sâmbătă, 3 ianuarie 2015

POEME DIN REVISTA                                                                 Leo BUTNARU


Începutul

Frumuseţea va salva lumea.
                         Dostoievski

Câte un răsărit de zi se arată atât de neobişnuit
prin ataşamentul său, parcă, de
ce e jos
pe pământ
încât
se creează impresia că
la începutul acelei zile
frumuseţea chiar a început cu adevărat
să salveze lumea.


Muzele neaoşe

Chiar de ele impulsionat
mi le imaginezi pe ele – muzele care au inspirat
anonimii autori de folclor
ele, să fi fost vreo patru sau cinci – exact
cum zice dicţionarul: divinităţi alegorice
simple cât se poate
un fel de ţărăncuţe încântătoare –
generoasele muze
patru sau cinci
în ii cu râuri pe mâneci
de la altiţă la manşetă
şi în uşoare opinci.
Însă după obiceiul de a inspira creatori de folclor
dincolo de limitele de gen
unde încep academii peripatetice cu poeţi şi filozofi
sau timide biserici cu teozofi
sau, pur şi simplu, dincolo de vreun înflorit câmp de cartofi –
deja muzele-ţărăncuţe de ieri
inspiră mai rar
păşesc mai stângaci nu ştiu cum
pe înaltele tocuri de pantofi…
Ele,
patru sau cinci,
neaoşe,
de pe aici…


Scurt debut în rai

Lui Nicolae Manolescu

Lumea de apoi, în special cea din rai, ideală,
din cât de puţin se cunoaşte despre ea (aproape nimic!),
pare ţinută în blocadă informaţională.
Acolo poate e chiar un fel de contraspionaj, o cenzură
contra excesului de curiozitate, jind sau ură.
Rigorile serviciului de contrainformaţie ca
blocare a oricărui gen de înştiinţare
este impus din interior, din cancelaria raiului,

pentru ca cele aflate dincolo
să nu le perturbeze pământenilor calitatea şi durata traiului.
Astfel că, la soroc şi în conformitate
cu condica de fapte,
albă la capitolul păcate
cel care merită ajunge în rai
trece provizoriu printr-o carantină într-un foişor-amvon
unde, pe ascuns, însă numai cu intenţii bune
este privit ca un –
pardon! –
spion.
Şi iată că stă noul sosit cu condica dinainte,
curată la capitolul păcate
şi se întreabă ce-i de făcut cu ea. Mai întâi,
oarecum interiorizat, preocupat, frământat,
mângâie derutat hârtia castă a destinului său pământesc
rămas într-o altă lume, atât de departe,
apoi, ca din senin,
făptuieşte pe nepătata albeaţă a nesăvârşitelor păcate,
scriind prima sa poezie
atât de târzie
ca o frumuseţe curmată sau
ca o bucurie uşor cuprinsă de agonie…
O fi bucurie
o fi taină ceea ce-l înfioară? – se întreabă
parcă involuntarul creator de poezie,
însă neamânat este luat de o aripioară (e de spus,
celor care nimeresc în rai le pot creşte aripi
drept distincţie protocolară); deci,
luat de o aripioară şi, cu delicateţe,
fără violenţă,
este scos în afară! – unde
sfântul Petru, portarul paradisului deloc al paradelor tuturor,
îi zice cu blândeţea sa de înalt cuvios:
– Cu părere de rău, tu… ba nu, – dumneata,
cel care o viaţă ai rezistat creştineşte ispitelor,
păcatelor,
deja nu mai eşti adecvat cerinţelor raiului; adresează-te
uniunii scriitorilor…


Punctul

Şi punctul mort va reînvia odată cu vieţile care vor ajunge la el
la punctul mort
şi punctul va fi din nou viu
neameninţând destine
acţiuni
iar morţilor ce vor reapărea în Ziua Învierii
le va reintra sufletul pe gura
din care li se urcase la cer
în grădinile respiraţiilor – adică
foştii morţi îşi vor reprimi duhul pe care şi-l dăduseră
şi va fi o mare taină fremătătoare în aceste Circuite ale Învierii
oamenilor morţi şi punctelor moarte
şi lume multă va reîncepe să vorbească în limbile sanscrită şi latină
şi alte limbi care de veacuri se considerau moarte
şi care în Ziua Învierii vor reînvia şi ele
cu tot cu vorbitorii şi scriitorii lor stinşi
de prin antichitate – până la naşterea lui Hristos
unul din ultimii vorbitori de latină încă vie (cel puţin
pe Peninsula Sinai
alias Asia Apuseană); da
latina limbă ce avea să moară şi ea
după Pilat din Pont ce se spălase pe mâini
şi pe dinţi se spălase de limba latină ce era deja
pe cale de nefiinţă vorbită;
şi la Înviere din ceruri se va auzi: „Iată omul reînviat”
şi „Iată limba reînviată”
despre punct tăcându-se pentru că
se va subînţelege de la sine că va reînvia şi punctul mort cândva
iar într-o nouă viaţă Pilat ar fi învăţat şi el o limbă
franceza sau engleză să zicem
după care
să se numească Pilat din Point adică
Pilat din Punct
şi de la capăt, – şi pune virgulă, pentru că
spre deosebire de punct
virgula nu moare niciodată
deci nici nu reînvie
ceea ce nu înseamnă că nu e sensibilă la tristeţi la drame
pentru că iată, virgula pare
o lacrimă căzând invers
spre cerurile unde se reînvie.


Între

Între pedeapsa capitală
şi
recompensa capitală
sau invers
pentru cel vinovat că a iertat o vină
sau gratulat că a uitat o vină
uneori morala şi legea omului sunt
hiene hăitaşe şi hoitaşe
sau zeiţe ce încunună cu lauri;
chiar aşa
morala şi legea pendulează între pedeapsa capitală
şi
recompensa capitală
sau invers
în sărăcăciosul timp mărunt al marii însingurări
fie a celui încoronat
sau tot a lui în ipostaza secundă – decapitat

cu tot cu coroană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu