vineri, 3 aprilie 2015

ANTAGONISMUL PĂCATULUI


10.VIII.

Iar câte odată dă peste tine superstiţia aia, ca în folclor – „când era să scriu frumos,/ mi-a căzut condeiul jos”… Mamă, mamă, uneori te ia o leşietică intoxicaţie cu de ceea ce ţine de voinţa scrisului, cititului, trebăluirilor literare… Despre ce să scrii? Iată, mai alaltăieri, trec din nou pe lângă blocul nr. 1 de pe strada Igor Vieru şi observ că zarzărul (caisul pentru bucureşteni) „asasin”, de care s-a spânzurat cu lesa nefericitul tânăr, a fost lichidat; zarzărul acela înclinat, pe care ai fi putut, parcă, urca în picioare, păşind pe tulpina lui ca pe o punte; zarzărul de care s-a spânzurat cu lesa câinelui nenorocitul Wether de la Ciocana Chişinăului… Nu-ţi mai vine să-ţi fie bine între, printre cuvinte, în abstracţiuni existenţiale care să te scutească de a trăi acut mizeriile realităţii, concreteţii acestor confuzii prutonistrene.
Şi totuşi… Proiecte, cu editura „Du Style” a Doinei Uricariu, cu o posibilă carte de conversaţii cu Nicolae Breban, cu… Destulă lehamete şi orânduială în toate ale noastre, însă lucrurile ar putea fi cât de cât tocmite, dacă îţi poţi impune să alungi apatia, lehametea, meditând la ce ai de făcut şi cum să faci. E necesar curajul şi voinţă pentru a te suporta pe tine şi pentru a suporta lumea aşa cum este ea.

14.VIII.

În nr. 3-4 al „Vieţii româneşti” Octavian Paler a început să-şi publice „Jurnalul grecesc”, pe care, se întâmpla, şi-l completa chiar sub ochii noştri, în salonul mare al navei „World Rainessance” sau printre ruinele Efesului, Pergamului, la stadionul olimpic din Delphi… După o foarte insignifiantă altercaţie cu maestrul Paler, după ce-i făcuse acestuia aluzie la conştiinciozitatea cu care îşi ţinea Jurnalul, Ioan T. Morar zise aşa, pentru mai multe urechi, dar oarecum cu sfioşenie: „Poate scrieţi şi despre noi acolo…” Zău, mai că dăduse o abureală de roşeaţă peste obraji spiritualului meu coleg de, aproape, generaţie. Dar se va vedea în continuarea publicării din „VR” despre ce şi despre cine (sub iniţiale) va scrie dl Paler.

În abjecta foaie, zisă „Moldova literară”, apar ca protagonişti grafomanii socialismului, visând înrăiţi la bon vieux temps.

Zarzărul înclinat de care se spânzurase cu lesa buldogului nefericitul adolescent a fost tăiat. De asupra ţărânii greblate – doar un trunchi de vreo 10 centimetri înălţime. Flori. Şi un aer de confuzie tragică. O nedumerire sâcâitoare: „De ce, de ce, prostuţule?...”

Esinencu îşi serbează aniversarea de 55 de ani, ca recompensă pentru cea de 50, când el, din anumite motive, sau poate… considerente, a tulit-o din Chişinău. Puzderie de fotografii, în care ne regăsim şi în doi (poză publicată cândva în revista „Basarabia”). Pare-se, am vorbit inspirat pentru radio: despre Esinencu ai ce spune, şi din alea, şi mai bune…

Nu cred ca gloata prutonistreană să fie în stare să înţeleagă parabola biblică a dramaticelor întâmplări şi încercări grele pe care le-au trăit izraeliţii în timpul rătăcirii lor prin deşert, pe când Moise şi cu fratele său Aaron îi scotea din robia egipteană! La un moment dat, greu suportabil în vitregiile pustiului, mulţimea bejenarilor se îmbulzeşte în jurul corturilor celor doi conducători, văicărându-se de viaţă grea, că, vezi, Iahve, mai bine muream de mâna ta în Ţara Egiptului, însă acum stăteam acolo lângă oalele cu bucate şi mâncam cât ne era pofta! Pe când Moise şi cu Aaron ne-au adus în acest pustiu, unde, iată, nu mai avem mult şi vom muri cu toţii.
Auzind aceste gurmande lamentaţii, aceste jalnice doleanţe, Moie pricepu cu sfâşietoare amărăciune, cât de adânc s-a infiltrat în firea conaţionalilor săi spiritul robiei (sătule!), acestora mai scumpe fiindu-le pâinea şi halca de carne, decât Libertatea…
Apoi, post-biblic, a mai spus cineva: cel care schimbă libertatea pe pâine, pierde şi libertatea, şi pâinea.
Însă acest lucru nu este priceput de lamentabila şi pestriţa gloată prutonistreană care se gândeşte la egipteana ei situaţie ex-URSSistă-rusistă…
Doar că milostivul Iahve al izraeliţilor să abată şi spre Prutonistrenia stoluri de prepeliţe care, slăbite de zbor îndelung, să cadă prin curţile cârcotaşilor moldoveni, care să le prindă şi să le pârpălească pe jarul vetrelor… Doar stolurile de prepeliţe i-ar mai putea face să uite de condiţia de rob sovietic ghiftuit cu surogate…
Apoi va cădea mana cerească, cea cu gust de pâine unsă cu miere, şi vor suna optimist trâmbiţele de argint la începutul fiecărei zile din cei 40 de ani necesari pentru a se izbăvi partea aceasta de popor român de robia imperială; zile în care mana va fi pâinea lui cea dată de Dumnezeul Libertăţii.
E mare păcat să nu accepţi libertatea, să nu ştii a o suporta cu toate greutăţile provizorii pe care le presupune ea. E mare păcat. Şi apostoliceşte vorbise cel care afirmase că antagonismul păcatului nu este virtutea, ci libertatea…

În concepţia lui Valili Kandinski, pictor şi poet, arta ar fi rostirea (şi rostuirea, adică, zic eu) tainei prin taine. (Acest verb, a rostui, aplică perfect definiţia literaturii.) Rusul a fost „rudă” cu Blaga, când acesta vorbea de grija de a nu strivi corola de minuni a lumii şi – direct la obiectul care ne interesează şi la care se referi Kandinski: „şi nu ucid/ cu mintea tainele/ (…) dar eu,/ eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”.
Tandem perfect ruso-româno-germano-francez (Kandinski a fost naturalizat german, apoi francez). Numai că nu ştiu în ce lucrare a scris acest gând pictorul-novator, în „Du spiritual dans l’art” (1911) sau în „Point et ligne par rapport à la surface” (1926). Oricum, ar fi o concomitenţă şi, implicit, o interdependenţă în aceste formulări, „Poemele luminii” ale lui Lucian Blaga fiind publicate în 1919. Poate că aici se reflectă şi un principiu estetic mai general, care preocupa primele două decenii ale secolului în curs (spre final).

http://www.romlit.ro/ere_i_epoci_pe_sponci

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu