marți, 20 ianuarie 2015

POEME LA RĂSCRUCE DE ANI


neliniştea înţepenită a munţilor
şi frumuseţea convulsivă a mării
aici în peisajul vălurat unde – sadovenian –
din vreme în vreme mai pâlpâie 
constelaţiile arse ale arhaismelor
în genere – focul haiducilor şi basmelor ca
o integrală a dezintegrării
ce nu poate să nu provoace şi modificarea
conştiinţei mele care ar vrea să facă explicite
în contra-faze progresia aritmetică a inimii
progresia geometrică a creierului
prilejuindu-mi iar şi iar motivul de a mă mira
ce de-a alogism pot comporta unele propoziţii logice
rotunde ca sfera cum e şi zeul geometriei vorbite (sigur
există şi o astfel de geometrie neeuclidiană)
tăinuit în submateria (cenuşie) a subconştientului
de o tristeţea mereu mioapă
ca o mapă nedeschisă
în acest final de elegie vişinie ca petalele de hibiscus
în care e posibil să se realizeze tentativa de a înfăţişa
ce poate reţine despre dialectică şi dialectul tăcerii (ne)articulate
într-un discurs perfect
imperfect.

11.X.2013


Pe viaţă

Lunile anilor, anii veacurilor se sting, se termină
înainte ca finalul uneia/unuia să se lege de următoru-nceput
între ele căscându-se tot mai mult golul în care ca-n găuri negre
omului îi este absorbită soarta; omu-i tot mai pierdut.

Dacă ridici anul înaintea ochilor şi-l priveşti în spectrul solar
printre spaţiile rămase ne-mplinite în generalul spaţiu golit
între cele douăsprezece linii se văd sinistru zebrate
unsprezece linii ca nişte gratii peste infinit.


Iar cine are privirea nespus mai cuprinzătoare
să prindă-n unghiul ei un mileniu în bătaia cosmosului vitreg
ar vedea căscate nouăzeci şi nouă de hândichiuri interstelare
prin care s-a şi prăpădit cel puţin durata unui secol întreg.

O fi ăsta destinul, sau doar desenul, arhitectura neîmplinirilor
a frustrărilor şi disperărilor la hurtă resemnate
spaţiile vide dintre alte spaţii vide şi dintre liniile vieţilor
tot mai scurte, cu ele însele mai nelegate, mai necontinuate?

Şi parcă nu ar fi suficientă stupefacţia, situaţia apărând şi-n poeme
în versuri neunite între ele de ele însele fugare
ca o dorinţă de cât mai multă libertate în toate, între coate
sau ca nişte zăbrele de, pe viaţă, închisoare.

27.VI.2013


Muzele neaoşe

Chiar de ele impulsionat
mi le imaginezi pe ele –muzele ce au inspirat
anonimii autori de folclor
ele, care ar fi fost vreo patru sau cinci – exact
cum zice dicţionarul: divinităţi alegorice
simple cât se poate
un fel de ţărăncuţe încântătoare –
generoasele muze
patru sau cinci
în ii cu râuri pe mâneci
de la altiţă la manşetă
şi în uşoare opinci.

Însă după obiceiul de a inspira creatori de folclor
dincolo de limitele de gen
unde încep academii peripatetice cu poeţi şi filozofi
sau timide biserici cu teozofi
sau, pur şi simplu, dincolo de vreun înflorit câmp de cartofi –
deja muzele-ţărăncuţe de ieri
inspiră mai rar
păşesc mai stângaci nu ştiu cum
pe înaltele tocuri de pantofi…

Ele,
patru sau cinci,
neaoşe,
de pe aici…

4.VII.2013


*      *      *

Bibelouri cu alb şi siniliu din faianţă chineză,
Elefanţi în şir indian, berze prelungi, acum statice
Pe pervazul iatacului din Negureni – cândva,
Astăzi – în memoria, însă şi în fantezia mea.
În isoane neauzite, desigur pitoresc-enigmatice
Ierburi clătinându-şi scurt-rigid amplitudinea
Doar între ţărână şi anii lumină până la stea.

Două inimi – a copilului, vivace, sănătoasă
Şi aceeaşi, peste vremi, în pieptul meu tresăltat
Ca o discretă disperare pe cale prăfos-argintoasă,
Demult (demult?) pentru copil încă neumblată,
Ci doar visată-n goană de sănii desprinse de sat,
Ducând spre zări presupuse, nedesluşite bine
Şi ele în dislocări fugace de sperioase hermine.

Totul – copil, şi vis, şi vârstă sunt în voia vântului
Ca probe de fulger în arderea lui de bici orbitor
În sufletele noastre ca mici cosmosuri desfundate
De efecte de seră, găuri negre, de ozon trădător,
De această vibrare de verbe ca vene-n lăsatul sângelui
Sau poate chiar noduri gordiene intacte-n menirea lor
De răsucite coarde vocale în sugrumătura gâtlejului
Care abia de reuşeşte-a rosti: „Viaţă şi pace tuturor…”

23.VII.2013


Ceva din august 2013

Era august (mai este încă)
şi pe ţărmul mării
dar şi în valurile ei era frumos
sub soarele generos
în bătaia vântului soros (nu George
adjectivul venind de la soare …).
                    Chiar aşa era
precum se întâmpla
la Vila „Stancu” unii poeţi declamau versuri
uşor sentimental-postmoderniste
adică ironice despre rujul de buze
cu care să picteze meduze
cu periuţele genelor fine
cu care să bage în design delfine
până în după-amiaza în care se află
că murise voievodul ţiganilor (sau
precum scrisese Strauss Der Zigeunerbaron)

şi acolo la Neptun deja vedeam
cum piraţii îşi coborau în bernă steagurile negre
cum veneau condoleanţe dinspre Berna
şi cum (cu gândul la viitoarele voturi)
la priveghi se produceau preşedintele ţării şi
oarecine dintre şefii de partide
ţiganii fiind apolitici
drapelele piraţilor politice fiind
în acel final de comândare
ce putea fi unul dual – sau ca altă mâncare de peşte
sau – sfârşind în coadă de peşte.

24.VIII.2013


Fluturele şi Dumnezeu

1

Fluture născut duminica trecută
şi mort în cea de-a şaptea dimineaţă…

Ce de-a culori –
cât pentru zece vitralii de frumuseţe –
şi atât de puţină viaţă...

2

Când plăpândul fluture apăru-n faţa lui Dumnezeu
Prea Înaltul l-a întrebat:
– Dar tu ce-ai făcut?

Neamânat
naivul fluture şi-a dat darea de seamă
foarte pe scurt:
– Am trăit o săptămână.
Am zburat
am tot dat din aripi
salutându-Te bucuros pe Tine
Doamne…


25.X.-3.XI.2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu