sau ba
prin hota de evacuare…

…iar în fapt de seară
dar mai ales la prima faptă matinală (scoaterea gunoiului)
pubelele oraşelor dau senzaţia că ar fi tocmai ele
unicul perpetuum mobile – cel al resturilor care sunt de fapt
produsul numit filosofie existenţială


Faţă în faţă

Pauză de plimbare. În parc
un om de zăpadă. Ceva timp
stăm faţă în faţă
tăcând. Cum s-ar spune
am găsit limbă comună.

Aşadar
stau faţă în faţă
cu omul de zăpadă
atât de alb
încât îmi pare că stăm
faşă în faşă.


Ego / nos

Lui Arcadie Suceveanu

Dintr-o bulă şi un dozimetru
s-ar putea asambla un buldozimetru
însă care nu sapă lumea de dinafară
ci sapă omul pe dinăuntru
râmând un şanţ psiho-biologic
sau o cămară,
iar odată ce, pe jumătate, buldozimetrul vizează radiaţia
el îţi poate declanşa exploziv
sau îţi poate opri creaţia
dar mai ales recreaţia
încât la un moment dat te poţi pomeni cu toate
îndoielile sau certitudinile stopate
în intenţia de a fi şi a trasa prin fire
nişte drumuri neasfaltate
astfel conştiinţa ta căzând – integral sau pe jumătate –
sub incidenţa celebrului vers
tu te-ntreabă şi socoate
adică există aici un nodul, un hil
între aut aurea medioctitas şi
aut nihil
posibil să existe şi un loc pe lângă academie
unde buldozimetrul interior
se întâlneşte cu buldozerul de teren al lui Arcadie
care face prrr poc prrr poc
cum pârâia pe timpuri guvernul Boc

Bineînţeles, buldozerul lui Arcadie se leagă (azi
se zice: lego) cu
Et in Arcadia ego!
Iar buldozimetrul oarecât mai sfios
se rezumă a-l cita pe Coşbuc:
Şi-mi vine să-mi înalţ fruntea şi s-o scutur veselos
Şi să strig în lumea largă: Et in Arcadia nos!
de aici încolo crezându-se că e acceptabil finalul
când intervine, neegoist, pluralul şi
cu forţe unite – ego
nos alter ego alter nos –
se pot plăsmui poeme de rase atât de diferite.

P.S. Ar fi de reţinut că, împreună cu Arcadie,
încercăm a zădărnici posibilitatea în care
s-ar recurge la procrearea-adulter
dintre buldog şi zer-
o
ajungându-se la infernalul buldogzer.


Dolly

Acolo pe unde pe unde negre trece doar umbra nefiinţei
nu mai e valabilă măsura de a i se da Cezarului ce e a(l) Cezarului
acolo pe unde pe unde trece luntraşul Charon – lui
totdeauna i se dă mai mult decât Cezarului:
                                                                      tot!
De aia gondolierul Styxului duce dincolo de apa uitării până şi oaia Dolly
care însă nu e primită nici în iad
din acelaşi motiv
din care nu a fost admisă în rai – biata Dolly nu a fost creată de Dumnezeu
sau de zei
în ceruri nicicând nefiind folosite eprubetele…

Astfel că biata Dolly este unica fiinţă plimbată de gondolier
pe toate cele şase râuri care separă iadul de lumea celor vii
Acheron Cocytus Piriphlegethon Lethe Mnemosyne
al tristeţii al plângerii de foc cel al uitării al memoriei (şi lipsei acesteia)
şi Styxul vă spuneam – râul urii
adică precum la Dostoievski – al vinovaţilor fără de vină
cel puţin în ce o priveşte pe Dolly cea cu obolul între buze
pe care o tot poartă în gondola sa bătrânul luntraş derutat…

Un comentariu: